?>

Miesięczne archiwum:

DOKĄD ZMIERZA CHRZEŚCIJAŃSTWO tego świata?

Aktualizowany: 16.11.2021

Dział tematyczny: Chronologiczne proroctwo potrójnego „biada” – ‘nieszczęścia’!

⇒⇒⇒ NIEUBŁAGANE WYROCZNIE!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

PILOT proroctwa:

Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”.

„Nie każdy (…) wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (…) Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Treść: Proroczy rozwój „chwastu” chrześcijaństwa tego świata i jego ostateczny los.

PAN JEZUS CHRYSTUS zapewnił:

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie”.

Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać”.

To Pan Jezus Chrystus przede wszystkim i najpierw metaforycznie stał się żywą podwaliną, niewzruszoną ‘Skałą, Fundamentem, Kamieniem Żywym’ zboru [gr. ‘ekklēsia’ – dosłownie ‘zgromadzenie’] chrześcijańskiego. W porozumieniu ze swym Ojcem niebiańskim założył On swój zbór chrześcijański powołując pierwszych 12 swych naśladowców, apostołów. Zostali oni metaforycznie uczynieni także ‘fundamentem, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu i na którym wszyscy budowani są na mieszkanie Boże w Duchu’. Wszyscy naśladowcy Pana Jezusa jako Jego niewolnicy są ‘niczym żywe kamienie budowani jako dom duchowy, dla składania duchowych ofiar miłych Bogu’.

Pismo Święte: Jana 14:6,23 pau; Efezjan 2:20-22 bw; 1Piotra 2:4-10 snpd; 1Koryntian 3:11; 10:4; Objawienie 21:14; także Mateusza 4:17 snpd; 7:21-23 bw; 16:15-19 gra słów, metaforyczne rozróżnienie pomiędzy niewzruszoną ‘Skałą’, gr.Petra’, dotyczące samego Pana Jezusa, a wolnostojącym kamieniem, głazem gr. ‘petros’, dosłownie ‘kawałek skały’, dotyczące apostoła Piotra; źródło: Lexicon Strong’s G4073, G4074.

Chrześcijański „chwast” organizuje się i bierze górę!

Pierwotny zbór chrześcijański ciągle się rozrastał, dlatego pierwsi chrześcijanie tworzyli… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.