?>

Miesięczne archiwum:

Nieubłagany scenariusz: MEGA-FINAŁ ANTYRELIGIJNEJ KRUCJATY!

MOTTO:

(Ja) [JHWH, Bóg Ojciec], znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

  • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!
  • NIESZCZĘŚCIE! NIESZCZĘŚCIE!! NIESZCZĘŚCIE!!! — Niestety! Niestety!! Niestety!!!

Aktualizowany: 16.04.2021

Dział tematyczny: Mega-zmiana sceny tego świata! GLOBALNY CIOS:

  • (1Nieodwracalny kres świata tyranii religijnej!
  • (2Ostateczna klęska świata politycznego! Skąd?

Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”. Jedno biada przeminęło. Oto nadchodzą (…) jeszcze dwa biada”.

„Gdy więc zobaczycie obrzydliwość [ohydę] spustoszenia [dewastacji], o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie)”.

Drugie biada przeminęło. Oto szybko nadchodzi trzecie biada”. Stało się”!

(Objawienie 8:13; 9:12; 11:14 nwt-pl; 16:17 bp; Mateusza 24:15 ubg)

Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza przedostatnie (pierwsze) 3,5 roku i najprawdopodobniej bieżący oraz tuż po jego zakończeniu, następnie ostateczne 3,5 roku.

  • To niezwykłe proroctwo jest fundamentalne i nie tylko jest uporządkowane chronologicznie, lecz jest w doskonałej harmonii z pozostałymi proroctwami Pisma Świętego!
  • Włącz ‘cały swój umysł’ fenomenalny system poznawczy!

   PROROCTWA dotyczące końca tego złego świata ludzkiego, nie sposób właściwie zrozumieć bez chronologicznego proroctwa trzech „biada” Księgi Apokalipsy czy Objawienia. Koniecznie trzeba uczciwie i rzetelnie uznać ten biblijny, oczywisty porządek. A wtedy pozyskamy: istotny i niezbędny klucz zrozumienia wszystkich proroctw Słowa Bożego dotyczących końca obecnego świata ludzkiego! Wypełniające się proroctwa tego potrójnego ‘nieszczęścia przypadają na szczególnie burzliwy okres dziejów tego świata. Kiedy to świat ludzki jaki obecnie znamy ostatecznie skończy się!

  • Synonimy słowa „biada”: nieszczęście, strach, zgroza, katastrofa, ucisk, przeciwności losu, próby, trudności, smutek, cierpienia, nędza, ból, agonia, a także: cios, ruina, szkoda, plaga, depresja, tragedia.

Tło realizowanego proroctwa trzechBIADA” 

   Proroctwo „pierwszego ‘biada’” spełniła ‘wyrządzająca… Kontynuuj czytanie

?>
  • cheap replica nfl jerseys
  • Your best handbags in daily nba jerseys with comparable high quality. Prepare you for joy nba jerseys is indispensable in people's livesyou really need it.