?>

2. Ostatecznie nieodwracalny: KONIEC ŚWIATA TYRANII RELIGIJNEJ!

Aktualizowany: 20.11.2023

„Religia to jedyna forma oszustwa, która nie jest ścigana prawem”.

 • Jednak to się nagle i radykalnie skończy.

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Treść(1) Najpierw kompromitacja organizacji religijnych! Utrata autorytetu i wpływów, strata na znaczeniu religii tego świata! Upadek ich życia religijnego bankructwo duchowe, moralne, ideowe i finansowe!

(2Uwiedzeni i zwiedzeni, lecz z szansą na uwolnienie, … i ocalenie!?

(3Ostatecznie koniec religii tego świata z ich autorytarnym aparatem władzy na czele, ich niewoli i tyranii. Ich wielowiekowej dominacji, uwodzenia i zwodzenia, ‘tumanienia i mamienia’!

Pilot nieubłaganego proroctwa:

Upadł, upadł wielki Babilon [nierządnica]!

Wyjdźcie z niego [z niej], ludu mój.

[Ostatni władcyznienawidzą nierządnicę. (…) zostanie spustoszona i naga. Będą jedli jej ciało i spalą ją w ogniu [nieodwracalnie zniszczą].

TRZEBA KONIECZNIE POZNAĆ TĘ TAJEMNICĘ — ukrytą rzecz, ukryty cel i sens:

„A na jej [kobiety] czole wypisane było imię: TAJEMNICA, WIELKI BABILONMATKA NIERZĄDNIC i OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa”.

 • „Wody, które zobaczyłeś i nad którymi siedzi nierządnica, to są ludy i tłumy, narody i języki.

NIEZWYKLE ISTOTNEKim jest tajemnicza kobieta, niezwykle UWODZĄCA prostytutka?

Wnikliwa analiza Pisma Świętego wskazuje jednoznacznie:

 • Jest to wielka dezorientacja, jednak dobrze zorganizowana globalnie tyrania religijna. To sprzeniewierzanie się wobec Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

 • To podstępna niewola… Kontynuuj czytanie

1. Katastrofa! Nieodwracalny: KRES CHRZEŚCIJAŃSTWA! Szok!

Aktualizowany: 21.11.2023

„Religia to jedyna forma oszustwa, która nie jest ścigana prawem”.

 • Jednak to się nagle i radykalnie skończy.

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Treść(1) Najpierw kompromitacja religii chrześcijaństwa tego świata! Utrata ich autorytetu i wpływów, strata na znaczeniu! Upadek ich życia religijnego bankructwo duchowe, moralne, ideowe i finansowe!

(2Uwiedzeni i zwiedzeni, lecz z szansą na uwolnienie, … i ocalenie!? Koniec ich niewoli religijnej!

(3) Najpierw koniec religijny chrześcijaństwa tego świata, a ostatecznie i polityczny!

Pilot nieubłaganego proroctwa:

„Posłał [Bóg Ojciec]mnie[Jezusa], (…) abym wziętych do niewoli wypuścił na wolność”.

Upadł, upadł Wielki Babilon [nierządnica]!

Wyjdźcie z niego, ludu mój.

[Ostatni władcy] znienawidzą nierządnicę [Wielki Babilon]. Doprowadzą do tego, że zostanie spustoszona i naga. Będą jedli jej ciało i spalą ją w ogniu [nieodwracalnie zniszczą].

Chrześcijaństwo tego świata a trzy „biada” – nieszczęścia!

PROROCTWO Apokalipsy wyraźnie spełnia się! Chrześcijaństwu tego świata dokuczyło już „pierwsze biada” – prorocza „szarańcza” russell’owskich Badaczy Pisma Świętego. Dotknęło także budzące strach „drugie biada” – prorocze „wojska konnicy” groźnej ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża. To ‘wojsko Jehowy’ ‘ciosami’ swej misji już ‘zabiło trzecią część ludzi’, miotając ‘ogniem, dymem i siarką’ zagłady w Armagedonie oraz im ‘wyrządziło szkodę’. Szaleńcza ‘organizacja Jehowy’ ogłosiła już bowiem, nagłą zagładę najpierw religii chrześcijaństwa tego świata skażonego ‘wszystkimi swymi ohydami i obrzydliwościami. Jedni i drudzy skutecznie kruszyli jego autorytet, obnażając kłamstwa, ogrom bałwochwalstwa, grzechów, obłudę i postępujący upadek.… Kontynuuj czytanie

Wstrząsająca światem: MANIFESTACJA BOGA! Kiedy?

Aktualizowany: 19.12.2022

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Treść(1Nieodwracalny koniec uwodzących i zwodniczych religii, pierwszą, wstrząsającą, szokującą i imponującą manifestacją, wyraźnym tryumfem Wszechmocnego Boga i Jego Chrystusa!

(2) Następnie osobiste ocalenie Ich wybranych i totalne zwycięstwo nad tym okrutnym światem ludzkim!

Pilot nieubłaganego proroctwa:

„Oczekując na spełnienie się pełnej szczęścia nadziei i na (wyraźne) objawienie się [manifestację] chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

WSZECHMOCNY Bóg Ojciec to Stwórca i Absolutny Władca Wszechświata, ‘Który Był, Jest i Przychodzi’. Jako jego Najwyższy Autorytet ujawnił w formie proroctw swe cele, postanowienia i prawomocne wyroki. Jego proroctwa jako wyrocznie są niezawodne, nieuchronne i nieodwracalne, ponieważ są „zapisane w Księdze prawdy”! Kiedy na ten zły świat ludzki spadną ‘ostatnie ciosy [uderzenia] gniewu Boga’, spotka go dramatyczne spustoszenie. Zaraz też potem dojdzie w nim do wstrząsających i przerażających wydarzeń nieznanych w dotychczasowej historii ludzkości. Jednak zanim ten świat bezsensów ostatecznie z hukiem na zawsze przeminie, dokona się rzecz spektakularna. Za sprawą Tego Boga i Jego Chrystusa nieliczni ludzie przebudzą się. Porzucą oni religijno-polityczne jarzmo i znajdą u Nich swe ocalenie.

Najpierw uwertura końca świata tyranii religijnej — jej upadek!

Proroctwa Pisma Świętego staną się dla nas uporządkowane i zrozumiałe wtedy, kiedy uznamy bezsporny fakt, że prorocze trzy „BIADA” — trzy ‘NIESZCZĘŚCIA’ Apokalipsy, są na pewno ułożone chronologicznie. Usilne nieuznawanie tej oczywistej prawdy biblijnej, pozbawi nas istotnego klucza zrozumienia proroctw Słowa Bożego i wprowadzi w błąd!!! To apokaliptyczne… Kontynuuj czytanie

Straszliwie niszczące: ‘OSTATNIE CIOSY BOGA’!

Aktualizowany: 1.08.2023

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • OSTATECZNE ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Treść: ‘Ostatnie ciosy Boga Wszechmocnego’ porażą główne ośrodki życia, formacje i struktury tego świata ludzkiegoI … dokonają tak straszliwego zniszczenia, że ten świat się rozpadnie!

Pilot nieubłaganego proroctwa:

„Siedmiu aniołów miało siedem plag [ciosów] – już ostatnich, bo przez nie dokona się gniew Boga.

Stało się!

ŚWIĘTY BÓG ujawnił w formie proroctw swe CELE, zamierzenia, postanowienia i prawomocne wyroki. Wypełnią się one niezawodnie i nieuchronnie, lecz dla tego złego świata ludzkiego nie ma dobrej wyroczni — żadnej! Kiedy ‘siedmiu aniołów z siedmioma ostatnimi ciosami, siedmioma czaszami napełnionymi gniewem Boga’ szybko opróżnią ich zawartość, wtedy na ten świat spadną ostateczne i wielkie nieszczęścia. Pojawią się groźne zjawiska trudne do opanowania, powodujące w nim ogromne spustoszenie i ruinę. Potężni aniołowie Wszechmocnego Boga Ojca dokładnie wykonają Jego zadanie. Rozpocznie się wtedy wielki dramat i horror tego świata. Nie będzie już dla niego żadnej ucieczki, ani litości. Zły świat ludzki porażą zadziwiające i nokautująceciosy Boga!!! To będą straszliwie niszczące uderzenia Boga, które go powalą. Po nich nigdy już się nie podniesie, nastąpi bowiem nieodwracalna klęska wszystkich jego formacji i struktur. Będzie już tylko oczekiwał na zadanie mu ostatecznego i śmiertelnego ciosu’Czego dotyczą ‘ostatnie ciosy gniewu Boga’ Wszechmocnego?

Dlaczego Boskie ‘ciosy’ uderzą świat ludzki?

Niezwykłe działania Boga Ojca i Jego Chrystusa Jezusa

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’”

W Piśmie Świętym mamy zadziwiające proroctwo wizji ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami gniewu Boga’. Greckie ‘plēgē’ oraz hebrajski rzeczownik… Kontynuuj czytanie

Bóg: ‘BYŁ i JEST’, „i który PRZYCHODZI”?

Aktualizowany: 5.04.2022

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • OSTATECZNE3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

W tym: Współczesna analogia wyznaczonych „siedmiu czasów” z proroctwa Daniela 4 rozdziału!

PILOT proroctwa:

„Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmogący [Władca wszechrzeczy]Który Był i Który Jest, i Który Przychodzi.

BÓG ‘Był, Jest, BędzieAbsolutnym „Władcą wszechrzeczy” szeroko i biblijnie rozumianego Wszechświata — Wszechświata w wymiarze niebiańskim, duchowym i materialnym, ziemskim, ludzkim. Bóg jednak nie tylko istniał, istnieje i będzie istniał. On jest ‘Świętym Bogiem’ „Który BYŁ i Który JEST, i Który PRZYCHODZI, bo Istnienie Wszechmocnego Boga Ojca nie jest statyczne, ale dynamiczne. On cały czas ma wpływ na bieg wydarzeń tego Wszechświata. Bóg aktywnie uczestniczył, uczestniczy i będzie uczestniczył w historii swoich inteligentnych, rozumnych stworzeń, a więc i w historii ludzi. Kształtował, kształtuje i będzie kształtował ich historię realizując swe plany, cele, zamierzenia, postanowienia i prawomocne wyroki.

 • On będzie obecny, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechce być obecny, i będzie Tym Kim zechce być! Bóg PRZYCHODZI czy „NADCHODZI”, bowiem ‘Staje się’ rozwiązaniem każdego problemu i to bez względu na sytuację czy potrzebę jaka się pojawi!!!

W gruncie rzeczy takie jest biblijne pochodzenie i głębsze znaczenie Imienia Bożego JHWH ujawnionego w 2Mojżeszowa 3:13-15, a mocno powiązanego z Objawieniem 1:4,8; 4:8; 11:17; 16:5 (bp).

‘Swoje Słowo Bóg wywyższył ponad swe Imię’!

Fundamentem powyżej wyrażonej Prawdy są proroctwa Boga „zapisane w Księdze Prawdy”. Są to Jego cele, zamysły czy zamierzenia, postanowienia i prawomocne wyroki. To jest objawiona Prawda Słowa Bożego publicznie ogłaszana ludziom przez Jego proroków, apostołów i przez Jego Chrystusa, które nieuchronnie wypełnia się. Stąd słowa… Kontynuuj czytanie

Przerażająco dominujący: ‘KRÓL PÓŁNOCY dojdzie do swego KRESU’! Kiedy?

Aktualizowany: 24.11.2023

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • Zwłaszcza w zakończeniu pierwszego 3,5 roku nieszczęść, kiedy ohydnie wtargnie ‘bestia z otchłani’. Możliwe, że już  jest to czas bieżący!
  • OSTATECZNE ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • Ważne! Tożsamość „króla północy” i „króla południa” po wnikliwym rozważeniu.

PILOT proroctwa:

„Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w Księdze prawdy.

TYLKO proroctwo Daniela wyjawia tajemnicę przyszłego konfliktu o dominację nad światem między wrogimi sobie mocarstwami: „królem północy” „królem południa”. Początek tego „wielkiego bojunastąpił po rozpadzie potęgi greckiej Aleksandra Wielkiego, a kres nastąpi w Bożej wojnie Armagedonu. W Daniela 11:1-24 proroctwo dość szczegółowo nakreśla obraz tego konfliktu, aż do pojawienia się Chrystusa. Pierwsze kilkaset lat dotyczy zmagań pomiędzy syryjskim „królem północy”, a egipskim „królem południa”. W kolejnych wiekach polityczna tożsamość tych królów zmieniała się. Proroctwo to zapowiada pojawienie się ‘Księcia Przymierza, który będzie zmiażdżony. Co nastąpiło w czasie dominacji Rzymu i rządów cezara Tyberiusza jako „króla północy”Książę Przymierza” to ożywiony Jezus Chrystus, który realizuje Boga Ojca wieczne i święte przymierze obejmujące wszystkie narody ziemi.

Księga Prawdy: ostatnie dokonania super-dominującego „króla północy”

Proroctwo Daniela pomija rozwój wielu mocarstw, w tym wywodzących się z Imperium Rzymskiego. I po dość długim okresie milczenia zdaje się krótko wskazywać na XX-wieczne zmagania „króla północy” ze zbrodniczym „królem południa”. Zapewne dlatego, że są one znamienne dla ostatecznego rozwoju sytuacji politycznej na świecie, w końcowym wypełnieniu Bożych proroctw. Działania koalicji antyhitlerowskiej, zwłaszcza strony brytyjsko-amerykańskiej, jako… Kontynuuj czytanie

2. ‘KRÓLESTWO BOŻE tuż u DRZWI’???

Aktualizowany: 24.11.2023

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • OSTATECZNE ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

PILOT proroctwa:

„Nie możecie znać czasu ani [wyznaczonej] chwili, które zastrzegł sobie Ojciec”.

‘Gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwiKrólestwo Boże.

PAN JEZUS zapewnił: „Słowo Twoje jest prawdą” „Pismo [Święte] nie może być naruszone” — prorocza prawda znajduje się w ‘całym Piśmie’. Dlatego trzeba traktować Słowo Boże całościowo, a nie wybiórczo. Przez ‘wnikliwe’ dociekania uzyskujemy pełny obraz proroctw Bożych. Kontynuujemy tu myśli poprzedniego tematu: „Koniec w wyznaczonym czasie!”

„Czas końca” i ‘koniec w wyznaczonym czasie’

 • a wyznaczone okresy biblijne!

„Czas końca” ‘koniec w wyznaczonym czasie’ z Księgi Daniela poprzedzi powiązana z nimi specjalna działalność ‘dwóch moich [Boga] świadków – dwóch proroków’ z Objawienia. Polegać ona będzie między innymi na demaskowaniu i obalaniu kłamstw oraz potępianiu ohydnych czynów obłudnych przywódców religijnych. Zdaje się, że szczególne potępienie ze strony tych ‘świadków Boga’ dotykać ma ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża i jej liderów. Ich misja będzie trwać:

(1) wyznaczone „1260 dni” [3,5 roku].

Radykalne i szokujące zmiany w świecie ludzkim rozpoczną się od bardzo ważnego, traumatycznego wydarzenia w życiu „niewolników Bożych”zniesienia nieustannej ofiaryzwiązanej z ich ‘służbą duchową (świętą) i chrześcijańską, ‘ustawiczną ofiarą pochwalną’, ‘ofiarą żywą, świętą’, ‘ofiarą duchową’. Kto tego dokona? Wielu ludzi może być zaskoczona i wręcz wstrząśnięta, że takiego ‘przestępstwa [wtargnięcia]dopuści się największe mocarstwo, które jest dzisiaj zdeklarowanym strażnikiem demokracji na świecie, obrońcą praw człowieka, wolności słowa i religii [zobacz autorytaryzm i autorytaryzm].… Kontynuuj czytanie

1. ‘KONIEC W WYZNACZONYM CZASIE’!

Aktualizowany: 24.11.2023

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • OSTATECZNE ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

PILOT proroctwa:

„Ja ci wyjaśnię — powiedział [anioł] — co będzie pod koniec czasu gniewu, gdyż koniec przypadnie na wyznaczony czas”.

PROROCZE TRZY „biada” Apokalipsy czy Objawienia są na pewno ułożone chronologicznie. Usilne nieuznawanie tego biblijnego porządku jest zafałszowywaniem, wprowadzaniem w błąd i ukrywaniem istotnego klucza zrozumienia proroctw Słowa Bożego!!! To na apokaliptyczne TRZY „biadaPisma Świętego powinniśmy kierować swą szczególną uwagę, traktując je wręcz priorytetowo jako fundamentalne!!! Wtedy rozważane proroctwa Pisma Świętego staną się dla nas bardziej zrozumiałe i oczywiste, ponieważ będą uporządkowane.

Omawiany poniżej temat także został z modlitwą dokładnie, ‘wnikliwie’, z należytąstarannością zbadany’ i rozważony. Jak zawsze ściśle trzymamy się reguł i zasad właściwej interpretacji treści Słowa Bożego. Niemniej przy całym wysiłku i ten temat może zawierać pewne nieumyślne uchybienia, które będą natychmiast poprawiane. Dlatego, że:

„nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz przez ujawnienie prawdy polecamy siebie przed obliczem Boga sumieniu każdego człowieka”.

Wręcz doskonale pamiętamy Słowa samego Boga:

Lecz Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego Słowa”.

 • „Słuchajcie Słowa Pana [JHWH, Bóg Ojciec] wy, którzy z drżeniem odnosicie się do jego Słowa.

Pismo Święte: Objawienie 8:13; 9:12; 11:14; 16:17 bw; 19:15; Daniela 8:19 snp, bt, nwt-pl; 10:21 bw; 12:1,2,10 nwt-pl; Mateusza 24:21,22 pau; Marka 13:19,20; Łukasza 21:25,26; Jana 5:28,29; Dzieje 17:11; 24:15; 2Koryntian 4:2 nwt-pl; Izajasza 66:2,5 bw.

 • ‘W wyznaczonym czasie końca wszystko to się stanie’!

Nasze rozważania będą dotyczyć szczególnie Księgi Daniela rozdziałów… Kontynuuj czytanie

3. Pana Jezusa: NIEWOLNICY a Jego ‘druga OBECNOŚĆ’!

Aktualizowany: 20.05.2022

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • Zwłaszcza pierwsze 3,5 roku nieszczęść. Możliwe, że już  jest to czas bieżący!
  • OSTATECZNE ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Odpowiada paralelnym proroctwom: szczególnie „drugiemu ‘biada’” i „trzeciemu ‘biada’”.

PILOT proroctwa:

„Ukaże się [Chrystus] po raz drugi już nie w związku z grzechem, ale dla zbawienia tych, którzy pilnie Go wyczekują”.

„Uważajcie! Czuwajcie”!

„Ale gdyby ów zły niewolnik…”.

„Uważajcie! Czuwajcie!”

PAN JEZUS w Księdze Mateusza w rozdziale 24 i 25 odpowiada na pytanie swoich apostołów: jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca świata?” W poprzednim temacie w zasadzie uzyskaliśmy odpowiedź, ale Nasz Pan usilnie nawoływał: „Uważajcie! Czuwajcie! Nie wiecie bowiem, kiedy nastanie ten czas”. Powstaje pytanie: Na czym polega uważanie i czuwanie? Odpowiedź mamy w uzupełniających proroctwo wyjaśnieniach Pana Jezusa, w Jego różnych przypowieściach i przykładach, które składają się na tę jedną odpowiedź. Mają one ścisły związek z Jego „przyjściem” czy „obecnością” i z okresem „końca [zakończeniem] świata”.

Pan Jezus w Księdze Mateusza, w końcowej części rozdziału 24 i w całym 25 rozdziale mówi o obowiązkach, odpowiedzialności osobistej, o nagrodzie za ‘wierną i rozumną’ służbę i o konsekwencji poważnych zaniedbań swoich niewolników. Przybliża nam sytuację jaka będzie wśród tych niewolników ‘w tym czasie’ Jego „przyjścia” czy „obecności” i „końca świata” czy jego ‘zakończenia’? Pierwsi chrześcijanie jako poszczególne osoby byli tymi ‘wiernymi niewolnikami’ Pana Jezusa, a już na pewno wybrani przez Niego i Jego Ojca apostołowie.

Pismo Święte: Izajasza 46:9-11 bw; Hebrajczyków 9:28 bp; Mateusza 24:21,22,48 pau, nwt-pl; Marka 13:19,20,33-37 snpd; Łukasza 21:25,26; Jana 5:28,29; Dzieje 24:15; Objawienie 19:15; Daniela 12:1,2. Korzystamy z przekładów Pisma Świętego… Kontynuuj czytanie

2. Pana Jezusa: „ZNAK OBECNOŚCI i KOŃCA ŚWIATA”!

Aktualizowany: 12.05.2023

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • Ważne! Nowe spojrzenie na proroctwo Pana Jezusa! Włącz pełną aktywność swego umysłu!

PILOT proroctwa:

(…) jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca [zakończenia] świata”?

„A zaraz po ucisku [wielkim, presji wielkiej] tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego [Pana Jezusa].

„Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach [w obłokach] niebieskich z mocą i wielką chwałą”.

(Aniołowie) zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego”.

 • Gr. „lamentować” to: rozpaczać, mdleć, być bezradnym, uderzać się w pierś, biadać, płakać’.

CZĘŚĆ 3:

 • Co się będzie działo POD KONIEC ostatecznego ≈3,5 roku osaczania tego świata natłokiem nieszczęść i ich śmiertelnego mega-miażdżenia! Już po przełomowym wydarzeniu transgresjiwtargnięcia do świętej i wyłącznej sfery Boga?
 • Kiedy to pod przewodnictwem ostatniego super-mocarstwa = bestii z ziemi’ = „króla północy”‘na jedną godzinę weźmie władzę bestia wychodząca z otchłani’czyli ‘ustawiona (postawiona) obrzydliwość (ohyda) spustoszenia’ = bałwochwalczy ‘obraz bestii z morza’.

(Daniela 7:21,25; 8:9-14; 11:31; 12:11; Mateusza 24:15; Marka 13:14; Objawienie 11:7; porównaj 13:1-18; 17:1-18)

Odpowiada równoległym i paralelnym proroctwom z Objawienia 11:15 do 19:21:

(3a) ‘Trzeciego „biada”’, lecz zwłaszcza w jego zakończeniu, zaraz wręcz natychmiast po ‘wielkim ucisku [wielkiej presji].

(3b)… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.