?>

Miesięczne archiwum:

CHRYSTIANIZM DROGĄ — nie INSTYTUCJĄ ZBAWIENIA?

Aktualizowany: 5.02.2021

Dział tematyczny: Proroctwa i nauka Pana Jezusa!

„Pozwólcie obu rosnąć razem aż do żniwa”.

„Otworzę wasze groby [niewoli] i wyprowadzę was z grobów waszych, ludu mój”, i ożyli, (…)rzesza bardzo wielka”.

(Mateusza 13:30 dos; Ezechiela 37:10,13 bw, bp)

DZISIAJ mamy do czynienia z chrześcijańskim „Izraelem Bożym”, „ludem Bożym” czyli społecznością chrześcijańską. Każdy jego uczestnik jest ‘powołany (wezwany) przez Boga do wspólnoty [gr. ‘koinōnia’] z Jego Synem, Jezusem Chrystusem, Naszym Panem’. Ta wspólnota chrześcijan nie jest instytucją zbawienia i najwyraźniej jest rozproszona oraz nieliczna. Tak jak pierwotnie wierni chrześcijanie tworzą ‘zbór [gr. ‘ekklēsia’ (kościół)] gromadzący się w ich domu. Jest to więc ‘zgromadzenie’ wiernych chrześcijan, całe „ciało” chrześcijan rozproszone po całej ziemi. Pan Jezus jednoznacznie oświadczył: „gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich”. Nasz Zbawiciel jednak zapewnił: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie”. A także: „Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni są ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują”! Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę [Słowo], a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać. Dlatego Bóg „Najwyższy nie mieszka w świątyniach, zbudowanych przez ludzi”.

Gdzie są dzisiaj „prawdziwi czciciele” Boga?

„Ja [Jezus] jestem drogą prawdziwą do życia. Każdy dochodzi do Ojca tylko przeze Mnie”.

„A jakże ciasna jest brama i jak wąska droga, która prowadzi do życia! I niewielu ją odkrywa.

Proroctwa zapowiadają nagłe i wyraźne odrodzenie czy też odbudowanie drogi chrystianizmu. Wszechobecna dzisiaj różnorodność zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych religii tego świata, zwłaszcza religii… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.