O trzybiada.org

KONTAKT bezpośredni z redakcją

… _____________________________________________ …

                 Do poszukujących Boga i sensu istnienia świata ludzkiego:

    Poznanie i zrozumienie Jego uporządkowanych proroctw jest kluczowe!

         „Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZI”!

… _____________________________________________ …

Aktualizowany: 11.03.2018

                          Biada, biada, biada mieszkańcom na ziemi!”

Ta osobliwa nauka Pisma Świętego jednoznacznie porządkuje niezwykłe proroctwa o końcu tego świata ludzkiego. Jest niezbędnym kluczem poznania i zrozumienia ich wykładni!!!

     Strona ta zajmuje się wybitnie tymi ważnymi kwestiami. A powstała z potrzeby dzielenia się rezultatami wnikliwszego studium, badań, analiz porównawczych i przemyśleń nad tekstem Świętej Biblii. Zwłaszcza w zakresie niezwykłych proroctw nieomylnego Słowa Bożego. Miło będzie jeśli strona zainteresuje wielu, nie tylko zajmujących się ‘wnikliwie’ zgłębianiem tej Świętej Księgi. Stworzona strona jest prywatna, ale bezstronna, ponieważ nie kieruje się interesem żadnej religii czy grupy społecznej. Strona jest zależna wyłącznie od Pisma Świętego i jego Autora. Konsekwentnie bronimy ten Najwyższy Autorytet, kierując się uczciwością intelektualną i szlachetną motywacją! Strona może jednak zawierać nieumyślne uchybienia, które będą koniecznie i natychmiast poprawianeW miarę zdobywania szerszej wiedzy, dojrzewania przemyśleń i pozyskiwania głębszej świadomości duchowej, dokładniej postaramy się ustalić sens tekstu Biblii Świętej. Porządkować będziemy różne jej zagadnienia, głównie prorocze, zawsze traktując ją całościowo, a nie wybiórczo. Dlatego zamiast mnożenia wielu nowych wpisów, będziemy bardziej te które powstały systematycznie weryfikować, uzupełniać i na bieżąco aktualizować. U podstaw tych wysiłków leży i zawsze leżeć będzie nasza głęboka świadomość Świętości tej Księgi oraz jej doskonałej, Boskiej harmonii (Objawienie 4:8 bp; 8:13 bw; 1:4,8; 11:17; Mateusza 24:3; Łukasza 21:34,35 bw; Daniela 12:4,10 nwt-pl; Dzieje 10:34,35 bpd; 17:11; 1Tesaloniczan 2:13).

    Trafne uwagi czytelników pomogą osiągnąć wnikliwsze zrozumienie każdej Wypowiedzi Boga czy każdego Słowa BożegoA wtedy nasza  „służba Słowa” będzie jeszcze lepsza i zgodna z rzeczywistą nauką Biblii Świętej. To On jest Świętym Autorem tej Księgi i z nią wiąże swe Wielkie i Święte IMIĘ oraz swego Pomazańca, Chrystusa. Dlatego jest Księgą Prawdy, bowiem treść jej Bożych Słów jest nie tylko zgodna z rzeczywistością, faktami czy realiami lub z tym co było i rzeczywiście jest, istnieje, ale także z tym co będzie w przyszłości. Przyjęto główną regułę, że Biblię tłumaczy sama Biblia, a wynika ona z zasad właściwej interpretacji treści Słowa Bożego. Ściśle trzymamy się tych zasad, co pozwoli jeszcze lepiej zrozumieć zawartą w Piśmie Świętym objawioną Prawdę Bożą. Uświadomi nam nieuchronność spełnienia jego bezwzględnych proroctw w kontekście Boskiej nieomylności i w konfrontacji z wydarzeniami na świecie. Uporządkowane proroctwa nie są już aż tak trudne w ich zrozumieniu i w poznaniu ich Boskiej wykładni. Biblia Święta jest jedynym niezafałszowanym i prawdziwym źródłem poznawania Boga OJCA (JHWH; ŚJ. Jehowa) i Pana JEZUSA (Jeszua) Chrystusa. Niemniej wymaga wysiłku, wnikliwej pracy i systematyczności w gruntownym studium Słowa Bożego połączonego z modlitwą. Pan Jezus powiedział: „Słowo Twoje jest prawdą”; „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”; „Jeśli ktoś chce pełnić Jego wolę, pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja mówię sam od siebie”. „A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat — nasza wiara”!!! (Dzieje 6:4 bw; Psalm 138:2 bw, nwt-pl; Daniela 10:21; Mateusza 4:4 bt; porównaj 5Mojżeszowa 8:3; Jana 7:16-18 bpd; 17:3,17 bpd; 1Jana 5:4 bpd)

       Naszą fundamentalną zasadą jest:

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGO SŁOWA BOŻEGO !!!

     ‘Nie wykraczamy ponad to, co zostało napisane’ i zapewniamy jak ap. Paweł, że „wyrzekliśmy się rzeczy skrytych, których należy się wstydzić, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz przez ujawnienie Prawdy polecamy siebie przed obliczem Boga sumieniu każdego człowieka. Głosimy bowiem nie samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a siebie jako waszych niewolników przez wzgląd na Jezusa. Usilnie zachęcamy do samodzielnego, niezależnego, autonomicznego, rzetelnego, uczciwego, pełnego i osobistego zaangażowania się w studium Pisma Świętego. Przekonuje nas do tego Pan Jezus: „A to jest życie wieczne: poznać Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”. „Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym SWOIM umysłem” (1Koryntian 4:6 bt; 2Koryntian 4:2,5 nwt-pl; Jana 17:3 bp; Mateusza 22:37,38 pau).

JEŚLI CHCESZ TEJ NAUCE NADAĆ WIĘKSZY ROZGŁOS I ZASIĘG ORAZ MIEĆ SWÓJ UDZIAŁ W KRZEWIENIU WIĘKSZEJ ŚWIADOMOŚCI ZNACZENIA SŁOWA BOŻEGO TO:

                                                          — KONIECZNIE POLECAJ TĘ STRONĘ !!! —

# Tłumaczenie w Internecie naszej strony jest niedokładne. Możesz ułatwić innym jego poznanie i zrozumienie, jeśli znasz dobrze język biblijny!

Ważne! Dostęp do różnych przekładów Biblii i jej tekstu w językach oryginalnych, znajdujemy na stronie: http://biblia.apologetyka.com/search lub http://mybible.pl.  Tam dalej do „Blue Letter Bible” i „Lexicon Strong’s” lub bezpośrednio https://www.BlueLetterBible.org. Korzystamy również z dokładniejszego i łatwo dostępnego przekładu interlinearnego, a także http://bibliaapologety.com/. To są nasze główne żródła w pracy nad świętym tekstem Biblii  Pisma Świętego.

(!!!) Chcemy w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim zainteresowanym naszą pracą. Bardzo wielu pisze do nas budujące e-mail’e z podziękowaniami, dzieląc się także swoimi opiniami i uwagami. Przepraszamy, że nie na wszystkie możemy odpowiedzieć.

     SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO STUDIUM PISMA ŚWIĘTEGO  SŁOWA BOŻEGO !!!

Redakcja trzybiada.org

8 komentarze/y do artykułu O trzybiada.org

 • Michał skomentował:

  Mam nadzieję, że Pana Praca – byłem w galerii – będzie w znacznym stopniu zrozumiała dla osób czytajacych Biblię. Oczywiście jest to praca wymagająca, co jakiś czas pewnych poprawek, żeby światło jasniej świeciło. Pięknie Pan podchodzi do tematu i na chwałę Panu niech bedzie Pana praca.

  Moje rozważania to koniec lat 80-tych i początek lat 90-tych – bez internetu:) Gościłem ok 90 Świadków Jehowy w tym 9 „braci podróżujących” – chyba dobrze ich nazywam. Z zaciekawieniem słuchali moich wywodów. Węgrów małe miasteczko. Na co dzień spotykamy się, pozdrawiamy, jednak poza krótką rozmową „o pogodzie” raczej nie drążymy tematów. W roku 2005 postanowiłem materiałem i spostrzeżeniami podzielić się w sieci. Otrzymuję listy od Świadków Jehowy, byłych ŚJ i katolików, którym rodzinę skłócili i podzielili Świadkowie Jehowy. Wiele tragedii, rozpaczy i błagania o pomoc. Cóż ja mogę zrobić? Tylko tyle ile mogę.

  Serdecznie Ciebie pozdrawiam
  Michał
  http://fotografika-kurc.waw.pl/nauka/to_pokolenie.html

 • Jan Gryko skomentował:

  Powiem, że w zasadzie w większości się zgadzam – fakty są jednoznaczne…. Kwestia białych szat… myślę, że oznaczają jeden miernik – sprawiedliwość
  I słuszną uwagą jest, że Pismo nie stosuje separatystycznej praktyki w sprawie wybrania i zbawienia, choć „dzieli” ludzi na Żydów i pogan, lecz głównie chodzi o pochodzenie, czyli owce żydowskie i pogańskie…. Jedna norma dla wszystkich – norma sprawiedliwości… Jedna zagroda…. jedno zbawienie, jedna wiara, jedna nadzieja

  Sprawa Sługi roztropnego i złego sługi dotyczy poszczególnych osób wierzących i jest to przypowieść pouczająca i ostrzegawcza zarazem… W żadnym wypadku nie są to wersety mające służyć jako narzędzie władzy podobnie jak wersety opisujące rozmowę Jezusa z Piotrem takimi nie są.

  Pozdrawiam w Chrystusie

 • Jakub skomentował:

  Witam! Jakie jest wasze nauczanie na temat natury Boga (Trójca czy nie)?
  Pozdrawiam

  • Redakcja skomentował:

   Dziękujemy za zainteresowanie tematyką prezentowaną na naszej stronie! Jak do tej pory nie zajmowaliśmy się szczegółówo biblijnym tematem natury Boga. A to dlatego, że inne osoby poprzez wnikliwszee i głębokie studium Biblii, szeroko i gruntownie ten temat analizują na swoich stronach. Proponujemy zapoznać się nie tyle z teologią Trójcy, co z biblijną nauką.
   Pozdrawiamy
   Redakcja

 • chryzolit skomentował:

  Cieszę się że są osoby, które szukają zrozumienia Boga, odrzucając autorytet organizacji na korzyść Słowa Bożego w sposób szczery i autentyczny. Zazwyczaj dzieje się tak na wskutek osobistego doświadczenia i pracy w społeczności z Bogiem.
  Życzę błogosławieństwa od Pana.

 • chryzolit skomentował:

  podoba mi się, zapraszam na stronę http://www.refleksjebiblijne.wordpress.com
  Pozdrawiam, jeszcze napiszę.

  • Redakcja skomentował:

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną. Przeczytaliśmy wszystkie Twoje artykuły i jest OK (zapisaliśmy w ulubionych). Popieramy też cenne blogi, na które kierujemy uwagę przy lekturze naszych wpisów. Przyjęliśmy zasady, które omawiamy w „O STRONIE – trzybiada.org”. Wnikliwe studium Biblii Świętej jest naszym wspólnym Dobrem, dalej czyńmy to rzetelnie i wiernie z pomocą Ducha Świętego, zawsze lojalni wobec Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela.
   Pozdrawiamy
   Redakcja

 • Redakcja skomentował:

  Polecamy interesujące myśli z http://www.unitarianie.com

  — Chrześcijanin namaszczony, to nie ten kto wierzy w jakiś zestaw dogmatów, nawet unitariańskich, ale ten w którym objawia się charakter Boga – jego Duch…. …”bycie myśli Chrystusowej” czyli Jego ducha. Chrystus mieszka w nas poprzez jego naukę i wpływ….

  — Duch Boży to przekonanie o tym, że Bóg istnieje. Jeżeli to przekonanie jest w Twoim sercu , będziesz Go szukał . On powiedział, że jeżeli będziesz Go usilnie szukał, to On pozwoli się znaleźć – to pierwszy krok. Poszukiwanie Boga doprowadzi do tego, że poznasz Jego Syna – Jeszuę Mesjasza, wówczas On doprowadzi Cię do Ojca – Jego Boga i naszego Boga. Taka była moja droga do Boga. Kiedy poznasz Jego Słowo i będziesz je w szczerości serca rozważał wówczas wiele zrozumiesz, ponieważ Bóg będzie przed Tobą odkrywał ciągle nowe rzeczy, które nie zawsze są zgodne z nauką kościoła/cokolwiek byśmy pod ta nazwą rozumieli/. Wówczas wzrośnie w Tobie chęć nawiązania bliskiej relacji z Bogiem, aby otrzymywać potwierdzenie w różny sposób tego co czujesz i do czego wewnętrznie jesteś przekonany. Bóg może do tego celu użyć innego człowieka, bądź internetu, bądź wydarzenia, bądź Swojego Słowa. „Kto ma uszy do słuchania ,niechaj słucha”. To są słowa Jezusa, który między innymi kazał siebie nazywać Nauczycielem.

  # Pierwsza rzecz to wiara – „bez niej nie można podobać się Bogu ”

  # Druga rzecz – to źródło. Dla mnie jest to nauka Boża, która jest spisana, aby człowiek dowiedział się jakie są Boże standardy.

  # Trzecia rzecz – to poznanie tych standardów, poprzez studiowanie i rozważanie Słowa Bożego.

  # Czwarta rzecz – to przekonanie, że Bóg jest Jeden i Ha Maszijach/Ten Mesjasz/ jest jeden, że Bóg się nie zmienia i Jego Słowo jest Prawdą.

  # Piąta – to naśladowanie i przemienione życie na wzór Jezusa Chrystusa /Jeszui Mesjasza/. Dlaczego używam hebrajskiego określenia Jezusa? Dlatego, że Bóg w którego wierzę jest Bogiem Hebrajczyków. Imię w judaizmie ma bardzo ważne znaczenie, gdyż mówi ono o charakterze osoby, o misji którą człowiek ma wypełnić w swoim życiu. Jeszua tzn. zbawienie. Jest to skrót imienia Jehoszua, co znaczy Bóg zbawia. Skąd moje zainteresowanie judaizmem? Stąd, że chrześcijaństwo nie jest nową religią, lecz jest kontynuacją judaizmu, co się nazywa judaizmem mesjanicznym. Bóg, w którego wierzę jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Jest Bogiem Żydów, również Bogiem Jeszui.

  — Możesz poznać Boga bez Biblii, ponieważ dzieła, które oglądasz świadczą o tym, że On istnieje. Żydzi niemesjaniczni nie znają Jezusa/Jeszui/ oczekują na przyjście Mesjasza, który jest zapowiedziany w Torze /w S.T./ My też czekamy na przyjście, ale drugie przyjście Jezusa Chrystusa/Jeszui Mesjasza/. Bóg wybrał sobie lud, aby przez Niego przekazać swoje Prawo do stosowania i do przekazania ościennym ludom. Bóg posyłał proroków a w czasach ostatnich swojego Syna, aby przyprowadzić cały rodzaj ludzki do Siebie – do Boga. Co ludzie z tym zrobili, to widać w historycznej i obecnej rzeczywistości. Toteż poznanie Świętego ma nas zmienić i to tylko od nas zależy, czy pójdziemy tą drogą. To się nie staje w jednej chwili i bez wysiłku – to proces, w którym człowiek często upada, ale dzięki Duchowi Świętemu ma siłę podnieść się, wierząc, że jego grzechy są przebaczone, jeżeli się od nich odwracamy.
  Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys