?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 11

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

3) TEMAT WIZJI — Objawienie 6:1 do 8:5 — ‘Baranek’ Jezus otwiera ‘siedem pieczęci zwoju’

Treść: Galop czterech jeźdźców, ‘pod ołtarzem pomordowani niewolnicy z powodu Słowa Bożego i świadectwa’, wielki dzień Ich gniewu’, „144tys.” zostaje opieczętowane, a przed tronem Boga i przed Barankiem pojawia się „wielka rzesza”, „siedmiu aniołów z siedmioma trąbami przygotowani, aby w nie zadąć”.

OTWARTE PIECZĘCIE ZWOJU PROROCZYM ZWIASTUNEM!

   OTWARTE przez Pana Jezusa „siedem pieczęci zwoju” z Bożego punktu widzenia, proroczym zwiastunem wielkich wydarzeń na całej ziemi. Finałem ich będzie „głos trąby siódmego anioła” i „trzecie biada”, które skończy się głównym dramatem narodów, a zwycięstwem Boga i Jego Pomazańca/Chrystusa oraz panowaniem Ich „nowego nieba i nowej ziemi”. Otwarte przez Baranka Jezusa „siedem pieczęci zwoju” są proroczą krótką charakterystyką rozwoju zła, cierpień i niedoli ludzkiej na ziemi. Po ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu Jezus Chrystus został Królem, ‘który zwyciężył i dalej będzie zwyciężał’. Wizję tę kończy ‘nadejście wielkiego dnia Ich srogiego gniewu’, gniewu Boga i Jezusa Baranka. Czy ktoś zdoła się uratować ??? To otwarte przez Baranka Jezusa symboliczne „siedem pieczęci zwoju”, są przede wszystkim proroczym zapewnieniem zmartwychwstania, zbawienia i ocalenia wiernych „niewolników Bożych”. Ich modlitwy w całej rozciągłości zostaną wreszcie wysłuchane!

Pismo Święte: Jana 16:33; Objawienie 1:5,18; 6:2,9-11,16,17; 7:1-17; 11:14,15; 21:1-5; Rzymian 6:22; 1Piotra 2:16.

Galop czterech jeźdźców apokaliptycznych

   Czyż w obecnych krytycznych czasach nie jesteśmy żywo zainteresowani tym, „co ma się stać wkrótce”? Z całą pewnością, przecież dotyczy to nas osobiście! Najpierw popatrzmy więc razem z Janem, jak Pan Jezus po otrzymaniu  „zwoju” od Boga ‘zrywa’ jego „pieczęcie”. Otwieraniu poszczególnej „pieczęci” towarzyszą prorocze wizje zapowiadające wydarzenia powodujące niedolę ludzką… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.