PEWNOŚĆ OCALENIA I ZMARTWYCHWSTANIA

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 14

Aktualizowany: 13.12.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

4) TEMAT WIZJI — Objawienie 8:6 do 14:20 — ‘głosy trąb siedmiu aniołów’, w tym trzy „biada”

                STOPNIOWE ODSŁANIANIE WIELKIEGO PROROCTWA

      — NAJPIERW WYŁANIA SIĘ CHRZEŚCIJAŃSTWO TEGO ŚWIATA!

WażneW ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis ze światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

       ‘SIEDEM pieczęci zwoju zerwane’. Proroczy „zwój” z treścią swego szczególnego proroctwa został otwarty, a w wizji ukazuje się „siedmiu aniołów” przygotowanych do zadęcia w metaforyczne „siedem trąb”. Teraz dowiemy się, że ‘głosy trąb siedmiu aniołów’ stopniowo odsłaniać będą prorocze wydarzenia prowadzące do głównego dramatu rozgrywającego się w „trzecim biada”. Zapowiadają dręczące klęski, plagi, [ciosy] które nawiedzą trzecią częśćczy też „trzecią część ludzi”, a od „drugiego biada” jego końcowej części dotkną już całą ludzkość. Mają budzić zainteresowanie wszystkich, a szczególnie „niewolników Bożych”, ponieważ są one zapowiedzią zbliżającego się ‘wielkiego dnia gniewu Boga i Jezusa’. Kilka przypomina plagi, którymi Bóg JHWH za czasów Mojżesza ukarał Egipcjan. Stanowiły one wyraz Jego sądu nad tym narodem, a ponadto umożliwiły Jego ludowi wyjście z niewoli. Podobną rolę odegrały, odgrywają i jeszcze odegrają plagi ukazane Janowi. Nie są to jednak literalne plagi, lecz znaki symbolizujące rozwój doniosłych wydarzeń na ziemi, które rozstrzygać będą o życiu i śmierci, zanim nastąpi kres tego złego świata w „Armagedonie”… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 13

Aktualizowany: 29.03.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

          POWSTRZYMANE „CZTERY WIATRY ZIEMI” — SZANSA OCALENIA I ZBAWIENIA!

       „KTÓŻ zdoła się ostać”, kiedy na ten zły świat spadnie ‘wielki dzień gniewu Bożego’? Będzie się wydawać, że ten kataklizm zmiecie z powierzchni ziemi wszystkich ludzi. Czy tak się stanie? Prorok Boży zapewnia: „Każdy jednak, kto wzywać będzie Imienia Jahwe [JHWH], będzie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem [alegorycznie: królewska władza Pana Jezusa i Jego zbawieni] będzie ocalenie  jak zapowiedział Jahwe; i do wybawionych należeć będą ci, których Jahwe wezwie”. Potwierdzają to również apostołowie Piotr i Paweł, kierują jednak uwagę na Jezusa Zbawiciela, co wyraźnie ujawnia kontekst biblijny. Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus to Centralna i Jedyna Osoba przez którą Najwyższy Bóg ‘JHWH jest zbawieniem’; „Jego słuchajcie” mówi Bóg. Dlatego, jeśli wzywamy imienia „Jezus” [hebr. ‘Jeszua’ lub ‘Jehoszua’], które dosłownie znaczy JHWH zbawieniem, to niewątpliwie wierzymy w swoim sercu, że Jezus jest Panem, przez którego Najwyższy Bóg ‘JHWH jest zbawieniem’ dla wszystkich wierzących i Jemu posłusznych. Jezus Chrystus jest od dawien dawna zapowiadanym Mesjaszem, Pomazańcem i Zbawicielem. Bóg życzy sobie, aby przynajmniej przez pewien czas Jezus Chrystus stanowił centrum wiary chrześcijańskiej i Boskiego „zarządzania”, z ‘daną Mu przez Niego wszelką [całą] władzą w niebie i na ziemi’. ‘Wzywać Imienia JHWH, aby być zbawionym’ nie polega więc tylko na wypowiadaniu w jakiejś formie imienia JHWH [ŚJ. Jehowa] lub imienia Jezus (hebr. Jeszua). Dzisiaj ‘wzywać Imienia JHWH’ to uznawać w pełni rolą, rangę i całą władzę Pana Jezusa przyznaną Mu przez Boga Ojca i naprawdę Go ‘słuchać’. Apostoła Jana Pan Jezus zapewnił: (…)… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 12

Aktualizowany: 3.06.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

    OTWARTE PIECZĘCIE ZWOJU ZAPEWNIENIEM ZMARTWYCHWSTANIA I ZBAWIENIA!

Nagroda dla ‘pozabijanych dusz’

       JEŹDZIEC na „białym koniu”, czyli Pan Jezus Chrystus już niedługo „dopełni swego zwycięstwa”. Nastąpi Jego „przybycie” czy „przyjście” i „obecność” kiedy wraz ze swoim Bogiem Ojcem „przejmie władzę nad światem”. ‘Koń czerwony, koń czarny i koń blady’ dalej galopują po całej ziemi! Żyjemy w znamiennych czasach tego złego świata, dlatego zwróćmy baczną uwagę na to, co się dzieje, gdy Baranek, Jezus Chrystus, łamie „piątą pieczęć” zwoju. Jakiego dalszego objawienia dostępujemy? (Mateusza, rozdziały 24 i 25; Marka, rozdział 13; Łukasza, rozdział 17,21; Objawienie 11:15-17; 12:10).

Jan relacjonuje porywającą scenę:

       „A gdy otworzył piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem dusze pozabijanych z powodu Bożego słowa i z powodu ich działalności świadczenia, którą im powierzono [bw – świadectwa, które złożyli]. I zawołały donośnym głosem, mówiąc: ‚Dokądże, Wszechwładny Panie, święty i prawdziwy, będziesz się wstrzymywał z osądzeniem i pomszczeniem naszej krwi na tych, którzy mieszkają na ziemi?’ I dano każdemu z nich białą długą szatę; i powiedziano im, aby odpoczęli jeszcze przez krótką chwilę, aż będzie uzupełniona liczba również ich współniewolników i braci, którzy mają zostać zabici, tak jak i oni” (Objawienie 6:9-11).

       Jak to? „Ołtarz” ofiarny w niebie? Tak jest! Jan po raz pierwszy wspomina o „ołtarzu”. Wcześniej jednak opisał Boga zasiadającego na tronie, a także otaczających Go ‘cherubów, morze szklane, lampy oraz 24 starszych palących kadzidło’ — a wszystko to przypomina szczegóły wyposażenia ziemskiego przybytku, sanktuarium JHWH (ŚJ. Jehowy) w starożytnym Izraelu. Czy wobec tego miałby nas dziwić widok symbolicznego „ołtarza” ofiarnego w niebie? „Pod ołtarzem” znajdują się „dusze… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 11

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

3) TEMAT WIZJI — Objawienie 6:1 do 8:5 — ‘Baranek’ Jezus otwiera ‘siedem pieczęci zwoju’

       Treść: Galop czterech jeźdźców, ‘pod ołtarzem pomordowani niewolnicy z powodu Słowa Bożego i świadectwa’, wielki dzień Ich gniewu’, „144tys.” zostaje opieczętowane, a przed tronem Boga i przed Barankiem pojawia się „wielka rzesza”, „siedmiu aniołów z siedmioma trąbami przygotowani, aby w nie zadąć”.

               OTWARTE PIECZĘCIE ZWOJU PROROCZYM ZWIASTUNEM!

       OTWARTE przez Pana Jezusa „siedem pieczęci zwoju” z Bożego punktu widzenia, proroczym zwiastunem wielkich wydarzeń na całej ziemi. Finałem ich będzie „głos trąby siódmego anioła” i „trzecie biada”, które skończy się głównym dramatem narodów, a zwycięstwem Boga i Jego Pomazańca/Chrystusa oraz panowaniem Ich „nowego nieba i nowej ziemi”. Otwarte przez Baranka Jezusa „siedem pieczęci zwoju” są proroczą krótką charakterystyką rozwoju zła, cierpień i niedoli ludzkiej na ziemi. Po ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu Jezus Chrystus został Królem, ‘który zwyciężył i dalej będzie zwyciężał’. Wizję tę kończy ‘nadejście wielkiego dnia Ich srogiego gniewu’, gniewu Boga i Jezusa Baranka. Czy ktoś zdoła się uratować ??? To otwarte przez Baranka Jezusa symboliczne „siedem pieczęci zwoju”, są przede wszystkim proroczym zapewnieniem zmartwychwstania, zbawienia i ocalenia wiernych „niewolników Bożych”. Ich modlitwy w całej rozciągłości zostaną wreszcie wysłuchane! (Jana 16:33; Objawienie 1:5,18; 6:2,9-11,16,17; 7:1-17; 11:14,15; 21:1-5; Rzymian 6:22; 1Piotra 2:16)

Galop czterech jeźdźców apokaliptycznych

       Czyż w obecnych krytycznych czasach nie jesteśmy żywo zainteresowani tym, „co ma się stać wkrótce”? Z całą pewnością, przecież dotyczy to nas osobiście! Najpierw popatrzmy więc razem z Janem,… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 10

Aktualizowany: 10.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

     WYBITNA I KLUCZOWA ROLA ZWYCIĘSKIEGO BARANKA PANA JEZUSA

„Kto jest godzien otworzyć zwój?”

       MAJESTATYCZNA! Imponująca! Właśnie tak można by określić zachwycającą wizję tronu Bożego, ustawionego nad ‘morzem szklanym wśród lamp ognistych, cherubów i 24 starszych’. A co Jan widzi teraz? Kieruje uwagę na centralny punkt tej niebiańskiej sceny, mówiąc:

       „A w prawicy Zasiadającego na tronie ujrzałem zwój zapisany wewnątrz i na odwrocie, mocno opieczętowany siedmioma pieczęciami. I ujrzałem silnego anioła obwieszczającego donośnym głosem: ‚Kto jest godzien otworzyć zwój i zerwać jego pieczęcie?’ Ale ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie było nikogo, kto by mógł otworzyć ten zwój lub do niego zajrzeć. A ja bardzo się rozpłakałem, ponieważ nie znalazł się nikt, kto byłby godzien otworzyć zwój lub do niego zajrzeć. Ale jeden ze starszych mówi do mnie: ‚Przestań płakać. Oto zwyciężył Lew, który jest z plemienia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć zwój i jego siedem pieczęci’”  (Objawienie 5:1-5).

       Sam Pan Wszechwładny całego stworzenia, trzyma w wyciągniętej ręce „zwój”. Zapisano go po obu stronach, więc na pewno jest pełen doniosłych informacji. Budzi to naszą ciekawość. Co takiego może zawierać? Jak pamiętamy, zaprosił Jana: „Wstąp tu, a pokażę ci, co ma się stać”. Drżąc z przejęcia, oczekujemy na wyjawienie treści tego „zwoju”. Niestety, jest ciasno zwinięty i „opieczętowany siedmioma pieczęciami”! (Objawienie 4:1)

       Czy silny anioł znajdzie kogoś, kto byłby „godzien otworzyć zwój”? Wygląda na to, że „ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie było nikogo, kto by mógł otworzyć ten zwój lub do niego zajrzeć”,… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys