?>

Miesięczne archiwum:

KAŻDY OSOBIŚCIE!

Aktualizowany: 1.12.2017

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

„Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu”.

jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony”.

‘Kiedy Jezus przybędzie, (…) będzie oddzielał jednych ludzi od drugich’.

(Rzymian 14:12 bw; Łukasza 17:34-36; Mateusza 25:32 bt)

   CO WYNIKA z analizy Słowa Bożego, z szerokiego kontekstu Jezusowych przypowieści zawartych w Mateusza 24:3 do 25:46 (nwt-pl) oraz paralelne Marka 13:4-37; Łukasza 12:34-48; 17:20-37; 21:7-37? Znajdujemy tu ważną odpowiedź Pana Jezusa na pytanie apostołów:Kiedy to nastąpi i co będzie znakiem twojej obecności [przyjścia] oraz zakończenia systemu rzeczy [końca świata]? Odpowiedź, która odnosi się do tego znaczącego okresu, zachowuje swą ciągłość aż do końca 25 rozdziału Księgi Mateusza. Skąd ten wniosek? W Lexicon Strong’s znajdujemy wyjaśnienie. Pierwsze słowo z 25 rozdz. Ks. Mateusza to gr. ‘tote’, które polskie przekłady Biblii oddają słowem ‘wtedy’ czy ‘wówczas’, w gr. dosłownie znaczy ‘w tym czasie’, wskazując na jednoczesne zdarzenia lub wynikające z konsekwencji zdarzeń. To jest jedna i zwarta odpowiedź Pana Jezusa bez wątpienia odnosząca się do Jego ‘obecności i zakończenia świata’. W 24 i 25 rozdz. Ks. Mateusza, Pan Jezus aż 16 razy posługuje się tym słowem – w gr. ‘tote’. Jezus Chrystus proroczo nakreśla jaka ‘w tym czasie’ będzie sytuacja, zwłaszcza wśród Jego niewolników, „po długim czasie” Jego nieobecności.

Pismo Święte: Mateusza 24:3; 25:19.

Osobista odpowiedzialność każdego niewolnika!

   Od Mateusza 24:45 nasz Pan proroczo omawia aspekt osobistej wierności swych niewolników ‘w tym czasie’ swego przybycia. Pan Jezus pyta: Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi [służby] swojej, aby im dawał pokarm we właściwym [wyznaczonym] czasie?” Czym ma być osobiście zajęty zastany ‘w tym czasie’ przybycia Pana każdy niewolnik? Gr. rzeczownik ‘therapeia’ użyty przez Pana Jezusa to dosłownie ‘opieka, usługiwanie, służba, uwaga, leczenie, uzdrawianie’, kojarzone… Kontynuuj czytanie

?>
  • cheap replica nfl jerseys
  • Your best handbags in daily nba jerseys with comparable high quality. Prepare you for joy nba jerseys is indispensable in people's livesyou really need it.