?>

Miesięczne archiwum:

3. Pana Jezusa: NIEWOLNICY a Jego ‘druga OBECNOŚĆ’!

Aktualizowany: 20.05.2022

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

  • Zwłaszcza pierwsze 3,5 roku nieszczęść. Możliwe, że już  jest to czas bieżący!
    • OSTATECZNE ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

  • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Odpowiada paralelnym proroctwom: szczególnie „drugiemu ‘biada’” i „trzeciemu ‘biada’”.

PILOT proroctwa:

„Ukaże się [Chrystus] po raz drugi już nie w związku z grzechem, ale dla zbawienia tych, którzy pilnie Go wyczekują”.

„Uważajcie! Czuwajcie”!

„Ale gdyby ów zły niewolnik…”.

„Uważajcie! Czuwajcie!”

PAN JEZUS w Księdze Mateusza w rozdziale 24 i 25 odpowiada na pytanie swoich apostołów: jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca świata?” W poprzednim temacie w zasadzie uzyskaliśmy odpowiedź, ale Nasz Pan usilnie nawoływał: „Uważajcie! Czuwajcie! Nie wiecie bowiem, kiedy nastanie ten czas”. Powstaje pytanie: Na czym polega uważanie i czuwanie? Odpowiedź mamy w uzupełniających proroctwo wyjaśnieniach Pana Jezusa, w Jego różnych przypowieściach i przykładach, które składają się na tę jedną odpowiedź. Mają one ścisły związek z Jego „przyjściem” czy „obecnością” i z okresem „końca [zakończeniem] świata”.

Pan Jezus w Księdze Mateusza, w końcowej części rozdziału 24 i w całym 25 rozdziale mówi o obowiązkach, odpowiedzialności osobistej, o nagrodzie za ‘wierną i rozumną’ służbę i o konsekwencji poważnych zaniedbań swoich niewolników. Przybliża nam sytuację jaka będzie wśród tych niewolników ‘w tym czasie’ Jego „przyjścia” czy „obecności” i „końca świata” czy jego ‘zakończenia’? Pierwsi chrześcijanie jako poszczególne osoby byli tymi ‘wiernymi niewolnikami’ Pana Jezusa, a już na pewno wybrani przez Niego i Jego Ojca apostołowie.

Pismo Święte: Izajasza 46:9-11 bw; Hebrajczyków 9:28 bp; Mateusza 24:21,22,48 pau, nwt-pl; Marka 13:19,20,33-37 snpd; Łukasza 21:25,26; Jana 5:28,29; Dzieje 24:15; Objawienie 19:15; Daniela 12:1,2. Korzystamy z przekładów Pisma Świętego… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.