?>

Miesięczne archiwum:

Nieubłagany: MEGA-FINAŁ ANTYRELIGIJNEJ KRUCJATY! (2)

Aktualizowany: 22.07.2021

MOTTO[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

„Każdy zbierze to, co zasiał”.

  • NIESZCZĘŚCIA!!! — Niestety!!!
  • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!

Dział tematyczny: OSTATECZNE UDERZENIE! Skąd? Mega-zmiana sceny tego świata:

  • (1) Nieodwracalny kres świata tyranii religijnej! (2Nieodwracalna klęska świata politycznego!

PILOT OMAWIANEGO PROROCTWA:

(…) czasu już nie będzie [więcej]; (…) dokona się tajemnica Boga.

„Oto szybko [bezzwłocznie] nadchodzi trzecie ‘biada’”.

STAŁO SIĘ”!

„A z Jego [Jezusa] ust wychodzi ostry miecz, aby nim UDERZYĆ narody.

[Królestwo Boże/Niebios] ‘wypełni całą ziemię’.

(Objawienie 10:6,7 ubg; 11:14 nwt-pl; 16:17 bp; 19:15 bp; Daniela 2:35,44)

♦ Czas spełnienia proroctwa: prorocze sceny ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

Kontynuacja proroczych scen z tematu: Sygnał: nieuchronnie zbliżającej się megagrozy! (1)

  • CZĘŚĆ TRZECIA:

Zaraz po ‘pojawieniu się obrzydliwości [ohydy] spustoszenia [dewastacji] ‘bestii z otchłani’.

SKUTKI IMPONUJĄCEJ INTERWENCJI BOSKIEJ

PROROCZA SCENA VII — Objawienie 11:14-19 ubg.

  • Czas spełnienia proroctwa: ostateczne 3,5 roku.

(…) nadchodzi szybko trzecie „biada”. [Proklamacja w niebie:] Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana [Boga Ojca Wszechmocnego] i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków (…). I rozgniewały się narody, i nadszedł twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom [niewolnikom] prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię.

PROKLAMOWANE w niebie KRÓLESTWO BOŻE zacznie panować!!! Fakt ten natychmiast znajdzie swe przełożenie na ziemi, najpierw jednak w dramatycznym rozwoju sytuacji. Sprowadzi ono na świat ludzki straszliwie niszczące „TRZECIE ‘BIADA’”!!!… Kontynuuj czytanie

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.