?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 20

Aktualizowany: 10.08.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

DWIE BESTIE I ICH ‘OBRAZ’

— NARZĘDZIE OKRUTNEJ WŁADZY SZATANA DIABŁA

„Wielka władza” ‘bestii z morza’

   NALEŻĄCY do Nasienia niewiasty’, czyli do Potomka Jezusa „niewolnicy Boży” będą wystawieni na wyszukane prześladowania i udrękę ze strony przebiegłego i podstępnego „węża”, czyli ‘żarłocznego i drapieżnego’ „smoka”. Tego którego ‘zwą diabłem i szatanem, i który wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię’. Dalsza część sprawozdania Księgi Objawienia bardziej szczegółowo wyjaśnia, jakimi środkami posłuży się on w walce z ‘niewiastą i jej Nasieniem’. W „trzecim biada”, a więc po ‘przejęciu władzy nad światem przez Boga i Jego Pomazańca oraz wyrzuceniu z niebios diabła’ nastąpi radykalna zmiana sytuacji na świecie. Kolejny rozdział 13 Księgi Objawienia jest kontynuacją poprzednich proroczych wydarzeń, a świadczy o tym chociażby pierwsze zdanie.

Pismo Święte: Objawienie 11:15-19; 12:9,17.

       Oto, co mówi Jan o „smoku” mającym cechy węża:

„I stanął [stanąłem – ubg] na piasku morza. I ujrzałem bestię [zwierzę – bw] wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na jej rogach dziesięć diademów, na jej głowach zaś bluźniercze imiona. A bestia, którą ujrzałem, była podobna do lamparta, ale jej łapy były jak u niedźwiedzia, a jej paszcza była jak paszcza lwa. I smok dał bestii jej moc i jej tron, i wielką władzę” (Objawienie 13:1,2).

   Cóż wyobraża ta dziwaczna „bestia”? Odpowiedzi dostarcza sama Biblia. Zanim jeszcze w roku 539 p.n.e. upadł Babilon, żydowski prorok Daniel miał wizje, w których oglądał dzikie zwierzęta. W Księdze Daniela 7:2-8 opisuje „cztery bestie wychodzące z morza”: pierwsza przypominała lwa, druga niedźwiedzia, trzecia lamparta, potem zaś „pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.