?>

prawda i transgresja

Nieubłagany scenariusz: MEGA-FINAŁ ANTYRELIGIJNEJ KRUCJATY!

MOTTO:

(Ja) [JHWH, Bóg Ojciec], znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!
 • NIESZCZĘŚCIE! NIESZCZĘŚCIE!! NIESZCZĘŚCIE!!! — Niestety! Niestety!! Niestety!!!

Aktualizowany: 16.04.2021

Dział tematyczny: Mega-zmiana sceny tego świata! GLOBALNY CIOS:

 • (1Nieodwracalny kres świata tyranii religijnej!
 • (2Ostateczna klęska świata politycznego! Skąd?

Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”. Jedno biada przeminęło. Oto nadchodzą (…) jeszcze dwa biada”.

„Gdy więc zobaczycie obrzydliwość [ohydę] spustoszenia [dewastacji], o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie)”.

Drugie biada przeminęło. Oto szybko nadchodzi trzecie biada”. Stało się”!

(Objawienie 8:13; 9:12; 11:14 nwt-pl; 16:17 bp; Mateusza 24:15 ubg)

Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza przedostatnie (pierwsze) 3,5 roku i najprawdopodobniej bieżący oraz tuż po jego zakończeniu, następnie ostateczne 3,5 roku.

 • To niezwykłe proroctwo jest fundamentalne i nie tylko jest uporządkowane chronologicznie, lecz jest w doskonałej harmonii z pozostałymi proroctwami Pisma Świętego!
 • Włącz ‘cały swój umysł’ fenomenalny system poznawczy!

   PROROCTWA dotyczące końca tego złego świata ludzkiego, nie sposób właściwie zrozumieć bez chronologicznego proroctwa trzech „biada” Księgi Apokalipsy czy Objawienia. Koniecznie trzeba uczciwie i rzetelnie uznać ten biblijny, oczywisty porządek. A wtedy pozyskamy: istotny i niezbędny klucz zrozumienia wszystkich proroctw Słowa Bożego dotyczących końca obecnego świata ludzkiego! Wypełniające się proroctwa tego potrójnego ‘nieszczęścia przypadają na szczególnie burzliwy okres dziejów tego świata. Kiedy to świat ludzki jaki obecnie znamy ostatecznie skończy się!

 • Synonimy słowa „biada”: nieszczęście, strach, zgroza, katastrofa, ucisk, przeciwności losu, próby, trudności, smutek, cierpienia, nędza, ból, agonia, a także: cios, ruina, szkoda, plaga, depresja, tragedia.

Tło realizowanego proroctwa trzechBIADA” 

   Proroctwo „pierwszego ‘biada’” spełniła ‘wyrządzająca… Kontynuuj czytanie

Rychły upadek i ostatecznie: KRES ‘ORGANIZACJI JEHOWY’?! (4)

MOTTO:

(Ja) [JHWH, Bóg Ojciec], znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!
 • ‘ORGANIZACJĘ JEHOWY’ dotkną same NIESZCZĘŚCIA!!! — Niestety!!!

Aktualizowany: 15.04.2021

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

NIEZWYKŁE PROROCTWO:

Nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, i upadła dziesiąta część miasta [Babilonu wielkiego]. Siedem tysięcy osób zginęło.

„Co jednak zrobicie, gdy nadejdzie [ostateczny] kres?

(Objawienie 11:13 nwt-pl; Jeremiasza 5:30,31 eib)

Czas spełnienia proroctwa: tuż po zakończeniu pierwszego 3,5 roku, zaraz po ohydnym wtargnięciu ‘bestii z otchłani’ i pod koniec następnego, ostatecznego 3,5 roku.

 • Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!! Czy RZECZYWIŚCIE tak DOKONA SIĘ to proroctwo?

Treść: (1) Zaskakująco wczesna utrata autorytetu i strata na znaczeniu ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża! Kompromitacja tej organizacji, instytucji religijnej bankructwo duchowe, moralne i finansowe!

(2) Ze swą niewolą i tyranią religijną zostanie ostatecznie zmieciona!

   TREŚĆ Księgi Objawienia 10:1 do 11:14 to kontynuacja proroctwa „drugiego biada”, dalej związanego z międzynarodową ‘organizacją Jehowy’/quasi-Boża. Jednak ostatecznie proroctwo Boże zwraca się przeciwko niej samej! Dlatego jest ona teraz tak bardzo skutecznie potępiana przez przeciwstawiającą się jej proroczą opozycję. To zwłaszcza tę zwodniczą organizację religijną dotyczy opisany w tym proroctwie wcześniejszyupadek dziesiątej części miasta wielkiego [Babilonu wielkiego].

 • Jest to preludium, fakt zapowiadający upadek tyranii religijnej uwodzących i zwodniczych religii tego świata, z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej. To upadek Babilonu wielkiego’upadek wielkiej dezorientacji i globalnego zamętu religijnego, kry spotka ostatecznie definitywny, nieodwracalny koniec i wieczny kres.
 • Wcześniejszyupadek dziesiątej części Babilonu wielkiego’ nastąpi więc pod koniec „drugiego ‘biada’”. Natomiast całkowity, zupełny upadek Babilonu… Kontynuuj czytanie

Zuchwałe wtargnięcie uruchomi: BEZWZGLĘDNE ODLICZANIE CZASU!!! (3)

MOTTO:

(Ja) [JHWH, Bóg Ojciec], znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!
 • ‘ORGANIZACJĘ JEHOWY’ dotkną same NIESZCZĘŚCIA!!! — Niestety!!!

Aktualizowany: 15.04.2021

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

NIEZWYKŁE PROROCTWO:

Kiedy zaś dopełnią swego świadectwa, wówczas bestia wychodząca z otchłani będzie z nimi walczyć, zwycięży ich i zabije”.

(Objawienie 11:7 pau)

Czas spełnienia proroctwa: tuż po zakończeniu przedostatniego (pierwszego) 3,5 roku i tuż przed następnym, ostatecznym 3,5 rokiem — kiedy ohydnie wtargnie ‘bestia z otchłani’.

 • Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!! Czy RZECZYWIŚCIE tak DOKONA SIĘ to proroctwo?

Treść: Zuchwałe ‘przestępstwo’ transgresji wtargnięcia do świętej sfery Boga!

Kiedy się dokona, rozpocznie nieubłagane odliczanie czasu dla tego świata ludzkiego!

    NAJPIERW szczególne ‘składanie swego świadectwo’ przez proroczych ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’ zostanie nagle i radykalnie zamknięte! Zanim w pełni dokona się proroctwo „drugiego biada”, tych głównych aktorów działalności potępiania i prorokowania spotka więc coś bardzo przykrego. Z Bożego punktu widzenia to jego integralne i przełomowe wydarzenie!!! Rozpocznie ono nieubłagane odliczanie wyznaczonego czasu dla tego świata, zakończonego jego ostatecznym kresem!

Kontynuacja tematu: Triumfująca: opozycja organizacji Jehowy’! (2)

   Przypominamy go: Treść Księgi Objawienia 10:1 do 11:14 to kontynuacja proroctwa „drugiego biada”. Najpierw to osobliwe „wojska konnicy” międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża metaforycznie ‘zabiły trzecią część ludzi’. Publicznie ogłosiły zagładę zwłaszcza religii chrześcijaństwa tego świata. Jednak ostatecznie proroctwo to zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samej! Okazała się ona bowiem pełną rażących grzechów, w tym przestępstw, uwodzącą i zwodniczą organizacją religijną. Proroctwo to realizowane jest pod kierownictwem ‘potężnego anioła’ Bożego. Posługuje się on potężnym Internetem… Kontynuuj czytanie

Triumfująca: OPOZYCJA ‘ORGANIZACJI JEHOWY’! (2)

MOTTO:

(Ja) [JHWH, Bóg Ojciec], znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!
 • ‘ORGANIZACJĘ JEHOWY’ dotkną same NIESZCZĘŚCIA!!! — Niestety!!!

Aktualizowany: 15.04.2021

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

NIEZWYKŁE PROROCTWO:

Pozwolę [Bóg] moim dwóm świadkom (i prorokom), aby ubrani w wory pokutne [głęboki smutek i ból] prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni [3,5 roku].

(Objawienie 11:3,10 pau)

♦ Czas spełnienia proroctwa: przedostatnie (pierwsze) 3,5 roku i prawdopodobnie bieżący czas — zanim ohydnie wtargnie ‘bestia z otchłani’.

 • Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!! Czy RZECZYWIŚCIE już DOKONUJE SIĘ to proroctwo?

Treść: Skąd pochodzi opozycja ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża?

Nienawidzący uznaną przez Boga opozycję są Jego wrogami, ‘dotknie ich wstyd’ i Jego potępienie!

   TREŚĆ Księgi Objawienia 10:1 do 11:14 to kontynuacja proroctwa „drugiego biada”. Od początku dokładnie wypełnia je międzynarodowa ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża. Ostatecznie proroctwo to zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samej! Dlatego doszło do gwałtownej dekonspiracji tej organizacji. Przez jej proroczą opozycję (przeciwstawienie się), ta uwodząca i zwodnicza religia z jej liderami na czele, jest skutecznie potępiana za rażące grzechy, w tym za instytucjonalne przestępstwa. Zwłaszcza ją dotyczy opisany wcześniejszy upadek dziesiątej części wielkiego miasta [wielkiego Babilonu], którego także jest częścią. To preludium, fakt zapowiadający upadek tyranii religijnej – uwodzących i zwodniczych religii tego świata. To upadek wielkiego zamieszania i globalnego zamętu religijnego, który doprowadzi do jego ostatecznego i nieodwracalnego końca.

 • W gruncie rzeczy liderzy ‘organizacji Jehowy’ to jedyni, zawzięci ich wrogowie, t… Kontynuuj czytanie

CO ZŁEGO DZIEJE SIĘ W ‘ORGANIZACJI JEHOWY’?! (1)

MOTTO:

(Ja) [JHWH, Bóg Ojciec], znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!
 • ‘ORGANIZACJĘ JEHOWY’ dotkną same NIESZCZĘŚCIA!!! — Niestety!!!

Aktualizowany: 9.03.2021

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

NIEZWYKŁE PROROCTWO:

„W swojej ręce [potężny anioł] miał otwarty mały zwój. A swoją prawą nogę postawił na morzu, lewą zaś na ziemi. I krzyknął głosem potężnym jak ryk lwa, a gdy krzyknął, siedem gromów przemówiło swoimi głosami”.

(Objawienie 10:1-3 eku)

Czas spełnienia proroctwa: bieżący.

 • Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!! Czy RZECZYWIŚCIE już DOKONUJE SIĘ to proroctwo?

   RZETELNIE, autonomicznie i osobiście słuchajmy Słowa Bożego! Słuchając go słuchamy Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. Nasz Zbawiciel zapewnia: „Szczęśliwi ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je zachowują”! Pan Jezus Chrystus wyraźnie nakazuje:

Masz miłować Jehowę [JHWH], twojego Boga, całym SWYM sercem i całą SWĄ duszą, i całym SWYM [nie cudzym!!!] umysłem.

 • Nie pozwólmy okraść siebie z osobistej refleksji, inicjatywy i aktywności, a przede wszystkim z samodzielnego myślenia, analizowania i zastanawiania się nad tym co się dzieje i robi!

Koniec dobrostanu ‘organizacji Jehowy’! Nieodwracalny?!

   Od pewnego czasu jest wyraźne w niej wielkie poruszenie, wręcz trzęsienie. Poniekąd zaskakują tak wczesne symptomy upadającej religii. Ta postępująca kompromitacja tej instytucji, gwałtownie prowadzi do utraty jej autorytetu i znaczeniaNajwyraźniej swoje zrobiły gromkiedemaskujące i potępiającegłosy siedmiu gromów Bożych. Doszło do lawinowej dekonspiracji ‘organizacji Jehowy’ jako quasi-prawdziwej religii. Gromy” gniewu Bożego są donośnie słyszane za sprawą ogromnej roli potężnego Internetu… Kontynuuj czytanie

PODSTĘPNE BAŁWOCHWALSTWO UWODZI NAWET „WYBRANYCH”!?

BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!

Aktualizowany: 16.03.2021

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

Uciekajcie od bałwochwalstwa”!

„Panu, Bogu twojemu, hołd składać będziesz i tylko Jemu będziesz służyć”.

(1Koryntian 10:14 nwt-pl; Łukasza 4:8 bp)

OrganizacjaBóg/bóg i jego bałwochwalczy obraz!

Mantra autorytarnego aparatu władzy religijnej Świadków Jehowy:

‘Jesteśmy Organizacją Jehowy, Organizacją Jehowy, Organizacją Jehowy’!

   WBREW temu co cały czas zawzięcie twierdzi organizacja religijna Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), tak zwana ‘organizacja Jehowy’, ona sama tak jak całe chrześcijaństwo tego świata, jest zbrukana grzechami, a nawet przestępstwami. Jest także uwodzącą i zwodniczą jego częścią, szaleńczą i groźną odmianą. Zbiorowy ‘niewolnik wierny i roztropny’ ŚJ. [uwaga! fałsz pojęciowy] to bałwochwalczy obraz tej grzesznej organizacji traktowanej jak bożek. Ten ‘niewolnik’ to zarozumiały lider, podstępny idol ŚJ., który domaga się bezwzględnego oddania dla swego Boga/boga. To współczesny baalizm oddanie dla obiektu kultu:

 • (1) oddanie dla ustawionej w centrum uwagi grzesznej, bo ludzkiej tak zwanej ‘organizacji Jehowy/Bożej’,
 • (2) oddanie dla siebie jako jej obrazu bałwochwalczego, będącego jej reprezentacją, odzwierciedleniem i manifestacją

   Tym, którzy unikają oddawania im bałwochwalczego pokłonu [hołdu], z całą surowością potępia, wyklucza, okazuje pogardę i zabójczy ostracyzm systemowy.

 • To są typowe działania zorganizowanych, fałszywych proroków, pasterzy, którzy wszędzie tropią i widzą zło. Natomiast prawdziwy prorok i pasterz ‘szuka zaginionej owcy’.

   W swym bałwochwalczym szaleństwie, ‘omamiony błędem’ „zły niewolnik” niszczy rodziny, będąc napastliwy i wręcz agresywny. To bardzo przebiegły i „zły niewolnik” ŚJ., który ‘odgrywa wśród nich kierowniczą rolę’, paternalistyczną czy monocentryczną. Owładnięty megalomanią wprowadza w błąd i zwodzi, bowiem w podstępny sposób wypacza chrystianizm. Grzeszna organizacja religijna ŚJ.,… Kontynuuj czytanie

DOKĄD ZMIERZA CHRZEŚCIJAŃSTWO TEGO ŚWIATA?

BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!

Aktualizowany: 3.12.2020

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”.

„Nie każdy (…) wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (…)Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie”.

(Mateusza 4:17 dos; 7:21-23 bw)

Treść: Proroczy rozwój „chwastu” chrześcijaństwa tego świata i jego ostateczny los.

   PAN JEZUS CHRYSTUS zapewnił:

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie”.

Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać”.

   To Pan Jezus Chrystus przede wszystkim i najpierw metaforycznie stał się żywą podwaliną, niewzruszoną ‘Skałą, Fundamentem, Kamieniem Żywym’ zboru [gr. ‘ekklēsia’ – dosł. ‘zgromadzenie’] chrześcijańskiego. W porozumieniu ze swym Ojcem niebiańskim założył On swój zbór chrześcijański powołując pierwszych 12 swych naśladowców, apostołów. Zostali oni metaforycznie uczynieni także ‘fundamentem, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu i na którym wszyscy budowani są na mieszkanie Boże w Duchu’. Wszyscy naśladowcy Pana Jezusa jako Jego niewolnicy są ‘niczym żywe kamienie budowani jako dom duchowy, dla składania duchowych ofiar miłych Bogu’.

Pismo Święte: Jana 14:6,23 pau; Efezjan 2:20-22 bw; 1Piotra 2:4-10 dos; 1Koryntian 3:11; 10:4; Objawienie 21:14; także Mateusza 16:15-19 gra słów, metaforyczne rozróżnienie pomiędzy niewzruszoną ‘Skałą’, gr.Petra’, dotyczące samego Pana Jezusa, a wolnostojącym kamieniem, głazem gr. ‘petros’, dosłownie ‘kawałek skały’, dotyczące apostoła Piotra; źródło: Lexicon Strong’s G4073, G4074.

Chrześcijański „chwast” organizuje się i bierze górę!

   Pierwotny zbór chrześcijański ciągle się rozrastał, dlatego pierwsi chrześcijanie… Kontynuuj czytanie

„Król północy”: „DOJDZIE DO SWEGO KRESU”. Kiedy?

Aktualizowany: 5.03.2021

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘wyznaczony czas końca’!

„I przyszedłem [anioł] umożliwić ci zrozumienie tego, co spotka twój lud pod koniec dni.

„Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w Księdze prawdy”.

(Daniela 10:14,21 nwt-pl, bw)

Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza ostateczne 3,5 roku.

   TYLKO proroctwo Daniela zawiera z góry napisaną historię zmagań „króla północy” z „królem południa”, czyli dwóch wrogich sobie mocarstw. Początek tego „wielkiego bojunastąpił po rozpadzie potęgi greckiej Aleksandra Wielkiego, a kres położy mu Boża wojna Armagedonu. W Daniela 11:1-24 proroctwo dość szczegółowo nakreśla obraz tego konfliktu o dominację. Przez pierwsze kilkaset lat dotyczy ono zmagań pomiędzy syryjskim „królem północy”, a egipskim „królem południa”. Zauważamy, że w czasie kolejnych wieków polityczna tożsamość dwóch królów zmieniała się w miarę trwania ich zmagań. Proroctwo to zapowiada pojawienie się ‘Księcia [Wodza] Przymierza, który będzie zmiażdżony’. Co nastąpiło za rządów cezara rzymskiego Tyberiusza. „Książę Przymierza” to Pan Jezus Chrystus, Potomek Abrahama, z którym Bóg zawarł wieczne i święte przymierzeobejmujące wszystkie narody ziemi.

Księga Prawdy wyjawia ostatnie poczynania „króla północy”

   Po dość długim okresie milczenia proroctwo Daniela 11:25,26 zdaje się bardzo krótko wskazywać na błyskawiczne sukcesy w działaniach Trzeciej Rzeszy jako „króla północy” i ostatecznie jego całkowitą klęskę w II wojnie światowej (werset 26). Po II wojnie nastąpił okres nowego ładu międzynarodowego. Dokonała się także polityczna zmiana tożsamości biblijnego „króla północy”, który po niewielkiej modyfikacji pod koniec XX wieku dotrwał do dziś. Poniższe rozważania pozwolą z łatwością go rozpoznać i potraktuj to jako ważne odkrycie!

   Powojenne działania mocarstw o dominację proroctwo Daniela 11:27 (bw) także prezentuje krótko:

„Obaj królowie mają w sercu złe myśli i przy jednym stole okłamują się nawzajem; lecz im się nie uda, gdyż w wyznaczonym czasie nadejdzie kres”.

   W… Kontynuuj czytanie

‘KRÓLESTWO BOŻE TUŻ U DRZWI’??? (2)

Aktualizowany: 5.03.2021

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘wyznaczony czas końca’!

„Nie możecie znać czasu ani [wyznaczonej] chwili, które zastrzegł sobie Ojciec”.

‘Gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwiKrólestwo Boże’.

(Dzieje 1:7 pau; Mateusza 24:33 bw; Łukasza 21:31 bt5)

Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza ostateczne 3,5 roku.

   PAN JEZUS zapewnił: „Słowo Twoje jest prawdą” „Pismo [Święte] nie może być naruszone” — prorocza prawda znajduje się w ‘całym Piśmie’. Dlatego trzeba traktować Słowo Boże całościowo, a nie wybiórczo. Przez ‘wnikliwe’ dociekania uzyskujemy pełny obraz proroctw Bożych. Kontynuujemy tu myśli poprzedniego tematu: „Wyznaczony czas końca!

Pismo Święte: Jana 17:17 dos; 10:35 dos; 2Tymoteusza 3:16; Daniela 12:10 nwt-pl.

„Czas końca” i ‘wyznaczony czas końca’

 • a wyznaczone okresy biblijne!

   „Czas końca” wyznaczony czas końca’ z Księgi Daniela poprzedzi powiązana z nimi specjalna działalność ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’ z Objawienia. Polegać ona będzie między innymi na demaskowaniu i obalaniu kłamstw oraz potępianiu ohydnych czynów obłudnych przywódców religijnych. Zdaje się, że szczególne potępienie ze strony tych ‘świadków Boga’ dotykać ma ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża i jej liderów. Ich misja będzie trwać:

(1) wyznaczone „1260 dni” [3,5 roku].

   Radykalne i szokujące zmiany w świecie ludzkim rozpoczną się od bardzo ważnego, traumatycznego wydarzenia w życiu „niewolników Bożych”zniesienia nieustannej ofiaryzwiązanej z ich ‘służbą duchową (świętą) i chrześcijańską, ‘ustawiczną ofiarą pochwalną’, ‘ofiarą żywą, świętą’, ‘ofiarą duchową’. Kto tego dokona? Wielu ludzi może być zaskoczona i wręcz wstrząśnięta, że takiego ‘przestępstwa [wtargnięcia]dopuści się największe mocarstwo, które jest dzisiaj zdeklarowanym strażnikiem demokracji na świecie, obrońcą praw człowieka, wolności słowa i religii [zobacz autorytaryzm i autorytaryzm]. To o niebywałej władzy… Kontynuuj czytanie

‘WYZNACZONY CZAS KOŃCA’! (1)

Aktualizowany: 5.03.2021

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘wyznaczony czas końca’!

„Oto oznajmię [anioł] ci, co ma nastąpić przy końcu [ostatecznego czasu] gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasów [wyznaczonych]”.

(…) Stało się”!

(Daniela 8:19 bt, nwt-pl; Objawienie 16:17 bw)

Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza ostateczne 3,5 roku.

   PROROCZE TRZY „biada” Apokalipsy czy Objawienia są na pewno ułożone chronologicznie. Usilne nieuznawanie tego biblijnego porządku jest zafałszowywaniem, wprowadzaniem w błąd i ukrywaniem istotnego klucza zrozumienia proroctw Słowa Bożego!!! To na apokaliptyczne TRZY „biadaPisma Świętego powinniśmy kierować swą szczególną uwagę, traktując je wręcz priorytetowo jako fundamentalne!!! Wtedy rozważane proroctwa Pisma Świętego staną się dla nas bardziej zrozumiałe i oczywiste, ponieważ będą uporządkowane.

Pismo Święte: Objawienie 8:13; 9:12; 11:14.

   Omawiany poniżej temat także został z modlitwą dokładnie, ‘wnikliwie’, z należytąstarannością zbadany’ i rozważony. Jak zawsze ściśle trzymamy się reguł i zasad właściwej interpretacji treści Słowa Bożego. Niemniej i ten temat może zawierać pewne nieumyślne uchybienia, które będą natychmiast poprawiane. Dlatego, że „nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz przez ujawnienie prawdy polecamy siebie przed obliczem Boga sumieniu każdego człowieka”. Wręcz doskonale pamiętamy słowa samego Boga: Lecz Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego Słowa”. „Słuchajcie Słowa Pana [JHWH] wy, którzy z drżeniem odnosicie się do jego Słowa.

Pismo Święte: Daniela 12:10 nwt-pl; Dzieje 17:11; 2Koryntian 4:2 nwt-pl; Izajasza 66:2,5 bw.

‘W wyznaczonym czasie końca wszystko to się stanie’!

   Nasze rozważania będą dotyczyć szczególnie Księgi Daniela rozdziałów 7,8,11 i 12 w kontekście proroctw o nieuchronnym „końcu świata” czy dosłownie ‘zakończeniu świata’. Proroctwo Daniela mówi o „czasie końca”, a jego zakończenie nazywa wyznaczonym czasem końca’. Dokładnie chodzi o to, że koniec nadejdzie… Kontynuuj czytanie

?>
 • cheap replica nfl jerseys
 • Your best handbags in daily nba jerseys with comparable high quality. Prepare you for joy nba jerseys is indispensable in people's livesyou really need it.