?>

Poznaj: ZAWARTOŚĆ trzybiada.org

Aktualizowany: 27.05.2023

Wyrocznie Wszechmocnego Boga – uszeregowane chronologicznie.

OSTATECZNE ≈3,5 roku nie tylko OKRUTNYCH  WYROCZNI:

⇒ Osaczanie świata natłokiem nieszczęść i ich śmiertelne miażdżenie!

⇒ Koniec imperium zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa!

⇒ Diametralna zmiana sceny świata i powszechne ożywienie zmarłych!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”:

 • „JA [JHWH, Bóg Ojciec] (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • Niestety! Nie czy, tylko kiedy ostatecznie dokona się nieodwracalny kres przerażającego imperium zła?
 • Niestety! Nie wyrażamy żalu, że to się bezwzględnie i nieuchronnie dokona.
 • Niestety! Nie są to bynajmniej tylko groźby w bardzo starej Księdze.

AKTY PROROCZE PRZED NAMI w dużym skrócie!

1) OSACZANIE NATŁOKIEM NIESZCZĘŚĆ wymusi ‘postawienie obrzydliwości (ohydy) spustoszenia, czyli ‘bestii z otchłani’.

 • a) Wtargnie ona nagle do świętej oraz wyłącznej sfery Wszechmocnego Boga, dopuszczając się transgresji i jej profanacji, czyli ‘zbezczeszczenia’! Zatrzyma ‘składanie świadectwa’ prawdy przez alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch Jego świadków i proroków’.
 • b) Da to początek nieubłaganemu odliczaniu wyznaczonego czasu dla tego okrutnego świata ludzkiego.

2) Zwodnicze religie tego świata doznają częściowego upadku życia religijnego spowodowanego metaforycznym, ‘wielkim trzęsieniem ziemi’. Nastąpi ‘upadek [ruina] dziesiątej części’ tych religii, a to zdecydowana mniejszość i… wiele nam to mówi. To skutek wyraźnie dokonanej wtedy wyroczni Wszechmocnego Boga Ojca, wynikającej z zakończenia proroctwa „drugiego ‘biada’”!

 • a) Ten ‘wielki wstrząs’ możliwe, że uderzy WYŁĄCZNIE w organizację Jehowy/quasi-Boża. Powyższe proroctwo dokonuje się na niej, lecz jako wyrocznia niezwykle negatywna.
 • b) ‘Wielki wstrząs’ religijny spowoduje ruinę jej życia religijnego, ale także diametralną i radykalną zmianę postawy u niektórych jej wyznawców wobec tej quasi-prawdziwej religii.

3) Ostatecznie nastąpi straszliwie niszczące realizowanie proroctwa/wyroczni „TRZECIEGO ‘BIADA’”.… Kontynuuj czytanie

Ich sens: PROROCTWA Wszechmocnego Boga!

 1. Aktualizowany: 15.05.2023

Sens Bożych proroctw to nie tylko trafne odgadywanie przyszłości.

 • To są wobec wszechświata inteligentnych stworzeń Wszechmocnego Boga publicznie ogłoszone Jego CELEpostanowienia i prawomocne wyroki!!!
 • Obwieszczone wszystkim w niebie i na ziemi, wszem wobec i każdemu z osobna.

Najistotniejsza treść!

OSTATECZNE ≈3,5 roku nie tylko OKRUTNYCH WYROCZNI:

⇒ Osaczanie świata natłokiem nieszczęść i ich śmiertelne miażdżenie!

⇒ Koniec imperium zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa!

⇒ Diametralna zmiana sceny świata i powszechne ożywienie zmarłych!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

JHWH, Bóg Ojciec i JEGO Chrystus Jezus:

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
  • „JA jestem tym, który udaremnia [unicestwia] znaki wróżbiarzy, kpi sobie z [bezsensu] przepowiadających, zmusza mędrców do odwrotu, a ich wiedzę ośmiesza.
 • Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.
  • (…) na ziemi rozpacz bezradnych narodów (…). Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi”.
 • Proroctwa Wszechmocnego Boga są bezwzględnie realizowane!
  • Czy Ten Bóg dokonuje tego osobiście?

ABSOLUTNE panowanie Wszechmocnego, Świętego Boga Ojca opiera się na ‘wszelkiej władzy’ Jego Chrystusa i na niezwykle potężnych stworzeniach duchowych, ‘serafach’ i ‘cherubach’. Biblijna symbolika wizji tych lojalnych istot Boskich wskazuje wręcz na niewyobrażalną przez nas ludzi ich sprawczość i na ogromną siłę oddziaływania. Na ich niezwykłą skuteczność w błyskawicznym i wszechstronnym działaniu. Na przewagę nad pozostałymi stworzeniami inteligentnymi. Mają fenomenalny wzrok, przenikliwe postrzeganie, dalekowzroczną i dalekosiężną mądrość oraz doskonałe poznanie swego Boga Ojca, Jego celów i tajemnic. Obdarzeni super-inteligencją kierują się w życiu doskonałą miłością. Głębokie uczucie przejawiają do swego Ojca, z którym łączy ich szczególnie bliska i silna więź.

⇒⇒⇒ „A Micheasz [prorok Boga] powiedział:… Kontynuuj czytanie

Bóg: NIE JEST nieskończoną POBŁAŻLIWOŚCIĄ. Niestety!

Aktualizowany: 24.05.2023

Najistotniejsza treść!

OSTATECZNE ≈3,5 roku nie tylko OKRUTNYCH WYROCZNI:

⇒ Osaczanie świata natłokiem nieszczęść i ich śmiertelne miażdżenie!

⇒ Koniec imperium zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa!

⇒ Diametralna zmiana sceny świata i powszechne ożywienie zmarłych!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

JHWH, Bóg Ojciec i JEGO Chrystus Jezus:

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.
  • (…) na ziemi rozpacz bezradnych narodów (…). Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi”.

Pilot nieubłaganego proroctwa:

„Oto nieszczęście ogarnia naród po narodzie, zrywa się wielka burza z krańców ziemi”.

Oto nadchodzi to i spełni się, mówi Pan [JHWH] BÓG. To jest dzień, o którym mówiłem”!

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’”

ZACZNIJCIE BAĆ SIĘ BOGA i oddajcie Mu chwałę [uznajcie Jego Majestat, Święte Imię, godność i władzę], gdyż nadeszła godzina JEGO SĄDU [skazującego lub uniewinniającego], i POKŁOŃCIE SIĘ Temu [Stwórcy].

 • „Bać się Boga” to głęboka świadomość osobistej, indywidualnej i autonomicznej odpowiedzialności najpierw i przede wszystkim przed Wszechmocnym Bogiem Ojcem oraz Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. To uznanie Ich za jedyny swój nieomylny i Najwyższy Autorytet. To moralny obowiązek odpowiadania najpierw i przede wszystkim przed Najwyższym Ich Sądem za swoje własne życie, czyny, wybory, decyzje oraz błędy!
 • ‘pokłon’ od gr. ‘proskyneō’; dosłownie ‘oddać hołd’akt najgłębszej czci i uległości tylko Jedynemu Wszechmocnemu, Nieśmiertelnemu, Świętemu Bogu Ojcu, Zwycięskiemu Władcy.

‘Oddawanie hołdu Bogu’ Wszechmocnemu nie ma nic wspólnego z biblijnym ‘nierządem’, czyli z zawziętym praktykowaniem bałwochwalstwa i z upartym sojuszem liderów religijnych z władcami politycznymi. To nie jest akt najgłębszej czci Jego. To profanacja Jego Świętego Imienia i… Kontynuuj czytanie

To konieczność: TRZY KROKI do OCALENIA!

Aktualizowany: 9.03.2023

KIEDY DOKONA SIĘ to PROROCTWO?

 • POD KONIEC ostatecznego 3,5 roku mega-miażdżących świat nieszczęść.

Dział tematyczny: WYROCZNIE ostateczne: klęska tyranii religijnej i świata politycznego!

OSTATECZNE ≈ 3,5 roku!!! Nie tylko OKRUTNE WYROCZNIE:

⇒ Natłok nieszczęść i ich śmiertelne osaczanie!

⇒ Koniec imperium zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa!

⇒ Diametralna zmiana sceny świata i powszechne ożywienie zmarłych!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

JHWH, Bóg Ojciec i JEGO Chrystus Jezus:

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.
 • Jeśli chcemy ocalić swe życie, to ostatecznie musimy indywidualnie i osobiście wykazać się dobrymi, prawymi uczynkami oraz koniecznie dokonać trzech niezbędnych kroków.

Pilot nieubłaganego proroctwa:

Wyznaczył [Wszechmocny Bóg] dzień sprawiedliwego [prawego] sądu [oddzielenie] dla całego świata”.

 • „Nasze ocalenie w Bogu [Ojcu], który zasiadł na tronie, i w Baranku [Jego Chrystusie Jezusie]!

ZBLIŻA się szokujący koniec zwodniczych religii tego świata i ostatecznie wstrząsający, polityczny koniec okrutnego świata ludzkiego oraz wszelkich jego formacji! Chodzi o biblijną wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy, sprawiedliwą wojnę Bożą w symbolicznym ‘miejscu zwanym Armagedonem’. To przede wszystkim wielcy i okrutni nie tylko polityczni władcy tego świata, znajdą się nagle w sytuacji wstrząsającej, bez wyjścia. W wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem Ojcem i z Jego Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’, Jego Chrystusem. Jako Główny Wykonawca prawomocnych wyroków Naszego Boga, Jezus Chrystus odniesie totalne zwycięstwo i tryumf. Metaforycznie ‘depcząc winną tłocznię gniewu srogiego zagniewania Boga Wszechmocnego’. Tę bezprecedensową, ostateczną i globalną wojnę można by określić III wojną światową. Jednak nie będzie ona kataklizmem nuklearnym. Będą w niej bowiem sromotnie przegrani i zdecydowani zwycięscy… i to tylko jedni:… Kontynuuj czytanie

Tajemnicza kobieta: UWODZĄCA prostytutka?

Aktualizowany: 13.04.2023

KIEDY DOKONA SIĘ to PROROCTWO?

 • POD KONIEC ostatecznego 3,5 roku mega-miażdżących świat nieszczęść.

Dział tematyczny: WYROCZNIE ostateczne: klęska tyranii religijnej i świata politycznego!

OSTATECZNE ≈ 3,5 roku!!! Nie tylko OKRUTNE WYROCZNIE:

⇒ Natłok nieszczęść i ich śmiertelne osaczanie!

⇒ Koniec imperium zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa!

⇒ Diametralna zmiana sceny świata i powszechne ożywienie zmarłych!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

JHWH, Bóg Ojciec i JEGO Chrystus Jezus:

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

NIEZWYKLE ISTOTNE: Trzeba koniecznie poznać tę tajemnicę — ukrytą rzecz, ukryty cel i sens!

Pilot tajemniczego proroctwa:

„A na jej [kobiety] czole wypisane było imię: TAJEMNICA, WIELKI BABILONMATKA NIERZĄDNIC i OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa”.

 • „Wody, które zobaczyłeś i nad którymi siedzi nierządnica, to są ludy i tłumy, narody i języki
 • Kim jest tajemnicza kobieta, zadziwiająco uwodząca prostytutka? Po wnikliwej analizie Pisma Świętego wnioski są oczywiste:
 • To wielka dezorientacja, jednak dobrze zorganizowana globalnie tyrania religijna — sprzeniewierzanie się wobec Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

To jest podstępna niewola religijna wymuszana w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. Ta od dawna globalna tyrania religijna, zadziwiająco uwodząca i zwodnicza, usilnie i uparcie nie tylko tumani i mami, ale dopuszcza się rażących grzechów, w tym instytucjonalnych przestępstw. W przemożny i zorganizowany sposób uzależnia od wszelkiego bałwochwalstwa, które jest dla Wszechmocnego Boga Ojca i Jego Chrystusa Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’.

Groza i tryumf: BÓG „JUŻ NADCHODZI”!

Aktualizowany: 27.03.2023

KIEDY DOKONA SIĘ to PROROCTWO?

 • POD KONIEC ostatecznego 3,5 roku mega-miażdżących świat nieszczęść.

Dział tematyczny: WYROCZNIE ostateczne: klęska tyranii religijnej i świata politycznego!

OSTATECZNE ≈ 3,5 roku!!! Nie tylko OKRUTNE WYROCZNIE:

⇒ Natłok nieszczęść i ich śmiertelne osaczanie!

⇒ Koniec imperium zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa!

⇒ Diametralna zmiana sceny świata i powszechne ożywienie zmarłych!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

JHWH, Bóg Ojciec i JEGO Chrystus Jezus:

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

NIEŚMIERTELNY i Święty Bóg Wszechmocny jest Źródłem życia’. On ‘stworzył wszystko, z Jego woli zostało stworzone i zaistniało’. To Absolut, Najwyższy i Wieczny Autorytet, który ‘jest Miłością’! Nasze istnienie całkowicie uzależnione jest od Tego Świętego, Jedynego Boga Ojca, któremu wszystkie inteligentne stworzenia zawdzięczają życie. To jest absolutna Prawda! Ten Osobliwy Bóg, swe istoty rozumne obdarzył niezwykłą wolną wolą, a więc i swobodą wyboru, które niezmiennie szanuje. Jednak ci, którzy wybiorą drogę rujnującej samowoli nie ujdą bezkarnie, domaga się On bowiem osobistej i indywidualnej odpowiedzialności.

Jest absolutnie pewne, że Jego odwieczne istnienie jest dynamiczne. Wieczny i Wszechmocny Bóg cały czas ma wpływ na bieg wydarzeń w swoim nie tylko materialnym Wszechświecie. On aktywnie uczestniczył, uczestniczy i będzie uczestniczył w historii swych rozumnych istot, a więc i ludzi. Kształtował, kształtuje i będzie kształtował ich historię ustawicznie realizując ogłaszane z góry, w formie niezwykłych proroctw, swe cele, zamierzenia, postanowienia i prawomocne wyroki.

Bóg „już Nadchodzi” — skąd ta pewność?

ŚwiętyŚwięty,  Święty* Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, JEST, i już NADCHODZI.

*Kodeks Synaicki, inaczej niż późniejsze rękopisy, powtarza słowo… Kontynuuj czytanie

Ostateczne uderzenie: NIEODWRACALNA KLĘSKA ŚWIATA POLITYCZNEGO!

Aktualizowany: 29.05.2023

KIEDY DOKONA SIĘ to PROROCTWO?

 • POD KONIEC ostatecznego 3,5 roku mega-miażdżących świat nieszczęść.

Dział tematyczny: WYROCZNIE ostateczne: klęska tyranii religijnej i świata politycznego!

OSTATECZNE ≈ 3,5 roku!!! Nie tylko OKRUTNE WYROCZNIE:

⇒ Natłok nieszczęść i ich śmiertelne osaczanie!

⇒ Koniec imperium zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa!

⇒ Diametralna zmiana sceny świata i powszechne ożywienie zmarłych!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

JHWH, Bóg Ojciec i JEGO Chrystus Jezus:

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

Prezentacja wykładni chronologicznego proroctwa Daniela!

ZAPOWIADANY pochód politycznych potęg, a więc kolejno pojawiających się na arenie tego świata dominujących mocarstw i jego ostateczne zakończenie, jest symbolicznie zaprezentowany w proroctwie o zdumiewającym ‘posągu-olbrzymie’. Jest to proroctwo Odwiecznego i Nieśmiertelnego Boga, ‘Który Był, Który Jest i Który Przychodzi, a którego znaczenie ujawniono prorokowi Danielowi.

‘Jest jednak Bóg w niebie, który objawia tajemnice, i on oznajmił (…), co zdarzy się przy końcu dni (tego świata)[aram./hebr. ‘`achariyth’].

„Lecz Jahwe-Pan [Bóg Ojciec] nie czyni niczego bez objawienia swego zamierzenia [postanowienia] swym sługom [niewolnikom], prorokom”.

 • Jednak proroctwo to jest nie tyle Jego trafnym odgadywaniem przyszłości.

 • Co publicznym ogłoszeniem Jego CELÓWpostanowień i prawomocnych wyroków, które zostaną w terminie bezwzględnie urzeczywistnione.

Proroctwo o ‘posągu-olbrzymie’ dowodzi jednoznacznie, że Wszechmocny Bóg cały czas ma determinujący wpływ na kształt sceny politycznej tego świata ludzkiego. Dlatego bezwzględnie nastąpi pewny i imponujący finał tego stającego się w pełni faktem proroctwa. W gruncie rzeczy bowiem, każde proroctwo Tego Boga „zostało napisane w Księdze Prawdy”. Władzę nad całym globem ziemskim ostatecznie przejmie sprawiedliwe czy… Kontynuuj czytanie

„MUSIMY STANĄĆ przed TRYBUNAŁEM CHRYSTUSA”!

Aktualizowany: 4.03.2022

KIEDY DOKONA SIĘ to PROROCTWO?

 • POD KONIEC ostatecznego 3,5 roku mega-miażdżących świat nieszczęść.

Dział tematyczny: WYROCZNIE ostateczne: klęska tyranii religijnej i świata politycznego!

OSTATECZNE ≈ 3,5 roku!!! Nie tylko OKRUTNE WYROCZNIE:

⇒ Natłok nieszczęść i ich śmiertelne osaczanie!

⇒ Koniec imperium zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa!

⇒ Diametralna zmiana sceny świata i powszechne ożywienie zmarłych!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

JHWH, Bóg Ojciec i JEGO Chrystus Jezus:

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

TreśćKiedy Pan Jezus ‘przyjdzie’, to każdego indywidualnie i osobiście ‘postawi przed swym Trybunałem’!

Jego sprawiedliwy i prawomocny wyrok ostatecznie zostanie bezzwłocznie wykonany!

KAŻDY będzie osobiście i indywidualnie rozliczany przed Trybunałem Chrystusa, przed Jego Najwyższym Sądem o szczególnym znaczeniu. Został On bowiem powołany przez samego Wszechmocnego Boga Ojca, który „wszelkie sądzenie powierzył Synowi [swemu Chrystusowi]. Dlatego stanowczo oświadcza: „Jego słuchajcie”! Każdy i to nie tylko z żyjących ludzi, ostatecznie stanie przed międzynarodowym Trybunałem Pana Jezusa. Tu nie chodzi o grzeszny i ułomny, ludzki sąd najwyższy jakiejś instytucji czy organizacji religijnej tego świata. Niemożliwe jest, aby ten międzynarodowy, Boski Trybunał Sprawiedliwości mógł być zlekceważony! Każdy ma okazać Najwyższemu Sądowi Bożemu bojaźń i szacunek.

 • Jego postanowienie dotyczy naszego życia. To jest nawet sprawa życia lub śmierci!

Nie możemy być upartymi i bezmyślnymi adoratorami ludzkich, grzesznych autorytetów! Nie dajmy się im dalej wprowadzać w błąd, ani nie dajmy się ciągle zastraszać! Zabierzmy odpowiedzialność za swe życie z brudnych, ludzkich rąk.

 • Pismo Święte oświadcza:

każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu”.

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał… Kontynuuj czytanie

Globalny wstrząs: „DZIEŃ Ich GNIEWU”!

Aktualizowany: 29.11.2022

KIEDY DOKONA SIĘ to PROROCTWO?

 • POD KONIEC ostatecznego 3,5 roku mega-miażdżących świat nieszczęść.

Dział tematyczny: WYROCZNIE ostateczne: klęska tyranii religijnej i świata politycznego!

OSTATECZNE ≈ 3,5 roku!!! Nie tylko OKRUTNE WYROCZNIE:

⇒ Natłok nieszczęść i ich śmiertelne osaczanie!

⇒ Koniec imperium zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa!

⇒ Diametralna zmiana sceny świata i powszechne ożywienie zmarłych!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

JHWH, Bóg Ojciec i JEGO Chrystus Jezus:

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

Treść: Najpierw szokujący koniec uwodzącozwodniczych religii tego świata i ostatecznie wstrząsający koniec tego złego świata ludzkiego!

PISMO ŚWIĘTE zawiera niezwykłe proroctwa Wszechmocnego i Niezwykłego Boga. To On jest Świętym Autorem tych proroctw/wyroczni, dlatego ich spełnienie jest nieuchronne i pewne! Do jednego ze swych pisarzy, apostoła Jana, sam Bóg „mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe”. Pan Jezus Chrystus zapewnił: „Słowo Twoje jest prawdą”. W gruncie rzeczy to On wraz ze swą armią potężnych aniołów dokona urzeczywistnienia wszystkich niezwykłych proroctw Niezwykłego Boga Ojca. Pan Jezus uczyni bezspornym faktem każde prorocze Słowo Boże — bo jak sam powiedział: „Pismo [Święte] nie może być naruszone”. Stąd nasza naczelna zasada:

 • Koniecznie iść za nauką Pisma Świętego, Biblii — Księgi Prawdy!!!

Szokujące proroctwa staną się faktem!

 • To nieuchronnie, niezawodnie i nieomylnie wypełniające się proroctwa Boga, są bezsprzecznym dowodem, że On jako Odwieczny, Wszechmocny i NieśmiertelnyBył, Jest i Przychodzi.

Otaczające tron Boga Jego niebiańskie stworzenia, bez przerwy, dniami i nocami, powtarzają’:

„Święty, Święty, Święty*Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZI… Kontynuuj czytanie

Zwycięzca: ZWYCIĘŻY ŚWIAT RELIGIJNY i POLITYCZNY!

Aktualizowany: 22.02.2023

KIEDY DOKONA SIĘ to PROROCTWO?

 • POD KONIEC ostatecznego 3,5 roku mega-miażdżących świat nieszczęść.

Dział tematyczny: WYROCZNIE ostateczne: klęska tyranii religijnej i świata politycznego!

OSTATECZNE ≈ 3,5 roku!!! Nie tylko OKRUTNE WYROCZNIE:

⇒ Natłok nieszczęść i ich śmiertelne osaczanie!

⇒ Koniec imperium zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa!

⇒ Diametralna zmiana sceny świata i powszechne ożywienie zmarłych!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

JHWH, Bóg Ojciec i JEGO Chrystus Jezus:

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

Treść: Pan Jezus zwycięży uwodzącozwodnicze religie tego świata z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej na czele i ostatecznie ten zły świat ludzki!

Wielka władza „Króla królów i Pana panów”!

PAN Jezus Chrystus po ofiarnej śmierci jako Baranek Boży, który gładzi grzech świata” i zmartwychwstaniu stał się Boskim Zwycięzcą. Został przez Wszechmocnego Boga, ‘Władcę wszechrzeczy [gr. ‘Pantokratōr’], Władcę Absolutnego, ‘ustanowiony Dziedzicem wszechrzeczy”. Bóg wywyższył Go jako Władcę i Zbawiciela po swojej prawicy”. Jest „Panem panów i Królem królów”, a więc Panem i Królem Wszechświata, który ‘jako Zwycięzca dalej będzie zwyciężał’.

 • Nasz Zbawiciel oświadczył:

„Otrzymałem [od Boga Ojca] pełną [wszelką] władzę w niebie i na ziemi”.

 • „Ja jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca, jak TYLKO przeze Mnie”.

To sam Bóg kieruje całą naszą uwagę na swego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa —Jego słuchajcie”! Nasz Zbawiciel:

„stał się dla wszystkich, którzy Mu są posłuszni, Sprawcą [Źródłem, Autorem] zbawienia wiecznego”.

„Dlatego też Bóg bardzo Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.