?>

Miesięczne archiwum:

1. Wprowadzenie do proroctwa: „BIADA, BIADA, BIADA”

Aktualizowany: 25.08.2022

NIEODWRACALNE WYROCZNIE!

Bezwzględne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

Dział tematyczny: Chronologiczne proroctwo potrójnego „biada” – ‘nieszczęścia’!

PILOT:

Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”!

Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”.

(Objawienie 8:13 br; Mateusza 4:17 dos)

PISARZEM APOKALIPSY inaczej Objawienia jest apostoł Jan, który w tej wybitnie proroczej Księdze spisał ukazane mu wizje Boże, będąc nimi bardzo przejęty i wyraźnie poruszony. Każdą wizję poprzedza słowem „widziałem” (bw) lub „ujrzałem” (nwt-pl), które jest tłumaczeniem gr. słowa ‘eidō’ i czyni to w tym wielkim proroctwie aż 47 razy. Leksykon Strong’a w G1492 wyjawia szersze znaczenie tego greckiego słowa. ‘Widzieć, ujrzeć, zobaczyć’ to także ‘wiedzieć’, czyli dostrzec, odkryć, zwrócić nie tylko oczy, ale umysł, ustalić, co należy z tym zrobić, sprawdzić, zbadać, uzyskać wiedzę, zrozumieć. Tu zajmujemy się chronologicznym proroctwem trzech BIADA— trzech ‘NIESZCZĘŚĆ’.

Pan Jezus polecił Janowi:

„Opisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co ma się stać potem”.

Klucz zrozumienia proroctw o końcu tego świata!

Orędzie Boże zawarte w Piśmie Świętym cechuje doskonała harmonia. Dokonaliśmy gruntownej analizy porównawczej proroctw w Biblii Świętej z proroctwami Księgi Objawienia. Wyniki tej analizy wskazują jednoznacznie, że jeśli chodzi o proroctwa dotyczące znaków końca tego świata, nie sposób je dokładnie zrozumieć bez chronologicznego proroctwa o trzech BIADA— o trzech ‘NIESZCZĘŚCIACH’ Apokalipsy inaczej Objawienia. Kiedy uczciwie uznajemy ten biblijny porządek, unikamy bałaganu interpretacyjnego i nie tracimy:

  • istotnego czy niezbędnego klucza zrozumienia wszystkich proroctw Słowa Bożego dotyczących końca tego złego świata!!!
  • To wielkie proroctwo jest fundamentalne i kluczowe: spina, łączy i porządkuje wszystkie poprzednie proroctwa!!! Dlatego trzeba się nim koniecznie zająć.

Najpierw proroczy zwiastun: ‘OTWARTE SIEDEM PIECZĘCI ZWOJU’

Otwarte przez Baranka”, Pana Jezusa metaforyczne ‘siedem pieczęci zwoju’ Księgi Apokalipsy, są z Bożego… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.