?>

Miesięczne archiwum:

Triumfująca: OPOZYCJA ‘ORGANIZACJI JEHOWY’! (3)

MOTTO:

„ich bojaźń przede mną [JHWH, Bóg Ojciec] staje się przykazaniem [nakazem] ludzkim. [Ja] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

  • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!
  • ‘ORGANIZACJĘ JEHOWY’ dotkną same NIESZCZĘŚCIA!!! — Niestety!!!

Aktualizowany: 13.05.2021

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

NIEZWYKŁE PROROCTWO:

Pozwolę [Bóg] moim dwóm świadkom (i prorokom), aby ubrani w wory pokutne [głęboki smutek i ból] prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni [3,5 roku].

(Objawienie 11:3,10 pau)

♦ Czas spełnienia proroctwa: przedostatnie (pierwsze) 3,5 roku ‘nieszczęścia’ i prawdopodobnie bieżący czas — zanim ohydnie wtargnie ‘bestia z otchłani’.

  • Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!! Czy RZECZYWIŚCIE już DOKONUJE SIĘ to proroctwo?

Treść: Skąd pochodzi opozycja ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża?

Nienawidzący uznaną przez Boga opozycję są Jego wrogami, ‘dotknie ich wstyd’ i Jego potępienie!

TREŚĆ Księgi Objawienia 10:1 do 11:14 to kontynuacja proroctwa „drugiego biada”. Od początku dokładnie wypełnia je międzynarodowa ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża. Ostatecznie proroctwo to zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samej! Dlatego doszło do gwałtownej dekonspiracji tej organizacji. Przez jej proroczą opozycję (przeciwstawienie się), ta uwodząca i zwodnicza religia z jej liderami na czele, jest skutecznie potępiana za rażące grzechy, w tym za instytucjonalne przestępstwa. Zwłaszcza ją dotyczy opisany wcześniejszy upadek dziesiątej części wielkiego miasta [wielkiego Babilonu], którego także jest częścią. To preludium, fakt zapowiadający upadek tyranii religijnej – uwodzących i zwodniczych religii tego świata. To upadek wielkiego zamieszania i globalnego zamętu religijnego, który doprowadzi do jego ostatecznego i nieodwracalnego końca.

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.