?>

Miesięczne archiwum:

3. CHRZEŚCIJAŃSKI ‘IZRAEL BOŻY’!

Aktualizowany: 24.02.2019

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie”.

Uważajcie więc na to, w jaki sposób słuchacie[Słowa Bożego]”.

(Jana 14:6 nwt-pl; Łukasza 8:18 br)

Uwaga! Między innymi z myślą o ewangelikalnym (ewangelicznym) chrześcijaństwie

  • Trzeba koniecznie iść za nauką Pisma Świętego, a nie za jakąś ludzką i omylną instytucją czy organizacją zbawienia!!!

DZISIAJ nie potrzebujemy pośrednictwa ludzkich kapłanów, ponieważ Prawo Mojżeszowe nas nie obowiązuje. Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę ‘raz na zawsze’. „Zły niewolnik” nie tylko u Świadków Jehowy (skrót ŚJ.) jako zbiorowy ‘naczelny kapłan-pomazaniec’, stoi na czele ‘pomazańców’, wszyscy razem według Pana Jezusa są tylko „fałszywymi [kłamliwymi] pomazańcami”. Tworzą oni instytucje ‘trzymające władzę’ na wzór żydowski, domagając się od wszystkich bezkrytycznego posłuszeństwa. Twierdzą też, że są ‘pośrednikiem’ Jezusa i ‘Bożym’ prorokiem dla narodów. A są kłamliwymi, obłudnymi i wyjątkowymi świętoszkami, dewotami czy bigotami zapatrzonymi w siebie, a nie w Boże Słowo Prawdy.

Wszyscy wierni i ochrzczeni chrześcijanie wchodzą na symboliczny dziedziniec świątynny (stan prawości) przez owe jedne ‘drzwi’, jedną ‘bramę’, ‘drogę’, a to poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który umarł za nas i zmartwychwstał.

  • To Osoba Jezusa Chrystusa stanowi centrum wiary chrześcijańskiej.
  • Dzisiaj jest to ten jeden, jedyny sposób dostania się do Boga Ojca, aby uzyskać zbawienie i ocalenie.

Pismo Święte: Rzymian 10:4; Mateusza 12:6; 24:24,48-51; Hebrajczyków 7:27; 9:11,12,28; 10:10-14; Łukasza 12:45-48; Marka 13:21,22 bgn; Jana 6:45; 14:6; 10:7,9; 17:3; Objawienie 7:9,10,13-15; 21:1-8.

Lepsze  „Nowe Przymierze” dla chrześcijańskiego „Izraela”!!!

Proroctwo JHWH, Boga Ojca zapowiedziało Nowe Przymierze, które zostało ponownie zawarte z Jego wybranym Izraelem poprzez Większego Pośrednika, Jego Chrystusa (Pomazańca) i Zbawiciela. Stare Przymierze, Mojżeszowe Żydzi jako naród zerwali i w zdecydowanej większości odrzucili Bożego Mesjasza, Chrystusa. „Nowe Przymierze” obowiązuje nowy Izrael, lud… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.