?>

Ich sens: PROROCTWA Wszechmocnego Boga!

Aktualizowany: 23.09.2022

MEGA-GROZA i ROZPACZ BEZRADNYCH NARODÓW!

 • Proroctwo Jezusa Chrystusa:

Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

NIEODWRACALNE WYROCZNIENatłok wstrząsających nieszczęść!

Apogeum miażdżącego osaczania! Niestety!

Bezwzględne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię”.

       BARDZO ISTOTNE:

 • Proroctwa Wszechmocnego Boga to nie tyle Jego trafne odgadywanie przyszłości.
 • Co publicznie ogłaszane Jego cele, zamierzenia, postanowienia i prawomocne wyroki !!!
 • Jego proroctwa są obwieszczane wszystkim, wszem wobec i każdemu z osobna, a więc w niebie i na ziemi.

Oto niebiańska sceneria, w której ogłaszane jest Boga proroctwo:

„Patrzę [prorok Daniel] — ustawiono trony, zajął miejsce Odwieczny [Przedwieczny Bóg Ojciec]. Jego szata była biała jak śnieg, włosy na głowie jak czysta wełna [Jego wszechogarniająca Świętość – czystość]. Jego tron niczym płomienie ognia, a koła tronu jak płonący ogień [absolutna przenikliwość sądu].

Rzeka ognia wypływała sprzed Niego! Służyło Mu tysiąc tysięcy, stało przed Nim dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy [niezliczone rzesze]! Sąd zajął miejsce i rozwinięto zwoje.

 • Moją uwagę przykuł dźwięk wyniosłych [bluźnierczych zwłaszcza wobec Boga] słów, które wypowiadał róg [super-mocarstwo ostatnie]. W końcu zobaczyłem, że bestię zabito [wszystkie mocarstwa wywodzące się ze starożytnego Rzymu], a jej ciało zniszczono; rzucono je w ogień, na spalenie [nieodwracalne zniszczenie].
 • Pozostałym bestiom też odebrano władzę, lecz przedłużono im życie do wyznaczonego okresu i ustalonego czasu [42 miesiące = ostateczne 3,5 roku].
 • Proroctwa Tego Boga są bezwzględnie i nieodwołalnie urzeczywistniane – zawsze wykonane w terminie
 • Czy Wszechmocny Bóg dokonuje tego osobiście?

ABSOLUTNE panowanie Świętego i Wszechmocnego Boga Ojca opiera się na ‘wszelkiej władzy’ Jego Chrystusa oraz na niezwykle potężnych Jego stworzeniach duchowych, ‘serafach’ i ‘cherubach’ (lub serafini i cherubini). W biblijnych wizjach te lojalne istoty Boskie mają cztery twarze: lwa, wołu, orła i człowieka oraz wiele oczu. Symbolika ta wskazuje na ich potężną siłę i niezwykłą skuteczność w błyskawicznym działaniu. Na przewagę nad innymi stworzeniami inteligentnymi, na ich siłę oddziaływania i wywierania wpływu. Mają fenomenalny wzrok, przenikliwe postrzeganie, a więc doskonałe poznanie Boskich tajemnic, celów i dalekowzroczną mądrość. Obdarzeni wielką inteligencją kierują się w życiu doskonałą miłością. Głębokie uczucie przejawiają zwłaszcza do swego Ojca, z którym łączy ich szczególnie bliska i silna więź. Są odważni w krzewieniu praworządności i Świętości Boga, pracowici, cierpliwi, niestrudzeni i wytrwali w pełnieniu świętej służby swemu Wszechmocnemu Ojcu.

Do ‘niezliczonej rzeszy’ lojalnych stworzeń należą ciężko pracujący ‘aniołowie Boga’. Ta armia potężnych istot niebiańskich, zajmuje się realizację celów, zamierzeń, postanowień i wykonywaniem prawomocnych wyroków swego Ojca. Publicznie więc, z powodzeniem i z sukcesem realizują oni Jego proroctwa, nieodwracalne wyrocznie. W pełnieniu swej misji zmagają się oni z zaciekłym sprzeciwem i zawziętym oporem kłamliwej opozycji niebiańskiej. Na czele tej rewolty stoi „władca tego świata”, biblijny szatan diabeł, mający do dyspozycji zgraję ‘swoich aniołów’, demonów. Jednak lojalni aniołowie Wszechmocnego Boga Ojca mają potężne wsparcie Jego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, dlatego nie uchybią w niczym.

„Błogosławcie Panu [JHWH, Bóg Ojciec], aniołowie jego, potężni siłą, wykonujący Słowo Jego, aby słuchano głosu Słowa Jego”!

 • „Oto Ja [JHWH, Bóg Ojciec] posyłam Anioła (…) moje Imię jest w nim. Mój Anioł bowiem pójdzie (…).
 • „Miał on [anioł] ewangelię wieczną, aby ją głosić, mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom”.

„Odsłonięcie tajemnicy [objawienia] wydarzeń, jakie mają nastąpić w najbliższym czasie, powierzył Bóg Jezusowi Chrystusowi, aby wszystko ukazał swoim sługom [niewolnikom]; on [Jezus] więc za pośrednictwem anioła objaśnił to swojemu słudze [niewolnikowi] Janowi.

Dano’ [gr. ‘didōmi’] aniołom Boga wielkie pełnomocnictwo, jurysdykcję i ponadludzką moc sprawczą pochodzącą od Wszechmocnego Boga. On swym aniołom przyznał, zezwolił czy zlecił, aby wpływając na sytuację inicjowali, powodowali określone przyczyny. Wywołują one na globie ziemskim, w sferze i relacjach ludzkich, oczekiwane przez Tego Boga zjawiska jako skutki, które spełniają dokładnie Jego proroctwa. Wyobrażenie o tym daje nam bardzo stosowna metafora biblijna:

„Oto drabina (schody) stała na ziemi, a wierzchołkiem sięgała nieba, i oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”.

Zaangażowanie aniołów w ‘wykonywanie Słowa Boga’, w realizację celów, zamierzeń, postanowień i wykonywania prawomocnych wyroków swego Ojca oraz związanych z tym ich zadań, jest olbrzymieTe oddane swemu Świętemu, Wszechmocnemu Bogu Ojcu Boskie stworzenia zajmują się tym skutecznie i ustawicznie. Tu znajdują treść swego życia, najgłębszy jego sens i swe szczęście.

W samej tylko Księdze Objawienia o zaangażowanych aniołach Boga na globie ziemskim, mówi się, aż 70 razy! Uświadamia nam to, jak:

 • Absolutnie pewne jest nieubłagane dokonanie się Jego bezwzględnych proroctw!!!
 • Jednakże wszelkie działania Boskie zawsze są święte, moralnie czyste i nieskazitelne!

Nieuchronnie, niezawodnie i nieomylnie proroctwa Wszechmocnego Boga wypełniały się, wypełniają się i będą się z absolutną pewnością wypełniać. Są one bezsprzecznym dowodem, że On jako Odwieczny i Nieśmiertelny ‘Był, Jest i Przychodzi [Nadchodzi]. Co znaczy, że Wieczny Bóg uczestniczył, uczestniczy i zawsze będzie aktywnie uczestniczył w kształtowaniu historii ludzkości.

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię”.

 • „tak będzie ze Słowem, które wychodzi z Moich ust, nie wraca do Mnie bezowocnie, zanim nie wykona tego, co chciałem, i nie osiągnie celu [pomyślnie osiągnie sukces], w jakim je posłałem”.
 • „Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić.
 • „Stoję [JHWH, Bóg Ojciec] na straży mojego Słowa”.

______________________________________________________

 • (!!!Bezwzględność wypełnienia proroctw Wszechmocnego Boga determinuje, wręcz wywiera potężną presję na scenę tego świata ludzkiego. Wywołuje określoną sytuację i powoduje nieubłagany rozwój wydarzeń!

______________________________________________________

„PAN [JHWH, Bóg Ojciec] mi [prorokowi Habakukowi] odpowiedział: Zapisz to widzenie [wyrocznia, proroctwo] i wyryj na tablicach [tabliczkach], aby je szybko można było odczytać.

 • „Bo widzenie dotyczy wyznaczonego czasu, na pewno wkrótce się spełni. A jeśli się odwlecze, to go oczekuj, gdyż niezawodnie przyjdzie, nie opóźni się.

Jest niemożliwe, nie do pomyślenia i niewyobrażalne, wręcz absurdalne, aby proroctwa Tego Boga zawiodły. Absolutna pewność proroctw potwierdzona jest bowiem Jego przysięgą na życie Najwyższego i Świętego Autorytetu – na Siebie Samego!!! W żaden sposób nie zmieni tego bezwstydne naruszanie czy podważanie Jego Świętej i Wiecznej Reputacji. Ich wypełnienie to TYLKO kwestia czasu.

„Bo ja jestem Bogiem [JHWH] – i nie ma innego! PRZYSIĘGAM NA SIEBIE [Samego]: z ust moich sprawiedliwość [prawość, prawdomówność] wychodzi, Słowo nieodwołalne!!!

Dokładnie spełnią się wszystkie „zapisane w Księdze Prawdy” Proroctwa Niezwykłego i Wszechmocnego Boga! On „przysięga na Siebie”, a Jego Słowo to „Słowo nieodwołalne”, bowiem stoi za tym Jego Wieczna, Święta Reputacja oraz Jego Boski, Święty i Wieczny Autorytet! Ogłaszane przez aniołów i przez nich realizowane proroctwa Tego Boga dotyczące końca tego świata ludzkiego, potwierdzone zostały także przez nich PRZYSIĘGĄ na życie Odwiecznego, Nieśmiertelnego, Świętego i Wszechmocnego Boga.

[Anioł] podniósł swoją prawą i lewą rękę ku niebiosom i przysiągł na życie Wiekuistego [Boga Ojca].

„Anioł (…), podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na Żyjącego na wieki wieków [Boga Ojca].

 • Istotne! Dokonania potężnych aniołów Wszechmocnego Boga będą dla wielu wyraźnie widoczne w ostatecznym 3,5 roku mega-miażdżących nieszczęść. A już na pewno będzie oczywisty dla wszystkich jego spektakularny finał.

W wypełnianiu proroctw Bożych, niewielki lecz jakże zaszczytny swój udział mają też niektórzy ludzie. Ci, którzy aktywnie uczestniczą w ujawnianiu ich temu światu ludzkiemu i ‘strzeżeniu’ oraz ‘przestrzeganiu’ ich.

„Moje słowa wkładam [JHWH, Bóg Ojciec] teraz w twoje usta [proroka Jeremiasza].

„PAN [JHWH, Bóg Ojciec] mi [prorokowi Habakukowi] odpowiedział: Zapisz to widzenie [wyrocznia, proroctwo] i wyryj na tablicach [tabliczkach], aby je szybko można było odczytać.

„Trzeba ci [apostołowi Janowi] ponownie prorokować nad ludami i narodami, i językami, i wieloma królami”.

 • „I dam władzę [alegoryczno-symbolicznym] dwóm moim [Boga] świadkom, którzy będą prorokować. Oni (…) stoją przed Bogiem ziemi”.

Anioł Boży przekazujący proroctwo Księgi Apokalipsy/Objawienia oznajmił apostołowi Janowi:

„Jestem współsługą [współniewolnikiem] twoim i twoich braci proroków oraz tych, którzy trzymają się [gr. ‘tēréō’] słów zapisanych w tym zwoju [Księgi Objawienia].

We wprowadzeniu do tego super-proroctwa i w jego zakończeniu zapewniono:

Szczęśliwy, który czyta, i [ci] którzy słuchają słów Proroctwa [Księgi Objawienia], a strzegą [gr. ‘tēréō’] tego, co w nich napisane, bo chwila [gr. ‘kairos’] jest bliska [gr. engýs].

„A oto przyjdę niebawem. Szczęśliwy, kto strzeże [gr. ‘tēréō’] proroczych słów tej księgi [Objawienia/Apokalipsy].

 • Gr. ‘tēréō’ właściwie to zachowywać, strzec, pilnować’; metaforycznie: aby ‘zachować w takim stanie, w jakim się znajduje’ (Lexicon Strong’s G5083).

BARZDZO ISTOTNE biblijne znaczenie!

 • Gr. ‘kairós’ to: ‘czas określony, ustalony, wyznaczony’, to także odpowiednik tego: ‘co czas przyniesie, stan czasu, rzeczy i wydarzenia czasu’ (Lexicon Strong’s G2540).
 • Natomiast gr. ‘kairós engýs’ znaczy dosłownie, że ‘czas jest w zasięgu ręki (pod ręką) i dotyczy ‘rzeczy bliższych, mających się wkrótce wydarzyć’.
 • Gr. ‘tachy’ znaczy ‘wkrótce, bez zwłoki, szybko, spiesznie, nagle, niezwłocznie, natychmiast’, a gr. ‘tachos’ znaczy dosłownie ‘szybkość, pośpiech czy ‘w pośpiechu’.
 • W Księdze Objawienia gr. ‘tachy’ występuje 7 razy w 2:5,16; 3:11; 11:14; 22:7,12,20 i gr. ‘tachos’ w 1:1; 22:6. A gr. ‘kairós engýs’ w 1:3; 22:10 oraz gr. ‘kairós’ w 1:3; 11:18; 12:12,14; 22:10.
 • Zobacz Lexicon Strong’s G1451, G2540, G5035, G5034 i przekład interlinearny, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).
 • Odnośnie ‘przyjścia’ czy ‘obecności’ Pana Jezusa, czyli czasu ostatecznego, porównaj Mateusza 24:32,33; Marka 13:28,29; Łukasza 21:30,31, gdzie występuje także gr. ‘kairós engýs’ ‘czas jest w zasięgu ręki (pod ręką) i dotyczy ‘rzeczy bliższych, mających się wkrótce wydarzyć’.

Pismo Święte: Izajasza 6:1-8; 44:25 bt; 45:21-23 pau, bp, bt, bw; 46:9-11 bw; 55:8-11 eku; porównaj 14:24; zobacz leksykon Strong’a H7650 – hebr. ‘shaba`’ to mocna, pełna i zupełna przysięga, dlatego powtarzana jakby siedem razy [hebr. ‘sheba`’ – biblijne znaczenie symboliki tej liczby w stosunku do Boskich działań: pełnia i zupełność]. Jeremiasza 1:5,9-12 bp, bgn; Ezechiela 1:5-28; 9:3; 10:1-22; 11:22; Daniela 2:28 br; 7:7-27 eib, pau; 10:11-14,20,21 pau, bt, bw; Daniela 12:1,7 bp; Habakuka 1:12 bp; 2:2,3 eku; Amosa 3:7,8; Objawienie 1:1,3 wsp, bp; 4:6-9; 5:11 wsp; 6:2,4,8; 7:2; 8:2; 10:5-11 bp, tpnt; 11:3-7,10; 12:7-9; 14:6,7 dos; 15:1,6-8; 16:1,8,9,19; 18:1 bw (Lexicon Strong’s G1849); 19:10; 22:7,9 bp, eib; Psalm 103:20 bw; 2Mojżeszowa 23:20-23 ubg; 1Mojżeszowa 28:12 lub; Jana 1:51; 8:44 (pochodzenie diabła i demonów); 14:30; Mateusza 7:13,14; 11:25-30; 13:39,41,49; 24:21,22,30,31; 25:31-33 pau; 28:18; Marka 13:19,20; Łukasza 21:25,26; Hebrajczyków 12:22 ubg psz, pau, lub, eku, bw, br, bp; Judy 1:14,15 pau; Efezjan 6:11-13 bw, nwt-pl, tpnt, psz, wsp.

_________________……………………_________________

EPILOG:

Któż by się Ciebie [Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego] nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą [oddadzą pokłon, hołd], bo ujawniły się [stały się jawne] Twoje sprawiedliwe wyroki”.

Pismo Święte: Objawienie 15:4 bp.

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

 • Dodaj swój komentarz: tylko na końcu najnowszego wpisu.
 • Napisz do redakcji: biblia@trzybiada.org
Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.