?>

Miesięczne archiwum:

1. To co PRZED Pana Jezusa: „ZNAKIEM OBECNOŚCI i KOŃCA ŚWIATA”!

Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

Aktualizowany: 8.05.2023

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

  • Zwłaszcza pierwsze 3,5 roku nieszczęść. Możliwe, że już  jest to czas bieżący!
    • I część OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

  • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
  • Ważne! Nowe spojrzenie na proroctwo Pana Jezusa! Włącz pełną aktywność swego umysłu!

PILOT proroctwa:

„Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca świata”?

„Gdy więc zobaczycie w miejscu świętym [„gdzie być nie powinna” (Marka)] obrzydliwość [ohydę] spustoszenia, zapowiedzianą przez proroka Daniela — kto czyta, niech zwróci na to uwagę [rozważy].

  • ‘miejsce święte’ – obecnie żywe, wierni Bogu chrześcijanie

TREŚĆ proroctwa w trzech aktach:

Co się będzie działo (1) przed ‘postawieniem [ustawieniem] obrzydliwości [ohydy] spustoszeniai (2) w czasie jej dokonań oraz (3) co czeka ludzkość POD KONIEC ostatecznego 3,5 roku?

Współcześnie będzie nią bałwochwalcza bestia wychodząca z otchłani’ = bałwochwalczy „obraz bestii [z morza]. Dokona ona zuchwałego przestępstwa spustoszenia [dewastacji], transgresjiwtargnięcia do świętej i wyłącznej sfery Boga!!!

  • W świetle proroctw Pisma Świętego to przełomowe wydarzenie po około 3,5 rocznym burzliwym okresie, nastąpi wstrząsający koniec tego świata ludzkiego.

APOSTOŁOWIE zapytali Pana Jezusa o dwie sprawy: 1) Kiedy nastąpi zburzenie świątyni jerozolimskiej? 2) Co będzie ‘znakiem Jego obecności [lub ‘przyjścia’] i końca [gr. ‘synteleia’ to ‘zakończenie’] świata’? Pan Jezus łączy wszystko w jedną proroczą odpowiedź w… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.