?>

chrześcijański Izrael

Ostatecznie nieodwracalny: KONIEC ŚWIATA TYRANII RELIGIJNEJ! (2)

Aktualizowany: 13.07.2021

MOTTO[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

„Każdy zbierze to, co zasiał”.

 • NIESZCZĘŚCIA!!! — Niestety!!!
 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!

Dział tematyczny: OSTATECZNE UDERZENIE! Skąd? Mega-zmiana sceny tego świata:

 • (1Nieodwracalny kres świata tyranii religijnej! (2Nieodwracalna klęska świata politycznego!

PILOT OMAWIANEGO PROROCTWA:

Posłał [Bóg Ojciec] mnie [Jezusa], (…) abym wziętych do niewoli wypuścił na wolność”.

Upadł, upadł wielki Babilon [Nierządnica], który winem szaleństwa swojej rozpusty napoił wszystkie narody”!

Wyjdźcie z niego [z niej], ludu mój”.

[Ostatni władcy] znienawidzą nierządnicę. Doprowadzą do tego, że zostanie spustoszona i naga. Będą jedli jej ciało i spalą ją w ogniu [nieodwracalnie zniszczą].

(Łukasza 4:18 eku; Objawienie 14:8 dos; 18:2-4 bw; 17:16 eib)

Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

Treść(1) Najpierw kompromitacja organizacji religijnych! Utrata autorytetu i strata na znaczeniu religii tego świata! Upadek – bankructwo duchowe, moralne i finansowe!

(2Uwiedzeni i zwiedzeni, lecz z szansą na uwolnienie, … i ocalenie!?

(3Ostatecznie koniec religii tego świata z ich autorytarnym aparatem władzy, ich niewoli i tyranii. Ich wielowiekowej dominacji, uwodzenia i zwodzenia, ‘tumanienia i mamienia’!

NIEZWYKLE ISTOTNETRZEBA KONIECZNIE POZNAĆ TĘ TAJEMNICĘ — ukrytą rzecz, ukryty cel i sens! Po wnikliwej analizie Pisma Świętego wnioski są oczywiste.

„A na jej [kobiety] czole wypisane było imię: TAJEMNICA, WIELKI BABILONMATKA NIERZĄDNIC i OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa”.

Wielka dezorientacja i zorganizowana globalnie tyrania… Kontynuuj czytanie

Szok: KATASTROFA CHRZEŚCIJAŃSTWA! Jak to możliwe? (1)

Aktualizowany: 12.07.2021

MOTTO[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

„Każdy zbierze to, co zasiał”.

 • NIESZCZĘŚCIA!!! — Niestety!!!
 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!

Dział tematyczny: OSTATECZNE UDERZENIE! Skąd? Mega-zmiana sceny tego świata:

 • (1Nieodwracalny kres świata tyranii religijnej! (2Nieodwracalna klęska świata politycznego!

PILOT OMAWIANEGO PROROCTWA:

Uświęcę przeto zbezczeszczone u narodów wielkie Imię moje, które znieważyliście wśród nich. I dowiedzą się narody, że Ja jestem Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec], (…) gdy na ich oczach okażę się w was Świętym”.

Upadł, upadł Wielki Babilon [Nierządnica]!

Wyjdźcie z niego, ludu mój”.

[Ostatni władcy] znienawidzą nierządnicę. Doprowadzą do tego, że zostanie spustoszona i naga. Będą jedli jej ciało i spalą ją w ogniu [nieodwracalnie zniszczą].

(Ezechiela 36:23 bp; Objawienie 18:2-4 bw; 17:16 eib)

Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

Treść(1) Najpierw kompromitacja chrześcijańskich organizacji religijnych! Utrata autorytetu i strata na znaczeniu religii chrześcijaństwa tego świata! Upadek – bankructwo duchowe, moralne i finansowe

(2Uwiedzeni i zwiedzeni, lecz z szansą na uwolnienie, … i ocalenie!?

(3) Koniec ich niewoli religijnej! Ostatecznie koniec polityczny chrześcijaństwa tego świata!

Chrześcijaństwo tego świata a trzy „biada” – nieszczęścia!

PROROCTWO Apokalipsy wyraźnie spełnia się! Chrześcijaństwu tego świata dokuczyło już „pierwsze biada” – prorocza „szarańcza” russell’owskich Badaczy Pisma Świętego. Dotknęło także budzące strach „drugie biada” – prorocze „wojska konnicy” groźnej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. To ‘wojsko Jehowy’ ‘ciosami’ swej misji już ‘zabiło trzecią część ludzi’, miotając ‘ogniem, dymem i siarką’ zagłady w Armagedonie oraz… Kontynuuj czytanie

„Król północy”: „DOJDZIE DO SWEGO KRESU”. Kiedy?

Aktualizowany: 17.04.2021

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘wyznaczony czas końca’!

PILOT:

„I przyszedłem [anioł] umożliwić ci zrozumienie tego, co spotka twój lud pod koniec dni.

„Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w Księdze prawdy”.

(Daniela 10:14,21 nwt-pl, bw)

Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza po zakończeniu przedostatniego (pierwszego) 3,5 roku i ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

TYLKO proroctwo Daniela zawiera z góry napisaną historię zmagań „króla północy” z „królem południa”, czyli dwóch wrogich sobie mocarstw. Początek tego „wielkiego bojunastąpił po rozpadzie potęgi greckiej Aleksandra Wielkiego, a kres położy mu Boża wojna Armagedonu. W Daniela 11:1-24 proroctwo dość szczegółowo nakreśla obraz tego konfliktu o dominację. Przez pierwsze kilkaset lat dotyczy ono zmagań pomiędzy syryjskim „królem północy”, a egipskim „królem południa”. Zauważamy, że w czasie kolejnych wieków polityczna tożsamość dwóch królów zmieniała się w miarę trwania ich zmagań. Proroctwo to zapowiada pojawienie się ‘Księcia [Wodza] Przymierza, który będzie zmiażdżony’. Co nastąpiło za rządów cezara rzymskiego Tyberiusza. „Książę Przymierza” to Pan Jezus Chrystus, Potomek Abrahama, z którym Bóg zawarł wieczne i święte przymierzeobejmujące wszystkie narody ziemi.

Księga Prawdy wyjawia ostatnie poczynania „króla północy”

Po dość długim okresie milczenia proroctwo Daniela 11:25,26 zdaje się bardzo krótko wskazywać na błyskawiczne sukcesy w działaniach Trzeciej Rzeszy jako „króla północy” i ostatecznie jego całkowitą klęskę w II wojnie światowej (werset 26). Po II wojnie nastąpił okres nowego ładu międzynarodowego. Dokonała się także polityczna zmiana tożsamości biblijnego „króla północy”, który po niewielkiej modyfikacji pod koniec XX wieku dotrwał do dziś. Poniższe rozważania pozwolą z łatwością go rozpoznać i potraktuj to jako ważne odkrycie!

Powojenne działania mocarstw o dominację proroctwo Daniela 11:27 (bw) także prezentuje krótko:

„Obaj królowie mają w sercu złe myśli i przy jednym stole okłamują się nawzajem; lecz im się nie uda, gdyż w wyznaczonym czasie nadejdzie kres”.

W Daniela 11:28-45… Kontynuuj czytanie

‘KRÓLESTWO BOŻE TUŻ U DRZWI’??? (2)

Aktualizowany: 22.06.2021

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘wyznaczony czas końca’!

PILOT:

„Nie możecie znać czasu ani [wyznaczonej] chwili, które zastrzegł sobie Ojciec”.

‘Gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwiKrólestwo Boże’.

(Dzieje 1:7 pau; Mateusza 24:33 bw; Łukasza 21:31 bt5)

Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

PAN JEZUS zapewnił: „Słowo Twoje jest prawdą” „Pismo [Święte] nie może być naruszone” — prorocza prawda znajduje się w ‘całym Piśmie’. Dlatego trzeba traktować Słowo Boże całościowo, a nie wybiórczo. Przez ‘wnikliwe’ dociekania uzyskujemy pełny obraz proroctw Bożych. Kontynuujemy tu myśli poprzedniego tematu: „Wyznaczony czas końca!

Pismo Święte: Jana 17:17 dos; 10:35 dos; 2Tymoteusza 3:16; Daniela 12:10 nwt-pl.

„Czas końca” i ‘wyznaczony czas końca’

 • a wyznaczone okresy biblijne!

„Czas końca” wyznaczony czas końca’ z Księgi Daniela poprzedzi powiązana z nimi specjalna działalność ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’ z Objawienia. Polegać ona będzie między innymi na demaskowaniu i obalaniu kłamstw oraz potępianiu ohydnych czynów obłudnych przywódców religijnych. Zdaje się, że szczególne potępienie ze strony tych ‘świadków Boga’ dotykać ma ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża i jej liderów. Ich misja będzie trwać:

(1) wyznaczone „1260 dni” [3,5 roku].

Radykalne i szokujące zmiany w świecie ludzkim rozpoczną się od bardzo ważnego, traumatycznego wydarzenia w życiu „niewolników Bożych”zniesienia nieustannej ofiaryzwiązanej z ich ‘służbą duchową (świętą) i chrześcijańską, ‘ustawiczną ofiarą pochwalną’, ‘ofiarą żywą, świętą’, ‘ofiarą duchową’. Kto tego dokona? Wielu ludzi może być zaskoczona i wręcz wstrząśnięta, że takiego ‘przestępstwa [wtargnięcia]dopuści się największe mocarstwo, które jest dzisiaj zdeklarowanym strażnikiem demokracji na świecie, obrońcą praw człowieka, wolności słowa i religii [zobacz autorytaryzm i autorytaryzm]. To o niebywałej władzy ‘dwurożna bestia z ziemi’ w… Kontynuuj czytanie

Bóg: “SŁOWA TE SĄ PEWNE i PRAWDZIWE”

Aktualizowany: 1.11.2019

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘wyznaczony czas końca’!

„I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły”.

(Objawienie 21:1 bt)

ZBLIŻA SIĘ „dzień Pański, ‘wielki dzień Boga, Władcy wszechrzeczy’ Boskie apogeum wstrząsających i radykalnych, ale też diametralnych i wspaniałych zmian. Czym bliżej będzie ta przełomowa chwila, tym szatan diabeł będzie zdeterminowany za wszelką cenę utrzymać swą władzę nad tym światem, czyli ‘pierwszym niebem i pierwszą ziemią’. Po to, aby ‘zrujnować i zwieść wszystkich’, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma [wyznaczonego] czasu”. Zmobilizuje on wszystkie swoje siły i środki, dokona radykalnych zmian zwłaszcza w swej sferze religijnej i politycznej. W wyznaczonym czasie końca’ jego narzędzia przemożnej władzy będą gotowe do ostatecznej wojny z Bogiem Ojcem i Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem, o panowanie nad światem.

Diabelskimi głównymi instrumentami ‘zwodzenia całego świata’ ludzkiego czy ‘wprowadzania w błąd całej zamieszkanej ziemi’, będą wtedy prorocze:

(1)Babilon wielki, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi” zniewalające ludzi wszelkie zorganizowane globalnie religie tego świata, na czele ze zróżnicowanymi religiami chrześcijaństwa tego świata.

(2) Bestia z morza o wielkiej władzy nad wszystkimi narodami’ globalny system polityczny tego świata.

(3) Bestia z ziemi [= „fałszywy prorok”], zwodząca mieszkańców ziemi znakami, które będzie czynić przed bestią [z morza], będzie mówić mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz bestii [z morza] — dominujące mocarstwo tego świata.

(4) Obraz bestii [= bestia z otchłani], zostaną zabici wszyscy, którzy nie oddadzą pokłonu [gr. proskyneō; dosł. ‘oddać hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata] obrazowi bestii [z morza].

To dlatego Słowo Boże wskazuje na powagę sytuacji: „Tutaj ma znaczenie wytrwałość świętych, tych, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę w Jezusa”.

Pismo Święte… Kontynuuj czytanie

OCALONE „OWCE” PANA JEZUSA! Kiedy?

Aktualizowany: 9.04.2021

Dział tematyczny: Proroctwa i nauka Pana Jezusa!

„I [JHWH, Bóg Ojciec] podniesie sztandar dla narodów”.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a mój ciężar lekki”.

(Izajasza 11:10,12 ubg; Mateusza 11:28-30 pau)

 • Religijnipseudo-nauczyciele’ [‘fałszywi’, z gr. dosłownie ‘kłamliwi’] to uparci dostawcy ‘atrakcyjnych dóbr zbawienia’ – oni tylko uwodzą i zwodzą swymi quasi„drzwiami” oraz quasi„drogą”!
 • Ci ‘niezbędni’ pseudo-pasterze religijni, notorycznie ‘kradną’ całe uczucie, które kierowane ma być najpierw do Wszechmocnego Boga Ojca oraz do Jego Chrystusa i życie potencjalnych ‘owiec’ należące tylko do Nich.
 • To są ‘pastuchy-łobuzy’, bowiem uparcie usiłują przejąć nad tymi ‘owcami’ kontrolę, bezczelnie wykorzystując ‘magię’ swej władzy, dominacji, podporządkowania i zniewolenia religijnego.

(…) wśród was pojawią się kłamliwi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne rozłamy. Wyprą się swego Władcy, który ich odkupił (…). Będą was mamić wymyślnymi słowami i wykorzystają dla zaspokojenia swej zachłanności”.

PAN JEZUS CHRYSTUS jest Wspaniałym Nauczycielem i Pasterzem dla swoich ‘owiec’, czyli posłusznych tylko Jemu naśladowców oraz Jego Ojcu. Już w Edenie, a potem Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi (Izrael) i Mojżeszowi proroctwa Boże zapowiadały Jego pojawienie się jako „Potomstwa” czy „Potomka”, przez którego wszystkie narody ziemi doznają błogosławieństwa [szczęścia]. Dlatego Pan Jezus serdecznie zaprasza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie”.

Pismo Święte: 2Piotra 2:1-3 pau; 1Mojżeszowa 3:15 bp; 12:1-3 bp; 22:18 bp; 26:4,5; 28:14; Galacjan 3:8,16; Dzieje 3:25; Mateusza 11:28 pau; porównaj Hebrajczyków 13:8.

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy”

Pan Jezus Chrystus, „Potomek” Abrahama, pojawił się wśród bardzo licznych jego izraelskich potomków i to najpierw do nich skierował swe zaproszenie.… Kontynuuj czytanie

CHRYSTIANIZM DROGĄ — NIE INSTYTUCJĄ ZBAWIENIA?

Aktualizowany: 5.02.2021

Dział tematyczny: Proroctwa i nauka Pana Jezusa!

„Pozwólcie obu rosnąć razem aż do żniwa”.

„Otworzę wasze groby [niewoli] i wyprowadzę was z grobów waszych, ludu mój”, i ożyli, (…)rzesza bardzo wielka”.

(Mateusza 13:30 dos; Ezechiela 37:10,13 bw, bp)

DZISIAJ mamy do czynienia z chrześcijańskim „Izraelem Bożym”, „ludem Bożym” czyli społecznością chrześcijańską. Każdy jego uczestnik jest ‘powołany (wezwany) przez Boga do wspólnoty [gr. ‘koinōnia’] z Jego Synem, Jezusem Chrystusem, Naszym Panem’. Ta wspólnota chrześcijan nie jest instytucją zbawienia i najwyraźniej jest rozproszona oraz nieliczna. Tak jak pierwotnie wierni chrześcijanie tworzą ‘zbór [gr. ‘ekklēsia’ (kościół)] gromadzący się w ich domu. Jest to więc ‘zgromadzenie’ wiernych chrześcijan, całe „ciało” chrześcijan rozproszone po całej ziemi. Pan Jezus jednoznacznie oświadczył: „gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich”. Nasz Zbawiciel jednak zapewnił: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie”. A także: „Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni są ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują”! Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę [Słowo], a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać. Dlatego Bóg „Najwyższy nie mieszka w świątyniach, zbudowanych przez ludzi”.

Gdzie są dzisiaj „prawdziwi czciciele” Boga?

„Ja [Jezus] jestem drogą prawdziwą do życia. Każdy dochodzi do Ojca tylko przeze Mnie”.

„A jakże ciasna jest brama i jak wąska droga, która prowadzi do życia! I niewielu ją odkrywa.

Proroctwa zapowiadają nagłe i wyraźne odrodzenie czy też odbudowanie drogi chrystianizmu. Wszechobecna dzisiaj różnorodność zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych religii tego świata, zwłaszcza religii… Kontynuuj czytanie

CHRZEŚCIJAŃSKI ‘IZRAEL BOŻY’! (3)

Aktualizowany: 24.02.2019

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie”.

Uważajcie więc na to, w jaki sposób słuchacie[Słowa Bożego]”.

(Jana 14:6 nwt-pl; Łukasza 8:18 br)

Uwaga! Między innymi z myślą o ewangelikalnym (ewangelicznym) chrześcijaństwie

 • Trzeba koniecznie iść za nauką Pisma Świętego, a nie za jakąś ludzką i omylną instytucją czy organizacją zbawienia!!!

DZISIAJ nie potrzebujemy pośrednictwa ludzkich kapłanów, ponieważ Prawo Mojżeszowe nas nie obowiązuje. Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę ‘raz na zawsze’. „Zły niewolnik” nie tylko u Świadków Jehowy (skrót ŚJ.) jako zbiorowy ‘naczelny kapłan-pomazaniec’, stoi na czele ‘pomazańców’, wszyscy razem według Pana Jezusa są tylko „fałszywymi [kłamliwymi] pomazańcami”. Tworzą oni instytucje ‘trzymające władzę’ na wzór żydowski, domagając się od wszystkich bezkrytycznego posłuszeństwa. Twierdzą też, że są ‘pośrednikiem’ Jezusa i ‘Bożym’ prorokiem dla narodów. A są kłamliwymi, obłudnymi i wyjątkowymi świętoszkami, dewotami czy bigotami zapatrzonymi w siebie, a nie w Boże Słowo Prawdy.

Wszyscy wierni i ochrzczeni chrześcijanie wchodzą na symboliczny dziedziniec świątynny (stan prawości) przez owe jedne ‘drzwi’, jedną ‘bramę’, ‘drogę’, a to poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który umarł za nas i zmartwychwstał.

 • To Osoba Jezusa Chrystusa stanowi centrum wiary chrześcijańskiej.
 • Dzisiaj jest to ten jeden, jedyny sposób dostania się do Boga Ojca, aby uzyskać zbawienie i ocalenie.

Pismo Święte: Rzymian 10:4; Mateusza 12:6; 24:24,48-51; Hebrajczyków 7:27; 9:11,12,28; 10:10-14; Łukasza 12:45-48; Marka 13:21,22 bgn; Jana 6:45; 14:6; 10:7,9; 17:3; Objawienie 7:9,10,13-15; 21:1-8.

Lepsze  „Nowe Przymierze” dla chrześcijańskiego „Izraela”!!!

Proroctwo Boga JHWH zapowiedziało Nowe Przymierze, które zostało ponownie zawarte z Jego wybranym Izraelem poprzez Większego Pośrednika, Pomazańca Bożego, Chrystusa i Zbawiciela. Stare Przymierze, Mojżeszowe Żydzi jako naród zerwali i w zdecydowanej większości odrzucili Bożego Mesjasza, Chrystusa. „Nowe Przymierze” obowiązuje nowy… Kontynuuj czytanie

ŻYCIE WIECZNE W ‘NOWYM NIEBIE i NOWEJ ZIEMI’! (2)

Aktualizowany: 25.11.2018

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły”.

Oto wszystko nowym czynię”.

(Objawienie 21:1,5 bw)

Uwaga! Między innymi z myślą o ewangelikalnym (ewangelicznym) chrześcijaństwie

‘Jedna nadzieja — życie wieczne’

NIE ULEGA wątpliwości, że Biblia Święta kieruje uwagę przede wszystkim na fakt perspektywy życia wiecznego, a miejsce korzystania z tego daru jest sprawą wtórną.

 • To gdzie się ono urzeczywistni, ma mniejsze znaczenie niż sama nadzieja pokonania śmierci (parafraza wypowiedzi Raymonda Franza).

Traktowanie tego odwrotnie świadczy o braku ‘pełnego zrozumienia’ i o niedojrzałości duchowej. „Ja wyświadczę łaskę, komu chcę wyświadczyć, i okażę miłosierdzie temu, komu je chcę okazać. [Wybranie] więc nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który wyświadcza łaskę”. Ten dar życia wiecznego wierni otrzymają nie z własnego wyboru, ale z wyboru Bożego, w ramach spełniającej się obietnicy ‘nowego nieba i nowej ziemi’. W wymiarze i na poziomie niebiańskim, duchowym oraz materialnym, ziemskim, ludzkim. Obie formy Królestwa Bożego czy Królestwa Niebios będą doskonałym, pełnym i uszczęśliwiającym dziedzictwem danym przez Boga jego wiernym. Biblia mówi tylko o jednych kryteriach, miernikach i wymaganiach stawianym wszystkim chrześcijańskim dziedzicom. Wynika to z tego, że Słowo Boże mówi o jednym Bożym darze życia wiecznego. Nie ma biblijnego pojęcia lepszego życia wiecznego, bo niebiańskie, duchowe i gorszego życia wiecznego, bo ziemskie, ludzkie. Gdziekolwiek umieściłby Bóg swoich wiernych i posłusznych niewolników, to będą oni korzystali z Jego doskonałego i wspaniałego daru życia wiecznego. Ponieważ Bóg jest doskonały i święty, w związku z tym jego dzieło, dar jest doskonały i święty, bez braków i wad. Boże kryteria, mierniki i wymagania nie są dzielone na wyższe i niższe, ponieważ są jedne.

Pismo Święte: Rzymian 10:2 bt; 9:15,16 bt; 6:23; 8:32; 1:17; Izajasza 65:17,18; Mateusza 5:5; 28:18-20; 2Piotra 3:13; 1Koryntian… Kontynuuj czytanie

MIESZKAŃCY ‘NOWEGO NIEBA i NOWEJ ZIEMI’! (1)

Aktualizowany: 16.02.2021

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły”.

Oto wszystko nowym czynię”.

(Objawienie 21:1,5 bw)

Uwaga! Między innymi z myślą o ewangelikalnym (ewangelicznym) chrześcijaństwie

Chrześcijański „Izrael” spadkobiercą naturalnego „Izraela”!

ANIOŁ GABRIEL wyjawił dziewicy Marii proroctwo o Jezusie Chrystusie: Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. On będzie wielki i Synem Najwyższego będzie nazwany, a Pan Bóg da mu tron Jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Po zawarciu przez Pana Jezusa z apostołami „Nowego Przymierza” co do Królestwa Bożego/Niebios,domem Jakuba [Izraela]jest dzisiaj alegoryczny Jakub/Izrael. To alegoryczno-symboliczne plemiona izraelskie, nowy Izrael, chrześcijański „Izrael Boży” jest kontynuacją dzieła i planu Boga Ojca czy Jego zamierzeń. To nowy i kulminacyjny etap historii zbawienia Jego ‘niewolników’ zapoczątkowany przez Jego Chrystusa. Dalej obejmuje go zasadnicze, wieczne i „święte przymierze” Abrahamowe, a więc obietnica i przysięga Boża. To Boże „święte przymierze” jest wiążące dla całej ludzkości, bo dotyczy ‘błogosławienia wszystkim narodom ziemi’, a związane jest z Potomkiem Jezusem Chrystusem.

Kiedy dzisiaj czytamy mesjańskie proroctwa zawarte w hebrajskich Księgach biblijnych [Stary Testament] odnosimy wielki pożytek. Wiemy bowiem, że spadkobiercą naturalnego Izraela, genetycznie wywodzącego się od Abrahama ‘przyjaciela Boga’, jest dzisiaj alegoryczny „dom Jakuba”. To alegoryczno-symboliczne 12 plemion/pokoleń Jakuba/Izraela, w chrześcijańskim i szerokim zastosowaniu, jest kontynuacją dzieła Boga Ojca i z nim związanych Jego zamierzeń. To jego alegorycznySyjon, Jerozolima, Miasto Święte lud Boży. Krótko mówiąc to „powołani i wybrani, i wierni”, także ci co zmartwychwstaną, których będą w końcuwielkie rzesze. W szerokim zastosowaniu chrześcijański „Izrael Boży” jest też ‘duchowym domem’, „dla świętego kapłaństwa, dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa”. Jest „rodem wybranym, królewskim kapłaństwem,… Kontynuuj czytanie

?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.