PAN JEZUS NIE TYLKO CHODZI PO WODZIE!

Aktualizowany: 21.10.2016

Dział tematyczny: Boska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 bpd.

                              … ____________________________ …

„I wiele innych cudów uczynił Jezus (…), abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga” Jana 20:30,31 bw.

*Ewangelia Mateusza 14:14-36 (pau):

       Kiedy wysiadł z łodzi, zobaczył wielką rzeszę ludzi. Ulitował się nad nimi i uzdrowił chorych. Wieczorem podeszli do Niego uczniowie i rzekli:

„Miejsce to jest odludne i jest już późno. Odeślij ludzi do wsi, aby kupili sobie żywności”.

       Lecz Jezus odpowiedział:

„Nie muszą odchodzić. Wy dajcie im jeść!”

       A oni na to:

„Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby”.

       Wtedy On polecił:

„Przynieście Mi je tutaj!”

       I rozkazał ludziom usiąść na trawie. Wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówił modlitwę uwielbienia. Potem łamał chleby i dawał uczniom, a oni ludziom. Wszyscy jedli do syta, a zebranymi resztkami napełniono dwanaście koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

       Zaraz potem polecił swoim uczniom, aby wsiedli do łodzi i przeprawili się przed Nim na drugi brzeg. On tymczasem miał odprawić tłum. Kiedy ludzie się rozeszli, wyszedł na górę, aby się modlić w samotności. Zapadł wieczór, a On sam tam przebywał. Tymczasem łódź oddaliła się już kilkaset metrów od brzegu. Fale nią miotały, gdyż wiatr wiał z przeciwnej strony. O czwartej straży nocnej [świt] przyszedł więc do nich po jeziorze [około 5 km – czytaj Jana 6:19], a gdy uczniowie zobaczyli Go idącego po jeziorze, przestraszyli się i mówili:

„To jakaś zjawa!”

       I ze strachu zaczęli krzyczeć. Wtedy Jezus natychmiast przemówił:

„Uspokójcie się! Ja jestem. Nie bójcie się!”

       Piotr więc rzekł:

„Panie! Jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do Ciebie po wodzie”.

       A On odpowiedział:

„Chodź!”

        Piotr wyszedł z łodzi i po jeziorze przyszedł do Jezusa. Gdy zauważył, że wieje silny wiatr, przeraził się i zaczął tonąć. Wtedy krzyknął:

„Panie! Ratuj mnie!”

       Jezus zaraz wyciągnął rękę i chwycił go. Powiedział mu:

„Człowieku małej wiary! Dlaczego zwątpiłeś?”

       Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, oddali Mu hołd i wyznali:

„Ty naprawdę jesteś Synem Bożym”.

       Gdy przeprawili się na drugi brzeg, przybyli do Genezaret. Tamtejsi mieszkańcy rozpoznali Go i rozgłosili tę wiadomość po całej okolicy. Przyniesiono do Niego wszystkich chorych. Prosili Go, aby pozwolił im tylko dotknąć frędzli Jego płaszcza. A kto dotknął, był uzdrowiony.

Rozważ także: Mateusza 15:21-39; Marka 6:30-52; Łukasza 9:10-17; Jana 6:1-21; 20:30,31; 21:24,25.

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys