?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 30

Aktualizowany: 7.10.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

APOKALIPSA A TY — EPILOG KSIĘGI OBJAWIENIA

   PODWÓJNA alegoria czy symbolika biblijnej „Jerozolimy” wskazuje dzisiaj na jedną „Nową Jerozolimę”, której „Budowniczym i Twórcą jest Bóg”. W Piśmie Świętym jest nazwana także ‘Jerozolimą świętą, górną, niebiańską, Syjonem’, „Ojczyzną”, „Świętym Miastem” lub „Miastem” i „oblubienicą, małżonką Baranka”. Skąd ten wniosek? Wynika on z Księgi Objawienia w powiązaniu z całym Słowem Bożym. Na niebiańskim tronie zasiada Pan Bóg i Pan Jezus, a „korony” otrzyma symbolicznych „24 starszych”, niebiańskich królówkapłanów. „Nowa Jerozolima” posiadać będzie całą władzę i panowanie, ponieważ będzie ona zdominowana przez Boga Ojca i Pana Jezusa, w której na zawsze będzie „tron Boga i Baranka”. A poarmagedonową „świątynią” tego „Świętego Miasta” będzie także „Pan Bóg, Wszechmogący, oraz Baranek”. Taka alegoryczna „Jerozolima” jako „Święte Miasto Nowa Jerozolima” z JEJ LUDEMjest rzeczywistością chrześcijańską, ale nieporównanie wspanialszą, bo związaną z Królestwem Bożym „nowego nieba i nowej ziemi”. Bóg swego Pomazańca Jezusa „ustanowił dziedzicem wszechrzeczy”, a więc jest to ‘całe dziedzictwo’ Pana Jezusa Chrystusa, które otrzymał od swego Boga Ojca wraz z „wszelką władzą w niebie i na ziemi”. Dlatego też nie ma innej drogi zbawienia i ocalenia jak przez Pana Jezusa, który stał się ‘zbawieniem JHWH’, czyli „Zbawicielem świata”.

Pismo Święte: Objawienie 19:7-9; 21:1-5,9,10,22; 22:3; Jana 4:42; 1Jana 4:14; Hebrajczyków 1:2 bw; 11:10; Mateusza 28:18.

   Apostoł Paweł napisał do Efezjan: [Bóg] „powziął zamierzenie w związku z zarządzaniem przy pełnej granicy wyznaczonych czasów, mianowicie aby znowu zebrać wszystko razem w Chrystusie to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Tak, w nim, w jedności z którym zostaliśmy też ustanowieni dziedzicami”. Jako… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.