?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Słowo wstępne do Księgi Apokalipsy

Aktualizowany: 23.05.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

SŁOWO WSTĘPNE DO KSIĘGI APOKALIPSY — OBJAWIENIA

Wykładnia Pisma Świętego

   JEST TO OBRONA Prawdy Pisma Świętego, które jest jedynym, niezafałszowanym i prawdziwym źródłem poznawania Boga OJCA (JHWH; ŚJ. Jehowa) i Pana JEZUSA (Jeszua) Chrystusa. Jak apostoł Paweł zapewniamy: „Wyrzekliśmy się rzeczy skrytych, których należy się wstydzić, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz przez ujawnienie prawdy polecamy siebie przed obliczem Boga sumieniu każdego człowieka. Głosimy bowiem nie samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a siebie jako waszych niewolników przez wzgląd na Jezusa”. Nie wszyscy jednak przejęci są ‘ujawnieniem prawdy’, dla których większa jest ich ‘prawda’.

Pismo Święte: 2Koryntian 4:2,5 nwt-pl.

„O, pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, (…)! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?” Dzieje 13:10 bw.

   Wykładnia Księgi Apokalipsy/Objawienia dokonana przez zbiorowo rozumianego ‘niewolnika wiernego i roztropnego [uwaga! fałsz pojęciowy] ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża jest szokująco zafałszowana. Jakozły niewolnik” „nie zaprzestał wykrzywiać [wypaczać – nwt-pl] prostych dróg Pańskich”. Dalej też on „się przeciwstawia oraz wynosi nad każdego, kto jest zwany ‘bogiem’ lub przedmiotem wielbienia; zasiadł też w świątyni Boga, publicznie podając się za boga”. Postanowiliśmy jak najbardziej bezstronnie podać wykładnię wielkiego i Boskiego proroctwa Księgi Apokalipsy/Objawienia. Postaramy się ustalić jego właściwy sens i przedstawić rzeczywistą treść biblijną. Będzie można z łatwością dostrzec cały chrześcijański rewizjonizm „złego niewolnika” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.). Jego żenujące ‘śmieci i plewy’ dotyczą głównie ‘roku 1914’, który w nauce Pisma Świętego nie istnieje!!! To pokrętne i fundamentalne kłamstwo zostało definitywnie obalone w książce Carl’a Olof’a Jonsson’a: „KWESTIA CZASÓW POGAN – Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy”.… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.