?>

Miesięczne archiwum:

PAN JEZUS ROZMAWIA Z SAMARYTANKĄ

Aktualizowany: 21.10.2016

Dział tematyczny: Boska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

  • Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 snpd.

… ____________________________ …

„Bóg jest duchem i Jego czciciele powinni oddawać Mu cześć w sposób prawdziwie duchowyJana 4:24 bp.

* Ewangelia Jana 4:5-26 (bp):

   Przychodzi [Pan Jezus] więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. Była tam studnia Jakubowa. Jezus zmęczony drogą siedział przy studni. Było to około szóstej godziny. Przychodzi kobieta z Samarii, aby nabrać wody. Jezus mówi do niej:

„Daj Mi pić!”

   Bo Jego uczniowie poszli do miasta kupić coś do jedzenia. Mówi Mu kobieta, ta Samarytanka:

— „Jak to, Ty, Judejczyk, prosisz mnie, Samarytankę, abym dała Ci pić? Judejczycy bowiem nie utrzymują żadnych stosunków z Samarytanami”.

       Jezus jej odpowiedział:

„Gdybyś wiedziała, co to za dar Boży i kim jest Ten, który mówi do ciebie: Daj Mi pić, to ty byś Go prosiła, a On dałby ci wody żywej”.

       Mówi Mu kobieta:

— „Panie, nie masz nawet czym nabrać, a studnia jest głęboka, skądże więc weźmiesz wodę żywą? Czyżbyś Ty był większy od naszego praojca Jakuba, który dał nam tę studnię, sam z niej pił i synowie jego, i trzody?”

       Jezus jej odpowiedział:

„Kto tę wodę pije, będzie pragnął znowu. Kto zaś napije się tej wody, którą Ja mu dam, nigdy już nie zazna pragnienia. Ale woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu”.

   … Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.