?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 14

Aktualizowany: 25.06.2020

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

4) TEMAT WIZJI — Objawienie 8:6 do 14:20 — ‘głosy trąb siedmiu aniołów’, w tym trzy „biada”

STOPNIOWE ODSŁANIANIE WIELKIEGO PROROCTWA

NAJPIERW WYŁANIA SIĘ CHRZEŚCIJAŃSTWO TEGO ŚWIATA!

  • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis ze światem, zorganizowane religijnie i politycznie odstępstwozdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki. Zwłaszcza zinstytucjonalizowane religie chrześcijańskie dały się uwieść przez ten świat i same stały się uwodzącymi oraz szczególnie zwodniczymi religiami tego świata! Wy, odstępcy! Czy nie wiecie, że przyjaźń z tym światem prowadzi do nieprzyjaźni [wrogości] z Bogiem? Ktokolwiek więc chciałby przyjaźnić się z tym światem, staje się nieprzyjacielem [wrogiem] Boga”.

Pismo Święte: Objawienie 8:7-13; 9:15,18; Jakuba 4:4 wsp; porównaj 1Jana 2:15-17; Mateusza 7:13,14,21-23.

   ‘SIEDEM pieczęci zwoju zerwane’. Proroczy „zwój” z treścią swego szczególnego proroctwa został otwarty, a w wizji ukazuje się „siedmiu aniołów” przygotowanych do zadęcia w metaforyczne „siedem trąb”. Teraz dowiemy się, że ‘głosy trąb siedmiu aniołów’ stopniowo odsłaniać będą prorocze wydarzenia prowadzące do głównego dramatu rozgrywającego się w „trzecim biada”. Zapowiadają metaforyczne, dręczące klęski, plagi, [ciosy] które nawiedzą trzecią częśćczy też „trzecią część ludzi”, a od „drugiego biada” jego końcowej części dotkną już całą ludzkość. Mają budzić zainteresowanie wszystkich, a szczególnie „niewolników Bożych”, ponieważ są one zapowiedzią zbliżającego się ‘wielkiego dnia gniewu Boga i Jezusa’. Kilka przypomina plagi, którymi Bóg JHWH za czasów Mojżesza ukarał Egipcjan. Stanowiły one wyraz Jego sądu nad tym narodem, a ponadto umożliwiły Jego… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.