?>

Miesięczne archiwum:

PANU JEZUSOWI TRZEBA ZAWSZE WIERZYĆ!

Aktualizowany: 3.11.2016

Dział tematyczny: Boska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

  • Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 snpd.

… ____________________________ …

„Idź, syn twój żyje— Jana 4:50 pau.

*Ewangelia Jana 4:43-54 (pau):

   Po upływie dwóch dni Jezus wyruszył stamtąd do Galilei. Sam bowiem kiedyś oświadczył:

„Prorok nie cieszy się poważaniem w swojej ojczyźnie”.

   Gdy się więc pojawił w Galilei, przyjęli Go ci Galilejczycy, którzy widzieli wszystko, czego dokonał podczas świąt w Jerozolimie, gdyż i oni byli tam na uroczystościach. Jezus natomiast przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. W Kafarnaum chorował syn pewnego urzędnika królewskiego. Skoro dotarła do niego wiadomość, że Jezus wrócił z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uleczył umierającego już chłopca. Jezus rzekł do niego:

„Doprawdy, nie uwierzycie, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów”.

       Urzędnik odparł:

„Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko”.

       Wtedy Jezus oznajmił mu:

„Idź, syn twój żyje”.

   Człowiek ten uwierzył słowom Jezusa i odszedł do swego domu. A gdy jeszcze był w drodze, wybiegli mu naprzeciw słudzy z wiadomością, że chłopiec żyje. Zaczął ich wtedy wypytywać o czas, kiedy mu się poprawiło. Odrzekli:

„Wczoraj o siódmej spadła gorączka”.

   Ojciec uświadomił sobie, że właśnie o tej godzinie Jezus mu powiedział: „Syn twój żyje”. I uwierzył on sam, jak i wszyscy jego domownicy. Ten drugi cudowny znak uczynił Jezus po powrocie z Judei do Galilei.

*Pismo Święte: rozważ także Mateusza 8:5-13; Łukasza 10:1-10.

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.