?>

Miesięczne archiwum:

Miażdżące ten świat: „TRZECIE ‘BIADA’”!!! (3)

Aktualizowany: 22.01.2021

Dział tematyczny: Chronologiczne proroctwo potrójnego „biada”!

Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”!

Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”.

(Objawienie 8:13 br; Mateusza 4:17 dos)

TRZECIE ‘BIADA’APOKALIPSY

Scenariusz chronologicznego proroctwa!!!

♦♦♦„Oto szybko nadchodzi trzecie biada”! ‘Szybko’ to gr. ‘tachy’ i dosłownie znaczy: niezwłocznie, a nawet bezzwłocznie, nagle czy z zaskoczenia. Wręcz natychmiast proroctwo to zacznie spełniać się po wypełnieniu proroctwa „drugiego ‘biada’” i w ‘wyznaczonym czasie.

Pismo Święte: Objawienie 11:14.

  • Głos trąby siódmego anioła, ostatniego, zapowiada proroctwo o mega-wydarzeniu:

I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana [Boga] i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków (…). I rozgniewały się narody, i nadszedł twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom [niewolnikom] prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię.

Wszechmocny Bóg [JHWH] i Jego Chrystus (Pomazaniec) Jezus [Jeszua] ‘obejmą panowanie nad światem’. Królestwo Boże/Niebios zacznie panować – stanie się faktem najpierw w niebie!!!

  • Po pojawieniu się trzechznaków na niebienastąpi dramatyczny rozwój wydarzeń w niebie i wręcz natychmiast znajdzie to przełożenie na globie ziemskim. Będzie on nieuchronnie prowadził do wstrząsających i szokujących zmian na ziemi, których apogeum nastąpi w Armagedonie, w sprawiedliwej ‘wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’.

Pismo Święte: Objawienie 11:15-19 ubg; 12:10,12,17; 6:12-17; 16:14,16; porównaj koniecznie proroctwo Daniela 7:9-27; znak (lub znak) – fakt, zjawisko interpretowane czy uznawane za zapowiedź określonych wydarzeń, tu biblijnych.

   Metaforyczny ‘głos trąby siódmego anioła’ spowoduje radość i dziękczynienie w niebie. To najpierw tam zostanie oznajmiony fakt: ‘Bóg Wszechmocny i Pan… Kontynuuj czytanie

?>
  • cheap replica nfl jerseys
  • Your best handbags in daily nba jerseys with comparable high quality. Prepare you for joy nba jerseys is indispensable in people's livesyou really need it.