?>

•Zwięźle: Rzeczywiście już DOKONUJE SIĘ to PROROCTWO!? (2)

Aktualizowany: 9.01.2022

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

Dział tematyczny: Zwięzły scenariusz: mega–finałem bezwzględny koniec świata!

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”:

NATŁOK wszelkich NIESZCZĘŚĆ! Osaczanie i mega-groza! Niestety!

 • CZAS SPEŁNIENIA PROROCTWA: przedostatnie (pierwsze) 3,5 roku i prawdopodobnie czas bieżący.

Pilot nieubłaganego proroctwa:

„A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. I jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być ZABITY.

„Mają oni władzę (…) wszelką plagą [ciosem, klęską] UDERZYĆ ziemię.

(Izajasza 46:9-11 bw; Objawienie 11:5,6 bt)

Kontynuacja proroczych scen z tematu Sygnały NIEUCHRONNIE ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ MEGAGROZY! (1)

Dotyczy: PROROCTWO „DRUGIEGO ‘BIADA’” — część końcowa

NIE IGNORUJ już DOKONUJĄCEGO SIĘ PROROCTWA!?

CZĘŚĆ PIERWSZA:

PRZED ‘pojawieniem się obrzydliwości [ohydy] spustoszenia [dewastacji] ‘bestii z otchłani’.

Prorocza scena III (2)— Objawienie 10:1 do 11:6 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza przedostatnie (pierwsze) 3,5 roku i pewnie czas bieżący.

 „[Anioł Boga] W swojej ręce miał otwartą książeczkę [gr. ‘mały zwój, mały dokument’] (…)I zawołał [‘wydał potężny okrzyk, wykrzyknął’] donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami (…). I powiedział do mnie [Jana]: Weź ją i zjedz [była słodka i gorzka] (…)Musisz znowu prorokować przed [nad] wieloma ludami, narodami, językami i królami.

TO KONTYNUACJA proroctwa „drugiego ‘biada’”część druga, końcowa. Jest to proroctwo także ‘osobliwe’, ma w czasie swą krótką, ale jakże istotną, dalszą i integralną część. Chociaż międzynarodowa ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża w tej części proroczej wizji nie jest już podmiotowa, to jest z nią związana. Jednak teraz proroctwo ‘małego zwoju, dokumentu’ zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samej! Jej zwłaszcza super-liderzy stali się ich wrogami, tych alegoryczno-symbolicznych, ‘dwóch Boga świadków – dwóch proroków’, którzy ‘składają swe świadectwo’ prawdy. Zajmowanie się nim jest dla nich ‘słodkim’ zaszczytem, lecz z drugiej strony jest ‘gorzkie’, sprowadza bowiem gorycz. ‘Ich wrogom’ proroctwo ‘małego zwoju’ może wydawać się zbyt ‘małe’ czy ‘nieznaczące’. Dlatego ignorują je jako ich nie dotyczące. Jednak rzeczywiście spełnia się na naszych oczach! ‘Organizację Jehowy’ dotyka zasłużona i tym razem niebanalna, bo NIE TYLKO niszcząca krytyka.

Zainspirowana jest ona ‘głosami siedmiu gromów’ gniewu Bożego, od pewnego czasu wyraźnie słyszanymi w przestrzeni publicznej przed [nad] wieloma ludami, narodami, językami i królami”. Ogromną rolę odgrywa tu potężny Internet, dla którego nie istnieją granice. Ma więc wielką moc, uczestniczy bowiem w błyskawicznym i skutecznym przekazywaniu informacji na ogromnie szeroką, bo globalną skalę. Medium tym najwyraźniej posługuje się anioł Boży, w którym wręcz ‘wydał/wydaje potężny okrzyk’.

„I dam władzę [moc] dwóm moim [Boga] świadkom, którzy będą prorokować [składać swe świadectwo] przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni [3,5 roku] ubrani w wory [głęboki smutek i ból]. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Bogiem ziemi. A gdy ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli więc ktoś chciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Oni mają władzę [moc] zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania, i mają władzę [moc] nad wodami, aby je zamieniać w krew i porazić [gr. dosłownie ‘uderzyć’] ziemię wszelkimi plagami [dosłownie w gr. każdym ciosem], ilekroć [wielekroć, ‘tak często jak’, „gdy tylko” (pau), ‘jeśli’] zechcą.

Alegoryczno-symboliczni ‘dwaj Boga świadkowie – dwaj prorocy’ mają nie tylko pozwolenie [daną, przyznaną władzę/moc] Boga ziemi’, ale i niepodważalne swe świadectwoprawdy! Odkryli obrzydliwe czyny międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża zwłaszcza.

 • naocznymi świadkami jej ohydnych grzechów, w tym udokumentowanych przestępstw. Przebywali bowiem w środku tej organizacji przez wiele lat i to często dziesiątki.

Nie tylko wiele widzieli i słyszeli, ale doświadczyli wiele krzywd. Ogromnym wsparciem stał się dla nich wszechobecny i o globalnym zasięgu potężny Internet. Dlatego jest on bardzo pomocny w ich szczególnej misji dawania świadectwa prawdzie, demaskowania i potępiania. Tak więc z międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża wyłoniła się jej bardzo groźna, demaskującaopozycja (przeciwstawienie się), która już jej stanowczo nie słucha.

W gruncie rzeczy liderzy ‘organizacji Jehowy’ i jej wierni, jak pokazuje życie, to jedynizawzięciich wrogowie’ [gr. ‘echthrós’, dosłownie ‘nienawidzący’], tej proroczej opozycji ‘składającej swe świadectwo’ prawdy. A którą są alegoryczno-symboliczni ‘dwaj Boga świadkowie – dwaj prorocy’! Skąd to twierdzenie?

       DLATEGO, że:

 • a) TYLKO ci ‘wrogowie’ tak radykalnie reagują na demaskatorską krucjatę biblijnej opozycji.
 • b) TYLKO ci ‘wrogowie’ już teraz okazują jej niezwykłą zniewagę pogardę, a będą okazywać tym bardziej, wraz z ‘radością’, kiedy dojdzie do zamknięcia demaskującej jej działalności.
 • c) TYLKO na ‘ich wrogów padnie wielki strach’, kiedy dostrzegą i uświadomią sobie, że nagle doszło do duchowegoożywienia i wyniesienia’ proroczej opozycji.

Ta demaskatorska opozycja to autentyczni moi [Boga] świadkowie w worach [pokutnych] — prorocy’, którzy dają ‘świadectwo’ i w szerszym znaczeniu ‘prorokują’ prowadząc kampanię potępiania. Co prawda są pogrążeni w głębokim smutku i bólu [wory], ale pokorni i skruszeni, jednak zdeterminowani i bardzo odważni. Ich znaczący wpływ nie może być niszczony.

Do tych, którzy będą to czynić, a więc ‘ich krzywdzić’, skierowana jest ŚMIERTELNA GROŹBA:

„A gdy ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli więc ktoś chciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity.

 • Trzeba tu koniecznie powiązać Słowa Boga wypowiedziane do Jego proroków Jeremiasza i Zachariasza:

„Oto Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czynię Moje Słowa ogniem w twoich ustach, a ten lud [izraelski] będzie kawałkami drewna, które on strawi [pożre (zniszczy)].

„kto się was dotykadotyka się źrenicy Mego oka”!

‘ICH WROGOWIE ZABICI’ w czasie 3,5 roku!!!

Ci alegoryczno-symboliczni ‘dwaj świadkowie Boży – dwaj prorocy, muszą wykonać wyznaczoną im proroczą misję ‘składania świadectwa’ przez „1260 dni” [3,5 roku]. Dlatego mają daną władzę [przyznaną moc, pozwolenie, zezwolenie] od Boga ziemi’.

 • W rzeczywistości przejawia się to w tym, że w ich imieniu działa Wszechmocny Bóg Ojciec i Jego Chrystus czy Ich aniołowie, jak czynił to w imieniu swoich proroków Eliasza i Mojżesza oraz każdego powołanego przez siebie proroka.

I nie są to żadni wielcy tego świata! Byli oni mocno związani zwłaszcza z ‘organizacją Jehowy’/quasi-Boża, lecz odważnie pozbyli się jej żelaznego uścisku, przede wszystkim mentalnie. Bóg wyraźnie mówi, że są oni moimi świadkami, którzy stoją przed [Nim] Bogiem ziemi”, gotowi do niezłomnego działania dla Niego i Jego Chrystusa. To On ich ‘postawił’, mianował, wyznaczył im szczególną rolę, misję publiczną i znaczący wpływ.

       DLATEGO:

 • Nienawidzących „ich wrogów” niszczy („pożera”) ‘ognista [niszcząca] działalność tych ‘Bożych świadków i proroków’. Spotyka ich więc nie tylko skuteczne demaskowanie i potępianie, ale spotka ich zniszczenie z Boskiego wyroku, ostatecznie nieodwracalne. Wyrządzający im ‘krzywdę wrogowie zginą’ czy zostaną ‘zabici’, a więc usunięci z drogi, lecz niekoniecznie dosłownie. Metaforyczne znaczenie greckiego słowa ‘apokteinō’ to ‘zniszczyć, zgasić, znieść’. ‘Ich wrogowie zostaną więc usunięci z drogi, czyli pozbawieni życia duchowego, bez szans na jego odzyskanie [zobacz – Lexicon Strong’s G615].

JAK to się STANIE czy już się DOKONUJE ???

Co spowoduje utratę życia duchowego „ich wrogów” w ciągu 3,5 roku? Alegoryczno-symboliczni ‘dwaj świadkowie Boży – dwaj prorocy, składając swe świadectwo’ prawdy, osobiście niewiele mogliby dokonać. Za nimi jednak stoi ich Wszechmocny Bóg Ojciec i Jego Chrystus, który wyraźnie ich wspiera, wręcz czyni za nich.

Dlatego liderów ‘organizacji Jehowy’ i ich wiernych, w gruncie rzeczy jedynych, zawziętychich wrogów” [gr. ‘echthrós’, dosłownie ‘nienawidzący’], dosięgnie potrójny oręż Boży:

1) Nienawidzących „ich wrogów” dotknie brak ‘deszczu’ pomyślności, a więc same nieszczęścia.

2) Alegoryczno-symboliczni ‘dwaj świadkowie zamienią wody w krew. Ta opozycja demaskująca ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża jest wyjątkowo aktywna:

(a) Z jednej strony odważnie i skutecznie demaskuje śmiertelne, bo trujące czy toksyczne właściwości ‘wód’, nauki, którymi ‘poją’ swych wiernych przywódcy religijni. Potępia bezczelne bałwochwalstwo, kult organizacji religijnej i ohydne czyny, zwłaszcza bardzo zarozumiałych liderów ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, wieszcząc im rychły koniec.

(b) Z drugiej strony ostrzega ona tych, którzy uparcie słuchają swych liderów i ‘piją’ zepsute, ‘cuchnące’, zupełnie nieprzydatne i pozbawione życia „wody”. Usilnie nawołuje, aby koniecznie porzucić skażone i duchowo ‘martwe’ środowisko, które jest śmiertelnym zagrożeniem. ‘Nasze życie i ocalenie jest u Boga Ojca i u Jego Chrystusa’, Naszego Pana Jezusa.

Istotna uwaga! Krew poza ustrojem szybko psuje się i rażąco cuchnie.

3) To wszystko dokonywać ma się ze względu na służbę czy misję publiczną uznanych przez ‘Boga ziemi’ alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch Jego świadków i proroków’. W ich imieniu, ze względu na ich proroczą rolę, działać będzie Wszechmocny Bóg Ojciec i Jego Chrystus czy Ich aniołowie, jak czynił to w imieniu każdego powołanego przez siebie proroka. To więc Ten Bóg ‘sprawia’, że sposoby i metody działania uznanych, upoważnionych przez Niego ‘dwóch świadków i proroków’, mają finalnie stać się niezwykle skutecznymi.

Czy to aby nie z jej powodu??? ‘Organizacja Jehowy’/quasi-Boża ma przecież zasięg MIĘDZYNARODOWY i DLATEGO!!!

       I … tu BARDZO MOCNE:

 • Służbie ‘składania świadectwa’ przez alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch Boga świadków i proroków’, towarzyszyć ma skuteczneuderzenie w ziemię każdą [wszelką] plagą [ciosem]. Będzie to ‘porażające ziemię’‘uderzenie’ w świat ludzki, a więc niezwykle obezwładniające, aż do zamierzonego przez Tego Wszechmocnego Boga skutku.

[X] ‘Ciosy’ te ‘uderzą’ przede wszystkim w ‘organizację Jehowy’, jej liderów i wiernych, doprowadzając do ‘zabicia’, czyli do zniszczenia ich życia duchowego i to bezpowrotnie.

[XX‘Ciosy’ te wpływają także na sytuację świata ludzkiego i inicjują czy powodują w nim określone przyczyny. One z kolei wywołują na globie ziemskim, w sferze i relacjach ludzkich zjawiska jako skutki, które spełniają dokładnie Boga Wszechmocnego proroctwa.

Istotne!

(1) W języku greckim w tym miejscu znaczenie słowa ‘uderzyć [gr. ‘patássō’] to ‘dręczyć, nawiedzać złem, śmiertelną chorobą, porazić’.

(2a) Natomiast w języku greckim „plaga” to dosłownie ‘cios [gr. ‘plēgḗ’], uderzenie, rana, zaraza (epidemia), klęska.

(2b) Metaforyczne znaczenie słowa „plaga” to ‘publiczne nieszczęście, ciężkie utrapienie’.

Jest to jednak ‘cios każdy [możliwy], jakikolwiek, z każdej [możliwej] strony’‘Wszelki cios wielokrotny’ i niekoniecznie każdy ‘uderzyć’ ma jednocześnie. Tak, aby Boży cel został osiągnięty. Zobacz Lexicon Strong’s G4127, G3740, G3956.

 • W przeciwieństwie do gr. ‘plēgḗ’ – ‘cios’, które występuje w Księdze Objawienia kilkanaście razy, gr. ‘patássō’uderzyć’ występuje w niej tylko dwa razy. To jest właśnie tu w 11:6 omawianego proroctwa w lżejszej formie, po którym to ‘uderzeniu’ świat ludzki jeszcze żyje. Natomiast w 19:15 ‘uderzenie’ jest tak surowe, że ten świat ludzki nieodwracalnie ginie. Zobacz Lexicon Strong’s G4127, G3960, H5221.

Z powodu ‘gniewu Boga’, realizowane proroctwo ‘uderza’ zwłaszcza w międzynarodową ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża i pozbawia ją życia duchowego, bez szans na jego odzyskanie. Po tym ‘uderzeniu’ ona jeszcze istnieje, zanim ostatecznie dosięgnie ją nieodwracalny kres. Ci ‘Boga świadkowie i prorocy’ jako opozycjoniści demaskujący tę organizacjęchcą’ tego. ‘Pragną’, aby proroctwo Boże osiągnęło swój cel, dokładnie wypełniło się. I… bezwzględnie wszystko to dokona się!

       DLATEGO, że:

„Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czuwam nad moim Słowem, aby je wypełnić”.

„Jeśli jednak nadejdzie – a przecież nadejdzie, wtedy uświadomią sobie, że pośród nich był prorok

(!!!) BARDZO ISTOTNE! Wydaje się, że wszystko o czym mówi powyższe proroctwo, prowadzi do jednoznacznej konkluzji:

       TO SIĘ JUŻ DZIEJE!!!

 • ‘Organizację Jehowy’ już dosięgło ‘publiczne nieszczęście, ciężkie utrapienie’! Nastąpiło wyłączenie publicznej aktywności „ich wrogów”, wrogów tych alegoryczno-symbolicznych, ‘dwóch Bożych świadków – dwóch proroków’. Doszło wręcz do zupełnego zatrzymania dotychczasowej działalności ‘tych wrogów’, w ich międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Ostatecznie skończy się to ich ‘śmiercią’, usunięciem z drogi, czyli zniszczeniem ich życia duchowego i to bez szans na jego odzyskanie. Dokonuje się to od wiosny 2020 roku (COVID-19).

Dzisiaj wyraźnie widać zmierzch czy kres dobrostanu ‘organizacji Jehowy’:

(1) Drastycznie, radykalnie i gwałtownie skończyło się jej nachalne i uporczywe ‘trąbienie’, czyli publiczne głoszenie jej uwodzącej i zwodniczej ‘ewangelii’.

(2) Jej miejsca kultu ‘świecą pustkami’, a inne stały się jak niedostępne klasztory.

(3) Jej wiernym pozostało tylko ‘skąpe okienko’ w Internecie, w którym mogą się oglądać — ZOOM.

       Zonk! Zdumiewające!

 • W gruncie rzeczy to rękami naczelnych wodzów międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża została zgaszona, wyłączona i zatrzymana agresywna jej działalność ogólnoświatowa. Zaskakuje ten jawny, zuchwały bunt przeciw władzy Boga i Pana Jezusa, który nakazał, aby nieprzerwanie ‘czynić uczniów’ „przez wszystkie dni, aż do zakończenia systemu rzeczy [świata]. A Jego apostoł Paweł nazwał to zadanie ‘koniecznością’. Prawdopodobnie, ‘organizacja Jehowy’ po wypełnieniu określonej jej przez Boga osobliwej i proroczej misji, staje się już tylko ‘zgromadzeniem przeciwnika Boga i Jego Chrystusa’!
 • Rozważ Słowo Boże: Dzieje 5:29 nwt-pl; Mateusza 24:45,46 nwt-pl; 28:18-20 nwt-pl; 2Koryntian 5:20 nwt-pl; 9:16 nwt-pl; Objawienie 2:9; 3:9.

Pamiętajmy, że osobliwe proroctwo „drugiego ‘biada’” zawarte w Objawieniu 9:13 do 11:14 jest uporządkowane chronologiczne, przewidziane w nim wydarzenia spełniają się sekwencyjnie, jedno po drugim. Zaraz po wypełnieniu się tego proroctwa, w ten świat ludzki z ogromną siłą uderzą dramatyczne zjawiska spełniające proroctwo „trzeciego ‘biada’”!

Od kiedy zaczęło się to wszystko dziać, ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża bardzo zradykalizowała się. Dzisiaj priorytetem dla jej autorytarnego wodza, tak zwanego Ciała Kierowniczego, stała się nie tylko ochrona własnego autorytetu czy mitu, ale agresywne, zorganizowane i systemowe wymuszanie bezwzględnego posłuszeństwa. Dlatego demaskującym ich opozycjonistom serwuje się pogardę, wręcz nienawiść. Są tropieni i bezwstydnie usuwani, a przez okazywany ostracyzm usiłuje się ich zniszczyć i bezczelnie zastraszać.

Publiczna misja tej proroczej opozycji trwać ma biblijne, wyznaczone „1260 dni”, czyli 3,5 roku, lecz określenie jej dokładnego początku jest bardzo problematyczne. Najwyraźniej należy to do Boga, a w konsekwencji także i jej zakończenie.

Proroctwo ‘małego zwoju’ może wydawać się zbyt ‘małe’ czy ‘nieznaczące’, a misja ‘dwóch Bożych świadków – dwóch proroków’ wręcz nieznacząca, lecz pamiętajmy o Słowach Bożych:

„Nie przez moc [ludzką] ani przez siłę [ludzką], lecz przez ducha mego to się stanie – mówi PAN [JHWH, Bóg Ojciec] Zastępów. Bo ci, którzy gardzili dniem skromnych początków, będą się jeszcze radowali”.

Pismo Święte: 1Królewska 17:1-24; 18:1-46; 2Królewska 1:9-16; Zachariasza 2:12 bgn (2:8); Łukasza 4:25; Jakuba 5:17; 2Mojżeszowa 7:1 do 10:29; Objawienie 7:10; 11:3-6,12 – „ich [biblijnej opozycji] wrogowie”; 11:14-19; 17:15; Jeremiasza 1:5,10,12 eib; 5:14 nwt-pl; Ezechiela 33:33 bgn; 2:5; Zachariasza 4:6,10 pau (rozważ kontekst w wersetach 1-13).

Istotne! Chronologiczne proroctwo Pana Jezusa, równoległe i paralelne z proroctwem pierwszego „biada”’ oraz drugiego „biada”’ w omówionych proroczych scenach ich dotyczących:

„Baczcie, żeby was nikt nie wprowadził w błąd [nie zwiódł]; bo wielu przyjdzie, powołując się na moje imię i mówiąc: ‘Ja jestem Chrystusem [dosłownie Pomazańcem lub raczej chrystusem = pomazańcem]’; i w błąd wprowadzą wielu”.

„Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne; baczcie, żebyście się nie przerazili [nie dali się zastraszyć]. Bo to musi nastąpić, ale to jeszcze nie koniec.

„Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciwko królestwu”,

‘w niektórych miejscach będą wielkie trzęsienia ziemi [w tym: nawałnice] i głód, i zaraza [zaraźliwa choroba, plaga, szkodnik], i zamęt [rozruchy], i budzące lęk zjawiska [rzeczy budzące postrach],

‘lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści [ciężkiej agonii].

„Wszyscy was [chrześcijan] znienawidzą z powodu mojego imienia”.

„Wtedy wielu się załamie [zgorszy, zrazi, upadnie], i jedni drugich będą wydawać [donosić, zdradzać] i nienawidzić. I wystąpi wielu fałszywych proroków, i wielu zwiodą [uwiodą, w błąd wprowadzą, omamią].

„Kto jednak wytrwa aż do końca, zostanie ocalony.

Pismo Święte: Mateusza 24:4-13, w tym synoptyczne Marka 13:5-9,11-13 i Łukasza 21:8-19.

 • Równoległe proroctwo Daniela 11:25-30 i Objawienia 6:1-8 – jeźdźcy apokalipsy.

Kontynuacja proroczych scen w kolejnym temacie Początek NIEUBŁAGANEGO ODLICZANIA CZASU!!! (3)

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.