?>

Miesięczne archiwum:

PAN JEZUS TYLKO DAJE ŻYCIE WIECZNE!

Aktualizowany: 20.06.2022

Dział tematycznyBoska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie.#

  • Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 snpd.

… ____________________________ …

„Ja jestem światłem świata. Kto idzie za Mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia— Jana 8:12 eib.

*Ewangelia Jana 8:12-59 (eib):

       Jezus znów skierował do nich słowa:

— „Ja jestem światłem świata. Kto idzie za Mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.

       Wówczas faryzeusze zwrócili się do Niego:

— „Ty sam o sobie świadczysz, dlatego Twoje świadectwo nie jest wiarygodne”.

       Jezus im odpowiedział:

— „Nawet jeśli Ja świadczę o sobie samym, moje świadectwo jest prawdziwe, gdyż wiem, skąd przybyłem i dokąd zmierzam; wy natomiast nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd zmierzam. Wy sądzicie według ciała, Ja nikogo nie sądzę. A nawet jeśli Ja sądzę, mój sąd jest słuszny, gdyż nie jestem sam — jest ze Mną Ten, który Mnie posłał. Wasze Prawo stanowi, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja sam świadczę o sobie i świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał”.

       Zaczęli go zatem pytać:

— „Gdzie jest Twój Ojciec”?

       Jezus im odpowiedział:

— „Wy nie znacie ani Mnie, ani mego Ojca. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i mego Ojca”.

       Te słowa wypowiedział przy skarbcu, gdy nauczał w świątyni. Nikt Go wówczas nie schwytał, gdyż jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Ponownie zatem skierował do… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.