JAKŻE WAŻNE LEKCJE WIARY!

Aktualizowany: 20.02.2016

Dział tematyczny: Wprowadzenie

‘Czy Pan Jezus rzeczywiście znajdzie wiarę na ziemi’? Łukasza 18:8 nwt-pl.

       PAN JEZUS postawił szokujące pytanie: „Kiedy jednak przybędzie Syn Człowieczy, czy rzeczywiście znajdzie wiarę na ziemi? Apostoł Paweł uwydatnia ten problem Tesaloniczanom: „nie wszyscy bowiem mają wiarę”. Natomiast apostoł Jan podkreśla wartość ‘zwycięskiej wiary’: „Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”. „Nasza wiara” stanie się „zwycięstwem” wtedy, kiedy koniecznie posłuchamy ‘usilnej zachęty’ Judy, brata Pańskiego. Nawołuje on „do podjęcia ciężkiej walki o wiarę, raz na zawsze przekazaną świętym” [‘zwycięstwo’ to gr. ‘nikē, a ‘dobre zwycięstwo’ to gr. ‘eunikē]. Apostoł Paweł mówi pod natchnieniem: Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, i dowodem rzeczywistości niewidzialnej” (Łukasza 18:8 nwt-pl; 2Tesaloniczan 3:2 nwt-pl; 1Jana 5:4 bt; Judy 1:3 nwt-pl; Hebrajczyków 11:1 pau; porównaj 1Tymoteusza 1:5 nwt-pl imię ‘Eunike’).

       Pan Jezus woła: „Miejcie wiarę w Boga”! i wskazuje na najlepsze lekcje oraz najlepszą naukę wiary: „Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie” (Marka 11:22 nwt-pl; Jana 6:45 bt). Pan Jezus powiedział również: „Jeśli ktoś Mnie miłuje, będzie przestrzegał mojego Słowa, i mój Ojciec będzie go miłował — i do niego przyjdziemy, i u niego urządzimy mieszkanie. Kto Mnie nie miłuje, moich słów nie przestrzega, a Słowo, którego słuchacie, nie jest moim (Słowem), lecz Ojca, który Mnie posłał. To już wam powiedziałem w trakcie przebywania z wami. Natomiast Opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (Jana 14:23-26 bpd).

       Na temat wiary pisał James McConcey: Wiara jest jak gdyby pozostawaniem na całkowitym utrzymaniu Boga. To pozostawanie na całkowitym utrzymaniu Boga zaczyna się dopiero wtedy, gdy przestaję sam się utrzymywać. Utrzymywanie zaś samego siebie kończy się u niektórych z nas dopiero wówczas, gdy smutek, cierpienia, nieszczęścia, pokrzyżowane plany, niespełnione nadzieje stawiają nas w pozycji pokonanego i bezradnego. Wtedy dopiero do nas dociera, że przyswoiliśmy sobie lekcje wiary, odkrywamy, że nasza niemoc pcha nas ku błogosławionemu zwycięstwu nad naszym ‘ego’, ku mocy i ku służbie, o jakich nawet nie śniliśmy w dniach naszej cielesnej siły i ufności zwróconej ku sobie samym.

       Zgadza się z tym J.B. Stoney, gdy mówi: Wielka to rzecz uczyć się wiary, to jest po prostu zależność od Boga. Niech cię pocieszy ta pewność, że Pan uczy cię byś zależnym od Niego Samego. Wiara potrzebna jest we wszystkim i to jest godne uwagi. „Sprawiedliwy [prawy] z wiary żyć będzie” – nie tylko w warunkach twego życia, w każdych warunkach. Wierzę, że Pan dozwala wielu rzeczom wydarzyć się w naszym życiu po to, byśmy czuli potrzebę i tęsknotę za Nim Samym. Im lepiej Go odnajdziesz w swoich potrzebach i zmartwieniach, tym bardziej będziesz z Nim związany, tym wyżej wzniesiesz się ponad poziom twoich zmartwień ku Niemu, ku miejscu, gdzie On jest. „O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi” (Hebrajczyków 10:38,39; Kolosan 3:2).

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ !!!

       Powyższe pogrubione zdanie jest parafrazą wypowiedzi Raymond’a V. Franz’a, której to zasadzie pozostał wierny do końca. Bardzo pouczająca jest też jego sparafrazowana wypowiedź z artykułu pt. Życie wieczne na ziemi?:

       ‘Nasza wiara musi zrodzić się i rozwinąć w sercu każdego z osobna. Każdy z nas musi rozwinąć swą wiarę na podstawie osobistego przekonania i przyjęcia Prawdy Słowa Bożego nikt nie może robić tego za nas. Kiedy tak jest i wiara jest naprawdę nasza, możemy cieszyć się prawdziwą i w pełni osobistą więzią z Bogiem i Jego Synem. Gdy ją osiągniemy, możemy po raz pierwszy sobie uświadomić jak bardzo przedtem byliśmy poszkodowani’ (Rzymian 10:17; Jana 17:3; Mateusza 11:25-30).

— Jak rozwinąć swą wiarę, osobiście przekonać się i przyjąć Prawdę Słowa Bożego???

       Biblia Święta jest Księgą otwartą dla wszystkich ‘ludzi dobrej woli’, którzy pragną ‘poznać jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa’ oraz Ich wolę. Mądry król Salomon powiedział: Początkiem mądrości jest bojaźń Pana [JHWH], a poznanie Świętego — to rozum”. W to ‘poznanie’ trzeba zaangażować się całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem”. Do Pisma Świętego należy podchodzić w sposób intencjonalnie szczery, nacechowany dobrą wolą, ‘wnikliwy’, rzetelny, a także pilny. Trzeba koniecznie Ich ‘prosić’ o pomoc, u Nich ‘szukać’ Ich ‘poznania’ i wręcz do Nich ‘pukać’. Wtedy, jak mówi Pan Jezus: „każdy, kto prosi, otrzymuje, i każdy, kto szuka, znajduje, i każdemu, kto puka, będzie otworzone”, „albowiem u Boga nie ma względu na osobę”. Koniecznie natchnione Słowo Boże należy zgłębiać z modlitwą. Przecież zapewne zależy nam bardzo, aby odnaleźć rzeczywistą Prawdę nauki Bożej, a nie na tworzeniu własnej, bo to skończyłoby się tylko naszą katastrofą (Łukasza 2:14 nwt-pl; Jana 7:17; 17:3; Przypowieści [Przysłowia] Salomona 9:10 bw; Daniela 12:4,10 nwt-pl; Mateusza 7:7,8 nwt-pl; 22:37; Rzymian 2:11 bw; Dzieje 17:11 bt; Objawienie 22:18,19).

UWAGA! W Piśmie Świętym słowo „serce” w większości występuje w znaczeniu przenośnym i oznacza:wewnętrznego człowieka, który się ujawnia we wszelkich czynnościach, pragnieniach, uczuciach, emocjach, namiętnościach, zamiarach, myślach, poglądach, wyobrażeniach, w swej mądrości, wiedzy, umiejętnościach, w wierzeniach i sposobie rozumowania, w pamięci oraz świadomości (Journal of the Society of Biblical Literature and Exegesis, 1882, s. 67). Dla Hebrajczyków „serce” charakteryzowało człowieka, jeśli chodzi o uczucia, intelekt i wolę. W Chrześcijańskich Pismach Greckich [Nowy Testament] obok siebie występują słowa „serce” i „umysł”. „Umysł” oznacza intelekt, a „serce” — emocje, pragnienia i uczucia wewnętrznego człowieka. Znacząca jest tu wypowiedź Pana Jezusa cytowana już wcześniej: „A życie wieczne polega na tym, aby wszyscy poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś — Jezusa Chrystusa”. Co oznacza, że nie umysł za sercem, ale to serce ma podążać za umysłem (Jana 17:3 pau).

Poznaj pouczające i wnikliwe:  Lekcje Zac’a Poonen’a;   np. Bóg i mamona

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys