?>

organizacja quasi-Boża

PROSTYTUTKA, która ZDEPRAWOWAŁA świat!?

Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

Aktualizowany: 27.08.2023

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

„Religia to jedyna forma oszustwa, która nie jest ścigana prawem”.

 • Jednak to się nagle i radykalnie skończy.

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

NIEZWYKLE ISTOTNE: Trzeba koniecznie poznać tę tajemnicę — ukrytą rzecz, ukryty cel i sens!

Pilot tajemniczego proroctwa:

„A na jej [kobiety] czole wypisane było imię: TAJEMNICA, WIELKI BABILONMATKA NIERZĄDNIC i OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa”.

 • „Wody, które zobaczyłeś i nad którymi siedzi nierządnica [prostytutka], to są ludy i tłumy, narody i języki.
  • „gdyż słuszne i sprawiedliwe [prawe] są Jego [Boga Ojca] wyroki. Bo ukarał wielką nierządnicę, która rozpustą zepsuła [zdeprawowała, skaziła, znieprawiła] ziemię i pomścił krew swoich sług, którą przelała”.
 • Kim jest tajemnicza kobieta, zadziwiająco uwodząca prostytutka? Po wnikliwej analizie Pisma Świętego wnioski są oczywiste:
 • To wielka dezorientacja, jednak dobrze zorganizowana globalnie tyrania religijna — sprzeniewierzanie się wobec Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana (Władcy) Jezusa!

To jest podstępna niewola religijna wymuszana w imię rzekomej lojalności wobec Boga, a w chrześcijaństwie także wobec Chrystusa. To od dawien dawna globalna tyrania religijna (^narzucanie innym własnej woli^), dzisiaj bardziej przytłaczająca psychicznie, mentalnie, a wynikająca z autokracji religijnej (absolutyzm). Dotyczy ona nie tylko całej władzy należącej do jednego człowieka, lecz także do wąskiej grupy ludzi, a która jest sprawowana poza jakąkolwiek kontrolą społeczną. Jest ona zadziwiająco uwodząca, zwodnicza i deprawująca, usilnie i uparcie nie tylko tumani i mami… Kontynuuj czytanie

3. Pana Jezusa: NIEWOLNICY a Jego ‘druga OBECNOŚĆ’!

Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

Aktualizowany: 20.05.2022

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • Zwłaszcza pierwsze 3,5 roku nieszczęść. Możliwe, że już  jest to czas bieżący!
  • OSTATECZNE ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Odpowiada paralelnym proroctwom: szczególnie „drugiemu ‘biada’” i „trzeciemu ‘biada’”.

PILOT proroctwa:

„Ukaże się [Chrystus] po raz drugi już nie w związku z grzechem, ale dla zbawienia tych, którzy pilnie Go wyczekują”.

„Uważajcie! Czuwajcie”!

„Ale gdyby ów zły niewolnik…”.

„Uważajcie! Czuwajcie!”

PAN JEZUS w Księdze Mateusza w rozdziale 24 i 25 odpowiada na pytanie swoich apostołów: jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca świata?” W poprzednim temacie w zasadzie uzyskaliśmy odpowiedź, ale Nasz Pan usilnie nawoływał: „Uważajcie! Czuwajcie! Nie wiecie bowiem, kiedy nastanie ten czas”. Powstaje pytanie: Na czym polega uważanie i czuwanie? Odpowiedź mamy w uzupełniających proroctwo wyjaśnieniach Pana Jezusa, w Jego różnych przypowieściach i przykładach, które składają się na tę jedną odpowiedź. Mają one ścisły związek z Jego „przyjściem” czy „obecnością” i z okresem „końca [zakończeniem] świata”.

Pan Jezus w Księdze Mateusza, w końcowej części rozdziału 24 i w całym 25 rozdziale mówi o obowiązkach, odpowiedzialności osobistej, o nagrodzie za ‘wierną i rozumną’ służbę i o konsekwencji poważnych zaniedbań swoich niewolników. Przybliża nam sytuację jaka będzie wśród tych niewolników ‘w tym czasie’ Jego „przyjścia” czy „obecności” i „końca świata” czy jego ‘zakończenia’? Pierwsi chrześcijanie jako poszczególne osoby byli tymi ‘wiernymi niewolnikami’ Pana Jezusa, a już na pewno wybrani przez Niego i Jego Ojca apostołowie.

Pismo Święte: Izajasza 46:9-11 bw; Hebrajczyków 9:28 bp; Mateusza 24:21,22,48… Kontynuuj czytanie

2. Pana Jezusa: „ZNAK OBECNOŚCI i KOŃCA ŚWIATA”!

Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

Aktualizowany: 12.05.2023

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • Ważne! Nowe spojrzenie na proroctwo Pana Jezusa! Włącz pełną aktywność swego umysłu!

PILOT proroctwa:

(…) jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca [zakończenia] świata”?

„A zaraz po ucisku[wielkim, presji wielkiej] tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego [Pana Jezusa].

„Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach [w obłokach] niebieskich z mocą i wielką chwałą”.

(Aniołowie)zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego”.

 • Gr. „lamentować” to: rozpaczać, mdleć, być bezradnym, uderzać się w pierś, biadać, płakać’.

CZĘŚĆ 3:

 • Co się będzie działo POD KONIEC ostatecznego ≈3,5 roku osaczania tego świata natłokiem nieszczęść i ich śmiertelnego mega-miażdżenia! Już po przełomowym wydarzeniu transgresjiwtargnięcia do świętej i wyłącznej sfery Boga?
 • Kiedy to pod przewodnictwem ostatniego super-mocarstwa = bestii z ziemi’ = „króla północy”‘na jedną godzinę weźmie władzę bestia wychodząca z otchłani’czyli ‘ustawiona (postawiona) obrzydliwość (ohyda) spustoszenia’ = bałwochwalczy ‘obraz bestii z morza’.

(Daniela 7:21,25; 8:9-14; 11:31; 12:11; Mateusza 24:15; Marka 13:14; Objawienie 11:7; porównaj 13:1-18; 17:1-18)

Odpowiada równoległym i paralelnym proroctwom z Objawienia 11:15 do 19:21:

(3a) ‘Trzeciego „biada”’, lecz… Kontynuuj czytanie

1. To co PRZED Pana Jezusa: „ZNAKIEM OBECNOŚCI i KOŃCA ŚWIATA”!

Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

Aktualizowany: 8.05.2023

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • Zwłaszcza pierwsze 3,5 roku nieszczęść. Możliwe, że już  jest to czas bieżący!
  • I część OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • Ważne! Nowe spojrzenie na proroctwo Pana Jezusa! Włącz pełną aktywność swego umysłu!

PILOT proroctwa:

„Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca świata”?

„Gdy więc zobaczycie w miejscu świętym [„gdzie być nie powinna” (Marka)] obrzydliwość [ohydę] spustoszenia, zapowiedzianą przez proroka Daniela — kto czyta, niech zwróci na to uwagę [rozważy].

 • ‘miejsce święte’ – obecnie żywe, wierni Bogu chrześcijanie

TREŚĆ proroctwa w trzech aktach:

Co się będzie działo (1) przed ‘postawieniem [ustawieniem] obrzydliwości [ohydy] spustoszeniai (2) w czasie jej dokonań oraz (3) co czeka ludzkość POD KONIEC ostatecznego 3,5 roku?

Współcześnie będzie nią bałwochwalcza bestia wychodząca z otchłani’ = bałwochwalczy „obraz bestii [z morza]. Dokona ona zuchwałego przestępstwa spustoszenia [dewastacji], transgresjiwtargnięcia do świętej i wyłącznej sfery Boga!!!

 • W świetle proroctw Pisma Świętego to przełomowe wydarzenie po około 3,5 rocznym burzliwym okresie, nastąpi wstrząsający koniec tego świata ludzkiego.

APOSTOŁOWIE zapytali Pana Jezusa o dwie sprawy: 1) Kiedy nastąpi zburzenie świątyni jerozolimskiej? 2) Co będzie ‘znakiem Jego obecności [lub ‘przyjścia’] i końca [gr. ‘synteleia’ to ‘zakończenie’] świata’? Pan Jezus łączy wszystko w jedną proroczą odpowiedź w… Kontynuuj czytanie

•4. Zwięźle: Nieodwołalny MEGA-FINAŁ ANTYRELIGIJNEJ KRUCJATY!

Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

Aktualizowany: 6.09.2023

Dział tematyczny: Zwięzły scenariusz — finałem ostateczna klęska tego świata!

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • OSTATECZNE ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Kontynuacja proroczych scen z tematu Początek NIEUBŁAGANEGO ODLICZANIA CZASU!!!

Pilot nieubłaganego proroctwa:

(…) czasu już nie będzie [więcej].

„Oto szybko [bezzwłocznie]nadchodzi trzecie ‘biada’”.

„siedem plag [gr. CIOSÓW, uderzeń, klęsk, katastrof] ostatecznych (Boga).

 • STAŁO SIĘ”!

„A z Jego [Jezusa] ust wychodzi ostry miecz, aby nim UDERZYĆ [śmiertelnie] narody.

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’”

CZĘŚĆ TRZECIA:

ZARAZ PO ‘postawieniu [ustawieniu] obrzydliwości [ohydy] spustoszenia [dewastacji] ‘bestii z otchłani’.

PROROCZA SCENA V — Objawienie 11:14-19 ubg.

(…) oto nadchodzi SZYBKO [bezzwłocznie]TRZECIE ‘BIADA’”.

 • Proklamacja w niebie: Królestwa świata stały się królestwami Naszego Pana [Boga Ojca] i Jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków (…).
 • I rozgniewały się narody, i nadszedł twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom [niewolnikom]prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię.

PROKLAMOWANE w niebie KRÓLESTWO BOŻE zacznie panować!!! Fakt ten natychmiast znajdzie swe przełożenie na ziemi, najpierw jednak w dramatycznym rozwoju sytuacji. Sprowadzi ono na świat ludzki straszliwie niszczące „TRZECIE ‘BIADA’”!!! Dokonywać się będzie proroctwo o szczególnym ‘NIESZCZĘŚCIU’ i MEGA-GROZIE, zakończone finalnym końcem tego świata ludzkiego. Kiedy Wszechmocny Bóg Ojciec i Jego Chrystus obejmą panowanie nad światem,… Kontynuuj czytanie

•3. Zwięźle: Początek NIEUBŁAGANEGO ODLICZANIA CZASU!!!

Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

Aktualizowany: 1.09.2023

Dział tematyczny: Zwięzły scenariusz — finałem ostateczna klęska tego świata!

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • Tuż po zakończeniu pierwszego 3,5 roku nieszczęść, kiedy to ohydnie wtargniebestia z otchłani’. Możliwe, że już  jest to czas bieżący!
  • I zaraz przed OSTATECZNYM 3,5 ROKIEM realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Kontynuacja proroczych scen z tematu Rzeczywiście już DOKONUJE SIĘ to PROROCTWO!?

Pilot nieubłaganego proroctwa:

„A gdy dopełnią [dwaj Boga świadkowie/prorocy] swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich.

„Gdy więc zobaczycie obrzydliwość [ohydę] spustoszenia, (…) stojącą w miejscu świętym.

 • Drugie biada przeminęło.

Dotyczy: PROROCTWO „DRUGIEGO ‘BIADA’” — zakończenie

CZĘŚĆ DRUGA:

KIEDY JUŻ ‘postawiona [ustawiona] będzie obrzydliwość [ohyda] spustoszenia [dewastacji]‘bestia z otchłani’.

NAGLE, ZNIENACKA POCZĄTEK GLOBALNEJ KRUCJATY BLUŹNIERCZEJ I ANTYRELIGIJNEJ!

PROROCZA SCENA IV (2— Objawienie 11:7 ubg.

 • PRZEŁOMOWE WYDARZENIE !!!

„A gdy dopełnią [dwaj Boga świadkowie/prorocy] swojego świadectwa [prawdy], bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich.

TO KONTYNUACJA proroctwa „drugiego ‘biada’części końcowej. Po zakończeniu wyznaczonego czasu „1260 dni” [3,5 roku], działalność tej opozycji demaskującej szczególnie ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża, zostanie nagle zamknięta przez tak zwaną biblijnie bestię z otchłani’. W przenośni „zabije”, a więc ‘zniszczy’ ona życie duchowe (chwilowo) tych biblijnych opozycjonistów,… Kontynuuj czytanie

•2. Zwięźle: Rzeczywiście już DOKONUJE SIĘ to PROROCTWO!?

Aktualizowany: 5.05.2023

Dział tematyczny: Zwięzły scenariusz — finałem ostateczna klęska tego świata!

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • Pierwsze 3,5 roku nieszczęść.
  • Możliwe, że już  jest to czas bieżący!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Kontynuacja proroczych scen z tematu Sygnały NIEUCHRONNIE ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ MEGAGROZY!

Pilot nieubłaganego proroctwa:

„A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. I jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być ZABITY.

„Mają oni władzę (…) wszelką plagą [ciosem, klęskąUDERZYĆ ziemię [glob ziemski].

Dotyczy: PROROCTWO „DRUGIEGO ‘BIADA’”

NIE IGNORUJ już DOKONUJĄCEGO SIĘ PROROCTWA!?

CZĘŚĆ PIERWSZA:

PRZED ‘postawieniem [ustawieniem] obrzydliwości [ohydy] spustoszenia [dewastacji] ‘bestii z otchłani’.

PROROCZA SCENA III (2— Objawienie 10:1 do 11:6 ubg.

 „[Anioł Boga] W swojej ręce miał otwartą książeczkę [gr. ‘mały zwój, mały dokument’] (…)I zawołał [‘wydał potężny okrzyk, wykrzyknął’] donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami (…). I powiedział do mnie [Jana]: Weź ją i zjedz [była słodka i gorzka] (…)Musisz znowu prorokować przed [nad] wieloma ludami, narodami, językami i królami.

TO KONTYNUACJA proroctwa „drugiego ‘biada’”część końcowa. Jest to proroctwo także ‘osobliwe’, ma w czasie swą krótką, ale istotną, dalszą i integralną część. Chociaż międzynarodowa ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża w tej części proroczej wizji nie jest już podmiotowa, to jest z nią związana. Jednak teraz proroctwo ‘małego zwoju, dokumentu’ zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samej! Jej zwłaszcza super-liderzy stali się „… Kontynuuj czytanie

•1. Zwięźle: Sygnały NIEUCHRONNIE ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ MEGA-GROZY!

Aktualizowany: 25.08.2022

Dział tematyczny: Zwięzły scenariusz — finałem ostateczna klęska tego świata!

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • Spełnione.

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Tło realizowanego proroctwa trzech „BIADA”

Pilot nieubłaganego proroctwa:

Jedno ‘biada’ przeminęło, ale nadciągają jeszcze dwa.

 • (…) zmienia się scena tego świata”.

PROROCTWA dotyczące końca tego świata ludzkiego, nie sposób właściwie zrozumieć bez chronologicznego proroctwa trzech „biada” ‘nieszczęść’ Księgi Apokalipsy/Objawienia. Koniecznie trzeba uczciwie i rzetelnie uznać ten biblijny, oczywisty porządek. A wtedy pozyskamy: istotny i niezbędny klucz zrozumienia wszystkich proroctw Słowa Bożego dotyczących końca obecnego świata ludzkiego! Wypełniające się proroctwa potrójnego ‘nieszczęścia’ jak ‘ciosy’ powodować będą ból i gniew. Przypadają na szczególnie burzliwy okres dziejów tego świata ludzkiego. Kiedy to ten świat jaki obecnie znamy ostatecznie skończy się!

Proroctwo „pierwszego ‘biada’” spełniła ‘wyrządzająca szkodę’ działalność russell’owskich Badaczy Pisma Świętego. Wypełnianie go przypadło w czasie względnego pokoju i nagłe zakończyło się w odmętach I wojny światowej. Kilkanaście lat później proroctwo „drugiego ‘biada’” zaczęła spełniać ‘wyrządzająca szkodę’ osobliwa działalność szaleńczej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Początek wypełniania tego proroctwa nastąpił w czasie trwania głębokiego kryzysu gospodarczego na świecie w latach 1929-1933. Kiedy to do znaczącego głosu doszedł nazizm, który doprowadził do niespotykanego dramatu, do hekatomby – II wojny światowej. Zakończenie proroctwa „drugiego biada” jest zaskakujące i krótkie, lecz związane z bardzo ważnym, biblijnym i przełomowym wydarzeniem.

„Co ma się stać potem”?

Po II wojnie światowej, wojennego szaleństwa zbrodniarzy, rozpoczął się okres nowego ładu międzynarodowego i niebywały rozkwit gospodarczy [Plan Marshalla]. Po którym, niestety proroctwa nie kłamią, nastąpi nagła, zaskakująca zmowa międzynarodowa radykalnie ograniczająca prawa człowieka, wolność słowa i religii. Zwłaszcza chodzi tu o zuchwałe ‘przestępstwo spustoszenia’, transgresji – ohydne wtargnięcie ‘bestii z otchłani’ (globalny organizm polityczny) do świętej i wyłącznej sfery… Kontynuuj czytanie

6. Ostatecznie: KRES ‘organizacji Jehowy’?!

Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

Aktualizowany: 19.05.2023

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

„Religia to jedyna forma oszustwa, która nie jest ścigana prawem”.

 • Jednak to się nagle i radykalnie skończy.

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

TreśćZupełna utrata autorytetu, znaczenia i wpływów ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża. Zupełny upadek jej życia religijnego – bankructwo duchowe, moralne, ideowe i finansowe! Ostatecznie zostanie nieodwracalnie zmieciona, wraz z jej autorytarnym aparatem władzy na czele!

Pilot okrutnego proroctwa:

(…) znienawidzą prostytutkę (…) i doszczętniespalą [nieodwracalnie zniszczą].

„Dlatego też w jeden dzień przyjdą na nią plagi [‘ciosy, nieszczęścia’] – śmierć, żałoba i klęska głodu – i zostanie doszczętnie spalona.

 • Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!!
 • Czy RZECZYWIŚCIE tak DOKONA SIĘ to proroctwo?

JHWH, Bóg Ojciec i Jego apostoł Paweł:

 • (JA)znów w osobliwy sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków.
  • (…) Bóg ześle na nich zwiedzenie, by bezkrytycznie uwierzyli kłamstwu i …”.

MIĘDZYNARODOWA ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża z jej autorytarnym aparatem władzy religijnej na czele, już wykonała swą proroczą misję, określoną jej w proroctwie „drugiego biada”. Obecnie pełni ona niezwykle negatywną rolę. Skąd taki wniosek?

 • W swym zakończeniu proroctwo to przekazuje taką oto treść:

„Jeśli więc ktoś zechce ich skrzywdzić [zaszkodzić], tak powinien zginąć [zniszczony].

 • Nienawidzący demaskatorską opozycję proroczą, czyli ‘ich wrogowie zginą’, zostaną ‘zabici’, lecz niedosłownie. Metaforyczne znaczenie greckiego… Kontynuuj czytanie

5. Rychły: UPADEK ‘organizacji Jehowy’?!

Aktualizowany: 22.05.2023

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • Tuż po zakończeniu pierwszego 3,5 roku nieszczęść, kiedy to ohydnie wtargnie ‘bestia z otchłani’. Możliwe, że już  jest to czas bieżący!
  • I tuż przed OSTATECZNYM ≈3,5 ROKIEM realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

JHWH, Bóg Ojciec i Jego apostoł Paweł:

 • (JA)znów w osobliwy sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków.
  • (…) Bóg ześle na nich zwiedzenie, by bezkrytycznie uwierzyli kłamstwu i …”.

TreśćKompromitacja ‘organizacji Jehowy’/quasi–Boża. Zaskakująco wczesna utrata jej autorytetu i wpływów, strata na znaczeniuWcześniejszy upadek jej życia religijnego, ideowego i finansowego!

Pilot osobliwego proroctwa:

(…) nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, i upadła dziesiąta częśćmiasta [wielkiego Babilonu]; i siedem tysięcy osób zostało zabitych.

 • Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!!
 • Czy RZECZYWIŚCIE tak DOKONA SIĘ to proroctwo?

TREŚĆ Księgi Objawienia 10:1 do 11:14 to kontynuacja proroctwa „drugiego biada”, dalej związanego z ‘organizacją Jehowy’. Jednak ostatecznie proroctwo Boże zwraca się przeciwko niej samej! Świadczy o tym publiczne demaskowanie jej przez potępiające głosy siedmiu gromówBożych. Są donośnie słyszane za sprawą ogromnej roli potężnego Internetu, dla którego nie istnieją granice. Dochodzi więc do lawinowej dekonspiracji międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-prawdziwej religii i do jej gwałtownej kompromitacji. Okazała się ona tylko wybitnie ludzką i rażąco grzeszną. Za co jest bardzo skutecznie demaskowana przez proroczą opozycję, alegoryczno-symbolicznych, ‘dwóch świadków Boga proroków.

Możliwe, że WYŁĄCZNIE tę uwodząco-zwodniczą ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża dotyczy opisany w tym proroctwie parcjalny i wcześniejszy ‘… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.