?>

Miesięczne archiwum:

IMIĘ BOGA i IMIĘ Jego CHRYSTUSA?

Aktualizowany: 27.06.2023

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

  • IMIĘ MOJE JEST W NIM.

Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który B, Który Jest i Który Przychodzi.

  • Istotna PrawdaTrzeba jednoznacznie stwierdzić, że u Pana Jezusa i u Jego apostołów nie istniał problem Imienia Boga Ojca. Nie istniała żadna polemika na temat Imienia Bożego, ponieważ oni NIE zwracali się do Boga po Imieniu, lecz mówili Bóg Ojciec. Pierwsi chrześcijanie głosili tylko o Imieniu Jezusa Chrystusa, który został wybrany przez Boga Ojca na Zbawiciela ludzi, i który jest też Jego Bogiem Ojcem.

„do wszystkich [chrześcijan], którzy na każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, Władcy (Pana) ich oraz naszego. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, i Pan Jezus Chrystus, będą waszym udziałem.

CZY BÓG MA IMIĘ?

DLA wnikliwego i rzetelnie studiującego Biblię Świętą, inaczej Pismo Święte, jest rzeczą oczywistą, że Wszechmocny Bóg Ojciec ma imię. Nie znamy jednak pierwotnej wymowy hebrajskiego Tetragramu יהוה, czyli „JHWH”. Obecnie większość biblistów skłania się ku formie czy wymowie ‘Jahwe’. Skróconą formę imienia Bożego „Jah” [hebr. יה (JH)] wielokrotnie spotykamy np. w Psalmach. Świadkowie Jehowy (skrót ŚJ.) niezmiennie posługują się formą ‘Jehowa’. W ich Biblii własnej ‘nwt’, aż 4 razy w Objawieniu 19:1-6 znajdujemy skróconą formę imienia Bożego „Jah”. Chodzi o znane wyrażenie ‘Alleluja’ pisane po gr. hallēlouïa’, które jest połączeniem dwóch słów hebr. „הָלַל יָהּ” [halal Jah] – chwalcie JH [skrót JHWH], stądchwalcie Jah!.

Jeśli jednak chcemy używać formy Imienia Bożego ‘Jehowa’, które na pewno jest słowemhybrydą, to trzeba mieć świadomość znaczenia hebrajskich słów (Je)hâvâhi (Je)hôvâh’.

  • Ogólnie mówiąc hebr./aram. hâvâh[lub hăwâ i jego czasownik hâyâh (hebr. hwh)] to: stać… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.