?>

Poznaj: ZAWARTOŚĆ trzybiada.org

Aktualizowany: 20.07.2022

!!! NIEODWRACALNE WYROCZNIE !!!

Bezwzględne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

_________________……………………_________________

Mega-groza:

NATŁOK wszelkich NIESZCZĘŚĆ! Miażdżące OSACZANIE! Niestety!

_________________……………………_________________

 • Niestety! Nie czy, tylko kiedy ostatecznie ten świat ludzki skończy się?

 • Niestety! Nie są to bynajmniej tylko groźby w bardzo starej Księdze.

 • Niestety! Wyrażamy bowiem żal, że to się bezwzględnie dokona, ale i też pragnienie, żeby było inaczej.

 • Nie wszystko stracone! Jednak będzie inaczej!

 • W tej samej Księdze znajdujemy swą indywidualną i osobistą szansę ratunku i ocalenia!

Serwis internetowy wyspecjalizowany w odważnej tematyce proroctw biblijnych.

   Kierowany jest zwłaszcza do:

1„współniewolników i braci” w Jezusie Chrystusie.

2) poszukujących realnie Istniejącego Boga Ojca, sensu istnienia świata ludzkiego i treści życia.

 • Poznanie i zrozumienie uporządkowanych proroctw Wszechmocnego Boga jest tu kluczowe!
 • Skąd bierze się przekonanie o realnie Istniejącym, Wszechmocnym Bogu, Wielkim Stwórcy i Źródle życia? Mamy do czynienia z miażdżącym dowodem, którym jest Jego imponujący Wszechświat. To nieskończony w przestrzeni i w czasie zbiór obiektów astronomicznych tworzących miliardy galaktyk z ich osobliwymi „czarnymi dziurami” oraz fenomen życia zwłaszcza inteligentnego!

   ZAWARTOŚĆ trzybiada.org:

Strona główna – po kolei prezentuje wszystkie 120 wpisów.

O trzybiada.orgcel powstania tej strony.

SKRÓTY do strony głównej – wszystkie tematy możesz przejrzeć i wybrać w jednym miejscu, bez potrzeby przeszukiwania na stronie głównej.

SŁOWNIK: symbolika proroctwa Apokalipsy – alfabetycznie ułożone słowa. Znaczenie ich ALEGORII, METAFORY i SYMBOLI w kontekście całego Pisma Świętego!

PAN JEZUS MÓWI O SZCZĘŚLIWYCH – 19 tematów dotyczących Boskiej misji Pana Jezusa Chrystusa, Jego nauki i znamiennych proroctw.

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! – 32 tematy analizujące Księgę Apokalipsy werset po wersecie, ujęte w sposób bardziej ogólny.

 • NiestetyOKRUTNE PROROCTWA dotyczą ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża!

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków.

 • (…) Bóg ześle na nich zwiedzenie, by bezkrytycznie uwierzyli kłamstwu i …”.

PODSTĘPNE BAŁWOCHWALSTWO UWODZI nawet „wybranych”!?

CO ZŁEGO DZIEJE SIĘ w ‘organizacji Jehowy?!

Triumf: KRUCJATY przeciw ‘organizacji Jehowy’!

— Zuchwałe wtargnięcie uruchomi: BEZWZGLĘDNE ODLICZANIE CZASU!!!

Rychły: UPADEK ‘organizacji Jehowy’?!

— Ostatecznie: KRES ‘organizacji Jehowy’?!

 • Trzeba to koniecznie przeczytać! 

— Ich sens: PROROCTWA Wszechmocnego Boga!

Pismo Święte: Objawienie 6:10 nwt-pl; 19:10; 22:9; 7:10-17; Daniela 10:21; Mateusza 24:21-44; Izajasza 29:13,14 nwt-pl, bp, eib, lub, pau; 2Tesaloniczan 2:3,4,11,12 psz.

____________________________________________________

 • DZIAŁY TEMATYCZNE ułożone kolejno na stronie trzybiada.org 

Dział tematyczny: Zwięzły scenariusz: mega–finałem bezwzględny koniec świata!

Dział tematyczny: OSTATECZNE 3,5 roku mega-miażdżących nieszczęść zakończone klęską tyranii religijnej i świata politycznego!

Dział tematyczny: KIEDY dokona się koniec świata?

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

Dział tematyczny: Chronologiczne proroctwo potrójnego „biada” – ‘nieszczęścia’!

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘koniec w wyznaczonym czasie’!

Dział tematyczny: Proroctwa i nauka Pana Jezusa!

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego.

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm.

Dział tematyczny: Wprowadzenie.

Dział tematyczny: BOSKA MISJA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

_________________……………………_________________

Naszą fundamentalną zasadą jest:

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ — PISMA ŚWIĘTEGO — SŁOWA BOŻEGO!!!

_________________……………………_________________

Istotne! Poniżej nasze główne źródła w pracy nad świętym tekstem Biblii:

Korzystamy z przekładów Pisma Świętego i jego tekstu w językach oryginalnych, dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher.

W zakresie Pism Greckich też z dokładniejszego i łatwo dostępnego przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).

Przede wszystkim korzystamy z “Blue Letter Bible” i zwłaszcza “Lexicon Strong’s” na stronie https://www.BlueLetterBible.org.

W rozważaniach Pisma Świętego z reguły trzymamy się znaczenia słów hebrajskich z Masoretic Text i greckich z Textus Receptus.

Krótkie wprowadzenie przez przypomnienie do rozważań Księgi Apokalipsy inaczej Objawienia:

Symbolznak rozpoznawczy: 1) znak, osoba, przedmiot itp., które coś oznaczają; 2) osoba lub zwierzę będące uosobieniem czegoś.

Alegoriamówić w przenośni, obrazowo; postać, motyw lub fabuła mające poza znaczeniem dosłownym stały umowny sens przenośny.

Metafora, przenośnia figura stylistyczna; przeniesienie, czyli nowe znaczenie z obcego znaczenia.

Ważne! Uściślono pewne pojęcia, aby lepiej oddać ważne, chrześcijańskie znaczenie symboliki biblijnej, a zwłaszcza Apokalipsy inaczej Objawienia jak między innymi:

^chrześcijański Izrael (Boży)^

^chrześcijańska Jerozolima (nowa)^

^chrześcijańska góra Syjon^

^organizacja Jehowy/quasi-Boża^

^religia quasi-Boża^

^religia quasi-prawdziwa^

^quasi-świadkowie Boga^

^rewizjonizm chrześcijański (rewizja nauki Pana Jezusa i Jego apostołów)^

^religijno-polityczne chrześcijaństwo tego świata^

^uwodzące i zwodnicze religie tego świata^.

_________________……………………_________________

Tematycznie ułożone wizje Księgi Objawienia inaczej Apokalipsy w poszczególnych jej rozdziałach:

 1) Temat proroczych wizji. Rozdziały 1 do 3:

Zmartwychwstały i zwycięski Król Jezus Chrystus kieruje orędzia do chrześcijan w  siedmiu zborach

 2) Temat proroczych wizji. Rozdziały 4 do 5:

Majestat Świętego Boga. Tylko Pan Jezus godny otworzyć proroczy „zwój”

 3) Temat proroczych wizji. Rozdziały 6 do 8 werset 5:

‘Baranek’ Jezus otwiera prorocze ‘siedem pieczęci zwoju’. Czterech jeźdźców Apokalipsy zapowiada rozwój niedoli i nieszczęść na ziemi.

Jeździec na ‘białym koniu’ to Król Jezus ‘zwyciężający, aby dopełnić swego zwycięstwa’, lecz tylko ku radości ‘niewolników Boga.

Pismo Święte: koniecznie porównaj Objawienie 6:2 z 19:11-21.

 4) Temat proroczych wizji. Rozdziały 8 werset 6 do 11 werset 15:

Prorocze ‘głosy trąb siedmiu aniołów’ zapowiadają rozwój chrześcijańskiego ‘chwastu’, w tym kluczowe, kolejno występujące i finalne trzy „biada”

 — Głos trąby piątego anioła: pierwsze ‘biada’”9:1 do 9:12 misja ‘szarańczy z otchłani’

— Głos trąby szóstego anioła: drugie ‘biada’” — 9:13 do 11:14 misja ‘wojsk konnicy’

Głos trąby siódmego anioła:trzecie ‘biada’” — 11:14 do 20:3 Wszechmocny Bóg Ojciec i Jego Chrystus ‘przejmują panowanie nad światem’!!!

 Rozwinięcie proroctwa „trzeciego ‘biada’”: Ostateczne 3,5 roku!!!

 Pierwsza prorocza odsłona ostatecznych wydarzeń:

‘W wielkim gniewie’ wyrzucony z nieba szatan diabeł podejmuje swe ostatnie, desperackie i okrutne działania. Dwie ‘bestie’ i ich ‘obraz’ narzędziem okrutnej władzy szatana diabła oraz wywierania bezwzględnej presji na cały świat ludzki.

Pozostają jednak zwycięskie „pierwociny” [pierwsze ‘zbiory żniwa pszenicy – synów Królestwa’], ostatecznie głoszące na świadectwo „Ewangelię wieczną”.

Sąd’ Pana Jezusa Chrystusa nad narodami i „najpierw” straszliwe „żniwo ziemi” [‘zbiory chwastów – synów Złego [diabła]] — rozdziały 12do 14.

Pismo Święte: porównaj Mateusza 13:24-30,36-50; 24:14; 25:31-46; Marka 13:10.

 Druga prorocza odsłona równoległych, ostatecznych wydarzeń:

 5) Temat proroczych wizji. Rozdziały 15 do 16:

‘Siedmiu aniołów z siedmioma ostatnimi ciosami gniewu Bożego’ ‘uderzenia’ Wszechmocnego Boga Ojca znokautują i spustoszą ten świat ludzki

 Nieodwracalny kres zorganizowanych religii i ostateczna klęska świata politycznego:

 6) Temat proroczych wizji. Rozdziały 17 do 20 werset 3:

Wybitnie zwodniczy „Babilon wielki”, religie tego świata i egzekutor „Bestia z otchłani”, który kładzie mu nieodwracalny, wieczny kres.

To pierwszy wyraźny dowód triumfu Wszechmocnego Boga i Jego Chrystusa po Ich ‘objęciu panowania nad światem’. Wielka radość, „zaślubiny Baranka” Jezusa i „zaproszeni”.

Następnie koniec tego świata nie tylko politycznego w wojnie „Armagedonu” i uwięzienie szatana diabła.

 Koniec „trzeciego ‘biada’”

 7) Temat proroczych wizji. Rozdział 20 werset 4 do 22:

„Tysiąc lat” Królestwa Bożego, Boży Sąd Ostateczny i nieodwracalna, wieczna klęska szatana diabła wraz z jego zwolennikami.

Wieczne „nowe niebo i nowa ziemia” i ich wspaniałe „Miasto święte”

_________________……………………_________________

Przeczytaj, wysłuchaj i poznaj:

Nowy chłopiec – Życie i śmierć w Brooklińskim Betel  – książka Keitha Casarony, pt. „Nowy Chłopiec – Życie i śmierć w kwaterze głównej świadków Jehowy”.

CO GENIALNEGO ODKRYŁ Iwan Panin, wybitny amerykański matematyk rosyjskiego pochodzenia??? Fenomenalny zapis siódemkowy tekstu hebrajskiego i greckiego Pisma Świętego to dowód Boskiego autorstwa Pisma Świętego.

KWESTIA CZASÓW POGAN – krytyczna analiza chronologii ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Książka Carl’a Olof’a Jonsson’a to studium obszernej dokumentacji definitywnie obalającej fundamentalne kłamstwo świadków Jehowy o ‘roku 1914’.

https://kristenfrihet.se/english/epage.htm – Carl Olof Jonsson, były świadek Jehowy i starszy zboru w Szwecji.

KRYZYS SUMIENIA i W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – cenne książki autorstwa Raymond’a V. Franz’a. Wysłuchaj wywiadu udzielonego w 2007 roku w Polsce.

Krótki komentarz z forum dyskusyjnego ŚwiadkowieJehowywPolsce.org do obu powyżej wskazanych książek: „„Jeśli chcesz stracić wiarę w LUDZKĄ, niedoskonałą organizację jaką jest WTS (tak zwana ‘organizacja Jehowy’) to przeczytaj „Kryzys Sumienia”. Natomiast jeśli chcesz odzyskać wiarę w Boga, Chrystusa i prawdziwe chrześcijaństwo, przeczytaj „W Poszukiwaniu Chrześcijańskiej Wolności””.

Humorystyczna propozycja uczestnika forum dyskusyjnego swiadkowiejehowywpolsce.org do ostatnio publikowanych treści w artykułach „Strażnicy” ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Należy poprzedzać je ostrzeżeniem: Przed zapoznaniem się z treścią, skonsultuj się z psychiatrą lub psychoterapeutą, gdyż ilość bzdur tu zaprezentowanych zagraża twojemu życiu lub zdrowiu!

Propaganda i hipokryzja Strażnicy, to jest ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża – na stronie jak wyżej.

Życie i odkrycia Barbary Anderson, wraz z Bill’em Bowen’em utworzyli www.silentlambs.org

http://watchtowerdocuments.org – strona Barbary Anderson – zawiera DOKUMENTY STRAŻNICY.

https://kamiladydyna.com/debutante-short-film-production-update/ – strona Kamili Dydyny — producentki, reżyserki, scenarzystki i aktorki. Jej debiut krótkometrażowy „Testimony” z 2015 r. otrzymał nagrodę dla najlepszego filmu na IndieFEST w Kalifornii. W 2016 r. nakręciła swój drugi film – „The Betrayal”. Zagrała w nim główną rolę, za którą była nominowana na festiwalu Underground Cinema. Mieszka w Irlandii. Przez 12 lat była gorliwym świadkiem Jehowy. W filmie „Debiutantka” chce zmierzyć się z tym tematem.

https://thaleia.pl – bardzo rzetelne i wnikliwe rozważenie doktryn, dogmatów czy nauk głoszonych w chrześcijaństwie, w konfrontacji z naukami biblijnymi, Pisma Świętego.

http://jwsurvey.org/welcome – obszerne i krytyczne materiały o ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

https://www.bruderinfo-aktuell.org/ – krytycznie analizuje nauki i praktyki tzw. „organizacji Jehowy” i jej ciała kierowniczego, zwanego „niewolnikiem wiernym i roztropnym”, starając się jednocześnie badać i bronić prawdy biblijnej.

Rolf Furuli za wzywanie Świadków Jehowy do reformy, po 60 latach bycia świadkiem Jehowy (w tym prominentnym) został wykluczony z ich organizacji, usunięty z pogardą.

ALERT! Świadkowie Jehowy — wiadomości z całego świata dotyczące działalności Świadków Jehowy, w tym praw człowieka, znęcania się nad dziećmi, krwi i unikania.

https://en.wikipedia.org/wiki/ – postępowanie ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża wobec pedofilii w jej zborach.

PrzerywamyMilczenie.pl – dowiedz się więcej o szkodliwych praktykach Towarzystwa Strażnica, tak zwanej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

THE POLISH EXODUS – film dokumentalny o znacznych stratach liczebnych swych członków w ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża w Polsce.

OSTRACYZM: nienawistna praktyka, która sprzyja podporządkowaniu.

NIENAWIŚĆ… – nienawiść ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża do tak zwanych odstępców.

Świadectwo moje – podobny mechanizm uwodzenia i zwodzenia!

http://e-watchman.com  —  Robert King. Specyficzna witryna zajmująca się krytyką ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, zwłaszcza w świetle proroctw znajdujących się w Pismach Hebrajskich.

MICHAŁ KURC – rok 1914! – omówienie ‘proroctwa o roku 1914’, które nie istnieje w nauce Pisma Świętego i nie inne krytyczne tematy o ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

MITY ŚJ. – ROK 1914 – krytycznie o ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

Rozpoznacie ich po ich owocach — „Człowiek zostaje przyjęty do kościoła za to w co wierzy, a wykluczony za to, co wie” — Mark Twain. Krytyka ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

Świadkowie Jehowy a apostolski dekret dotyczący ‘powstrzymania się od krwi’ – rzetelne, dokładne i wnikliwe opracowanie, które udowadnia, że zakaz transfuzji krwi jest niebibliny.

‘Od domu do domu’  – pierwsi chrześcijanie nie głosili w ten sposób.

Wikipedia – błąd fałszywego założenia.

http://www.jwfacts.com/ – związki Strażnicy, to jest ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, ze światem polityki i biznesu.

Prawdziwe oblicze Strażnicy – krytycznie o ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

Imię Boże – znaczenie hebrajskiego słowa ‘hovah’.

IMIĘ BOGA I JEZUSA – interesujące rozważania.

WKRĘT TRYNITARIAŃSKI – wyrażenie ‘w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego’ to jest coś więcej niż glosa.

Historyczna analiza dziejów chrześcijaństwa według Krzysztofa Pieczyńskiego znanego polskiego aktora.

CHRYZOLITA – refleksje biblijne.

Lekcje Zac’a Poonen’a – pouczające i wnikliwe: np. Bóg i mamona i TUTAJ

Znalezione w Strażnicy – np. zobacz “Na zewnątrz są psy …”

Komitet Sądowniczy

FILM o 62 apostatach

Sara i Edwin;   https://jw.support/

O Świadkach Jehowy w 5 minut

Organizacja, której koniec jest bliski!

W JAKI SPOSÓB BÓG OBJAWIA SIEBIE SAMEGO?

WIECZERZA PAŃSKA

Uratować choć jedno życie

Prawdę się głosi a nie dyskutuje!!!

Czas niewolników (zarządców, nauczycieli)

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.