?>

Miesięczne archiwum:

PAN JEZUS UCZY O RADOŚCI Z NAWRÓCENIA!

Aktualizowany: 21.10.2016

Dział tematyczny: Boska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

  • Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 snpd.

… ____________________________ …

„Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych [prawych], którzy nie potrzebują nawrócenia” — Łukasza 15:7 pau.

*Ewangelia Łukasza 15:1-32 (pau):

   Schodzili się do Niego [Pana Jezusa] wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze jednak i nauczyciele Pisma szemrali:

— „On przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.

       Opowiedział im wtedy tę przypowieść:

„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie szuka tej zaginionej, aż ją znajdzie? A kiedy ją znajdzie, bierze ją z radością na ramiona. Po powrocie do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im:

«Cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zaginioną owcę».

Mówię wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych [prawych], którzy nie potrzebują nawrócenia”.

„Albo gdy jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czy nie zapala lampy, nie zamiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A kiedy ją znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi:

«Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam».

Mówię wam: Taka sama jest radość wśród aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.

       Powiedział też:

„Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca:

«Ojcze, daj mi część majątku, która mi przypada».

Wtedy on rozdzielił między nich majątek. Niedługo potem młodszy syn… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.