?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 6

Aktualizowany: 23.12.2019

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZI— Objawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORĘDZIADO SIEDMIU ZBORÓW

5) ZBÓR SARDES

Czy twe imię znajduje się w księdze życia?

   JAKIEŚ 50 kilometrów na południe od dzisiejszego Akhisaru (Tiatyry) leżała niegdyś miejscowość, w której działał zbór będący kolejnym adresatem orędzia od wyniesionego do chwały Króla Jezusa — Sardes. W VI wieku przed naszą erą była to dumna stolica królestwa Lidii i siedziba bajecznie bogatego króla Krezusa. W czasach Jana miasto już znacznie podupadło i utraciło dawną świetność. Również tamtejszy zbór chrześcijański zubożał pod względem duchowym. Po raz pierwszy Pan Jezus nie rozpoczyna swego orędzia od pochwały, ale oświadcza:

„A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: ‘Znam twoje uczynki masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy’. Stań się czujny i umocnij to, co pozostało, a było bliskie śmierci, bo nie stwierdziłem, by twe uczynki były w pełni dokonane przed moim Bogiem. Stale więc pomnij na to, jak otrzymałeś i jak usłyszałeś, i wciąż tego strzeż, i okaż skruchę. Jeżeli się nie zbudzisz, z pewnością przyjdę jak złodziej i wcale nie będziesz wiedział, o której godzinie cię najdę. Jednakże masz w Sardes trochę imion, które nie skalały swych szat wierzchnich, i ci będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni. Zwyciężający będzie więc przyobleczony w białe szaty wierzchnie; i jego imienia na pewno nie wymażę z księgi życia, ale wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów” (Objawienie 3:1-6).

   Dlaczego Pan Jezus zaznacza, że jest tym, „który ma siedem duchów”? Symbolika liczby „siedem” wyobraża pełnię Jego Świętego Ducha, który otrzymał od Boga Ojca.… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.