?>

Miesięczne archiwum:

3. ZINSTYTUCJONALIZOWANE ZBAWIENIE?

Aktualizowany: 1.07.2017

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

(!!!) Dotyczy: Krytyka autorytarnej instytucji religijnej „złego niewolnika”, jego ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, z tych samych czy podobnych powodów, zbiorowo i indywidualnie dotyczy kierowniczego gremium każdej religii. Dlatego, że w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób dopuszczają się one zdrady Boga Ojca, Jego Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia Słowa Bożego — nauki Pisma Świętego. Ci opętani władzą przywódcy religijni odurzają umysły swych wiernych szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!!

Pismo Święte: Mateusza 24:48 nwt-pl; Izajasza 29:14 bp; Jeremiasza 8:5-9 bt; 17:13 bp; Ezechiela 22:28; 23:35,1-49 bt; Efezjan 2:20; Jakuba 4:4; Objawienie 14:8 snpd, bp; 17:1-5,15; 18:3,23 snpd, bp.

Zbawienie jest u Boga Naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka”!!! Baranek [Jezus], który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu” Objawienie 7:10,17 bw.

  • „Ten jest złodziejem i grabieżcą”!

‘NIEWOLNIK wierny i roztropny’ [uwaga! fałsz pojęciowy], dzisiaj utożsamiany z Ciałem Kierowniczym ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża, a więc ‘niewolnik niewierny i nieroztropny’, czyli „zły niewolnik” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), jest fałszywym pasterzem, ponieważ wchodzi do owiec Bożych nie „drzwiami” tylko z innej strony. Pan Jezus Chrystus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Kto nie wchodzi do owczarni drzwiami, lecz się wspina w jakimś innym miejscu, ten jest złodziejem i grabieżcą. Ale kto wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec. Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; kto wejdzie przeze mnie, ten będzie wybawiony i wejdzie oraz wyjdzie i znajdzie pastwisko”. „Zły niewolnik siebie uczynił ‘drzwiami’, a nie Jezusa Chrystusa i jest to jego fatalny wybór. Wydając fałszywy głos, oszukuje owce Pana Jezusa, mając na uwadze swoje egoistyczne korzyści, dlatego… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.