?>

Miesięczne archiwum:

SZOKUJĄCE PROROCTWA BOGA!

Aktualizowany: 1.09.2019

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘koniec w wyznaczonym czasie’!

Nadszedł wielki dzień Ich gniewu [Boga Ojca i Pana Jezusa], i kto zdoła przetrwać”?

„Niech ziemię całą ogarnie bojaźń Jahwe [JHWH], niechaj drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata”.

(Objawienie 6:16,17 pau; Psalm 33:8 bp)

  • Kiedy dokona się to proroctwo: pod koniec ostatecznego 3,5 roku!!!

PROROCTWO o nieuchronnym „końcu świata”, czyli dosłownie „zakończeniu świata” teraźniejszego, znajdujemy także w Księdze Izajasza. Księga ta napisana została około 200 lat przed powstaniem Księgi Daniela i również ściśle wiąże się z proroctwami Sofoniasza, Aggeusza, Psalmów i Objawienia, czyli Apokalipsy. Szczególne i wyraźne podobieństwo dostrzegamy w apokaliptycznym proroctwie „trzeciego biada”. W proroctwie Izajasza i nie tylko, są opisane także Boże, wielkie, radosne i diametralne zmiany. Tu zajmiemy się przede wszystkim proroctwami o „końcu świata” i nie gdzie, ale u Kogo szukać ocalenia?

Pismo Święte: Mateusza 24:3; Objawienie 11:14,15.

Niebawem metaforycznie odezwie się ‘głos trąby siódmego anioła’ i „dokona się tajemnica Boga, jak to zwiastował sługom [niewolnikom] swoim, prorokom”. „Panowanie nad światem przypadnie w udziale Panu [Bogu] naszemu i Pomazańcowi [gr. Chrystusowi] jego, królować będzie na wieki wieków”. ‘Bóg przejmie potężną władzę swoją i zacznie panować. Dlatego najpierw pojawi się bardzo dokuczliwe trzecie biada”, a szczególnie jego szokujące i wstrząsające zakończenie. Wtedy też nastąpi zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego i władztwo Pomazańca [gr. Chrystusa] jego”, a przed pozostawionymi przy życiu pojawią się Boskie, wspaniałe perspektywy.

Pismo Święte: Objawienie 11:14-18 nwt-pl; 12:10; 21:1-5.

Ten trudny, dramatyczny i z góry przez Boga „wyznaczony czas” epokowych wydarzeń, opisany jest nie tylko w Objawieniu 6:12-17; 14:14-20 oraz 19:11-21. Mamy go już w o wiele wcześniej powstałym proroctwie Księgi Izajasza i nie tylko.

„Oto nadciąga straszliwy dzień Jahwe” „dzień pomsty”!!!

Prorok Izajasz opisuje: „Podnoście lament [biadajcie], bo… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.