?>

Zuchwałe wtargnięcie uruchomi: BEZWZGLĘDNE ODLICZANIE CZASU!!! (4)

Aktualizowany: 30.11.2021

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

 • „Każdy zbierze to, co zasiał”.

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”:

NATŁOK wszelkich NIESZCZĘŚĆ! Osaczanie i mega-groza! Niestety!

 • CZAS SPEŁNIENIA PROROCTWA: tuż po zakończeniu przedostatniego (pierwszego) 3,5 roku i tuż przed następnym, ostatecznym 3,5 rokiem ‘nieszczęścia’ — kiedy ohydnie wtargnie ‘bestia z otchłani’.

Treść: Zuchwałe ‘przestępstwo’  transgresji – wtargnięcia do świętej sfery Boga!

Kiedy się dokona, rozpocznie nieubłagane odliczanie czasu dla tego świata ludzkiego!

Pilot niezwykłego proroctwa:

Kiedy zaś dopełnią swego świadectwa, wówczas bestia wychodząca z otchłani będzie z nimi walczyć, zwycięży ich i zabije.

(Objawienie 11:7 pau)

 • Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!! Czy RZECZYWIŚCIE tak DOKONA SIĘ to proroctwo?

NAJPIERW szczególne ‘składanie swego świadectwo’ przez proroczych ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’ zostanie nagle i radykalnie zamknięte! Zanim w pełni dokona się proroctwo „drugiego biada”, tych głównych aktorów działalności potępiania i prorokowania spotka więc coś bardzo przykrego. Z Bożego punktu widzenia to jego integralne i przełomowe wydarzenie!!! Rozpocznie ono nieubłagane odliczanie wyznaczonego czasu do ostatecznego kresu tego świata!

Kontynuacja myśli tematu: Triumf: KRUCJATY przeciw ORGANIZACJI JEHOWY’! (3)

Przypominamy: Treść Księgi Objawienia 10:1 do 11:14 to kontynuacja proroctwa „drugiego biada”. Najpierw to osobliwe „wojska konnicy” międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża metaforycznie ‘zabiły trzecią część ludzi’. Publicznie ogłosiły zagładę zwłaszcza religii chrześcijaństwa tego świata. Jednak ostatecznie proroctwo to zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samej! Okazała się ona bowiem pełną rażących grzechów, w tym przestępstw, uwodzącą i zwodniczą organizacją religijną. Proroctwo to realizowane jest pod kierownictwem ‘potężnego anioła’ Bożego. Posługuje się on potężnym Internetem, w którym zawołał [wykrzyknął, wydał potężny okrzyk] donośnym głosem. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej roli Internetu, dla którego nie istnieją granice. ‘W odpowiedzi przemawiające głosy siedmiu gromów gniewu Bożego i ‘gorzka’ treść ‘małego zwoju’ potępia tę quasi-prawdziwą religię, zwłaszcza jej super-liderów.

Ma to jednak swe odniesienie do każdej quasi-prawdziwej religii, która deklaruje swą przynależność do ^chrześcijaństwa^. Globalny Internet powoduje, że wszystko to odbywa się w przestrzeni publicznej „Babilonu wielkiego”, uwodzących i zwodniczych religii tego świata. W ujęciu Księgi Apokalipsy chodzi o religie jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej.

Pismo Święte: Izajasza 29:13,14 nwt-pl; bp, eib; Galacjan 6:7 psz; Objawienie 9:12-21; 10:1-3 eib, eku, nwt-pl; 18:2-8,24.

Przez wyznaczone „1260 dni” (pierwsze 3,5 roku) będą skutecznie ‘składać swe świadectwo’ prawdy alegoryczno-symboliczni ‘dwaj Boży świadkowie w worach [pokutnych] — dwaj prorocy’. To publiczna misja specjalna czy szczególna działalność potępiania i prorokowania. W sensie przenośnym obrazują oni wyraźnie dostrzeganą dzisiaj, coraz liczniejszą społeczność demaskatorskiej krucjaty przeciw ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Chociaż pogrążona jest w głębokim smutku i bólu (symbolika worów pokutnych), lecz pokorna i skruszona, mimo to jednak zdeterminowana i odważna. Ta demaskująca opozycja triumfuje nawet wtedy, „gdy ktoś chce ich skrzywdzić”, a to przede wszystkim dzięki pozwoleniu [danej mocy/władzy] Boga ziemi’, a więc Jego ogromnemu wsparciu. To dzisiaj na niej spełnia się proroctwo Izajasza:

„Wszelka broń przeciw tobie sporządzona – zawiedzie, a wszelki język, który oskarży cię w sądzie – pokonasz”.

Przywołajmy tu haniebnie potraktowane ofiary pedofilii, osamotnione, zrozpaczone i wołające o pomoc dzieci. Dzisiaj jako dorośli wytaczają tej pseudo-świętej organizacji procesy sądowe i… ‘pokonują’ ją. Chociaż usilnie zabiega ona o ugody, płaci jednak wielomilionowe odszkodowania. Tę demaskującą opozycję tworzą właśnie ludzie, których ta ‘prawdziwa religia’ uwiodła i zwiodła, ‘wyrządziła szkodę‘ oraz dotkliwie skrzywdziła, także mentalnie. Dlatego porzucili i porzucają ją jawnie, jak też i niejawnie, jako tylko szczególne zwiedzenie pseudo-prawdziwą religią! Ci demaskatorscy opozycjoniści korzystają między innymi z potęgi globalnego Internetu i jako naoczni świadkowie mają niezbite dowody, szczególne, ‘składane swe świadectwo’ prawdy.

 • naocznymi świadkami rażących grzechów ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, w tym jej przestępstw. Byli bowiem w jej środku przez wiele lat i to często dziesiątki.

Bardzo więc skutecznie opozycja ta publicznie demaskuje, oskarża i obala kłamstwa, potępia bałwochwalstwo i ohydne czyny, zwłaszcza obłudnych przywódców tej zwodniczej, szaleńczej organizacji religijnej.

Pismo Święte: Daniela 10:21 pau, bt; Objawienie 9:19; 11:3-6; 18:2-8,24; 21:8; 22:15; Izajasza 54:17 bp; porównaj Jana 8:17; Mateusza 7:15-23.

Zradykalizowani „ich wrogowie”

‘Organizacja Jehowy’/quasi-Boża bardzo zradykalizowała się od kiedy jest potępiana przez odważną, skuteczną i demaskującą ich opozycję. Priorytetem dla autorytarnej elity tej organizacji stała się agresywna ochrona własnego autorytetu czy mitu i wymuszanie bezwzględnego posłuszeństwa. Dzisiaj zajmuje się tym zorganizowana i oddana jej ‘armia’ zdyscyplinowanych na każdym szczeblu ‘ochroniarzy’, na czele z ich ‘świetnymi’ prawnikami. Przebiegli liderzy-‘lisy’ tej organizacji ordynarnie pozorują ‘oddawanie hołdu [pokłonu] tylko Bogu’, tak zwanej czci Jehowie. Twierdzą, że w imię ‘jedności chrześcijańskiej’ bezwzględnie tropią, tępią i usuwają demaskatorskich opozycjonistów. Nie do pomyślenia jest dla nich cenna różnorodność we wspólnocie z Boga Ojca Synem, Naszym Panem Jezusem Chrystusem’. W gruncie rzeczy chodzi im nie o jedność chrześcijańską, a o jednolitość ideologiczną (‘kult jedności totalnej’), której celem jest arogancka obrona swej władzy w organizacji. Nie tylko obrzydliwie uwodzą i zwodzą, lecz wręcz zmuszają do kultu współczesnego Baala, boga/bożka. Do kultu swej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża i do kultu jej obrazu, którym są sami. Zohydzają tych opozycjonistów przeciwstawiających się ich organizacji, nazywając ich ‘odstępcami’, a ich chrześcijańską postawę ‘rozpasaniem‘. Krzewią do nich pogardę, wręcz rozniecają nienawiść i usiłują ich zniszczyć.

 • Jak pokazuje życie i fakty, liderzy, wraz ze swą ‘organizacją Jehowy’, to jedyni, zawzięciich wrogowie, tej proroczej opozycji ‘składającej swe świadectwo’ prawdy, a którą są alegoryczno-symboliczni ‘dwaj Boga świadkowie – prorocy’.

Istotne! Skąd to powyższe twierdzenie? Wynika ono z analizy proroctwa Objawienia 11:3-13 kończącego „drugie ‘biada’”. Międzynarodowa ‘organizacja Jehowy’ z jej autorytarnym aparatem władzy religijnej na czele, liderami, dalej pełni swą proroczą rolę, lecz obecnie niezwykle negatywną:

a) TYLKO ci ‘wrogowie’, wraz ze swą organizacją, tak radykalnie reagują na demaskatorską krucjatę biblijnej opozycji ‘składającej swe świadectwo’ prawdy.

b) TYLKO ci ‘wrogowie’ i ich międzynarodowa organizacja, już teraz okazują, a będą okazywać tym bardziej niezwykłą zniewagę i pogardę, ‘uważnie przyglądając się’ tej biblijnej opozycji, kiedy dojdzie do zamknięcia jej demaskującej działalności. Z tego powodu będą też mieli największy powód do ‘radowania się’.

c) TYLKO na ‘ich wrogów padnie wielki strach, na wrogów tej proroczej opozycji, kiedy dostrzegą i uświadomią sobie, że nagle doszło do jej duchowegoożywienia i wyniesienia.

DLATEGO: Prawdopodobnie TYLKO tych ‘wrogów uważnie przyglądających się’ proroczej opozycji, dosięgnie metaforyczne „wielkie trzęsienie ziemi”, w którym ich organizacja religijna ‘upadnie’. Tak wcześnie ‘upadnie’, jako dziesiąta część wielkiego miasta [wielkiego Babilonu], czyli uwodzących i zwodniczych religii tego świata.

Póki co, tym bardziej uparcie dalej utrwalają kult tej wybitnie ludzkiej, grzesznej i jakże omylnej organizacji oraz kult jej elity. To jest podstępne i wredne, bezczelne bałwochwalstwo! Jest ona jeszcze bardziej lokowana w centrum uwagi ludzkiej i traktowana jak ‘brama Boga’. Co w języku akadyjskim (chaldejskim) znaczy dosłownie „Babilon”, biblijnie po hebr. zwany „Babel”, co dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Zamiast okazywania bojaźni przed Świętym, Wszechmocnym Bogiem i drżenia przed Jego Słowem’, to jeszcze usilniej wszczepia się swym wiernym bojaźń, ale przed ‘organizacją Jehowy’/quasi-Boża! Jej liderów ogarnął dręczący strach, lecz przed widmem niszczącego exodusu ich zwolenników i groźbą rozłamu w ich organizacji religijnej. Wprowadzony surowy zakaz naruszania ich dogmatów i dotkliwe sankcje wywołują permanentny lęk u jej członków. Ustawicznie gnębią oni i bezczelnie zastraszają krytykujących ich błędne, szokujące doktryny, kłamstwa oraz poważne grzechy, przestępstwa jak na przykład skrywanie i tuszowanie pedofilii oraz śmiertelne ofiary zakazu transfuzji krwi. W ten haniebny sposób zmuszają swych wiernych do dalszego tkwienia w bałwochwalstwie i ich niewoli religijnej! Dla nich są potrzebni tylko ludzie oddani ich organizacji czy więźniowie tego ich ludzkiego tworu, natomiast odważni ludzie wiary to dla nich zagrożenie! Co to tak naprawdę jest?!!!

Jehowa [JHWH, Bóg Ojciec] Zastępów – to Jego macie uważać za Świętego i wobec Niego macie żywić bojaźń, i On ma wzbudzać w was drżenie.

„Kto chodzi w swej prostolinijności, ten boi się Jehowy, lecz gardzi Nim człowiek, którego drogi są kręte”.

„Ja [Jezus] jestem bramą, kto wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony”.

Pismo Święte: 1Koryntian 1:9,10; Hioba 28:28; Psalm 146:3; Przypowieści 29:25; 14:2 nwt-pl; Izajasza 8:13 nwt-pl; 66:2,5 bw; Mateusza 4:10; Objawienie 11:5,12 – „ich [biblijnej opozycji] wrogowie”; 14:6,7; Jana 10:7-16 bp; 14:6,23,24 bp; 17:11,17,19-23 nwt-pl, bt. Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego.

Dotyczy: PROROCTWO „DRUGIEGO ‘BIADA’” — część końcowa

Zaskakujący i przełomowy zwrot:

POCZĄTEK GLOBALNEJ KRUCJATY ANTYRELIGIJNEJ I BLUŹNIERCZEJ !!!

„Kiedy zaś dopełnią swego świadectwa [‘dwaj Boga świadkowie – dwaj prorocy’], wówczas bestia wychodząca [wyszła; dosłownie ‘podniosła się’] z otchłani będzie z nimi walczyć, zwycięży ich i zabije [metafora – zniszczy ich życie duchowe]. Ich zwłoki zostaną wystawione na placu wielkiego miasta [publicznie w wielkim Babilonie’], które symbolicznie nazywane jest Sodoma i Egipt [synonim rażącej niemoralności (w tym szokująca pedofilia) oraz synonim niewoli (tu religijnej) i ogromu bałwochwalstwa]. Tam także ukrzyżowano ich Pana. [ubg – „I wielu spośród”] Ludy, plemiona, języki i narody będą patrzyły [gr. dosłownie ‘patrzeć, obserwować, dostrzec’] na ich zwłoki przez trzy i pół dnia i nie pozwolą złożyć ich zwłok do grobu [zniewaga i pogarda]. Mieszkańcy ziemi będą się cieszyć i radować z ich powodu. Będą sobie wzajemnie posyłać dary, ponieważ ci dwaj prorocy nękali mieszkańców ziemi”.

Pismo Święte: Objawienie 11:7-10 pau; porównaj 13:1-18; 17:1-6 ubg.

 • W Księdze Objawienia konsekwentnie złym, „wielkim miastem” określany jest „Babilon wielki”. A są nim uwodzące, zwodnicze i zniewalające religie tego świata. Istnieje on już od zarania dziejów ludzkości. Do tej religijnej tyranii bardzo szybko dołączył judaizm, potem zwłaszcza religie chrześcijaństwa tego świata i pozostałe. Na tak rozumiany „Babilon wielki” wskazuje alegoryczno-metaforyczno-symboliczny jego opis:

A na jej [kobiety] czole wypisane było imię: tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa”.

Kiedy upłynie wyznaczony czas „1260 dni” (przedostatnie, pierwsze 3,5 roku), wtedy zgodnie z proroctwem, zostanie położony kres czy radykalnie zostanie zamknięta działalność alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch Boga świadków – dwóch proroków’ przez bestię z otchłani. Później będzie znana także jako obraz, posąg, wizerunek bestii z morza’ – narzędzie wykonawcze władców tego świata. W proroctwie Daniela nazwana jest ona także obrzydliwością [ohydą] spustoszenia’. Wielu ludzi będzie zaskoczona, a nawet wstrząśnięta, kiedy inicjatorem i głównym prowodyrem w dopuszczeniu się tego moralnego przestępstwa [wtargnięcia] spustoszenia’, skandalicznej transgresji, czyli ‘przerażającej bezbożności’, ‘nieprawości’ czy ‘bezprawia’, będzie największe mocarstwo świata! Tym bardziej, że jest ono cały czas zdeklarowanym strażnikiem demokracji na świecie. W tym obrońcą praw człowieka – wolności słowa, myśli, sumienia, wyznania oraz publicznego głoszenia swoich poglądów i opinii. Ostatecznie mocarstwo to stanie się ‘dwurożną bestią z ziemi’, o niebywałej wtedy władzy. W proroctwie Daniela na początku swego istnienia zwana jest niepozornym ‘małym rogiem’. Następnie ‘rogiem [symbol siły] o ludzkich oczach i ustach mówiących wielkie/dominujące rzeczy’, który będzie „walczył ze świętymi [wierni Boga] i przemagał ich”. Mocarstwo to prezentuje się więc jako humanitarne, lecz swymi działaniami zszokuje wręcz wszystkich. Symboliczne ‘oczy i usta’ tego super-mocarstwa oznaczają, że nic nie uchodzi jego uwadze, wypowiada słowa dominujące [ostatecznie obrażające Boga]. Narzuca światu swą politykę, występując w roli „fałszywego [kłamliwego] proroka”, a więc mentora tego świata (stale poucza innych). Chętnie i zgodnie przyłączą się do niego pozostali przywódcy polityczni, nawet rywal, biblijny „król południa.

Kiedy więc upłynie wyznaczony czas „1260 dni” (przedostatnie, pierwsze 3,5 roku), wtedy zgodnie z proroctwem, zostanie radykalnie zamknięta działalność alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch Boga świadków – dwóch proroków’ przez bestię z otchłani’. Wtedy też tę demaskatorską opozycję, która triumfowała niestety spotka klęska, porażka czy upadek, ruina i to ‘wystawiona na placu [ulicy] wielkiego miasta’ [Babilonu wielkiego], a więc na widok publiczny.

Pismo Święte: Daniela 7:7-27 ubg; 8:9-14,23-26; 11:31; 12:11; Objawienie 11:7-10; 13:1,5,7,11-17; 17:7-11; porównaj Mateusza 24:15; Marka 13:14; dzisiaj żywe ‘miejsce święte [świątynia]i w niej Bogu ‘składana ofiara’ – 1Koryntian 3:9,16,17 bw; 6:19 bw; 2Koryntian 6:16 nwt-pl i Efezjan 2:20-22 bp; Rzymian 12:1; Hebrajczyków 13:15,16; 1Piotra 2:5,9,10; 2Koryntian 3:6; Jana 6:63.

 • W Daniela 8:11-13,23 naszą uwagę zwraca znaczenie hebrajskiego rzeczownika ‘pesha`’ – przestępstwo, transgresja, przekroczenie, wkroczenie, nagłe wtargnięcie przemocą i czasownika ‘pasha`’ – przekraczać, wkroczyć, dopuszczać się przestępstwa, buntować się, sprzeciwiać się, obrażać (tu Boga), oba słowa hebrajskie związane są z ideą ekspansji; hebr. ‘spustoszyć’ to dosłownie zdewastować, zniszczyć, przerazić, zadziwić, a także ogłupić i kłamać.

Z powodu zniszczenia życia duchowego tym ‘dwom świadkom Boga – dwom prorokom’ będzie okazywana zniewaga i pogarda przez ‘radujących się ich wrogów, którzy na nich patrzyli’. ‘Wystawienie na placu’, a więc na widok publiczny (chwilowej) klęski, porażki czy upadku, ruiny [metaforyczne znaczenie gr. ‘ptōma’ bliskoznaczny ‘piptō’, Lexicon Strong’s G4430 i G4098] tych ‘dwóch świadków – dwóch proroków’, sprawi szczególną ‘radość ich wrogom. Zwłaszcza liderom-‘wrogom’ z ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, bowiem oni swym świadectwem’ „nękali mieszkańców ziemi”, lecz nie wszystkich. ‘Dręczyli wielu spośród ludów, plemion, języków i narodów’, najbardziej więc tych z międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’, a dotkliwie jej liderów. Metaforycznie to będzie „na placu wielkiego miasta”, czyli w miejscu publicznym „Babilonu wielkiego”. W Księdze Apokalipsy inaczej Objawienia konsekwentnie złym, „wielkim miastem” określany jest właśnie „Babilon wielki”, do którego niewątpliwie należy też bardzo groźna ‘organizacja Jehowy’ zrzeszająca ludzi z ‘różnych ludów, plemion, języków i narodów’. ‘Nierządny’ „Babilon wielki” to hebr. ‘Babel’, dosłownie ‘zamieszanie’ – wielka dezorientacja i globalny zamęt religijny, zorganizowane, zwodnicze i przebiegłe religie tego świata, niektóre jakże szkodliwe i toksyczne. Proroctwo Boże jednak nie kończy się na tym.

Pismo Święte: Objawienie 11:9,10 ubg, eku, bt, bp; 14:8; 17:1-5; 18:21,23.

Ważne! ‘Bestia szkarłatna wychodząca [wyszła; dosłownie ‘podniosła się’] z otchłani’ (skrót ‘bestia z otchłani’) = ‘obraz, posąg, wizerunek bestii z morza’. To jest przez biblijne proroctwo ujawniona ostateczna, podwójna rola tej międzynarodowej organizacji politycznej. Z analizy proroctwa Objawienia inaczej Apokalipsy wynika, że chodzi tu o narzędzie wykonawcze ostatnich władców tego świata. Wydaje się dość pewne, że w proroczej odsłonie „drugiego biada” występuje ona do jego końca jakobestia z otchłani. Natomiast w proroczej odsłonie „trzeciego biada” występuje ona również w drugiej, kluczowej roli, jako bałwochwalczyobraz, posąg, wizerunek bestii z morza’. W proroctwie ujawniono także, że ‘bestia z otchłani’ „jest ósmym [królem – organizmem politycznym] i jest z tych siedmiu [królów] — i idzie na zagładę”. „Tych siedmiu” to nic innego jak ‘bestia z morza o dziesięciu rogach w koronach i siedmiu głowach’, czyli globalny system polityczny tego świata, zwłaszcza w swej końcowej formie. Będzie on miał swój bałwochwalczy ‘obraz, posąg, wizerunek’, którym uczyniona ma być za namową ‘dwurożnej bestii z ziemi’, działająca w „trzecim biada” ‘bestia z otchłani’. Dlatego będzie ona bardzo podobna do ‘bestii z morza’ i całkowicie od tych dwóch ‘bestii’ zależna. Stąd ‘bestia z otchłani’ jako twór niesamodzielny, nie ma w wizji na swych ‘rogach koron’. Z Bożego punktu widzenia ‘bestia z otchłani’ stanie się ‘obrzydliwością [ohydą] spustoszenia’ ‘pełną bluźnierczych imion’. A to z powodu zuchwałego przestępstwawtargnięcia spustoszenia’, skandalicznej transgresji i kolejnych ohydnych ról.

Zaskakujące i szokujące bluźnierstwo!!!

Globalny twór polityczny, czyli ‘bestia z morza’ i jej lider ‘dwurożna [dwuczłonowa] bestia z ziemi’, wraz z ich niesamodzielnym organizmem politycznym, czyli ‘bestią z otchłani’, ostatecznie posłużą się ‘bluźnierstwem’. Przyjmą postawę wybitnie antyreligijną i bluźnierczą, znieważającą Świętość Boga i Jego Słowa, co wyraźnie wynika z Księgi Objawienia i Daniela. ‘Bluźnierstwo’ to gr. rzeczownik ‘blasphēmia’, który w tych miejscach znaczy: ‘oszczerstwo, obelga, obmowa, obrażanie’, a konkretnie ‘bezbożna i pełna wyrzutu mowa szkodząca Boskiemu Majestatowi’. Podobnie ‘bluźnić’ to gr. czasownik ‘blasphēmeō’, który w tych miejscach znaczy: ‘szydzić, złorzeczyć, oczerniać, zniesławiać, obrażać Boga’. Pismo Święte mówi więc o globalnym i ostatecznym 3,5 letnim [‘42 miesięcy’], haniebnym i skandalicznym działaniu politycznym, znieważającym słowem, czynem czy gestem, to co jest święte (sacrum). Będzie to jawne, publiczne ubliżanie i szydzenie z Boskiego Autorytetu, Jego Pisma Świętego, szerzenie oszczerstw i obrażanie Wszechmocnego Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. Nie tylko przywódcy polityczni będą ‘bluźnić imieniu Boga niebios’, lecz także zwykli ludzie. Znajdujemy to w równoległym proroctwie z 16 rozdziału Objawienia po 4 i 5 Boskim ciosie oraz po ostatnim 7 ciosie.

Przywódcy polityczni definitywnie odrzucą i zniszczą mariaż ‘ołtarza z tronem’. Ostatecznym i wielkim dziełem ostatnich władców politycznych będzie nieodwracalne usunięcie religii tego świata. Religii jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej. Ostatni władcy dokonają tego pod koniec ostatecznego 3,5 roku [‘42 miesięcy’], bo „panować będą z bestią [z otchłani] tylko przez jedną godzinę”, czyli bardzo krótko.

Pismo Święte: Objawienie 11:7; 13:1-18 (zwłaszcza wersety 1,5,6); 14:9-11; 15:2; 16:2,9,11,21; 17:1-18 (werset 3); 18:1-24; 19:1-3,20 i 20:4; Daniela 8:9-14,23-25; 11:31,36-39; 12:7,11.

Źródło: Lexicon Strong’s G988 i G987; Słownik Języka Polskiego PWN lub SJP.PL.

Zacznie się nieubłagane odliczanie czasu dla tego świata ludzkiego!

 • (!!!W świetle proroctw Pisma Świętego: transgresja to bardzo ważne i PRZEŁOMOWE WYDARZENIE WYZNACZY koniec tego świata!!!

„Panie, jaki będzie ostateczny koniec [hebr. ‘`achariyth’] tego? Od czasu, kiedy zostanie zniesiona nieustanna ofiara i będzie postawiona ohyda [obrzydliwość], spustoszenia, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni”.

Kiedy ‘bestia z otchłani’ zostanie postawiona w miejscu świętymDzisiaj to żywe miejsce – wierni Boga składający Jemu ‘stałą [codzienną] ofiarę pochwalną’, zwłaszcza jako ‘dwaj Boży świadkowie/prorocy. Wtedy wszystko nieuchronnie i bezwzględnie zmierzać będzie do końca tego świata ludzkiego! Wszystkie ‘bestie’, ludzkie, ciemięskie organizmy polityczne, licząc od tego przełomowego wydarzenia JEDNOCZEŚNIE:

 • (1) po wyznaczonych 1290 dniach stracą ostatecznie i zupełnie władzę nad tym światem ludzkim,
 • (2) a po wyznaczonych 1335 dniach, wraz z tym złym światem ludzkim, na zawsze przestaną istnieć!

Ten ostateczny kres nastąpi w finale ‘nadchodzącego szybko trzeciego biada, które trwać będzie wyznaczony „czas, czasy i pół czasu” = „1260 dni” „42 miesiące” = 3,5 roku.

Pismo Święte: Daniela 7:11,12,25-27 lub; 8:9-14,26 (biblijne „2300 wieczorów i poranków” = 1150 dni {porównaj 1Kronik 16:40; 1Mojżeszowa 1:5,8,13,19,23,31}); Daniela 11:31; 12:7,8,11,12 bt, bp; Objawienie 11:7,14-18; 12:6,14; 13:5; 11:2.

Poniżej uproszczony wykres (komputer), gdzie „x” oznacza transgresję:

      |⇒——–‘2 biada’/‘2 świadków’=„1260 dni”——–/x

x[]|⇒——————‘3 biada’/„1260 dni”——————/||

x|⇒—————-„2300 w. i p.”=1150 dni—————-/……||

x|⇒—————————„1290 dni”————————–/||

x|⇒—————————–„1335 dni”—————————–||& (ostateczny koniec)

 • (!!!Jednoznacznie i ostatecznie ogłasza to już druga z ogromną powagą ‘złożona przysięga na Wiecznie Żyjącego Boga’ Wszechmocnego:

„Czasu już nie będzie [więcej]”!

 • To jest definitywny, wyznaczony czas końca’, ustalają go bowiem same wyznaczone okresy, przedziały czasowe czy wyznaczone zakresy czasowe. Jego „1290 dni” i „42 miesiące” = „1260 dni” [3,5 roku] kończą się dokładnie w tym samym czasie.

Ten ogłoszony pod przysięgą definitywny, wyznaczony czas końca’ poprzedza właśnie działalność alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’ i do jej zamknięcia będzie trwać także wyznaczone „1260 dni” [pierwsze 3,5 roku]. Po czym będą oni przez politycznych władców tego świata:

‘nękani, uciskani, gnębieni, męczeni, prześladowani’ czy ‘rozproszeni, złamani, niszczeni, kruszeni’.

Z tego powodu będą „padać”, co w hebrajskim dosłownie znaczy: ‘potykać się, chwiać się, słabnąć, upadać’. Będzie to trwało przez [wyznaczony (hebr. mow`ed = aram. ʻiddân)] czas, [wyznaczone] czasy i [wyznaczone] pół czasu’ [kolejne wyznaczone 3,5 roku], który skończy się wyznaczonym czasem końca’. Zaskoczeniem, wstrząsem czy wręcz szokiem będzie to, że prowodyrem w tym okaże się największe mocarstwo, które jest dzisiaj zdeklarowanym strażnikiem demokracji na świecie. W tym obrońcą praw człowieka – wolności słowa, myśli, sumienia, wyznania oraz publicznego głoszenia swoich poglądów i opinii.

Będzie mówił [zuchwale] słowa przeciw Najwyższemu [bluźnił Bogu] i będzie gnębił [niszczył, nękał, męczył] świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawo. W jego ręce zostaną wydani aż do [wyznaczonego (aram. ʻiddân = hebr. mow`ed)] czasu, [wyznaczonych] czasów i [wyznaczonego] połowy czasu”.

Jednak dla ‘ludu [dosłownie ‘ludzi’] znającego swego Boga’, przełomowe wydarzenie jednoznacznie uświadomi, że proroctwo Boże dokonało się! To zapewne spowoduje, że ten ‘lud umocni się i będzie działać. Ludzie ci okażą się tymi ‘roztropnymi, rozumnymi, rozważnymi, wnikliwymi, mądrymi’, którzy „doprowadzą wielu do właściwego poznania”. Z drugiej także strony „doznają małej pomocy” i to od tak zwanej „ziemi”! O czym czytamy w paralelnych i równoległych proroctwach Daniela 11:34 i Objawienia 12:14-17 [‘ziemia’ — najpewniej ugruntowana, stabilniejsza i zamożna część świata, z której wywodzi się ‘dwurożna bestia z ziemi’, w Daniela zwana ‘rogiem [symbol siły] z ludzkimi oczami (dwoje) i ustami’].

Pismo Święte: Daniela 7:7-27 ubg; 8:9-14,17,19,23-26 bw, pau lub bt, ubg; 11:31-35 bw; 12:7,10-12; Objawienie 10:6,7 ubg; 11:2,3; 12:6,14-17; 13:5-7,11-17; porównaj Łukasza 21:24.

Zuchwałe ‘przestępstwo’ wtargnięcia do świętej sfery należącej wyłącznie do Boga!

Jak ‘bestia z otchłani’ dokona tego, a więc jak położy kres działalności tych symbolicznych ‘dwóch Boga świadków – proroków’, „niewolników Boga”? Chcąc zamknąć im usta czy uciszyć, metaforycznie ich ‘zwycięży i zabije’, czyli zniszczy ich życie duchowe. Dla przywódców tego świata ta biblijna opozycja nie ma większego znaczenia, ale nie dla ich Boga Ojca i Jego Chrystusa. Ma ona też swego największego wroga, diabła. Jak do tego dojdzie???

Zapewne sprzyjać temu będzie powstała wtedy wyjątkowa sytuacja międzynarodowa i szczególny klimat polityczny. Jak omawialiśmy wcześniej, Pismo Święte mówi o globalnym i ostatecznym 3,5 letnim [‘42 miesięcy’], haniebnym i skandalicznym działaniu politycznym, znieważającym słowem, czynem i gestem, to co jest święte (sacrum). Będzie to jawne ubliżanie i szydzenie z Boskiego Autorytetu, szerzenie oszczerstw i obrażanie Wszechmocnego Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. Zniszczenie (chwilowe) życia duchowego ‘niewolnikom Boga’, będzie tego początkiem, początkiem antyreligijnego i bluźnierczego wystąpienia.

(??? !!!) Być może już pandemia Covid-19 stanie się na tyle palącym problemem, że władcy tego świata będą chcieli go definitywnie rozwiązać. Ogromną przeszkodą w tym może okazać się niechęć czy opór dość dużej części społeczeństwa. Nie tylko o szczepionkach, w Internecie są szerzone fałszywe wiadomości [ang. ‘fake news’] czy teorie spiskowe i agresywny hejt. Politycy posługując się swym tworem politycznym ‘bestią z otchłani’, być może postanowią położyć kres tej dezinformacji i surowo cenzurować Internet! Może to być rygorystyczny zakaz szerzenia niewygodnych treści, w tym religijnych. Mogą posunąć się nawet do likwidacji opinii publicznej. Twierdząc, że jest to niezbędne do walki z ekstremizmem. W każdym razie dosięgnie to [co najmniej rykoszetem?] internetowej aktywności alegoryczno-symbolicznych dwóch Bożych świadków – proroków’, składających niepodważalne ‘swe świadectwo’ prawdy! Czas pokaże.

Zapoczątkuje to z kolei biblijny, wyznaczony okres ‘2300 wieczorów i poranków’ (dosł. 1150 dni) tak zwanego „bezczeszczenia świątyni” (żywej – wierni Boga) spowodowanego ‘usunięciem ustawicznej (stałej, codziennej) ofiaryipowaleniem [zdeptaniem, rzuceniem] prawdy na ziemię’. A więc także tej, z Bożego punktu widzenia, tak ważnej służby Bogu i działalności. Z tego powodu ‘bestia z otchłani’ w proroctwie Daniela nazwana jest obrzydliwością [ohydą] spustoszenia’.

Pozbawienie Boga ‘codziennej ofiary pochwalnejskładanej stale przez Jego niewolników i ‘powalenie [zdeptanie, rzucenie] prawdy’ jest wobec Niego bardzo poważnym przestępstwem. Jest tak zwanym przestępstwem [wtargnięciem] spustoszenia’, szokującą transgresją, bo przerażającą bezbożnością’, ‘nieprawością’, ‘bezprawiem’, czyli wielkim złem moralnym wobec Wszechmocnego Boga. To niszczenie, znieważanie należącej WYŁĄCZNIE I TYLKO do Niego Jego świętej sfery, a więc biblijne deptanieJego „świętego miejsca” = bezczeszczenia Jego świątyni’ = ‘deptanie Jego miasta świętego’ = ‘deptanie Jego pięknej, świętej góry’ = chrześcijańscy wierni Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa = chrześcijański „Izrael Boży”.

To jest nie tylko poniżanie niewolników Bożych, lecz szczególne okazywanie zniewagi i pogardy Wszechmocnemu Bogu Ojcu Świętemu i Jego Świętemu Chrystusowi, Naszemu Panu Jezusowi! Po wyznaczonym czasie, jak dalej czytamy w proroctwie Daniela, to tak zwane „święte miejsce [świątynia] zostanie doprowadzone do właściwego stanu” (nwt-pl) czy „znowu wróci do swego prawa” (bw) lub zostaną ‘odnowione usługi święte’ (bg) [także oczyszczone, usprawiedliwione]. W ‘godzinie sądu Bożego’ to „święte miejsce” zostanie oczyszczone z zarzutów i moralnie usprawiedliwione. Będzie wymierzona sprawiedliwość, ponieważ zebrane dowody uzasadnią wykonanie wyroku Bożego, kary dla przestępców. Dlatego ten zły świat ludzki, religijno-polityczny spotka ostateczny koniec (czytaj Antychrześcijańskie zmiany w prawie).

Czym jest dzisiaj wyłączna i święta sfera Wszechmocnego Boga?

Święta sfera czy dziedzina należąca TYLKO do Wszechmocnego Boga, to wyodrębniony wyłącznie dla Niego obszar, a więc Jego święte miejsce? To ‘składana w Jego świątyni [dzisiaj żywej] ustawiczna, stała, codzienna ofiara (pochwalna), którą dotknie zuchwałe ‘przestępstwo [wtargnięcie] spustoszenia’! Pan Jezus jednoznacznie ostrzegł:

Panu, Bogu Twojemu, hołd składać będziesz i tylko [jedynie] Jemu będziesz służył [pełnił świętą służbę].

Anioł przekazujący apostołowi Janowi orędzie Objawienia, aż dwukrotnie go napominał: „Bogu samemu złóż pokłon [hołd]. Starożytni kapłani izraelscy składali ze zwierząt stałą ofiarę całopalną „rano i wieczorem”. Dzisiaj chrześcijanie są żywą świątynią i ustawicznie pełnią TYLKO dla Boga Ojca ‘świętą służbę’ czy ‘rozumną służbę duchową’. Składają samych siebie jako ofiarę żywą, świętą i Bogu miłą”. Przez Pana Jezusa ‘składają Bogu ofiarę czci [pochwalną] ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominają o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami’.

Pan Jezus powiedział: „Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu”. Mając Boskie zapewnienie naśladowcy Pana Jezusa czynią to samo, cały czas w ramach ‘świętej służby duchowej’ wykonują Jego polecenie. Jakie? ‘Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody w imię (…) (moje), ucząc ich przestrzegać to, co wam rozkazałem. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata’. „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”. „Ja jestem światłem świata”. ‘Składane świadectwo prawdzie dotyczy przede wszystkim „Słowa Bożego i świadectwa Jezusa”.

‘Składanie swego świadectwa przez ‘dwóch Boga świadków – proroków’ jest ‘składaniem świadectwa prawdzie. To specjalna misja potępiania i prorokowania, wykonywana w wyznaczonym czasie „1260 dni” (pierwsze 3,5 roku). Związana jest z Prawdą Słowa Bożego i ze świadectwem Jezusa Chrystusa, w ramach ‘składania Bogu ofiary pochwalnej ustawicznie. ‘Ustawiczna i rozumna służba duchowa’ jest pełniona TYLKO dla Boga Ojca przez Jego niewolników, poprzez Jego Większego Arcykapłana, Jezusa Chrystusa. W przyszłości czynić to będą ciągle także ci, którzy przyjdą z wielkiego ucisku [dopiero wtedy pojawią się] i wypiorą swoje szaty, i wybielą je we krwi Baranka. Dlatego będą przed tronem Boga i służyć [pełnić świętą służbę] Mu we dnie i w nocy w Jego świątyni [żywej].

Bezustannie, ustawicznie czy codziennie pełniona jest TYLKO dla Boga święta (duchowa) służba, a więc ‘dzień i noc składana ofiara pochwalna’. Wyobrażeniem tego jest ciągła obecność przed Jego tronem ‘dwudziestu czterech starszych w białych szatach, na swoich tronach i w złotych koronach na głowie’. Ta alegoryczno-symboliczna rada starszych jest dobrze poinformowaną, ponieważ cały czas przebywa blisko tronu Wszechmocnego Boga. Z wielką pokorą wsłuchuje się ona uważnie w Wypowiedzi, Słowa Najwyższego Autorytetu. Obraz ten nawiązuje do ustawicznie [„rano i wieczorem”] pełnionej służby Bożej w starożytnej, stacjonarnej świątyni żydowskiej przez 24 zmiany (oddziały) kapłańskie. Wszystko to tym bardziej uświadamia nam jak zuchwałym ‘przestępstwem’ jest wtargnięcie do świętej i wyłącznej sfery Osoby Wszechmocnego Boga! To haniebne usiłowanie wyłączenia ze świętej (duchowej) służby chrześcijan i odgradzanie czy oddzielanie ich od Świętego Boga Ojca i od Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. To skandaliczna transgresja, a więc jednym słowem zbezczeszczenie Boga świątyni [żywej], twierdzy, zniesienie codziennej ofiary i postawienie obrzydliwości [swej ohydy] spustoszenia’.

Wierni chrześcijanie są ŻYWĄ ‘świątynią’, a więc ŻYWYM ‘miejscem świętym’ do ‘składania ofiary pochwalnej’ Bogu. A także są ŻYWYM miastem świętym nową Jerozolimę’, w której swym Duchem Świętym przebywa Wszechmocny Bóg Ojciec i Jego Chrystus. Dlatego są ‘jako żywe kamienie wbudowywani w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa’. W proroctwie Daniela 8:10-13 są nazwaniniebiańskim zastępem [bardziej ‘służbą’] i gwiazdami’. Według słownika PWN zastęp to „pewna liczba osób mających wspólne zadanie” – tu ‘składanie duchowych ofiar (pochwalnych) Bogu przez Chrystusa’. Natomiast służba to „praca na rzecz jakiejś wspólnoty, wykonywana z poświęceniem” – tu ‘święta’, bo wykonywana dla Świętego Boga Wszechmocnego. W części hebrajskiej Pisma Świętego [Masoretic Text] wielokrotnie (mnóstwo razy) występuje tytuł Boga: „JHWH zastępów”. Wyjaśnienie o ‘gwiazdach’ mamy w proroctwie Daniela 12:3 eib:

„Lecz roztropni [mądrzy (nauczający)] będą jaśnieć jak jasność na sklepieniu niebios, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości [prawości], jak gwiazdy — na wieki wieczne”.

Dlatego metaforyczne ‘zrzucenie na ziemię niebiańskiego zastępu i gwiazd oraz podeptanie ich’ jest tak zuchwałym przestępstwem moralnym wobec Wszechmocnego Boga. Zupełnym przeciwieństwem ‘niebiańskiego zastępu i gwiazd’ są ludzie opisani przez Judę z Marii, brata Pana Jezusa: „jak wzburzone fale na morzu, pieniące się ich podłymi uczynkami, zbłąkane [błędne] gwiazdy; Bóg przeznaczył dla nich wieczny mrok”. Opuścili oni bowiem kurs wyznaczony im przez Boga i Jego Chrystusa i błąkają się do woli. Ludzi tych opisuje też apostoł Paweł: „Tymczasem ludzie źli i podstępni będą się pogrążać coraz bardziej w występkach, błądząc i innych również uwodząc swoimi błędami”.

Pismo Święte: Mateusza 4:10 bp, stern; 24:15 ; 28:19,20 bt [uwaga! Usunięto wkręt trynitariański]; Łukasza 4:8; 21:24; Jana 4:20-24; 8:12 eib; 14:6 eib; 18:37 eib; 1Kronik 16:40; 1Koryntian 3:9,16,17 bw; 6:19 bw; 2Koryntian 6:16 nwt-pl i Efezjan 2:20-22 bp; Hebrajczyków 13:15,16 bt, bw; Rzymian 12:1 eib, lub; 15:16 bw, dos, tpnt, wsp; 1Piotra 2:5,9,10,16; Galacjan 6:15,16; Objawienie 1:1,2,9; 3:12; 4:4-11; 5:8-14; 6:9-1116,17; 7:1-17 ubg, psz, nwt-pl; 11:2-7,18; 12:11,17; 13:5-7; 14:6-12; 15:1 do 16:21; 17:6; 19:1-21 lub, bp, bt, dab; 21:1-10,22,27; 22:3-6,9,17; 1Kronik 16:40; 23:26-32; 24:5-19; Psalm 107:32; Izajasza 24:23; Daniela 7:21,25,26; 8:9-14,23-26 bw, pau lub bt, bgn, ubg i 11:31,45 bw; 12:7,11,12; Objawienie 1:19 pau, lub, bp, bt; 11:2; 12:6,14; 13:5-7; 14:14-16,19 – zaraz po ‘godzinie sądu’ odbędzie się ‘żniwo ziemi’; Judy 13 wsp; 2Tymoteusza 3:13 br.

— Czym jest prawda według słownika PWN: 1. «zgodna z rzeczywistością treść słów, interpretacja faktów, przedstawienie czegoś zgodne z realiami» 2. «to, co rzeczywiście jest, istnieje lub było».

— Orędzie Prawdy, które polecono zapisać apostołowi Janowi, zawiera nie tylko to „co jest”, ale „i co stanie się potem”.

Ważna analogia!

W Ewangelii Mateusza 24:1-42, a także paralelne w Marka 13:1-37 i Łukasza 21:5-36, mamy podwójne proroctwo Pana Jezusa Chrystusa dotyczące zuchwałego ‘przestępstwa-wtargnięcia:

Pierwsze spełnienie dokonało się na narodzie żydowskim w latach 6670 n.e.. Pan Jezus wypowiedział ostrzegawcze proroctwo:

„A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, umieszczoną w miejscu [w Mateusza – świętym; w przekonaniu tylko Żydów], gdzie się nie godzi – kto czyta, niech stara się pojąć – wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry”.

To wojska rzymskie stały się wtedy tą ‘ohydą [obrzydliwością] spustoszenia’, które ostatecznie zburzyły świątynię jerozolimską w roku 70 n.e.. Pojawienie się ‘ohydy spustoszenia’ już w roku 66 n.e. w Jerozolimie, pod murami jej świątyni, zostało rozpoznane przez pierwszych chrześcijan jako spełnienie proroctwa Pana Jezusa. Posłuszni poleceniu swego Zbawiciela ‘uciekli w góry’ przerywając swą działalność ewangelizacyjną w mieście i Judei. Nagle więc zakończyli (chwilowo) chrześcijańskie ‘składanie codziennej ofiary pochwalnej’, uznawanej do dzisiaj przez Boga Ojca i Pana Jezusa za świętą. A oni sami jako Ich wierni chrześcijanie są dla Nich jedynym ‘miejscem świętym’ czy żywą „świątynią Bożą”.

Oto szczegóły [źródło Wikipedia 66 n.e. i 70 n.e.]: Po kilkudniowym oblężeniu miasta Jerozolimy i jego świątyni, 23.11.66 n.e. wojska rzymskie z niewiadomych powodów wycofały się, a pierwsi chrześcijanie uciekli w góry do prowincji Perea i miasta Pella. Prawdopodobnie w dzień święta Paschy 3.04.70 n.e. wojska rzymskie pojawiły się ponownie i 10.05.70 n.e. rozpoczęły oblężenie miasta oraz świątyni, które ostatecznie spotkał okrutny los. Od 23.11.66 n.e. do 10.05.70 n.e. upłynęło dokładnie 3,5 roku, czyli dosłownie 1260 dni = 42 m-ce = 3,5 roku. Biblijny i proroczy rok to 360 dni, który wydaje się być uśrednieniem dni roku księżycowego i słonecznego.

Drugie spełnienie proroctwa Pana Jezusa jak najbardziej wydaje się, że adekwatnie dokona się w takim samym dosłownym czasie przed Armagedonem. A potwierdza to Objawienie 11:2; 12:6,14; 13:5 i Daniela 7:25; 12:7,11,12 wskazując dokładnie na ten sam okres, tę samą kolejność i bardzo podobne lecz nie takie same wydarzenia związane ze współczesną ‘ohydą [obrzydliwością] spustoszenia’, którą stanie się ‘pełna bluźnierczych imion’ ‘bestia wychodząca z otchłani’. Jej bałwochwalcza, ale i ostatnia rola to także obraz, posąg, wizerunek bestii z morza’. Tak jak w pierwszym spełnieniu pojawienie się ‘bestii z otchłani’ nastąpi nieco wcześniejszej. Jej ohydne działanie w ‘miejscu świętym’ dotknie przede wszystkim żywą ‘świątynię Bożą’ czy ‘święte Miasto’, czyli „niewolników Boga”. Będą oni wtedy zajęci ‘składaniem swego świadectwa prawdy jako alegoryczno-symboliczni ‘dwaj Boga świadkowie – prorocy’, w ramach ‘składanej ustawicznie (codziennieofiary [dzisiaj] pochwalnejWszechmocnemu Bogu Ojcu. To uświadomi czujnym naśladowcom Chrystusa, że najwyższa pora, aby uciekać z zagrożonego miejsca, z ‘wielkiego miasta, Babilonu wielkiego’. Trzeba więc będzie ostatecznie porzucić wybitnie uwodzące i zwodnicze religie chrześcijaństwa tego świata oraz wszystkie inne religie tego świata. W tym, a jakże, także koniecznie wyjść z ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Bóg, który ‘wydał wyrok’ nawołuje:

Wyjdźcie z niego (z niej) ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego (jej) grzechów i aby was nie dotknęły plagi [ciosy] na niego (nią) spadające”.

Trzeba będzie koniecznie tego dokonać, zanim po 3,5 roku ‘bestia z otchłani’ pojawi się ponownie, aby to symboliczne, złe ‘wielkie miasto’ usunąć na zawsze. Ostatecznie trzeba będzie porzucić również życie polityczne tego świata. Ta bowiem ‘bestia’ wraz z tymi, którzy dali jej tę ‘władzę/moc’, a więc ostatnimi władcami tego świata, będą także walczyć z Panem Jezusem. „Lecz Baranek [Jezus] zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani [zaproszeni po imieniu] i wybrani oraz wierni” (bw). Indywidualne i osobiste ‘zbawienie/ocalenie jest u Boga Naszego i u Baranka [Jezusa]!

Pismo Święte: Objawienie 7:3,10 bw; 11:2-4,7; 17:1-18; 16:19; 18:2-10,20-24 bw, nwt-pl, pau, bp, bt; 19:1-3; 21:2,10; Mateusza 24:15,16; 25:31-46; Marka 13:14 eku; Rzymian 12:1; Hebrajczyków 13:15,16; 1Piotra 2:5,9,10; Daniela 7:7-27; 8:9-14,19,23-25; 9:26,27 – to proroctwo dotyczy tylko narodu żydowskiego latach 66-70 n.e; 11:31; 12:7,11,12; 1Koryntian 3:9,16,17 bw; 6:19 bw; 2Koryntian 6:16-18 nwt-pl; Efezjan 2:20-22 bp.

Hebr. ‘spustoszyć’ to dosłownie zdewastować, zniszczyć, przerazić, zadziwić, a także ogłupić i kłamać.

Radość tych, którzy ‘dali swe świadectwo’!

Wydaje się, a nawet więcej, że proroctwo Izajasza 66:1-14 jest proroctwem równoległym i paralelnym dla proroctwa z Objawienia 11:1-14. A dotyczy ono właśnie tej specjalnej działalności alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’, w zakończeniu proroctwa ‘drugiego biada’. Dalsza część proroctwa Izajasza 66:15-24 jest proroctwem równoległym i paralelnym dla kolejnego i szczególnego proroctwa ‘trzeciego biada’ opisanego począwszy od Objawienia 11:14. O czym tam czytamy najpierw w części bieżącej proroctwa?

Zapewne to ci alegoryczno-symboliczni ‘dwaj Boga świadkowie’ są prześladowani ‘z powodu imienia Bożego’ przez ‘swoich braci’ z ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. A jednocześnie ci quasi-bracia podają się za przedstawicieli Boga, świętoszkowato wygłaszając pobożnie brzmiące zdania w rodzaju: „Niech Jehowa [JHWH] będzie wychwalany”! Sam Bóg o lojalnych swoich mówi tam:

„Na takiego więc będę patrzył: na uciśnionegoskruszonego w duchu, i drżącego na moje Słowo. Słuchajcie słowa Jehowy, wy, którzy drżycie na Jego Słowo: ‘Wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy was wyłączają z powodu mego imienia, powiedzieli: ‘Niech Jehowa będzie wychwalany’! On też się ukaże ku waszej radości, a oni będą okryci wstydem’”.

Pismo Święte: Izajasza 66:2,5 nwt-pl, bgn, ubg.

Dalsza część tego proroctwa spełni się w związku z zaskakującym wydarzeniem i ‘wielkim wstrząsem’ religijnym, które omawiamy w kolejnym temacie!

 • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo — zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.