PAN JEZUS ROZMAWIA Z SAMARYTANKĄ

Aktualizowany: 21.10.2016

Dział tematyczny: Boska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 bpd.

                              … ____________________________ …

— „Bóg jest duchem i Jego czciciele powinni oddawać Mu cześć w sposób prawdziwie duchowy” — Jana 4:24 bp.

* Ewangelia Jana 4:5-26 (bp):

       Przychodzi [Pan Jezus] więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. Była tam studnia Jakubowa. Jezus zmęczony drogą siedział przy studni. Było to około szóstej godziny. Przychodzi kobieta z Samarii, aby nabrać wody. Jezus mówi do niej:

„Daj Mi pić!”

       Bo Jego uczniowie poszli do miasta kupić coś do jedzenia. Mówi Mu kobieta, ta Samarytanka:

— „Jak to, Ty, Judejczyk, prosisz mnie, Samarytankę, abym dała Ci pić? Judejczycy bowiem nie utrzymują żadnych stosunków z Samarytanami”.

       Jezus jej odpowiedział:

„Gdybyś wiedziała, co to za dar Boży i kim jest Ten, który mówi do ciebie: Daj Mi pić, to ty byś Go prosiła, a On dałby ci wody żywej”.

       Mówi Mu kobieta:

— „Panie, nie masz nawet czym nabrać, a studnia jest głęboka, skądże więc weźmiesz wodę żywą? Czyżbyś Ty był większy od naszego praojca Jakuba, który dał nam tę studnię, sam z niej pił i synowie jego, i trzody?”

       Jezus jej odpowiedział:

„Kto tę wodę pije, będzie pragnął znowu. Kto zaś napije się tej wody, którą Ja mu dam, nigdy już nie zazna pragnienia. Ale woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu”.

       Mówi do Niego kobieta:

— „Panie, daj mi tej wody, abym nie miała pragnienia i nie przychodziła tutaj po wodę”.

       Mówi jej:

„Idź, zawołaj twego męża i wracaj tutaj!”

       Odrzekła Mu kobieta:

— „Nie mam męża”.

       Mówi jej Jezus:

„Dobrze powiedziałaś, że nie masz męża. Miałaś pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś prawdę”.

       Mówi Mu kobieta:

— „Panie, widzę, żeś prorok! Na tej górze nasi praojcowie oddawali cześć Bogu, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy oddawać cześć Bogu”.

       Mówi jej Jezus:

„Wierz mi, kobieto, że już nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my zaś czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest od Judejczyków. Ale nadchodzi godzina, a właściwie już nadeszła, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w sposób prawdziwie duchowy. Bo i Ojciec szuka takich właśnie czcicieli. Bóg jest duchem i Jego czciciele powinni oddawać Mu cześć w sposób prawdziwie duchowy”.

       Mówi do Niego kobieta:

— „Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, wszystko nam objawi”.

       Mówi jej Jezus:

„To jestem Ja, który z tobą rozmawiam”.

Rozważ także: Jeremiasza 2:13; Jana 1:29; 7:37-39; 17:3; Objawienie 22:1,2,17; Mateusza 22:37; Marka 12:30.

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys