?>

Miesięczne archiwum:

3. Miażdżące ten świat: „TRZECIE ‘BIADA’”!!!

Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

Aktualizowany: 28.07.2023

Dział tematyczny: Chronologiczne proroctwo potrójnego biada”!

NIEUBŁAGANE WYROCZNIE w ostatecznym ≈3,5 roku:

⇒ Koniec imperium zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

„JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

  • Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”!
    • Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios [Boże].
      • Zmiażdży i zniszczy wszystkie te [ludzkie] królestwa, ono zaś będzie trwać na wieki”.

♦♦♦ TRZECIE ‘BIADA’” APOKALIPSY

  • „Dokona się tajemnica Boga”

Scenariusz chronologicznego proroctwa!!!

„Oto szybko nadchodzi trzecie biada”! ‘Szybko’ to gr. ‘tachy’ i dosłownie znaczy: niezwłocznie, a nawet bezzwłocznie, nagle czy z zaskoczenia. Wręcz natychmiast proroctwo to zacznie spełniać się po wypełnieniu proroctwa „drugiego ‘biada’”.

  • Głos trąby siódmego anioła, ostatniego, ogłosił proroctwo o mega-wydarzeniu:

I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana [Boga] i jego Chrystusa (…). I rozgniewały się narody, i nadszedł twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom [niewolnikom] prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię.

Wszechmocny Bóg i Jego Chrystus ‘obejmą panowanie nad światem’. Królestwo Boże czy Niebios zacznie panować – stanie się faktem najpierw w niebie!!!

  • Po pojawieniu się trzechznaków na niebienastąpi dramatyczny rozwój wydarzeń w niebie i na ziemi. Będzie on nieuchronnie prowadził do wstrząsających i szokujących zmian na globie ziemskim, których apogeum nastąpi w Armagedonie, w sprawiedliwej ‘wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’.… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.