?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 7

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORĘDZIA DO SIEDMIU ZBORÓW

6) ZBÓR FILADELFIA

„Trzymaj mocno, co masz”

   MIŁOŚĆ braterska — jakaż to pożądana zaleta! Niewątpliwie właśnie o tym myśli Pan Jezus, przedstawiając swe szóste orędzie, skierowane tym razem do zboru w Filadelfii, gdyż nazwa tego miasta znaczy właśnie „miłość braterska”. Sędziwy Jan pamięta jeszcze, jak przeszło 60 lat wcześniej Piotr trzykrotnie zapewniał Jezusa, że szczerze kocha swego Pana. Czy chrześcijanie w Filadelfii żywili taką braterską miłość? Wszystko na to wskazuje.

Pismo Święte: Jana 21:15-17.

   Filadelfia leżała jakieś 50 kilometrów na południe od Sardes (tam, gdzie dziś znajduje się tureckie miasto Alaşehir) i w czasach Jana była dobrze prosperującym miastem. Jednakże jeszcze bardziej przykuwał uwagę rozwój tamtejszego zboru chrześcijańskiego. Możemy sobie wyobrazić radość, z jaką jego członkowie powitali sługę Bożego, który przywędrował do nich najprawdopodobniej z Sardes. Przyniesione im orędzie zawierało zachwycające rady, ale najpierw powołano się w nim na autorytet dostojnego Nadawcy, który oznajmia:

„A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi ten, który jest święty, który jest prawdziwy, który ma klucz Dawida, który otwiera, tak iż nikt nie zamknie, i zamyka, tak iż nikt nie otwiera: Znam twoje uczynki — oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć — wiem, że masz niewielką moc, a zachowałeś moje słowo i nie sprzeniewierzyłeś się memu imieniu. Oto dam tych z synagogi szatana, którzy się podają za Żydów, a jednak nimi nie są, lecz kłamią — oto sprawię, iż przyjdą i złożą hołd przed twoimi stopami, i sprawię, iż poznają, że ja cię umiłowałem. Ponieważ zachowałeś słowo o mej wytrwałości, więc i ja cię zachowam od godziny próby, która ma przyjść na całą zamieszkaną ziemię… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.