?>

Miesięczne archiwum:

JAKŻE WAŻNE LEKCJE WIARY!

Aktualizowany: 11.12.2018

Dział tematyczny: Wprowadzenie

‘Czy Pan Jezus rzeczywiście znajdzie wiarę na ziemi’? Łukasza 18:8 nwt-pl.

PAN JEZUS postawił szokujące pytanie: „Kiedy jednak przybędzie Syn Człowieczy, czy rzeczywiście znajdzie wiarę na ziemi? Apostoł Paweł uwydatnia ten problem Tesaloniczanom: „nie wszyscy bowiem mają wiarę”. Natomiast apostoł Jan podkreśla wartość ‘zwycięskiej wiary’: „Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”. „Nasza wiara” stanie się „zwycięstwem” wtedy, kiedy koniecznie posłuchamy ‘usilnej zachęty’ Judy, brata Pańskiego. Nawołuje on „do podjęcia ciężkiej walki o wiarę, raz na zawsze przekazaną świętym”. Apostoł Paweł mówi pod natchnieniem: Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, i dowodem rzeczywistości niewidzialnej”.

Pismo Święte: Łukasza 18:8 nwt-pl; 2Tesaloniczan 3:2 nwt-pl; 1Jana 5:4 bt; Judy 1:3 nwt-pl; Hebrajczyków 11:1 pau.

Pan Jezus woła: „Miejcie wiarę w Boga”! i wskazuje na najlepsze lekcje oraz najlepszą naukę wiary: „Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie”. Pan Jezus powiedział również: „Jeśli ktoś Mnie miłuje, będzie przestrzegał mojego Słowa, i mój Ojciec będzie go miłował — i do niego przyjdziemy, i u niego urządzimy mieszkanie. Kto Mnie nie miłuje, moich słów nie przestrzega, a Słowo, którego słuchacie, nie jest moim (Słowem), lecz Ojca, który Mnie posłał. To już wam powiedziałem w trakcie przebywania z wami. Natomiast Opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

Pismo Święte: Marka 11:22 nwt-pl; Jana 6:45 bt; Jana 14:23-26 dos; Jana 14:23-26 dos.

Na temat wiary pisał James McConcey:

Wiara jest jak gdyby pozostawaniem na całkowitym utrzymaniu Boga. To pozostawanie na całkowitym utrzymaniu Boga zaczyna się dopiero wtedy, gdy przestaję sam się utrzymywać. Utrzymywanie zaś samego siebie kończy się u niektórych z nas dopiero… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.