‘WYRAŹNE OBJAWIENIE SIĘ BOGA’ — KIEDY?

   #Wraz z Bogiem Ojcem Pan Jezus przyjdzie w chwili, kiedy się nie spodziewacie#

Aktualizowany: 17.01.2018

Dział tematyczny: Bezwzględne proroctwakoniec tego świata! Jak się dokona?

— „Oczekując na spełnienie się pełnej szczęścia nadziei i na (wyraźne) objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”. „I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego [Pana Jezusa], i wtedy biadać będą wszystkie plemiona [narody] ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą Tytusa 2:13 bpd; Mateusza 24:30 bw.

Treść: Koniec uwodzących i zwodniczych religii tego świata pierwszym, wyraźnym zwycięstwem Boga! Następnie osobiste ocalenie Jemu wiernych i totalne zwycięstwo nad tym złym światem ludzkim!

       BÓG WSZECHMOCNY to Stwórca i Absolutny Władca duchowo-materialnego Wszechświata, ‘Który Był, Jest i Przychodzi’. Jako Najwyższy Autorytet, wobec tego Wszechświata ujawnił w formie proroctw swe zamierzenia czy postanowienia. Wypełnią się one niezawodnie i nieuchronnie, ponieważ są „zapisane w Księdze prawdy”! Kiedy na ten obecny, zły świat ludzki spadną ‘ostatnie ciosy gniewu Bożego’, spotka go ogromnie dramatyczne spustoszenie. Zaraz też potem dojdzie w nim do wstrząsających i przerażających wydarzeń. Jednak zanim ten świat bezsensów ostatecznie z hukiem na zawsze przeminie, za sprawą Boga nieliczni znajdą swe uwolnienie, ocalenie i zbawienie (Daniela 10:14,21 pau; Objawienie 4:8; 15:1 do 16:21).

       Proroctwa Pisma Świętego staną się dla nas uporządkowane i zrozumiałe kiedy uznamy, że prorocze TRZY „biada” Apokalipsy inaczej Objawienia, są na pewno ułożone chronologicznie. Usilne nieuznawanie tego oczywistego faktu biblijnego pozbawi nas istotnego klucza zrozumienia proroctw Słowa Bożego i wprowadzi w błąd !!! To apokaliptyczne TRZY „biadaSłowa Bożego są dla nas fundamentalne !!! (Objawienie 8:13; 9:12; 11:14)

       Uwertura końca religii tego świata: „Upadł, upadł Babilon wielki”!

       Po opróżnieniu przez siódmego anioła metaforycznej i ostatniej, ‘siódmej złotej czaszy napełnionej gniewem Bożym’, to wszystko zacznie się ostatecznie dokonywać. W metaforycznej i proroczej wizji Objawienia 16:17-21 czytamy: Stało się! I nastąpiły błyskawice, gromy i doszło do tak wielkiego trzęsienia ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi — tak wielkie było to trzęsienie. I stało się, że wielkie miasto [Babilon wielki] rozpadło się na trzy części, a także miasta pogan [narodów] runęły. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, aby mu dać kielich wina szaleństwa [wzburzenia] gniewu Bożego. I wszelka wyspa uciekła i nie znaleziono już gór. I spadł z nieba na ludzi wielki grad, jakby (o wadze) talentu, a ludzie bluźnili Bogu z powodu klęski [gr. dosł. ‘cios’] gradu, gdyż była to bardzo wielka klęska [cios]. Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego. 

       Te wstrząsające, szokujące i traumatyczne wydarzenia eschatologiczne jakie dosięgną ten obecny zły świat ludzki, rozpoczną się od ‘upadku Babilonu wielkiego’„Babilon”, hebr. ‘Babel’ dosł. znaczy ‘zamieszanie’ – wielki i globalny zamęt religijny, czyli jak rozumiemy chodzi o upadek zwodniczych i uwodzących religii tego świata. O czym mówi cytowana wyżej prorocza i metaforyczna wizja? Po metaforycznych ‘błyskawicach i gromach’ ‘dojdzie do tak wielkiego trzęsienia ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi — tak wielkie będzie to trzęsienie’. Po tym ‘wielkim wstrząsie’ ‘wielkie miasto [Babilon wielki] rozpadnie się na trzy części’, czyli nastąpi jego upadek. W Objawieniu 14:8 (bpd) proroctwo mówi wprost: Upadł, upadł wielki Babilon, który winem szaleństwa swojej rozpusty napoił wszystkie narody”! Zrujnowany „Babilon wielki” utraci swój autorytet i straci na znaczeniu, następnie spotka go całkowita zguba. Wskutek tego ogromnego wstrząsu ‘runą miasta narodów’, co ma świadczyć o dezorganizacji i ruinie społecznej tego świata ludzkiego, a przede wszystkim o upadku moralno-duchowym. Może także chodzić o bankructwo czy załamanie się światowego systemu polityczno-finansowo-gospodarczego. Po tych wydarzeniach zrujnowany, ‘upadły Babilon wielki’ znajdzie się na celowniku Boga, aby okazać mu swój gniew, ‘gdyż aż do nieba dosięgną grzechy jego i wspomni Bóg na jego nieprawości”. W tym czasie ‘ucieknie wszelka wyspa i góry znikną’ — instytucje i organizacje tego świata, które do tej chwili mogły wydawać się tak niezależne, trwałe i stabilne. O tej samej sytuacji czytamy w proroctwie ‘otwartej szóstej pieczęci’ w Objawieniu 6:12-17. Zrujnowany „Babilon wielki” nie będzie mógł liczyć na pomoc, ponieważ organizacje polityczne, handlowe, finansowe i wszelkie inne ‛zostaną poruszone [przeniesione, usunięte] ze swych miejsc’ oraz ‛znikną’, ku przerażeniu wszystkich pokładających w nich nadzieje i desperacko szukających w nich ratunku. A następnie w końcu usunięte na zawsze (Objawienie 14:8; 18:2,5,21). W tym świecie nie będzie już bezpiecznych miejsc — żadnych! Omawiane przez nas wyżej proroctwo spełni się w ramach „trzeciego biada” równolegle z ową ‘otwartą szóstą pieczęcią’.

       Właśnie wtedy na chwilę ‘aniołowie powstrzymają wiatry [zniszczenia] ziemi’, tego świata ludzkiego i rozpocznie się bardzo krótka, wyznaczona pora na ostateczną w nim działalność. Co to za działalność i kto się jej podejmie? Jeśli chodzi o wyznaczoną porę, to przypomnij sobie proroctwo Daniela 8:12-14,26 o „2300 wieczorach i porankach [1150 dni]. Możesz o tym czytać w pokrewnych tematach. W omawianej wizji Objawienia 16:17-21 działalność tę nazwano ‘spadającym z nieba na ludzi wielkim gradem’. Zdecydowana większość ludzi będzie wtedy ‘bluźnić Bogu z powodu bardzo wielkiego ciosu’. Będzie to metaforyczny opad zamarzniętej wody, czyli nadzwyczaj twarde orędzie, jednak dla nielicznych okaże się ‘radosną wieścią’. Co to za twarde orędzie czy twarda prawda? Czytamy o niej szerzej w Objawieniu 14:6-20 (bpd), w końcowej części proroctwa „trzeciego biada”, które zaraz potem kończy się ‘porą żniwa, bo dojrzeje żniwo ziemi’ oraz finalnym i przerażającym Armagedonem (porównaj Objawienie 6:17; 7:1-4,9,10; 16:14,16; 19:7-21; Mateusza 13:30,37-43; 24:14; 25:31-33; Marka 13:10).

       Chodzi o ogłoszenie [obwieszczenie] radosnej Ewangelii Wiecznej wszystkim mieszkańcom ziemi’, która zawierać będzie nadzwyczaj twarde orędzie. Z punktu widzenia Boga działalność ta będzie niejako ‘w środku nieba’, dlatego wszyscy ludzie dostrzegą i usłyszą ogłaszane wtedy orędzie. Ogłaszaniem tym kierować będą kolejno występujący trzej aniołowie:

1) Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu [gr. ‘krisis’], i pokłońcie się [Bogu][gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] (Objawienie 14:6,7 bpd; porównaj Dzieje 17:30,31; Mateusza 25:31-33).

Istotne! Najpierw Wszechmocny Bóg ogłosi swój sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

— Gr. słowo krisis to dosł. wybór, oddzielenie, osąd, wyrok skazujący lub uniewinniający i występuje ono w Objawieniu 14:7; 16:7; 18:10; 19:2; jego pokrewne słowa to gr. krinō, co dosł. znaczy oddzielić, wybrać, osądzić, rozstrzygnąć, orzec i występuje ono w Objawieniu 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12,13 oraz gr.krima, które właściwie znaczy wyrok skazujący, kara, potępienie i występuje ono w Objawieniu 17:1; 18:20; 20:4.

2) ‘Upadł, upadł Babilon wielki’, zorganizowane, często zinstytucjonalizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata, które ‘tumanią i mamią wszystkie narody’. Trzeba koniecznie  ‘z niego wyjść’, ponieważ dopuszcza się on ‘szaleńczej rozpusty’ religijnej. ‘Nie możemy mieć udziału w jego grzechach’, aby nie spadły na nas ‘ciosy gniewu Bożego’ (Objawienie 14:8; 17:4-6; 18:1-8,21).

Ważne! „WIELKI BABILON, MATKA NIERZĄDU I WSZELKIEJ OBRZYDLIWOŚCI NA ŚWIECIE” — to rodzaj podstępnej niewoli religijnej wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. To zorganizowana globalnie tyrania religijna, która w przemożny sposób uzależnia od bałwochwalstwa i jest dla Wszechmocnego Boga Ojca oraz Pana Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’. ‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ – wielki i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami [narody ziemi, tłumy], z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi. Stąd „Babilon wielki” to uwodzące i zwodnicze religie tego świata! (Objawienie 14:8; 17:1-6 psz; 19:1-3)

Ważne! Po swym upadku biblijny „Babilon wielki” – uwodzące i zwodzące religie tego świata, stanie się bardzo złym miejscem, zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać! Okaże się on bowiem środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, toksycznym oraz destrukcyjnym — metaforycznym „siedliskiem demonów i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [znienawidzonego]. Gdyż dla jego opętanych autorytatywną władzą przywódców religijnych dalej nic nie będzie tak ważne jak odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!! Dlatego nastąpi jego nagły kres! (Objawienie 14:8; 17:4-6; 18:2,3,8,21,23 bw, nwt-pl; 19:1-3)

3) Trzeba zaprzestać żenującego bałwochwalstwa tego świata ‘bestii z morza’ i jej ‘obrazu’, jako ‘bestii z otchłani’, którą posłuży się Bóg, aby na „Babilonie wielkim” wykonać w końcu ostateczny wyrok (Objawienie 14:9-13; 13:4,8,15-17; 15:2; 16:2; 17:1-18; 19:20; 21:8; 22:15; Mateusza 4:10).

       Zachowanie chrześcijańskiej postawy i uczestniczenie w tej ostatniej działalności przewidzianej dla tego świata, będzie wymagało „wytrwałości świętych, tych, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę w Jezusa” oraz ‘mają Jego świadectwo i Słowo Boga’. Będzie nawet zagrożeniem utraty życia, ale proroctwo zapewnia: Szczęśliwi są od teraz umarli, którzy w Panu umierają. Tak, mówi Duch, aby mogli odpocząć po swoich trudach, bo ich czyny idą za nimi”. Ostatni władcy tego świata wraz ze swym ‘obrazem bestii z morza’ czyli ‘bestią z otchłani’, będą „walczyć z Barankiem [Jezusem], lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni” (Objawienie 12:11,17; 14:1-13; 17:12-14 bw; 19:10; porównaj Mateusza 24:14,30,31; 25:31-33; Marka 13:10,26,27).

       Wytrwała postawa chrześcijańska i wysiłek włożony przez wyżej wymienionych „niewolników Bożych” w ogłaszanie omawianego, nadzwyczaj twardego orędzia nie będzie daremny, znajdzie posłuch u niektórych ludzi i dlatego:

#Zaczną się bać Boga i oddadzą Mu chwałę, gdyż nadejdzie godzina Jego sądu, i pokłonią się Bogu’ [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’w akcie uległości Wszechmocnemu Władcy] (Objawienie 14:6,7; porównaj Dzieje 17:30,31).

#W porę zdołają wyjść, a nawet uciec z „Babilonu wielkiego”, hebr. ‘Babel’ to dosł. ‘zamieszanie’, a więc dosłownie zdołają wyjść z ‘Zamieszania wielkiego’, z wielkiego, globalnego zamętu uwodzących i zwodniczych religii tego świata. Usłuchają bowiem Boskiego nawoływania: Wyjdźcie z niego, ludu mój(Objawienie 18:4,5 bw).

#Posłuchają także przestrogi Bożej, aby nie być upartym adoratorem czy bałwochwalczym wielbicielem tego świata. Dlatego nie spotka ich wywołany gniewem Boga upokarzający koniec i wieczna klęska.

Jednym słowem, bez sentymentów, ostatecznie i koniecznie porzucą życie religijno-polityczne tego złego świata, a swe ocalenie i życie znajdą tylko u Boga Ojca i u Pana Jezusa Chrystusa! (Objawienie 7:10; 14:9-12; 13:4,8,15-17; 15:2; 16:2; 19:20; 21:8; 22:15; Mateusza 4:10; Łukasza 17:33)

        ‘Wyraźne objawienie się chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela’

                                 koniec religii tego świata! —

       Zaskakująca, szokująca i wieczna klęska religii tego świata, biblijnego „Babilonu wielkiego” będzie preludium Armagedonu. Spowoduje wielką radość, z aniołami włącznie, ‘ogromnej wielkiej rzeszy’, a więc ‘wszystkich niewolników Boga, którzy się Go boją’, a wołać będą „Alleluja”! „Chwalcie Jah”! Prorocza wizja z Objawienia 19:1-9 (bpd) mówi, że nastąpi wtedy: „Zbawienie i chwała, i moc (należąca do) naszego Boga, gdyż słuszne i sprawiedliwe [prawe] są Jego sądy; gdyż osądził wielką nierządnicę [Babilon wielki], która psuła ziemię swoim nierządem [religijnym], i ukarał ją za krew swoich sług [niewolników] (przelaną) z jej ręki. Alleluja! Gdyż Pan, nasz Bóg Wszechmogący, objął panowanie.

       Jak to rozumieć, żeBóg objął panowanie? Przecież już nieco wcześniej nastąpi ‘objęcie władzy przez Boga i Jego Chrystusa, Pomazańca’. Po buncie w Edenie diabeł tylko na chwilę przejął władzę nad tym światem ludzkim. Po ukaraniu „Babilonu wielkiego”, będzie to pierwszy po tym czasie wyraźny przejaw władzy Boga oraz dowód, że naprawdę ‘przejął panowanie nad światem wraz ze swoim Pomazańcem’, Chrystusem Jezusem. Wtedy tak naprawdę zaczną się także wypełniać słowa Pana Jezusa: „I wtedy ukaże się na niebie znak [dosł. niezwykłe zdarzenie] Syna Człowieczego [Pana Jezusa], i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi”. „Tak właśnie będzie w dniu, gdy objawi się [znaczenie gr. ‘apokalyptō’ to także odkryć, ujawnić, obnażyć] Syn Człowieczy” (Mateusza 24:30,31 bw; Łukasza 17:30 bpd). Kiedy zacznie się wykonywanie wyroku na „Babilonie wielkim” zwodniczych religiach tego świata, „wtedy biadać [lamentować] będą wszystkie plemiona [narody] ziemi”. Naprawdę bowiem ujrzą Syna Człowieczego [Pana Jezusa] przychodzącego na [symbolicznych] obłokach nieba z wielką mocą i chwałą”. „Ujrzą” nie dosłownie, ale dostrzegą „(wyraźne) objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa” czy Ich „(wyraźne) pojawienie się” [znaczenie gr. ‘epiphaneia’ to dosł. ‘pokazać się’, ‘zamanifestować’ – porównaj Objawienie 15:4]. A więc wyraźnie zdadzą sobie sprawę z tego, co się wtedy będzie dokonywać. Pan Jezus „pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi”. Zaraz potem ten świat ludzki dopadnie trudno wyobrażalna, ogromna klęska w sprawiedliwym i spektakularnym Armagedonie — w wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego’. Nie tylko dla tego świata, ale dla wszystkich wtedy żyjących będzie to ostateczne i szczególnie „(wyraźne) objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”. Proroczy, straszliwy dzień Jahwe, czyli „dzień Pański” zakończy się Ich triumfem i wiecznym Ich panowaniem oraz Ich uwolnionych, ocalonych i zbawionych (Łukasza 4:6; Objawienie 1:10; 10:7; 11:15-18; 12:10; 16:14,16; 19:11-21; 22:1-5; Tytusa 2:13 bpd; 1Tymoteusza 6:14,15; 2Tymoteusza 1:10; 4:1,8; Mateusza 24:30,31; Marka 13:26,27: Łukasza 21:27,28; Izajasza 13:9 bp; 1Tesaloniczan 5:1-6; 2Piotra 3:7,10-13 bw). 

       „Alleluja! [„Chwalcie Jah”!] Gdyż Pan, nasz Bóg Wszechmogący, objął panowanie. Cieszmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę, gdyż nadeszło wesele Baranka [Jezusa], i przygotowała się Jego Małżonka [oblubienica (Jego wierni)]; i dano jej ubrać się w czysty, lśniący bisior [delikatny len (biały)], gdyż bisior oznacza sprawiedliwe [prawe] czyny świętych. A do mnie mówi: Napisz: Szczęśliwi na ucztę weselną Baranka wezwani [po imieniu]. I mówi: To są prawdziwe Słowa Boga” (Objawienie 19:6-9 bpd).

          ‘Wyraźne objawienie się chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela’

                      — osobiste ocalenie i zbawienie Ich wiernych! —

       Pan Jezus już wcześniej podkreślił, że nastąpi osobiste czy indywidualne zbawienie kiedy powiedział: Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”. „I będą przed nim [Panem Jezusem] zebrane wszystkie narody i będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz”. A więc jak widać nie będzie zinstytucjonalizowanego zbawienia! Proroctwo Izajasza 24:6 (bp) zapowiada: Znikoma liczba ludzi pozostanie”. Na tle liczącej miliardy ludzkości tylko nieliczni będą uwolnieni, ocaleni i zbawieni. Jednak na tyle liczni, że Słowo Boże mówi nawet o ocalonej, wielonarodowej, wielojęzycznej i niepoliczonej wielkiej rzeszy. Zdąży ona ‘ubrać białe szaty’ tożsamości chrześcijańskiej i będzie ‘donośnym głosem wołać, że swe zbawienie zawdzięcza Bogu zasiadającemu na tronie i Barankowi’ Jezusowi. Będzie to dla tych ocalonych i zbawionych ‘spełnieniem pełnej szczęścia nadziei i (wyraźnym) objawieniem się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa(Łukasza 17:34,35 nwt-pl; Mateusza 25:31-46 nwt-pl; Objawienie 7:9,10; Tytusa 2:13 ).

       To kierowana przez trzech aniołów działalność z nadzwyczaj twardym orędziem, a wykonana przez tych, którzy ’wytrwają i zachowają przykazania Boga, i wiarę w Jezusa’ oraz ‘mają Jego świadectwo i Słowo Boże’ spowoduje pojawienie się „wielkiej rzeszy”. Wszyscy oni będą w końcu ‘szczęśliwi, bo wezwani [po imieniu] na ucztę weselną Baranka’ Jezusa. Jako ‘przygotowani’ ‘wejdą z Nim razem na ucztę weselną i drzwi zostaną zamknięte’. Kiedy skończy się wstrząsające, krwawe „żniwo ziemi”, czyli Boży Armagedon poza nieliczną, a wtedy żyjącą, określoną, ocaloną i symboliczną grupą „144 tys.” będzie nieokreślona „wielka rzesza” ocalonych na ziemi,którzy przyjdą z wielkiego ucisku, bo wypiorą swoje szaty, i wybielą je we krwi Baranka’. Uwierzą w moc krwi i ofiary Pana Jezusa, dzięki której doznają oczyszczenia z grzechów i zostaną uznani za prawych. ‘Dlatego znajdą się przed tronem Boga, aby we dnie i noce służyć Mu w Jego świątyni’, którą to ‘świątynią będzie Bóg i Jezus’. Będzie ona pełnić Bogu „świętą służbę” jako Jego wielka rzesza niewolników. „A Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę”, ponieważbędą królować w życiu przez Jednego – Jezusa Chrystusa” i to będą królować na wieki wieków”. Będąc we wspólnocie z Panem Jezusem „nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce [władza przywódców tego świata] ani żaden upał [okrutnej ich władzy], ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu” (Objawienie 6:17; 7:1-4,9-17 bw; 14:12-20; 19:7-21 bpd; 21:22; 22:1-5; 1Tesaloniczan 4:15-17; Rzymian 5:17 nwt-pl; Mateusza 25:1-12,31-34; porównaj Objawienie 6:9; 12:11,17; 19:10; 20:4).

       Królestwo Boże czy Królestwo Niebios „nowego nieba i nowej ziemi” stanie się wieczną ojczyzną dla przyjaciół Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Jest to zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki! To są prawdziwe Słowa Boga”! Niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, żeby Bóg skłamał. Do Tymoteusza apostoł Paweł napisał: „Zobowiązuję cię zatem w obliczu Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, na Jego (wyraźne) objawienie się (w czasie przyjścia) i na Jego Królestwo: Głoś Słowo, bądź gotów w porę i nie w porę, popraw, upomnij, zachęć z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Gdyż przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, a że ich ucho swędzi otoczą się nauczycielami według własnych pożądań i z jednej strony odwrócą się od słuchania prawdy, z drugiej zaś zwrócą ku baśniom. Ty jednak bądź trzeźwy we wszystkim, znoś niedole, wykonuj pracę ewangelisty, rzetelnie wypełnij swoją służbę(Objawienie 21:1,5 bw; 19:9 bpd; Efezjan 1:10; 2Piotra 3:13; Mateusza 19:28; 6:9,10 bw; 2Tymoteusza 4:1-5 bpd; Filipian 3:20; Hebrajczyków 6:18 nwt-pl).

# ‘Oczekujemy na spełnienie się pełnej szczęścia nadziei i na (wyraźne) objawienie się chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa’, kiedy to ma nastąpić:

(1) Dzień ostatecznego wyjścia z niewoli i tyranii uwodzących, zwodniczych oraz zgubnych religii tego świata!!!

(2) Dzień ostatecznego rozstania na zawsze z tym złym, religijno-politycznym światem!!!

(3) Dzień nadzwyczaj radosnego powitania Królestwa Bożego/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi”!!!

       Spełni się wtedy także dawne proroctwo Micheasza i Izajasza:

„Stanie się na końcu czasów: będzie ustanowiona góra domu Pańskiego [JHWH], utwierdzona na wierzchu gór, a wystrzeli ponad pagórki. I popłyną do niej ludy” (Micheasza 4:1 bt4; porównaj Izajasza 2:2; ‘ustanowiona góra domu JHWH’ to wywyższone Królestwo Boże/Niebios).

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Uwaga! Szerokie omówienie proroctwa ‘pierwszego biada’, ‘drugiego biada’ i ‘trzeciego biada’ znajduje się w temacie: Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 15iczęść 16do części 22 włącznie oraz w pokrewnych tematach.

Uwaga! Upadek i kres religii tego świata jako „Babilonu wielkiego” jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26.

Czytaj pokrewne tematy:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „Musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa!”

— „Co znaczy proroczy ‘posąg-olbrzym’?”

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

„Ostatnie dni tego świata?!”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie do proroctwa biada, biada, biada”

— „Proroctwo osobliwe — pierwsze i drugie biada!”

— „Znaki końca tego świata — trzecie biada!!!”

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!”

— „Dzień apokalipsy!”

— „Ocalone ‘owce’ Pana Jezusa! Kiedy?”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys