?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 3

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORĘDZIA DO SIEDMIU ZBORÓW

2) ZBÓR SMYRNA

Usilnie dąż do zwycięstwa

   PO STAROŻYTNYM Efezie zostały dziś tylko gruzy. Ale miejscowość, do której Pan Jezus kieruje drugie orędzie, dalej tętni życiem. Nieco ponad 50 kilometrów od ruin Efezu leży tureckie miasto Izmir, w I wieku nosiło ono nazwę Smyrna. Zwróćmy teraz uwagę na następne słowa Jezusa:

„A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi ten — ‚Pierwszy i Ostatni’ — który był martwy i znowu ożył: Znam twój ucisk i ubóstwo — lecz jesteś bogaty — i bluźnierstwo tych, którzy podają się za Żydów, a jednak nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się tego, co właśnie masz wycierpieć. Oto diabeł będzie wtrącać niektórych z was do więzienia, abyście zostali w pełni wypróbowani i doznawali ucisku przez dziesięć dni. Okaż się wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów: Zwyciężający, na pewno nie dozna szkody od drugiej śmierci”  (Objawienie 2:8-11).

   „To mówi ten — ‚Pierwszy i Ostatni’ — który był martwy i znowu ożył”. W ten sposób Pan Jezus przypomina chrześcijanom w Smyrnie, że był pierwszym zachowującym prawość człowiekiem, którego sam Bóg wskrzesił do nieśmiertelnego życia duchowego, niebiańskiego, a  zarazem ostatnim wskrzeszonym w ten sposób. Wszystkich pozostałych chrześcijan, wiernych „niewolników Bożych” i pozostałych ludzi wskrzesi już Pan Jezus, ponieważ jest On „zmartwychwstaniem i życiem”. Jezus Chrystus to jedyna Osoba przez którą Najwyższy Bóg ‘JHWH jest zbawieniem’ i dlatego „nie ma w nikim innym zbawienia; gdyż nie dano ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni”. „Ojciec nie sądzi nikogo, ale cały sąd… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.