?>

O trzybiada.org

Aktualizowany: 8.12.2021

… ____________________________________________ …

Serwis internetowy wyspecjalizowany w odważnej tematyce proroctw biblijnych. Kierowany jest do:

1„Współniewolników i braci” w Jezusie Chrystusie!

2) Poszukujących realnie Istniejącego Boga Ojca oraz treści życia i sensu istnienia świata ludzkiego.

… ____________________________________________ …

BIADA, BIADA, BIADA mieszkańcom na ziemi”!

 • Mega‘zmiana sceny tego świata’!
 • To osobliwe i niezwykłe proroctwo Pisma Świętego jednoznacznie porządkuje wszystkie jego proroctwo końcu tego świata ludzkiego.
 • To niezbędny klucz poznania i zrozumienia ich wykładni!!!
 • Wyznacza nieubłagane odliczanie czasu dla tego świata ludzkiego!!!
 • Perspektywą Wszechmocnego Boga Ojca pod władzą Jego Chrystusa jest: wieczny, zjednoczony wjedno’, ‘nowyświat niebiański i nowyświat ziemski, ludzki!

„Oto wszystko czynię [Wszechmocny Bóg Ojciec] nowe(…) słowa te są pewne i prawdziwe.

Stało się! Ja [Bóg Ojciec] spragnionemu dam pić ze źródła wody życia – za darmo”.

Pan Jezus Chrystus powiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu”. Strona powstała z potrzeby dzielenia się rezultatami wnikliwszego studium, badań i przemyśleń nad tekstem Świętej Biblii. Szczególnie fascynujące jest poznawanie uporządkowanych i niezwykłych proroctw nieomylnego Słowa Bożego. Strona ta kierowana jest zwłaszcza do „współniewolników i braci” w Jezusie, osób ‘wnikliwie’ zajmujących się zgłębianiem tej Świętej Księgi. Stworzona strona jest prywatna, ale bezstronna, ponieważ nie kieruje się interesem żadnej religii czy grupy społecznej. Strona ta jest zależna wyłącznie od Pisma Świętego i Jego Autora. Konsekwentnie bronimy ten Najwyższy Autorytet, kierując się uczciwością intelektualną i szlachetną motywacją! Strona może jednak zawierać nieumyślne uchybienia, które będą koniecznie i natychmiast poprawiane. W miarę zdobywania szerszej wiedzy, dojrzewania przemyśleń i pozyskiwania głębszej świadomości duchowej, dokładniej postaramy się ustalić sens tekstu Biblii Świętej. Dlatego porządkować będziemy różne jej zagadnienia, głównie prorocze, zawsze traktując ją całościowo, a nie wybiórczo. Zamiast mnożenia wielu nowych wpisów, będziemy bardziej te, które powstały systematycznie weryfikować, uzupełniać i na bieżąco aktualizować. U podstaw tych naszych wysiłków leży i zawsze leżeć będzie nasza głęboka świadomość Świętości tej Księgi oraz jej doskonałej, Boskiej harmonii.

Pismo Święte: Objawienie 6:11 nwt-pl, tro; 8:13 bw; 10:5-7; 19:10; 21:1,5,6 pau, bw; 22:9; 1Koryntian 7:31 nwt-pl; Izajasza 29:13,14 bp, eib; 44:25 lub; 45:23 br, lub, bt; 46:10,11 bw; Daniela 10:21 bw; 12:4,10 nwt-pl; Mateusza 24:3; Łukasza 21:34,35 bw; Dzieje 10:34,35 dos; 17:11; 20:35 eib; Galacjan 6:7 psz; Efezjan 1:10; 1Tesaloniczan 2:13; 2 Piotra 3:13.

Trafne uwagi czytelników pomogą osiągnąć wnikliwsze zrozumienie każdej Wypowiedzi Boga czy każdego Słowa Bożego. A wtedy nasza  „służba Słowa” będzie jeszcze lepsza i zgodna z rzeczywistą nauką Biblii Świętej. To On jest Świętym Autorem tej Księgi i z nią wiąże swe Wielkie i Święte IMIĘ oraz swego Pomazańca, Chrystusa. Dlatego jest Księgą Prawdy, bowiem treść jej Bożych Słów jest nie tylko zgodna z rzeczywistością, faktami czy realiami lub z tym co było i rzeczywiście jest, istnieje, ale także z tym co będzie w przyszłości.

 • Jednak proroctwa Wszechmocnego Boga nie są Jego trafnym odgadywaniem przyszłości. To ogłoszone przez Tego Boga Jego cele, zamierzenia, postanowienia i prawomocne wyroki, które w terminie zostaną bezwzględnie urzeczywistnione.

Szczególną świętość Słów czy wypowiedzi i obietnic Boga podkreślił Jego wybrany, izraelski król Dawid:

„Ty [JHWH, Bóg Ojciec] bowiem wywyższyłeś swą wypowiedź [Słowo] nawet ponad całe swe imię”.

Przyjęto główną regułę, że Biblię tłumaczy sama Biblia, a wynika ona z zasad właściwej interpretacji treści Słowa Bożego. Ściśle i rzetelnie trzymamy się tych zasad, co pozwoli jeszcze lepiej zrozumieć zawartą w Piśmie Świętym objawioną Prawdę Bożą. Uświadomi nam nieuchronność spełnienia bezwzględnych proroctw Bożych w kontekście Boskiej nieomylności i w konfrontacji z wydarzeniami na świecie. Uporządkowane proroctwa nie są już tak trudne w ich zrozumieniu i w poznaniu ich Boskiej wykładni. Biblia Święta jest jedynym niezafałszowanym i prawdziwym źródłem poznawania Wszechmocnego Boga OJCA (hebr. Imię JHWH) i Jego Chrystusa, Naszego Pana JEZUSA (hebr. Imię skrócone Joszua/Jeszua). Niemniej wymaga wysiłku, wnikliwej pracy i systematyczności w gruntownym studium Słowa Bożego połączonego z modlitwą. Pan Jezus powiedział:

„Słowo Twoje [Boga Ojca] jest prawdą”.

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych”.

„Jeśli ktoś chce pełnić Jego wolę, pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja mówię sam od siebie”.

Jego apostoł Paweł i umiłowany apostoł Jan oświadczył:

Bóg jest niezawodny [prawdomówny], a każdy człowiek zawodny [kłamcą]

„A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat — nasza wiara”!

Pismo Święte: Objawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17; 15:4 bp; Dzieje 6:4 bw; Psalm 138:2 nwt-pl, eib, bp; Daniela 10:21; Mateusza 4:4 bt; 5Mojżeszowa 8:3; Jana 7:16-18 dos; 17:3,17 dos; Rzymian 3:4 pop; 1Jana 5:4 dos; Objawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17; 15:4 bp.

Dlaczego czynimy to z modlitwą? Jesteśmy w pełni świadomi, że Wszechmocny Bóg Ojciec patrzy na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu, i który z drżeniem odnosi się do Jego Słowa’. Dlatego cały czas chcemy być wyłącznie zależni od Pisma Świętego i Jego Świętego Autora. Usilnie zabiegamy o pełny wpływ Jego ‘siedmiu duchów Bożych posłanych na całą ziemię’ z misją. Otrzymał je, wraz z całą władzą, od Swego i Naszego Boga Ojca Jego Chrystus, Nasz Pan Jezus. Mamy Boże zapewnienie, że tylko „wnikliwi zrozumieją” prorocze Słowa Boga. Jako uczciwi i rzetelni niewolnicy Boży ufamy, że On ‘ujawni swą tajemnicę [sekret] swoim niewolnikom – prorokom’, a więc i nam. Mamy całkowite przekonanie jak apostoł Piotr:

Teraz z całą pewnością rozumiem, że Bóg nie gardzi żadnym człowiekiem, ale w każdym narodzie miły Mu jest ten, kto jest bogobojny i prawy”.

Dlatego wierzymy, że i nam Pan da właściwe zrozumienie wszystkiego’.

Pismo Święte: Izajasza 66:2,5 bw; Objawienie 4:5; 5:6; Zachariasza 4:10; Daniela 2:16-23,26-30; 12:3,10 nwt-pl; 11:33,35; Amosa 3:7,8; Dzieje 10:34,35 bp; 2Tymoteusza 2:7; porównaj 1Mojżeszowa 40:8; Mateusza 24:15; 28:18; Łukasza 11:13; Jana 14:26; 16:13; Objawienie 1:3; 22:6,17.

Naszą fundamentalną zasadą jest:

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGO SŁOWA BOŻEGO!!!

Zapewniamy jak ap. Paweł:

‘Nie wykraczamy ponad to, co zostało napisane’.

„wyrzekliśmy się rzeczy skrytych, których należy się wstydzić, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz przez ujawnienie Prawdy polecamy siebie przed obliczem Boga sumieniu każdego człowieka. Głosimy bowiem nie samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a siebie jako waszych niewolników przez wzgląd na Jezusa.

Usilnie zachęcamy do samodzielnego, niezależnego, autonomicznego, rzetelnego, uczciwego, pełnego i osobistego zaangażowania się w studium Pisma Świętego. Przekonuje nas do tego Pan Jezus:

Sensem życia wiecznego jest poznanie [gr. poznawanie (zdolnością rozumowania)] Ciebie, Jedynego Prawdziwego Boga oraz Jezusa Chrystusa, którego ty posłałeś.

„Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem [pragnienia, uczucia i emocje], całą swoją duszą [życiem, sobą] i całym SWOIM umysłem.

Pismo Święte: 1Koryntian 4:6 bt; 2Koryntian 4:2,5 nwt-pl; Jana 17:3 wsp; Mateusza 22:37,38 pau.

Ludzki umysł – fenomenalny system poznawczy [myślenie, wyobraźnia i rozumienie]

♦ JEŚLI CHCESZ TEJ NAUCE NADAĆ WIĘKSZY ROZGŁOS I ZASIĘG ORAZ MIEĆ SWÓJ UDZIAŁ W KRZEWIENIU WIĘKSZEJ ŚWIADOMOŚCI ZNACZENIA SŁOWA BOŻEGO TO:

 • KONIECZNIE POLECAJ TĘ STRONĘ!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO STUDIUM PISMA ŚWIĘTEGO SŁOWA BOŻEGO!!!

Redakcja trzybiada.org

7 komentarze/y do artykułu O trzybiada.org

 • Michał skomentował:

  Mam nadzieję, że Pana Praca – byłem w galerii – będzie w znacznym stopniu zrozumiała dla osób czytajacych Biblię. Oczywiście jest to praca wymagająca, co jakiś czas pewnych poprawek, żeby światło jasniej świeciło. Pięknie Pan podchodzi do tematu i na chwałę Panu niech bedzie Pana praca.

  Moje rozważania to koniec lat 80-tych i początek lat 90-tych – bez internetu:) Gościłem ok 90 Świadków Jehowy w tym 9 “braci podróżujących” – chyba dobrze ich nazywam. Z zaciekawieniem słuchali moich wywodów. Węgrów małe miasteczko. Na co dzień spotykamy się, pozdrawiamy, jednak poza krótką rozmową “o pogodzie” raczej nie drążymy tematów. W roku 2005 postanowiłem materiałem i spostrzeżeniami podzielić się w sieci. Otrzymuję listy od Świadków Jehowy, byłych ŚJ i katolików, którym rodzinę skłócili i podzielili Świadkowie Jehowy. Wiele tragedii, rozpaczy i błagania o pomoc. Cóż ja mogę zrobić? Tylko tyle ile mogę.

  Serdecznie Ciebie pozdrawiam
  Michał
  http://www.fotografika-kurc.prosta.pl/nauka/to_pokolenie.html

 • Jan Gryko skomentował:

  Powiem, że w zasadzie w większości się zgadzam – fakty są jednoznaczne…. Kwestia białych szat… myślę, że oznaczają jeden miernik – sprawiedliwość
  I słuszną uwagą jest, że Pismo nie stosuje separatystycznej praktyki w sprawie wybrania i zbawienia, choć “dzieli” ludzi na Żydów i pogan, lecz głównie chodzi o pochodzenie, czyli owce żydowskie i pogańskie…. Jedna norma dla wszystkich – norma sprawiedliwości… Jedna zagroda…. jedno zbawienie, jedna wiara, jedna nadzieja

  Sprawa Sługi roztropnego i złego sługi dotyczy poszczególnych osób wierzących i jest to przypowieść pouczająca i ostrzegawcza zarazem… W żadnym wypadku nie są to wersety mające służyć jako narzędzie władzy podobnie jak wersety opisujące rozmowę Jezusa z Piotrem takimi nie są.

  Pozdrawiam w Chrystusie

 • Jakub skomentował:

  Witam! Jakie jest wasze nauczanie na temat natury Boga (Trójca czy nie)?
  Pozdrawiam

  • Redakcja skomentował:

   Dziękujemy za zainteresowanie tematyką prezentowaną na naszej stronie! Jak do tej pory nie zajmowaliśmy się szczegółówo biblijnym tematem natury Boga. A to dlatego, że inne osoby poprzez wnikliwsze i głębokie studium Biblii, szeroko i gruntownie ten temat analizują na swoich stronach. Proponujemy zapoznać się nie tyle z teologią Trójcy, co z biblijną nauką.
   Pozdrawiamy
   Redakcja

 • chryzolit skomentował:

  Cieszę się że są osoby, które szukają zrozumienia Boga, odrzucając autorytet organizacji na korzyść Słowa Bożego w sposób szczery i autentyczny. Zazwyczaj dzieje się tak na wskutek osobistego doświadczenia i pracy w społeczności z Bogiem.
  Życzę błogosławieństwa od Pana.

 • chryzolit skomentował:

  podoba mi się, zapraszam na stronę http://www.refleksjebiblijne.wordpress.com
  Pozdrawiam, jeszcze napiszę.

  • Redakcja skomentował:

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną. Przeczytaliśmy wszystkie Twoje artykuły i jest OK (zapisaliśmy w ulubionych). Popieramy też cenne blogi, na które kierujemy uwagę przy lekturze naszych wpisów. Przyjęliśmy zasady, które omawiamy w “O STRONIE – trzybiada.org”. Wnikliwe studium Biblii Świętej jest naszym wspólnym Dobrem, dalej czyńmy to rzetelnie i wiernie z pomocą Ducha Świętego, zawsze lojalni wobec Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, Zbawiciela.
   Pozdrawiamy
   Redakcja

Archiwa

?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.