?>

ZAWARTOŚĆ trzybiada.org

„JA jestem Bogiem (…), ogłaszam przyszłość.

 • „Oto wszystko nowym czynię”.

Aktualizowany: 22.05.2024

OSTATECZNE ≈3,5 ROKU WYZNACZONEGO CZASU!!!

Nieodwracalne wyrocznie Wszechmocnego Boga:

 • Osaczenie okrutnego świata ludzkiego natłokiem śmiertelnych ‘CIOSÓW’! Potężny ‘wstrząs’ globalny!
 • ⇒ Na zawsze ginie świat królestwa ŚMIERCI, zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa!
 • ⇒ Oszałamiająca ‘zmiana sceny tego świata’! Niekłamane szczęście!
 • ⇒ Powszechne ożywienie zmarłych i wieczne ‘królestwo ŻYCIA’!

Naszą fundamentalną zasadą jest:

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ — PISMA ŚWIĘTEGO — SŁOWA BOŻEGO!!!

 • Ściśle trzymamy się reg właściwej interpretacji jego treści. Najistotniejsza reguła to:
 • Pismo Święte tłumaczy samo Pismo Święte!
 • Szczegółowe zasady interpretacyjne Pisma Świętego to: zasada powszechności, integralności, kontekstu, konstrukcji tematycznej, wykładni autentycznej, dobrej woli, rzetelności i pilności, zależności duchowej, pierwszeństwa tekstów oryginalnych i spraw zbawczych.

Strona główna – kolejno prezentuje wszystkie 120 wpisów.

O trzybiada.orgcel powstania strony.

SKRÓTY do strony głównej – wszystkie tematy możesz przejrzeć i wybrać w jednym miejscu, bez potrzeby przeszukiwania na stronie głównej.

SŁOWNIK symboliki Apokalipsy – alfabetycznie ułożone słowa. Znaczenie ich ALEGORII, METAFORY i SYMBOLI w kontekście całego Pisma Świętego!

PAN JEZUS mówi o SZCZĘŚLIWYCH – 19 tematów dotyczących Boskiej misji Pana Jezusa Chrystusa, Jego nauki, niezwykłych dokonań i znamiennych proroctw. 

‘BYŁ, JEST i PRZYCHODZI’!!! – 32 tematy analizujące Księgę Apokalipsy werset po wersecie, ujęte w sposób bardziej ogólny.

DZIAŁY TEMATYCZNE ułożone kolejno na stronie trzybiada.org:

 • Wyrocznia 3xBIADA” i katastrofa świata!
 • KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?
 • ZMIERZCH tego świata!
 • Zastraszeni, uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?
 • Chronologiczne proroctwo potrójnego „biada!
 • Proroctwa a ‘koniec w wyznaczonym czasie!
 • Proroctwa i nauka Pana Jezusa!
 • Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego.
 • Ważkie kwestie biblijne!
 • Szaleńczy,… Kontynuuj czytanie

Trzeba koniecznie POZNAĆ trzybiada.org!

 • „Religia to jedyna forma oszustwa, która nie jest ścigana prawem”.

(!!!) Prokurator, Sędzia i Egzekutor, Wszechmocny Bóg wraz ze swym Chrystusem, ogłosił prawomocny ‘wyrok’:

 • Ostateczny koniec nie tylko ‘parasola ochronnego’ nad religiami tego świata i bezkarności ich autorytarnych liderów!
 • To ostateczny koniec mariażu ‘tronu i ołtarza’, skompromitowanej spółki bez przyszłości.
 • Ostatecznie globalna tyrania religijna zostaje ukarana i nieodwracalnie usunięta.

_________________……………………_________________

„JA jestem Bogiem (…), ogłaszam przyszłość.

 • „Oto wszystko nowym czynię”.

Aktualizowany: 11.06.2024

OSTATECZNE ≈3,5 ROKU !!!

Wyrocznie Boga stają się faktem:

 • ⇒ Osaczanie świata natłokiem śmiertelnych ‘ciosów’!
 • ⇒ „Stało się!” Globalny wstrząs!
 • ⇒ Koniec świata królestwa śmierci, zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa!

I SUPER-SZCZĘŚLIWY FINAŁ:

 • ⇒ Oszałamiająca ‘zmiana sceny tego świata’!
 • Powszechne ożywienie zmarłych i wieczne ‘królestwo życia’!

Nieodwracalne proroctwa „zapisane w Księdze Prawdy”!

PROROCTWA, które są tuż PRZED NAMI!

Uszeregowane chronologicznie i w dużym skrócie:

1) Natłok śmiertelnych zagrożeń w tym świecie ludzkim wymusi ‘postawienie ohydy spustoszenia= ‘bestia z otchłani’.

 • a) NAGLE, znienacka wtargnie ona do świętej i wyłącznej sfery Wszechmocnego Boga! Dopuści się transgresji i jej profanacji, ‘zabije’, pozbawi życia duchowego alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch Jego świadków i proroków’, którzy z powodzeniem ‘złożyli swe świadectwo’ prawdy.
 • b) To początek nieubłaganego odliczania wyznaczonego czasu dla tego świata ludzkiego.

2) Uwodząco-zwodnicze religie tego świata doznają częściowego upadku życia religijnego spowodowanego metaforycznym, ‘wielkim trzęsieniem ziemi’. To skutek zaskakującego ożywienia dwóch Bożych świadków i proroków’. Nastąpi ‘upadek dziesiątej części’ religii świata, co jest zdecydowaną mniejszością.

 • a) ‘Wielki wstrząs’ możliwe, że uderzy WYŁĄCZNIE w zwodniczą religię – międzynarodową organizację Jehowy/quasi-Boża.
 • b) Spowoduje wielki upadek jej życia duchowego, zupełną ruinę religijną, ale i radykalną zmianę postawy u niektórych jej wyznawców.… Kontynuuj czytanie

SENS PROROCTW Wszechmocnego Boga!

„JA jestem Bogiem (…), ogłaszam przyszłość.

 • „Oto wszystko nowym czynię”.

Aktualizowany: 1.07.2024

Sens Bożych proroctw to nie tylko trafne odgadywanie przyszłości:

 • To wobec wszechświata inteligentnych stworzeń Wszechmocnego Boga publicznie ogłoszone Jego Święte Słowa prawdy.
 • Obwieszczone wszystkim w niebie i na ziemi Jego CELE, postanowienia i prawomocne wyroki!!!

Nieodwracalne proroctwa „zapisane w Księdze Prawdy”!

Te uporządkowane proroctwa kierowane są zwłaszcza do:

1) „współniewolników i braci” w Jezusie Chrystusie,

2) poszukujących realnie Istniejącego Boga Ojca, sensu istnienia świata ludzkiego, treści i niekłamanego szczęścia życia.

Miażdżącym dowodem realnie Istniejącego Boga Stwórcy, Źródła życia jest JEGO imponujący makro-wszechświat z miliardami galaktyk, z ich osobliwymi „czarnymi dziurami”, JEGO zdumiewający mikro-wszechświat i JEGO wręcz niepojęty CUD życia, i to życia inteligentnego!

Kluczowe jest tu poznanie i zrozumienie uporządkowanych proroctw Wiecznie Istniejącego Boga, Najwyższego Autorytetu, potwierdzonych Jego ‘PRZYSIĘGĄ na SIEBIE SAMEGO’!

 • Czy Wszechmocny Bóg Ojciec osobiście realizuje swe proroctwa?
 • Trzeba koniecznie to przeczytać!

ABSOLUTNE panowanie Wszechmocnego Boga opiera się na ‘wszelkiej władzy’ Jego Chrystusa Jezusa i na niezwykle potężnych stworzeniach duchowych, ‘serafach’ i ‘cherubach’. Biblijna symbolika wizji tych lojalnych istot Boskich wskazuje wręcz na niewyobrażalną przez nas ludzi ich sprawczość i na ogromną siłę oddziaływania. Na ich niezwykłą skuteczność w błyskawicznym i wszechstronnym działaniu. Obdarzeni super-inteligencją mają fenomenalny wzrok, przenikliwe postrzeganie, dalekowzroczną i dalekosiężną mądrość oraz doskonałe poznanie swego Boga Ojca, Jego celów i tajemnic. W życiu kierują się doskonałą miłością, a swe najgłębsze uczucie przejawiają do swego Ojca, z którym łączy ich szczególnie bliska i silna więź.

Do ‘niezliczonej rzeszy’ lojalnych stworzeń należą ciężko pracujący ‘aniołowie Boga’. Ta armia potężnych istot niebiańskich, zajmuje się realizację celów, postanowień i wykonywaniem prawomocnych wyroków swego Ojca. Nie uchybią w niczym, dlatego, że ci lojalni aniołowie otrzymują wielkie pełnomocnictwo, potężną władzę oraz wsparcie od Boga… Kontynuuj czytanie

Część 4 • Narastająca groza: WSTRZĄSAJĄCY FINAŁ BLUŹNIERCZEJ i ANTYRELIGIJNEJ KRUCJATY!

„JA jestem Bogiem (…), ogłaszam przyszłość.

Aktualizowany: 6.07.2024

Dział tematyczny: Dokonana wyrocznia 3x„BIADA” i ostateczna katastrofa świata!

SPEŁNIENIE PROROCTWA:

 • OSTATECZNE ≈3,5 ROKU realizacji wyroczni oszałamiających zmian globalnych!

Nieodwracalne proroctwa „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • (…) czasu już nie będzie [więcej].
 • „Oto szybko [bezzwłocznie] nadchodzi trzecie ‘biada’”.
 • „siedem plag [gr. CIOSÓW] ostatecznych (Boga)
  • STAŁO SIĘ! „A z Jego [Jezusa] ust wychodzi ostry miecz, aby nim UDERZYĆ [śmiertelnie] narody.

Kontynuacja proroczych scen z tematu Część 3 • Narastająca groza: POCZĄTEK NIEUBŁAGANEGO ODLICZANIA CZASU!!!

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’”

CZĘŚĆ TRZECIA:

ZARAZ PO ‘postawieniu [ustawieniu] obrzydliwości [ohydy] spustoszenia [dewastacji] ‘bestii z otchłani’.

PROROCZA SCENA V — Objawienie 11:14-19 ubg.

(…) oto nadchodzi SZYBKO [bezzwłocznie]TRZECIE ‘BIADA’”.

 • Królestwa świata stały się królestwami Naszego Pana [Boga Ojca] i Jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków (…).
 • I rozgniewały się narody, i nadszedł twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom [niewolnikom], prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię.

PROKLAMOWANE w niebie KRÓLESTWO BOŻE zacznie panować!!! Fakt ten natychmiast znajdzie swe przełożenie na ziemi, najpierw jednak w dramatycznym rozwoju sytuacji. Sprowadzi ono na świat ludzki straszliwie niszczące „TRZECIE ‘BIADA’”!!! Dokonywać się będzie proroctwo o mega-nieszczęściu, zakończone finalnym końcem tego świata ludzkiego. Kiedy Wszechmocny Bóg Ojciec i Jego Chrystus obejmą panowanie nad światemwywoła to radość i dziękczynienia, lecz u niewielu ludzi. Wobec tego długo oczekiwanego super-wydarzenia, część mieszkańców ziemi zostanie sprowokowana do wrogości i bluźnierczego gniewu wobec Nich. Zapewne z powodu desperackiego wpływu szatana diabła i hordy jego demonów. To przeciwnicy i oszczercy Naszego Boga… Kontynuuj czytanie

Część 3 • Narastająca groza: POCZĄTEK NIEUBŁAGANEGO ODLICZANIA CZASU!!!

„JA jestem Bogiem (…), ogłaszam przyszłość.

Aktualizowany: 7.06.2024

Dział tematyczny: Dokonana wyrocznia 3x„BIADA” i ostateczna katastrofa świata!

SPEŁNIENIE PROROCTWA:

 • Po zakończeniu pierwszego 3,5 roku wyznaczonego, który możliwe, że jest czasem bieżącym lub już dokonanym! Kiedy to po nim ohydnie wtargnie ‘bestia z otchłani’.
  • I zaraz przed OSTATECZNYM 3,5 ROKIEM realizacji wyroczni oszałamiających zmian globalnych!

Nieodwracalne proroctwa „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich.
  • (…) zostanie zniesiona nieustanna ofiara i będzie postawiona ohyda spustoszenia.

Kontynuacja proroczych scen z tematu Część 2 • Narastająca groza: ‘ICH WROGOWIE MUSZĄ BYĆ ZABICI’!!!

Dotyczy: PROROCTWO „DRUGIEGO ‘BIADA’” — zakończenie

CZĘŚĆ DRUGA:

KIEDY JUŻ ‘postawiona [ustawiona] będzie ohyda [obrzydliwość] spustoszenia [dewastacji]‘bestia z otchłani’.

ZASKAKUJĄCY POCZĄTEK GLOBALNEJ KRUCJATY BLUŹNIERCZEJ I ANTYRELIGIJNEJ!

PROROCZA SCENA IV (2— Objawienie 11:7 ubg.

TO KONTYNUACJA proroctwa „drugiego ‘biada’części końcowej

 • Jesteśmy przed tym PRZEŁOMOWYM WYDARZENIEM:

„A gdy dopełnią [dwaj Boga świadkowie/prorocy] swojego świadectwa [wtedy, po tym], bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi wal [spór, użyje przemocy] i zwycięży ich, i zabije ich.

1) Po zakończeniu wyznaczonego czasu „1260 dni” [3,5 roku], SPECJALNA misja publiczna opozycji demaskującej szczególnie ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża, zostanie z powodzeniem wykonana i zakończona.

2) Wtedy, jak szybko tego nie wiemy, z zaskoczenia pojawi się biblijna ‘bestia z otchłani’, która przemocą zwycięży ich i zabije ich”. ‘Zniszczy’ chwilowo życie duchowe tych proroczych opozycjonistów, może nie do końca świadomie. Dopuści się jednak zuchwałego i bezczelnego ‘przestępstwa [wtargnięcia] spustoszenia [dewastacji]świętej oraz wyłącznej sfery Boga (… Kontynuuj czytanie

Część 2 • Narastająca groza: ‘ICH WROGOWIE MUSZĄ BYĆ ZABICI’!!!

„JA jestem Bogiem (…), ogłaszam przyszłość.

Aktualizowany: 14.06.2024

Dział tematyczny: Dokonana wyrocznia 3x„BIADA” i ostateczna katastrofa świata!

SPEŁNIENIE PROROCTWA:

 • Pierwsze 3,5 roku wyznaczone, który możliwe, że jest czasem bieżącym lub już dokonanym!

Nieodwracalne proroctwa „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. I jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być ZABITY.
  • „Mają oni władzę (…) wszelką plagą [ciosem, klęską] UDERZYĆ ziemię [glob ziemski].

Kontynuacja proroczych scen z tematu Część 1 • Narastająca groza: SYGNAŁY NIEUCHRONNIE ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ KLĘSKI ŚWIATA!

Dotyczy: PROROCTWO „DRUGIEGO ‘BIADA’”

NIE IGNORUJ rzeczywiście już dokonującego się proroctwa!?

CZĘŚĆ PIERWSZA:

PRZED ‘postawieniem [ustawieniem] obrzydliwości [ohydy] spustoszenia [dewastacji] ‘bestii z otchłani’.

PROROCZA SCENA III (2— Objawienie 10:1 do 11:6 ubg.

 „[Anioł Boga] W swojej ręce miał otwartą książeczkę [gr. ‘mały zwój, mały dokument’] (…)I zawołał [‘wydał potężny okrzyk, wykrzyknął’] donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami (…). I powiedział do mnie [Jana]: Weź ją i zjedz [była słodka i gorzka] (…)Musisz znowu prorokować przed [nad] wieloma ludami, narodami, językami i królami.

TO KONTYNUACJA proroctwa „drugiego ‘biada’”część końcowa. Jest to proroctwo także ‘osobliwe’, ma w czasie swą krótką, ale istotną, dalszą i integralną część. Chociaż międzynarodowa ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża w tej części proroczej wizji nie jest już podmiotowa, to jest z nią związana. Teraz proroctwo ‘małego zwoju zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samej! Jej zwłaszcza super-liderzy stali się ich wrogami, tych alegoryczno-symbolicznych, ‘dwóch Boga świadków/proroków’, którzy ‘składają swe świadectwo’… Kontynuuj czytanie

Część 1 • Narastająca groza: SYGNAŁY NIEUCHRONNIE ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ KLĘSKI ŚWIATA!

„JA jestem Bogiem (…), ogłaszam przyszłość.

Aktualizowany: 1.01.2023

Dział tematyczny: Dokonana wyrocznia 3x„BIADA” i ostateczna katastrofa świata!

SPEŁNIENIE PROROCTWA:

 • Spełnione.

Nieodwracalne proroctwa „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • Jedno ‘biada’ przeminęło, ale nadciągają jeszcze dwa.
  • (…) zmienia się scena tego świata”.

Tło realizowanego proroctwa trzech „BIADA”

PROROCTWA dotyczące końca tego świata ludzkiego, nie sposób właściwie zrozumieć bez chronologicznego proroctwa trzech „biada” – nieszczęść Księgi Apokalipsy/Objawienia. Koniecznie trzeba uczciwie i rzetelnie uznać ten biblijny, oczywisty porządek. A wtedy pozyskamy: istotny i niezbędny klucz zrozumienia wszystkich proroctw Słowa Bożego dotyczących końca obecnego świata ludzkiego! Wypełniające się proroctwa potrójnego nieszczęścia jak ‘ciosy’ powodować będą ból i gniew. Przypadają na szczególnie burzliwy okres dziejów tego świata ludzkiego. Kiedy to ten świat jaki obecnie znamy ostatecznie skończy się!

Proroctwo „pierwszego ‘biada’” spełniła ‘wyrządzająca szkodę’ działalność russell’owskich Badaczy Pisma Świętego. Wypełnianie go przypadło w czasie względnego pokoju i nagłe zakończyło się w odmętach I wojny światowej. Kilkanaście lat później proroctwo „drugiego ‘biada’” zaczęła spełniać ‘wyrządzająca szkodę’ osobliwa działalność szaleńczej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Początek wypełniania tego proroctwa nastąpił w czasie trwania głębokiego kryzysu gospodarczego na świecie w latach 1929-1933. Kiedy to do znaczącego głosu doszedł nazizm, który doprowadził do niespotykanego dramatu, do hekatomby – II wojny światowej. Zakończenie proroctwa „drugiego biada” jest zaskakujące i krótkie, lecz związane z bardzo ważnym, biblijnym i przełomowym wydarzeniem.

„Co ma się stać potem”?

Po II wojnie światowej, wojennego szaleństwa zbrodniarzy, rozpoczął się okres nowego ładu międzynarodowego i niebywały rozkwit gospodarczy [Plan Marshalla]. Po którym, niestety proroctwa nie kłamią, nastąpi nagła, zaskakująca zmowa międzynarodowa radykalnie ograniczająca prawa człowieka, wolność słowa i religii. Zwłaszcza chodzi tu o zuchwałe ‘przestępstwo spustoszenia’, transgresji – ohydne wtargnięcie ‘bestii z otchłani’ (globalny organizm polityczny) do świętej i wyłącznej sfery Boga!!! Powstrzymanie świętej służby Jego niewolników, zajętych ‘składaniem swego świadectwa’ prawdy, będzie… Kontynuuj czytanie

Bóg: NIE JEST nieskończoną POBŁAŻLIWOŚCIĄ.

„JA jestem Bogiem (…), ogłaszam przyszłość.

Aktualizowany: 26.05.2024

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

SPEŁNIENIE PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji wyroczni oszałamiających zmian globalnych!

Nieodwracalne proroctwa „zapisane w Księdze Prawdy”!

Jezus Chrystus:

 • Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.
  • (…) na ziemi rozpacz bezradnych narodów (…). Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi”.

Ostateczna szansa ratunku — naszego ocalenia!

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’”!

ZACZNIJCIE BAĆ SIĘ BOGA i oddajcie Mu chwałę [uznajcie Jego Majestat, Święte Imię, godność i władzę], gdyż nadeszła godzina JEGO SĄDU [skazującego lub uniewinniającego], i POKŁOŃCIE SIĘ Temu [Stwórcy].

 • ‘pokłon’ od gr. ‘proskyneō’; dosłownie ‘oddać hołd’akt najgłębszej czci i uległości tylko Jedynemu Zwycięskiemu Władcy Wszechmocnemu, Nieśmiertelnemu i Świętemu Bogu Ojcu.

„Bać się Boga” to głęboka świadomość osobistej, autonomicznej i indywidualnej odpowiedzialności najpierw i przede wszystkim przed Wszechmocnym Bogiem Ojcem oraz Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. To uznanie Ich za jedyny swój nieomylny i Najwyższy Autorytet. To moralny obowiązek odpowiadania najpierw i przede wszystkim przed Najwyższym Ich Sądem za swoje własne życie, czyny, wybory, decyzje oraz błędy!

‘Oddawanie hołdu Bogu’ Wszechmocnemu nie ma nic wspólnego z biblijnym ‘nierządem’, czyli z zawziętym praktykowaniem bałwochwalstwa i z upartym sojuszem liderów religijnych z władcami politycznymi. To nie jest akt najgłębszej czci Jego. To profanacja Jego Świętego Imienia i szczególnie rażąca obraza Jego Majestatu.

On [Bóg] — bez względu na osobę — sądzi każdego według jego uczynków. Skoro nazywacie Go Ojcem, pielgrzymujcie przez życie jako ludzie świadomi odpowiedzialności wobec Niego [trwania w bojaźni].

Dlatego absolutnie nie możemy pozwolić dać się zdominować przez jakąkolwiek grzeszną instytucję, organizację, władzę, rzecz, tylko quasi-świętą i jakiegokolwiek grzesznego człowieka, tylko quasi… Kontynuuj czytanie

To konieczność: TRZY KROKI do OCALENIA!

„JA jestem Bogiem (…), ogłaszam przyszłość.

Aktualizowany: 10.04.2024

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

SPEŁNIENIE PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji wyroczni oszałamiających zmian globalnych!

Nieodwracalne proroctwa „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • Wyznaczył [Bóg Ojciec] dzień sprawiedliwego [prawego] sądu [oddzielenie] dla całego świata”.
  • (…) pozostały czas jest skrócony”.
  • „Nasze ocalenie w Bogu [Ojcu], który zasiadł na tronie, i w Baranku [Jego Chrystusie Jezusie]!

Czas ostatniej szansy — koniecznie zadbaj o swe ocalenie!

 • Jeśli chcemy ocalić swe życie, to ostatecznie musimy indywidualnie i osobiście wykazać się dobrymi, prawymi uczynkami oraz koniecznie dokonać trzech niezbędnych kroków.

ZBLIŻA się szokujący koniec zwodniczych religii tego świata i ostatecznie wstrząsający, polityczny koniec okrutnego świata ludzkiego oraz wszelkich jego formacji! Chodzi o biblijną wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy, sprawiedliwą wojnę Bożą w symbolicznym ‘miejscu zwanym Armagedonem’. To przede wszystkim wielcy i okrutni władcy polityczni tego świata, znajdą się nagle w sytuacji wstrząsającej, bez wyjścia. W wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem Ojcem i z Jego Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’, Jego Chrystusem. Jako Główny Wykonawca prawomocnych wyroków Naszego Boga, Jezus Chrystus odniesie totalne zwycięstwo i tryumf. Metaforycznie ‘depcząc winną tłocznię gniewu srogiego zagniewania Boga Wszechmocnego’. Tę bezprecedensową, ostateczną i globalną wojnę można by określić III wojną światową. Jednak nie będzie ona kataklizmem nuklearnym. Będą w niej bowiem sromotnie przegrani i zdecydowani zwycięscy… i to tylko jedni!

 • Jeśli religijni i polityczni władcy tego świata chcą uniknąć zmiecenia i ocalić swe życie, to ostatecznie jak każdy muszą indywidualnie i osobiście także wykazać się dobrymi, prawymi uczynkami oraz koniecznie dokonać trzech niezbędnych kroków.

Będą oni [ostatni władcy tego świata] walczyć z Barankiem [Jezusem], lecz Baranek ich zwycięży. Jest On bowiem Panem panów i Królem królów. Wraz z Nim zwyciężą… Kontynuuj czytanie

PROSTYTUTKA, która ZDEPRAWOWAŁA świat!?

„Religia to jedyna forma oszustwa, która nie jest ścigana prawem”.

(!!!) Jednak to się nagle i radykalnie skończy:

 • Nieuchronne proroctwa Wszechmocnego Boga jednoznacznie mówią, że ostatecznie skończy się nieodwracalnie ‘parasol ochronny’ nad religiami tego świata i bezkarność ich autorytarnych liderów.
 • Dzisiaj jest kompletnie pozbawione sensu dalsze uparte i zawzięte utrwalanie sojuszu ‘tronu i ołtarza’, skompromitowanej spółki bez przyszłości.
 • Ostatecznie globalna tyrania religijna zostanie ukarana i nieodwracalnie usunięta.

_________________……………………_________________

„JA jestem Bogiem (…), ogłaszam przyszłość.

Aktualizowany: 18.05.2024

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

SPEŁNIENIE PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji wyroczni oszałamiających zmian globalnych!

Nieodwracalne proroctwa „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „A na jej [kobiety] czole wypisane było imię: TAJEMNICA, WIELKI BABILON, MATKA NIERZĄDNIC i OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa”.
  • „Wody, które zobaczyłeś i nad którymi siedzi nierządnica [prostytutka], to są ludy i tłumy, narody i języki.
  • „gdyż słuszne i sprawiedliwe [prawe] są Jego [Boga Ojca] wyroki. Bo ukarał wielką nierządnicę, która rozpustą zepsuła [zdeprawowała, skaziła, znieprawiła] ziemię i pomścił krew swoich sług, którą przelała”.

NIEZWYKLE ISTOTNE: Trzeba koniecznie poznać tę tajemnicę — ukrytą rzecz, ukryty cel i sens!

Kim jest tajemnicza kobieta, zadziwiająco uwodząca prostytutka? Po wnikliwej analizie Pisma Świętego wnioski są oczywiste:

 • To wielka dezorientacja, jednak dobrze zorganizowana globalnie tyrania religijna — sprzeniewierzanie się wobec Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana (Władcy) Jezusa!

To jest podstępna niewola religijna wymuszana w imię rzekomej lojalności wobec Jedynego Boga Ojca i Jego Chrystusa. To od dawien dawna globalna tyrania religijna, dzisiaj bardziej przytłaczająca psychicznie, mentalnie, a wynikająca z autokracji religijnej. Dotyczy ona nie tylko całej władzy jednego człowieka, lecz także władzy wąskiej grupy ludzi, a która jest poza jakąkolwiek kontrolą społeczną. Jest ona zadziwiająco uwodząca, zwodnicza i… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.