?>

Miesięczne archiwum:

PANA JEZUSA NAUKA O ŻYCIU WIECZNYM

Aktualizowany: 21.10.2016

Dział tematyczny: Boska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

  • Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 snpd.

… ____________________________ …

„Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak samego siebie” Łukasza 10:27 pau.

*Ewangelia Łukasza 10:25-37 (pau):

   Pewien znawca Prawa wystąpił i zapytał Go [Pana Jezusa] podchwytliwie:

— „Nauczycielu, co powinienem czynić, aby otrzymać życie wieczne?”

       On mu odrzekł:

„Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”

       On odpowiedział:

— „Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak samego siebie”.

       Powiedział mu:

— „Odpowiedziałeś poprawnie. Czyń tak, a będziesz żył!”

       On zaś, chcąc siebie usprawiedliwić, zapytał Jezusa:

— „A kto jest moim bliźnim?”

       Jezus, nawiązując do tego, powiedział:

„Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce bandytów. Oni go obrabowali, pobili i zostawiając ledwie żywego, odeszli. Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan. Gdy go zobaczył, ominął go z daleka. Podobnie i lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, ominął go z daleka. Pewien zaś Samarytanin będąc w drodze, przechodził obok niego. A gdy go ujrzał, ulitował się. Podszedł i opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje juczne zwierzę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Nazajutrz wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i powiedział: «Opiekuj… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.