CHRZEŚCIJAŃSKI „IZRAEL”

RAYMOND FRANZ — ŻYCIE WIECZNE NA ZIEMI?

Aktualizowany: 6.01.2017

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

Oczekujemy bowiem, zgodnie z Jego obietnicą, nowego nieba i nowej ziemi, gdzie zapanuje sprawiedliwość [prawość]”. „I rzekł Zasiadający na tronie: ‘Oto wszystko czynię nowe. I mówi: ‘Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe’” — 2Piotra 3:13 pau; Objawienie 21:5 bp.

*Poniższy tekst jest tłumaczeniem artykułu „Eternal Life on Earth?”, autorstwa Raymond’a V. Franz’a, zamieszczonego na stronie internetowej wydawnictwa Commentary Press: www.commentarypress.com (Saturday, March 24, 2007).

       Osoby, które były oficjalnie związane z religią Świadków Jehowy często podnoszą kwestię odnośnie nauki tej religii na temat życia wiecznego na ziemi.

       A oto odpowiedź autora książki wydanej przez Commentary Press, „Kryzys sumienia”:

       ««Zadajecie pytania odnośnie życia na ziemi. Jeśli chodzi o sposób zmartwychwstania i inne szczegóły, nie ma potrzeby być dogmatycznym. Podobnie jeśli chodzi o życie na ziemi. Zupełnie zadowalam się oczekiwaniem na to, jakie będzie ostateczne przeznaczenie ludzi według Bożego zarządzenia, i sądzę, że postąpimy mądrze nie próbując udawać, że wiemy wszystko na ten temat.

       Kiedy ludzie piszą na ten temat, zazwyczaj odpowiadam, że nasze nadzieje powinny być powściągane gotowością do uznania faktu, że nasze zrozumienie często podlega korekcie lub pogłębieniu. Gdy jakaś obietnica jest w Biblii przedstawiona jasno i konkretnie, nie tylko możemy mieć nadzieję na to, że się spełni, lecz być co do niej przekonani, wierzyć w nią. Dotyczy to nadziei przebaczenia grzechów, zmartwychwstania i życia wiecznego. Te nadzieje są w Chrześcijańskich Pismach przedstawione wyraźnie i obszernie, a nawet powtarzają się.

       Odnośnie życia na ziemi, chociażby przedstawiono różne argumentacje przy użyciu jakichś wybiórczych tekstów lub proroctw z Pism Hebrajskich, nie sądzę, żeby w Chrześcijańskich Pismach można było znaleźć równie jasną, konkretną, pełną prezentację takiej nadziei. Nie… Kontynuuj czytanie

REWIZJONISTYCZNY WYMYSŁ!

Aktualizowany: 10.09.2016

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

Moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn”, dlategowy wszyscy jesteście braćmi Łukasza 8:21 nwt-pl; Mateusza 23:8.

                                      Wszyscy są równi!!!  ale są równiejsi???

       ‘NIEWOLNIK wierny i roztropny’ [uwaga! fałsz pojęciowy], a więc ‘niewolnik niewierny i nieroztropny’ („nnn”), czyli „zły niewolnik” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), dokonał podziału klasowego chrześcijan: większy–mniejszy,  pierwszy–drugi, lepszy–gorszy, bo niebiański–ziemski, my braćmi Jezusa – wy nie; my namaszczeni Duchem Świętym – wy nie; my synami Bożymi – wy tylko przyjaciółmi Boga; my uznani przez Boga za prawych i świętych – wy nie, prawość innych jest gorsza. Czy ten podział klasowy chrześcijan to pomysł Pana Jezusa i Jego apostołów? Ten żenujący, żałosny i upokarzający sposób dzielenia naśladowców Pana Jezusa, Jego ‘braci’ jest wymysłem „złego niewolnika” ŚJ.!!! (Mt 24:48)

Trzeba koniecznie iść za nauką Biblii Świętej Słowa Bożego Pisma Świętego!!!

                                             Kim są „bracia” Jezusa Chrystusa?

       Według nauki Jezusa Chrystusa wszyscy wierni naśladowcy są jego „braćmi” – BRAT (gr. Adelphos) i SIOSTRA (gr. Adelphe). Są prawi bracia Jezusa i ludzie nieprawi (białe i czarne – szarej strefy nie ma). O innych w Biblii nie ma mowy.

Łuk 8:21 nwt-pl „Moją matką i moimi… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 29

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                          WIECZNE „NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA”

             — ICH IMPONUJĄCE, WSPANIAŁE „MIASTO ŚWIĘTE”

       ANIOŁ ponownie Jana przenosi do początków „tysiąca lat panowania Królestwa Bożego/Niebios, odsłaniając przed nim dalszy ciąg tej wspaniałej wizji. Co opisuje apostoł?

       „I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię; bo poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminęły i morza już nie ma” (Objawienie 21:1).

       Jakże zachwycająca panorama!

       Setki lat wcześniej Bóg JHWH rzekł do Izajasza: „Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą”. Proroctwo to w wąskim zakresie spełniło się po raz pierwszy w roku 537 p.n.e., gdy wierni Żydzi powrócili do Jerozolimy po około 50-letnim pobycie na wygnaniu w Babilonie. W tym okresie odrodzenia stanowili „nową ziemię” — nowe społeczeństwo podlegające nowemu zarządzaniu, czyli „nowym niebiosom”. Apostoł Piotr wskazał na ponowne i wielkie spełnienie tego proroctwa, oznajmiając: „Są jednak nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z jego obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość”. Jan ujawnia teraz, że obietnica ta zacznie urzeczywistniać się po rozpoczęciu „dnia Pańskiego”. Przeminie w końcu „poprzednie niebo i poprzednia ziemia”. To znaczy stary i jeszcze istniejący, cały, diabelski świat podległy przemożnej władzy szatana i jego demonów. Znikną nie tylko oni, naczelni, niebiańscy buntownicy i popierający ich władcy ziemscy. Zniknie całe wzburzone „morze” buntowniczych,… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 28

Aktualizowany: 11.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

7) TEMAT WIZJI — Objawienie 20:4 do 22:21 — „tysiąc lat” Królestwa Bożego; Boży sąd ostateczny i wieczna klęska szatana diabła; wieczne „nowe niebo i nowa ziemia” i ich „święte Miasto”

       DIAMETRALNA ZMIANA SCENY ŚWIATA NIE TYLKO LUDZKIEGO!!!

       „W DNIU PAŃSKIM”, czyli w ‘wielkim dniu Ich [Boga i Pana Jezusa]gniewu’, nastąpi kres tego złego świata. Jednak dopiero po usunięciu ostatniej przeszkody – uwięzieniu szatana diabła i demonów będzie się mogło rozpocząć „tysiąc lat” panowania Jezusa Chrystusa, Królestwa Bożego „nowego nieba i nowej ziemi” (Objawienie 1:10; 6:16,17; 21:1-5; 2Piotra 3:13; Izajasza 65:17; 66:22; Mateusza 5:5).

       Po upływie „tysiąca lat” szatan zostanie na krótko ‘wypuszczony’ z „otchłani”. Dlaczego? Zanim Jan odpowie na to pytanie, zwraca uwagę na początek tego okresu.

Sędziowie na tysiąc lat

       „I ujrzałem trony, i byli ci, którzy na nich zasiedli, i dano im władzę sądzenia. Tak, ujrzałem dusze tych, których stracono toporem za świadczenie o Jezusie i za mówienie o Bogu [bw – za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże], tych, którzy nie oddali czci [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy obecnego świata] ani bestii, ani jej wizerunkowi [obrazowi] i którzy nie przyjęli znamienia na swe czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (Pozostali z umarłych nie ożyli, aż się skończyło tysiąc lat). To jest pierwsze zmartwychwstanie. Szczęśliwy i święty jest każdy, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 27

Aktualizowany: 11.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

   WYDARZENIA ZE WSZECH MIAR WSTRZĄSAJĄCE NIE TYLKO DLA ŚWIATA LUDZKIEGO!!!

KONIEC TEGO ŚWIATA W ARMAGEDONIE I TRIUMF PANA JEZUSA CHRYSTUSA!!!

       „ARMAGEDON” — jakże często słowo to budzi lęk! Tymczasem dla miłujących sprawiedliwość stanowi ono zapowiedź długo oczekiwanego dnia, w którym Bóg Wszechmocny wykona ostateczny wyrok na Jemu wrogich narodach. Nie będzie to wojna prowadzona przez ludzi, lecz przez „Władcę wszechrzeczy”, „wojna wielkiego dnia Boga Wszechmocnego” ‘dzień Jego pomsty’ na wrogich Mu władcach ziemskich i ich narodach (Objawienie 16:14,16 nwt-pl, bp; Ezechiela 25:17).

       Niecny atak szatana opisano sugestywnie w 38 rozdziale Księgi Ezechiela. Poniżonego szatana nazwano tam ‘Gogiem z krainy Magog’. Bóg metaforycznie ‘wkłada w szczęki Goga haki’ i prowadzi go do ataku, a wraz z nim jego ‘liczne wojska’. Jak tego dokona? Otóż sprawi, że Jego zajmujący się świadczeniem „niewolnicy” wydadzą się „Gogowi” bezbronnym narodem ‘zebranym spośród ludów, który nabył sobie dobytek i dobra, a który mieszka w środku ziemi’. Będą ośrodkiem zainteresowania całej ziemi, jedynymi, którzy odmawiać będą wielbienia „bestii z morza” i jej „obrazu” [wizerunku]. Duchowa siła i ‘wytrwałość niewolników Bożych, trzymanie się przykazań Bożych i wiary w Jezusa’ ściągnie wrogość „Goga”. Zbierze więc swą „bestię z morza” z jej „dziesięcioma rogami” oraz ‘bestię szkarłatną z otchłani’ i przystąpi do morderczej napaści. Jednakże los „niewolników Bożych” jest diametralnie różny od „Babilonu wielkiego”. „Okażę się Wielkim i Świętym. Dam się poznać licznym narodom i poznają, że Ja jestem Jahwe [JHWH]”. Po „tysiącu lat” panowania Chrystusa, „Gog”, czyli szatan diabeł przestanie istnieć, spotka go wieczny niebyt (Ezechiela 38:2,4,11,12,15,21-23 bp; 39:11; Objawienie 13:1; 17:3,7,8,11,12-14; 20:7-10).

„Wierny i Prawdziwy”

  … Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 26

Aktualizowany: 10.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

   WYDARZENIA ZE WSZECH MIAR WSTRZĄSAJĄCE NIE TYLKO DLA ŚWIATA LUDZKIEGO!!!

UPADEK I SZOKUJĄCY KONIEC RELIGII TEGO ŚWIATA!

Wielka żałoba i wielka radość!

       NAGŁE, przerażające, doszczętne zniszczenie — oto jaki los czeka wszystkie zorganizowane globalnie zwodnicze religie tego świata, zwane „wielką metropolią” i „Babilonem wielkim”! Będzie to jedna z największych katastrof w dziejach ludzkości. Ponieważ „Babilon wielki” istnieje już od dawien dawna, ludziom trudno uwierzyć, że kiedykolwiek mógłby zostać zniszczony. Jest on głównym narzędziem diabła, którym wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię”. Całkiem więc słusznie Objawienie dwukrotnie upewnia nas, że wszystkie religie tego świata, poniekąd zwodnicze, spotka kres. Podaje szczegółowy opis ich upadku oraz późniejszych wydarzeń prowadzących do ich całkowitego usunięcia czy zniszczenia. Poznaliśmy religie tego świata wcześniej jako „wielką nierządnicę”, „Babilon wielki, matkę nierządnic i obrzydliwości ziemi”, która ‘mieszkańców ziemi upiła winem swego nierządu’. Zostanie ona w końcu zgładzona przez swych byłych kochanków — władców politycznych. Kolejna wizja przedstawia ją jako „miasto”, „wielką metropolię” stanowiącą pod względem religijnym odpowiednik starożytnego miasta Babilonu. Dlaczego? Ponieważ jest to zorganizowana i zinstytucjonalizowana zdrada religijna Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrada i sprzeniewierzenie Słowa Bożego nauki Pisma Świętego. To ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!! (Objawienie 12:9; 17:1,2,5,15-18)

       Kontynuując swą relację, Jan oznajmia:

       „Potem ujrzałem innego anioła zstępującego z nieba, mającego wielką władzę; i ziemia rozświetliła się od jego chwały. I zawołał silnym głosem, mówiąc: ‚Upadła! Upadła metropolia Babilon Wielki’ i stała się miejscem mieszkania demonów i kryjówką wszelkiego nieczystego wyziewu,… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 25

Aktualizowany: 3.06.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

6) TEMAT WIZJI — Objawienie 17:1 do 20:3 — „Babilon wielki” i „bestia z otchłani” jako Boży egzekutor; wielka radość, ‘zaślubiny Baranka’ i Jego ‘zaproszeni’ oraz wojna Armagedonu i uwięzienie szatana diabła

       RELIGIE TEGO ŚWIATA I EGZEKUTOR — „BESTIA WYCHODZĄCA Z OTCHŁANI

„Sąd nad  wielką nierządnicą” — zwodniczymi religiami tego świata

       „SIEDEM złotych czasz pełnych gniewu Bożego” musi zostać opróżnionych! ‘Wylanie przez szóstego anioła złotej czaszy gniewu Bożego na wielką rzekę Eufrat i jej woda wyschnie’ oznacza, że szeregi zwolenników i obrońców religii tego świata, Babilonu wielkiegoradykalnie stopnieją. To będzie wyraźny sygnał, że dni tej matki nierządnic są policzone i trzeba z niej w porę koniecznie ‘wyjść’. Pamiętamy zapewne, jak po wylaniu przez ‘anioła siódmej złotej czaszy gniewu Bożego’ „przypomniano wobec Boga o metropolii Babilonie wielkim, aby jej dać kielich wina gniewu jego srogiego zagniewania [wzburzenia]. Właśnie tym się teraz zajmiemy. Bieg wydarzeń w szybkim tempie będzie zmierzać w stronę ostatecznego zakończenia dramatu narodów w ‘wojnie w wielkim dniu Boga Wszechmocnego’ w sytuacji zwanej po hebrajsku Armagedon’ (Objawienie 15:7; 16:1,12,19,14,16; 17:5,6; 18:4).

       Jan wprost nie posiada się ze zdumienia nad tym, co widzi i słyszy:

       „I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc: ‚Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami, z którą dopuszczali się rozpusty królowie ziemi, a zamieszkujący ziemię zostali upici winem jej rozpusty’” (Objawienie 17:1,2).

       „Wielka nierządnica” zwana… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 24

Aktualizowany: 13.05.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                    ‘OSTATNIE CIOSY BOGA’ PORAŻĄ ŚWIAT LUDZKI!

Złote czasze a głosy trąb aniołów

       ROZLEGNIE się trwożący rozkaz:

       „I usłyszałem donośny głos z sanktuarium, mówiący do siedmiu aniołów: ‚Idźcie i wylejcie na ziemię siedem czasz gniewu [wzburzenia] Bożego’”  (Objawienie 16:1).

       Kto wyda to polecenie? Z pewnością sam Bóg, bo ze względu na blask Jego wspaniałości i mocy nikt inny nie mógł wejść do sanktuarium. ‘Wylewanie na ziemię siedem czasz gniewu Bożego’, czyli na cały zły świat, nie polega tylko na potępianiu tego co się w nim dzieje, ale rzeczywiście spadną na niego „ostatnie ciosy gniewu Bożego” jeszcze przed wykonaniem wyroków „w wielkim dniu Ich [srogiego] gniewu”, Boga i Jezusa (Objawienie 6:16,17)

       Pierwsze cztery „złote czasze pełne gniewu Boga” są wymierzone przeciwko temu samemu, co ‘głosy pierwszych czterech trąb aniołów’, to znaczy przeciw ‘ziemi, morzu, rzekom i źródłom wód, jak również przeciw niebiańskim źródłom światła’. Jednakże ‘głosy trąb’ zapowiadały plagę dla „trzeciej części”, czyli chrześcijaństwa tego świata, tymczasem wylanie „złotych czasz gniewu Boga” dotyczy już całego globu i wszystkich mieszkańców ziemi. Żadnej części tego złego świata podległego władzy szatana nie będą oszczędzone „plagi” czy „ciosy” (Objawienie 8:1-12).

       ‘Głosy trzech ostatnich trąb aniołów’ miały inny charakter, bo nazwano je „biada”. Pierwsze dwa „biada” łączyły się z „szarańczą”, „wojskami konnicy” i z misją „dwóch moich [Bożych] świadków”. „Trzecie biada” zaś zwiastuje narodziny władzy wykonawczej Królestwa… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 23

Aktualizowany: 29.01.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

5) TEMAT WIZJI — Objawienie 15:1 do 16:21 — ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami gniewu Bożego’

                OSTATNIE WIELKIE CIOSY GNIEWU ŚWIĘTEGO BOGA

Wielkie i zdumiewające dzieła Boże

       JAN donosi o jeszcze „innym znaku na niebie, wielkim i zdumiewającym”:

       „I ujrzałem inny znak na niebie, wielki i zdumiewający: siedmiu aniołów z siedmioma plagami. Te są ostatnie, ponieważ przez nie dopełni się gniew [wzburzenie] Boży” (Objawienie 15:1).

       Ten jeszcze jeden i trzeci „znak na niebie, wielki i zdumiewający” ma doniosłe znaczenie dla „niewolników, proroków i świętych Bożych”. Istotną rolę w spełnianiu woli Bożej odgrywają aniołowie. Natchniony psalmista nawoływał aniołów: „Błogosławcie Jahwe [JHWH], aniołowie Jego, potężni mocą, którzy Jego pełnicie rozkazy, posłuszni na dźwięk Jego słowa”. W tej nowej scenie otrzymują oni zadanie ‘wylania siedmiu ostatnich plag’, jako ‘siedem złotych czasz gniewu [wzburzenia] Bożego’, które ‘dopełnią gniew Boży’. Przekład Biblii nbg-pl nazywa je ‘siedmioma ostatecznymi ciosami’ [greckie ‘plēgas’ to dosł. ‘ciosy’], a bpd nazywa „ostatnimi klęskami”. To greckie słowo występuje w Księdze Objawienia w 15:1,6,8; 16:9; 21:9 i 22:18. Trzeba koniecznie wiedzieć, że ta wizja spełniać się będzie jednocześnie czy równoległe z „trzecim biada”, którego początek wyznacza metaforyczny ‘głos trąby siódmego [ostatniego] anioła’. Dlaczego? Wyraźnie widać, że początek tej wizji następuje po proklamacji Boskiego panowania, po którym następuje okazywanie ‘gniewu [wzburzenia] Bożego’, co jest zgodne z Objawieniem 11:15-19. W tej wizji wyjawiono w jaki sposób to nastąpi. Jest to „wyznaczony czas”… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 22

Aktualizowany: 6.05.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                                DOKONA SIĘ TAJEMNICA BOGA!!!

Treść: „godzina sądu” nad narodami i „godzina żęcia” w „żniwie ziemi” kończy „trzecie biada”

Wybiła godzina sądu Bożego!!!

       DALSZA szczególna wizja Jana:

       „I ujrzałem innego anioła, który leciał środkiem nieba i miał wiecznotrwałą dobrą nowinę do oznajmienia jako radosną wieść dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu, i mówił donośnym głosem: ‚Boga się bójcie i dajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina jego sądu, oddawajcie więc cześć [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Najwyższemu Władcy] Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód’”  (Objawienie 14:6, 7).

       Pierwszy anioł leci „środkiem nieba”, gdzie latają też ptaki. A zatem jego głos będzie słyszalny na całej ziemi. Ogłaszane przez niego orędzie będzie miało zasięg ogólnoświatowy, daleko większy niż jakiekolwiek wiadomości radiowo-telewizyjne. Ponieważ dotyczy ono ogłaszania „wiecznotrwałej dobrej nowiny”, „jako radosnej wieści dla mieszkających na ziemi”: „Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu(bpd). Będzie to ostatni dany czas, żeby koniecznie zacząć działać, aby uniknąć niepomyślnego ‘sądu Bożego’. Dlatego trzeba ‘bać się Boga, dać chwałę i oddać Mu cześć’, czyli okazać głęboki szacunek, dosłownie „hołd”, słuchając uważnie Boga Ojca i Jego Pomazańca Jezusa, a to w gruncie rzeczy oznacza posłuszeństwo Prawdzie Słowa Bożego. O ‘sądzie Bożym’ mówi też apostoł Paweł: „Wprawdzie Bóg… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys