?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 19

Aktualizowany: 6.02.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

  • Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”!

TRZECIE BIADA

„KRÓLESTWO NASZEGO PANA (BOGA) I JEGO CHRYSTUSA”

— Głos trąby siódmego anioła, ostatniego i „trzecie biada” —

Treść:  Bóg i Jezus Chrystus ‘przejmują panowanie nad światem’!!! „W wielkim gniewie” wyrzucony z nieba szatan diabeł podejmuje swe ostatnie i desperackie działania

 TRZY „biada” niewątpliwie ‘dręczą’, ‘wyrządzają szkodę’, następnie nawet ‘zabijają’, natomiast „trzecie biada” swoimi ‘ciosami’ spowoduje wielkie ‘wstrząsy’ polityczno-społeczne. Mają one skłonić wszystkich ludzi do zwrócenia uwagi, głębszych przemyśleń i zmiany zdania, a więc ‘nawrócenia się, okazania skruchy, odwrócenia się lub opamiętania się’ (gr. metanoeō’  od gr. ‘metanoia’, dosłownie zmiana umysłu). Polega to na poważnym potraktowaniu przez ludzi SŁOWA BOŻEGO, głębszym i osobistym ‘poznaniu Jedynego, Prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa’ oraz okazaniu ‘bojaźni Bożej’. Trzeba koniecznie porzucić złe uczynki, a to w związku‘nadchodzącym wielkim dniem Ich gniewu’Oto Ich słowa: (…)Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa”. Opamiętajcie się [dosł. ‘zmieńcie myślenie’], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”.

Pismo Święte: Objawienie 6:17; 9:20,21; 16:9,11; 22:10-12; Jana 17:3,17; Hioba 28:28 br; Mateusza 4:17 snpd.

Odkrywanie chwalebnej tajemnicy Wszechmocnego Boga!

   Czy przypominasz sobie ‘przysięgę silnego anioła’, zanotowaną w Objawieniu 10:1,6,7? Oświadczył on: „Nie będzie już zwlekania; ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał zadąć w trąbę, rzeczywiście dopełni się [święta] tajemnica Boża według dobrej nowiny, którą On oznajmił swoim niewolnikom, prorokom”. Nadchodzi z dawien dawna zapowiadany przez proroków i apostołów „dzień Pański”, przez… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.