?>

Miesięczne archiwum:

OCALONE „OWCE” PANA JEZUSA! Kiedy?

Aktualizowany: 24.10.2022

Dział tematyczny: Proroctwa i nauka Pana Jezusa!

„I [JHWH, Bóg Ojciec] podniesie sztandar dla narodów”.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a mój ciężar lekki”.

(Izajasza 11:10,12 ubg; Mateusza 11:28-30 pau)

  • Religijnipseudo-nauczyciele’ [‘fałszywi’, z gr. dosłownie ‘kłamliwi’] to uparci dostawcy ‘atrakcyjnych dóbr zbawienia’ – oni tylko uwodzą i zwodzą swymi quasi„drzwiami” oraz quasi„drogą”!
  • Ci ‘niezbędni’ pseudo-pasterze religijni, notorycznie ‘kradną’ uczucie, które całe kierowane ma być najpierw i przede wszystkim do Wszechmocnego Boga Ojca oraz do Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. W gruncie rzeczy ‘kradną’ życie potencjalnych ‘owiec’ należące tylko do Nich.
  • To są ‘pastuchy-łobuzy’, bowiem uparcie usiłują przejąć nad tymi ‘owcami’ kontrolę, bezczelnie wykorzystując ‘magię’ swej władzy, dominacji, podporządkowania i zniewolenia religijnego.

Apostoł Paweł: (…) wśród was pojawią się kłamliwi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne rozłamy. Wyprą się swego Władcy, który ich odkupił (…). Będą was mamić wymyślnymi słowami i wykorzystają dla zaspokojenia swej zachłanności”.

PAN JEZUS CHRYSTUS jest Wspaniałym Nauczycielem i Pasterzem dla swoich ‘owiec’, czyli posłusznych tylko Jemu naśladowców oraz Jego Ojcu. Już w Edenie, a potem Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi (Izrael) i Mojżeszowi proroctwa Boże zapowiadały Jego pojawienie się jako „Potomstwa” czy „Potomka”, przez którego wszystkie narody ziemi doznają błogosławieństwa [szczęścia]. Dlatego Pan Jezus serdecznie zaprasza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie”.

Pismo Święte: 2Piotra 2:1-3 pau; 1Mojżeszowa 3:15 bp; 12:1-3 bp; 22:18 bp; 26:4,5; 28:14; Galacjan 3:8,16; Dzieje 3:25; Mateusza 11:28 pau; porównaj Hebrajczyków 13:8.

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy”

Pan Jezus Chrystus, „Potomek” Abrahama, pojawił się wśród… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.