CO ZŁEGO DZIEJE SIĘ W ‘ORGANIZACJI JEHOWY’?!

Aktualizowany: 25.12.2017

Dział tematyczny: Bezwzględne proroctwa koniec tego świata! Jak się dokona?

Doszło do tego, że jest w tej ziemi zadziwiająca sytuacja, coś przerażającego: Prorocy prorokują fałsz, a kapłani według swej mocy narzucają swą dominację. Mój lud zaś tak to umiłował; i co zrobicie, gdy nadejdzie tego kres”? — Jeremiasza 5:30,31 nwt-pl.

       AUTONOMICZNIE, rzetelnie i osobiście słuchajmy Słowa Bożego, słuchając go słuchamy samego Boga, Świętego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus zapewnia: „Szczęśliwi ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je zachowują”! Pan Jezus Chrystus wyraźnie wskazuje na ‘największe i pierwsze przykazanie’: „’Masz miłować Jehowę [JHWH], twojego Boga, całym SWYM sercem i całą SWĄ duszą, i całym SWYM umysłem[nie innym, cudzym!!!] (Mateusza 22:37,38 nwt-pl; Łukasza 11:28 nwt-pl; 10:27; Marka 12:30; Jana 17:11,17; porównaj Objawienie 7:10; 2Koryntian 3:17; 5Mojżeszowa 30:19,20).

Każdy ma osobistą wolność, ale i osobistą odpowiedzialność NAJPIERW i przede wszystkim przed Wielkim, Świętym Bogiem Wszechmocnym oraz Panem Jezusem Chrystusem! Nie możemy dać sobie wydrzeć tę odpowiedzialność i zastąpić czy zamienić inną! Nie dajmy się zmuszać do odpowiedzialności najpierw przed ludźmi i ich grzeszną organizacją pokrętnie nazywaną ‘organizacją Jehowy’, a de facto jest ona quasiBożą.

Nie pozwólmy okraść siebie z refleksji, inicjatywy i aktywności, a przede wszystkim z samodzielnego myślenia, analizowania i zastanawiania się nad tym co się robi!

Umysł człowieka jest jak spadochronzamknięty nie działa!

(Najbardziej ulubione motto Jerzego Zięby z jego ks. „Ukryte Terapie” / Czego ci lekarz nie powie; Część 1 – 2016)

                             Zaskakujące wstrząsy w ‘organizacji Jehowy’!?

       Dzisiaj, choć nie tylko tu, od pewnego czasu daje się zauważyć wielkie poruszenie, wręcz trzęsienie w organizacji Świadków Jehowy. Poniekąd zaskakują tak wczesne symptomy upadającej religii — ta dość gwałtownie postępująca utrata jej autorytetu i znaczenia. Coraz bardziej staje się więc jasne, że ‘organizacja Jehowy’ to żadna prawdziwa religia, a tylko szczególne, religijne ‘zwiedzenie’! Dlatego czeka ją szokujące sprowadzenie na ziemię i tragiczny los (Łukasza 21:8; Mateusza 24:24; 7:13-23 nwt-pl). Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [NT] z przekładu interlinearnego.

       Pan Jezus powiedział: „rozpoznacie ich po ich owocach”. Zgniłymi i gorzkimi owocami tej ‘organizacji Jehowy/Bożej’ są takie grzechy jak:

X Zakłamanie, obłuda i mataczenie naczelnych liderów — podstępny i zawzięty rewizjonizm chrześcijański [rewizja chrystianizmu], np. uparte trzymanie się fundamentalnego oszustwa i uporczywe narzucanie jawnego dziś kłamstwa o ‘roku 1914’. Obrzydliwe manipulowanie uczuciami religijnymi. Przekład własny Biblii (nwt) dokonany przez liderów ŚJ. to bezczelne dopasowanie go do swoich nauk i dogmatów. Jest więc szokującym, zmanipulowanym i kłamliwym tłumaczeniem Pisma Świętego.

X Ciągłe utrwalanie fanatyzmu, dogmatyzmu i ustawiczne rozwijanie osobowości autorytarnej swych wiernych. Okazywanie ostracyzmu systemowego, szokującej pogardy i z całą surowością potępianie oraz wykluczanie tych, którzy wykazują oczywiste błędyguruŚJ., czyli tzw. ‘niewolnika w. i r.’, obecnie tożsamy z tzw. ‘ciałem kierowniczym’. Nie może on/ono ich znieść nazywając ich odstępcami, bo pozwolili sobie na niezależne myślenie. Bardzo się złości, że został przez nich odrzucony jako autorytet. Panicznie lęka się o utratę swego autorytetu u pozostałych wiernych. Dlatego insynuuje, podstępnie zastrasza, a okazując wrogość tym tzw. odstępcom sprzyja nienawiści. Rozpaczliwie zmusza do posłuszeństwa oraz odpowiedzialności i to oczywiście najpierw wobec grzesznej, bo ludzkiej, swej tzw. ‘organizacji Jehowy’.

X Niszcząca rodziny mowa nienawiści !!! — W związku z powyższym: stanowczo nawołuje i żąda bezwzględnego zerwania kontaktów z odstępcami swej organizacji i to nawet przez najbliższą rodzinę. Jest to wichrzenie i agitowanie do łamania odwiecznego, fundamentalnego prawa Bożego dotyczącego powagi małżeństwa i rodziny. Cóż za wstrząsająca obłuda poświęcenie dla tzw. ‘Organizacji Jehowy’ jest najważniejsze, a ‘ofiara’ dla niej największa! (2Mojżeszowa 20:12; Marka 7:9-13; Kolosan 3:18-21; Tytusa 2:4,5)

Próżność tej ‘organizacji Jehowy’ przejawia się w marnotrawieniu dobrowolnych datków wiernych na realizacje okazałych, lecz zbędnych projektów budowlanych. Natomiast skandaliczne jest zaniedbywanie rzeczywistej religijności przejawiającej się wopiekowaniu się sierotami i wdowami w ich ucisku [niedoli](Jakuba 1:27 nwt-pl; 2:15-17; porównaj Dzieje 7:48; Mateusza 18:20).

X Podstępne bałwochwalstwo, czyli kult tej ‘organizacji Jehowy’, quasi-Bożej, która ‘tumani i mami’ (współczesny baalizm). Tym, którzy od tego ‘bałwochwalstwa uciekają’ ‘przystawia się pistolet’. Muszą koniecznie odpowiedzieć na kluczowe pytanie, którym nie jest: czy ‘zaprzeczają, że Jezus jest Chrystusem’? Kluczowym pytaniem jest: czy uznają tzw. ‘niewolnika wiernego i roztropnego’, a więc czy są posłuszni tzw. ‘ciału kierowniczemu’? Jeśli odpowiedzą przecząco to są absurdalnie oskarżani o popełnienie niewybaczalnego grzechu odstępstwa. Czeka ich emocjonalne dręczenie, represje, ostatecznie pogarda i nieuchronna ‘egzekucja’. Zwodniczy sztandar tej ‘organizacji Jehowy’ polega na tym, że:

twierdzi ona ustawicznie, że służy tylko Bogu /Jehowie/ i Jezusowi, a w rzeczywistości wszyscy zobligowani są służyć ‘Organizacji’ i jej ‘Niewolnikowi’ czy ‘Ciału Kierowniczemu’. Jest tu zawzięte stawianie na głowie, bowiem mamy do czynienia z podstępnym, perfidnym i oszukańczym zabiegiem czy fałszem myślowym: Organizacja/Niewolnik/Ciało = Jehowa (Bóg); [uwaga: chrzest nowych adeptów jest potwierdzeniem przyłączenia się ich do ‘organizacji Bożej’];

— twierdzi też ona bezustannie, że najważniejsza jest Biblia, a w praktyce najważniejsza jest obowiązkowa lektura „Strażnicy” i posłuszeństwo organizacyjnej ‘ewangelii’ głoszonej przez ‘pryncypała’ ŚJ., to jest tzw. ‘Niewolnika’ czy ‘Ciało’.

X Dalej, wstrząsająca wina krwi — ofiary niezrozumiałego i obrzydliwego procederu, pozbawionego podstaw biblijnych zakazu transfuzji krwi! Ciągłe, aroganckie forsowanie go często kończy się śmiertelnymi ofiarami i co szokuje – śmiertelnymi ofiarami niewinnych i bezbronnych dzieci! Grzeszna ‘organizacja Jehowy’ stawia się w miejsce Boga Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa i w okrutny sposób usiłuje być panem ludzkiego życia i śmierci! W zatrważająco nieodpowiedzialny sposób wywiera zorganizowaną presję, aby niszczyć ludzką wolną wolę, wolność sumienia i autonomiczną odpowiedzialność przed Bogiem Wszechmocnym. To uważne słuchanieTego Boga i Jego Chrystusa jest najważniejsze, a nie obłąkańczy i zabójczy pietyzm!!! (1Samuela 15:22,23 bw; Rzymian 14:10,12; 2Koryntian 5:10)

X Skrywanie ściganych prawem licznych, obrzydliwych przestępstw pedofilii, zwłaszcza dokonanych przez liderów — skandaliczne procedury. Zamiast natychmiastowego zgłaszania przestępców-pedofilów na policję, to jest szokujące lekceważenie, tuszowanie przestępstw, ‘zamiatanie pod dywan’, mataczenie i ochronaświetnej’ ‘kryjówki’ pedofilskiej! Zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego w Polsce, każdy kto dowie się o popełnieniu tego typu przestępstwa ściganego z urzędu ma zawiadomić o tym prokuratora lub policję pod groźbą kary. Obliguje do tego także biblijny nakaz, aby władzom zwierzchnim okazywać posłuszeństwo! (Rzymian 13:1-7)

       Dlaczego lekceważy się i skrywa potworne przestępstwa pedofilii? Dlaczego tak forsowany jest ten cały, żenujący rewizjonizm chrześcijański?

X ‘Niewolnik w. i r.’ tej organizacji religijnej ostentacyjnie twierdzi, że ‘uświęca imię Boże’, w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie — Imię to wyjątkowo zniesławia. NAJWYŻSZE u niego jest dobro ‘organizacji Jehowy’, jej bezwzględnie przyznaje PRIORYTET, a nie dobro skrzywdzonego przez pedofila dziecka. Niewolnik w. i r.’ ma bowiem w oczach strach, ale paniczny strach przed utratą SWEGO autorytetu (swego mitu!) i stratą na znaczeniu!

— Dlatego za wszelką cenę toczy zażartą, rozpaczliwą walkę o zachowanie ‘świętej twarzy’ swej ‘organizacji Jehowy’. Jest bezczelny, bowiem nie ma żadnego wstydu i lęku przed Świętym, Wszechmocnym Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem, których tak naprawdę nigdy bliżej nie poznał. Za to świetnie zna swego organizacyjnego boga, wobec którego jest piekielnie lojalny czy też dozgonnie przywiązany! Stworzona przez niego, często niezrozumiała, ideologia religijna i narzucane doktrynytumanią i mamią’. A to po to tylko, aby wymuszać oddawanie bałwochwalczego hołdu ‘organizacji Jehowy’, wybitnie temu bogu oraz ‘niewolnikowi’ jako bałwochwalczemu i ‘świętemu obrazowi’ tegoż boga!

— W gruncie rzeczy jest zbiorowym ‘złym niewolnikiem’, bo w zorganizowany, haniebny i obrzydliwy sposób w rzeczywistości zabiega o swoje ‘święte imię’, o adorację siebie w tej swej folwarcznej, ‘świętej organizacji’. To obrzydliwość i skandal, aby ludzką, grzeszną organizację i siebie wynosić pod niebiosa! Co za tupet, zuchwałość i bezczelność, aby tak zawzięcie ‘świętość organizacji’ bronić bardziej niż Świętość Boga Wszechmocnego! Stało się już dzisiaj aż nadto oczywiste, że tzw. ‘niewolnik’ ŚJ. jest przerażającym hipokrytą! A to co czyni jest czystym ‘szaleństwem’ i jakąś kpiną ze Świętego Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa!

Wniosek: Tak jak wykazaliśmy wyżej, ‘niewolnik wierny i roztropny’ ŚJ. [uwaga! fałsz pojęciowy] to zorganizowany „zły niewolnik”. Jest bezczelny kiedy z ‘rozbrajającą szczerością’ przyznaje, że nie jest natchniony przez Boga ani nieomylny, dlatego może popełniać błędy(Strażnica luty 2017 str. 26 ak. 12). Ludzką rzeczą jest mylić się i popełniać błędy, ale następnie trzeba szczerze i pokornie przyznać się, przeprosić i poprawić je. Jednak ‘niewolnik’ ŚJ. nigdy tego nie czyni, ciągle i uparcie trwa w błędzie, zarozumiale i zawzięcie praktykuje wypaczenia, grzechy oraz dalej brnie w zło. Rozmyślnie skrywane grzechy wyszły na jaw, a on wobec tej nowej sytuacji jest bezsilny i bezradny!

       Raymond Franz, który spędził intensywne 9 lat w tzw. Ciele Kierowniczym ŚJ. stwierdził:zło jest w koncepcji jego organizacji. ‘Niewolnik w. i r.’ ŚJ. to wyrafinowany egoista, ma konkretną lecz skrywaną, stałą motywację i w gruncie rzeczy niezmiennie jest wyniosły, przebiegły, podstępny i zwodniczy. Co prawda paraliżuje go paniczny LĘK, lecz NIE przed Bogiem Ojcem i Panem Jezusem, ale przed utratą SWEGO autorytetu czy raczej SWEGO mitu i władzy nad swymi wiernymi, których traktuje wybitnie instrumentalnie, przedmiotowo i biznesowo.

       W gruncie rzeczy zaskakują wczesne objawy upadającej religii, tzw. organizacji Jehowy! ‘Niewolnik w. i r.’ uświadomił sobie jak gwałtownie postępuje utrata jego autorytetu i znaczenia oraz w konsekwencji jak bardzo uderza go to ‘po kieszeni’. W związku z tym jest coraz bardziej zdeterminowany w promowaniu siebie i wręcz z uporem muła robi dosłownie wszystko, aby mieć ‘czysty zewnętrzny kielich, lecz wewnątrz pełno w nim ździerstwa i chciwości. Zażarcie walczy o to, aby być ‘pobielonym grobem, który z zewnątrz wygląda pięknie, (…) aby z ZEWNĄTRZ wydawać się ludziom prawym, ale wewnątrz jest pełny obłudy i nieprawości’! Na tym nie tylko pełnym nonszalancji i buty, ale szaleńczym hipokrycie, obłudniku spełnia się polskie przysłowie: Od wyniosłości do śmieszności’! Pogrąża się więc i tonie!

Rozważ Słowo Boże:

Objawienie 14:8 bp, bw, bpd; 18:1-3,8,21,23 pau, bp, bw; 21:8; 22:15; 2Piotra 2:3 nwt-pl; Hioba 13:7 br; Mateusza 6:9; 7:15-21; 15:3-9 (nauka Pana Jezusa – koniecznie); 23:25-28 pau; 24:45-51 nwt-pl; 1Tymoteusza 2:3-5; 5:4; 1Piotra 3:7-9; Ezechiela 8:3,5; Rzymian 11:4; 1Koryntian 10:14; 1Jana 2:22,23; 5:21; Galacjan 1:6-12; 2Tesaloniczan 2:1-4 /1-12/).

                                  Czekać czy zacząć działać?

       Do tej pory, jak to sami ŚJ. mówią, spotykały ich błogosławieństwa Boże (pełnili bowiem proroczą misję?). Jednak obecnie jest inaczej, bowiem zamiast tzw. błogosławieństw, ‘organizację Jehowy’ – quasi-Bożą dotykają same nieszczęścia!!! Bóg ostrzegł starożytny Izrael: „Obrzydliwość i zgroza dzieją się w kraju. Prorocy przepowiadają kłamliwie, kapłani nauczają na własną rękę, a lud mój to lubi. I cóż uczynicie, gdy kres tego nadejdzie”? (Jeremiasza 5:30,31 bt) Jakie jeszcze skandale pojawią się w ‘organizacji Jehowy’ przesiąkniętej zaskakującą megalomanią? Czy to nie najwyższy czas, aby ‘przebudzić się’?

Trzeba koniecznie porzucić współczesne niewolnictwo religijne notorycznie wymuszane przez tzw. ‘organizację Jehowy’ w imię rzekomej lojalności wobec Boga i Chrystusa! W gruncie rzeczy jest to zwiedzenie podstępną niewolą przemożnego uzależniania od bałwochwalstwa, polegającego na bezkrytycznym uwielbianiu tej grzesznej organizacji i jej obrazu naczelnego, grzesznego liderahipokryty! (Rzymian 13:11 nwt-pl)

„Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi”!!! (1Koryntian 7:23 bug)

Nie bądźcie więc niewolnikami uwodzącej i zwodniczej, czarującej czy wręcz magicznej ‘organizacji Jehowy’! Strzeżcie się zniewalającego uroku nauki jej naczelnego i grzesznego liderahipokryty! Nie tkwijcie dalej w niewoli, będąc ciągle zauroczeni i owładnięci jego hipnotyzującym, boskim czarem!

Przebudzenie duchowe czy religijne często bywa bolesne. Tylko nieliczni tak naprawdę usiłują wybudzić się z hibernacji umysłowej, włączając pełną aktywność swego umysłu! Płacą za to wysoką cenę, którą jest ostracyzm, shunning czy pogarda własnego środowiska, często nawet najbliższej rodziny! Jednak nie płacą najwyższej ceny za zwiedzenie na własne życzenie prowadzące do wiecznej zguby! (Mateusza 7:13,14)

                 Zwiedzeni … lecz w końcu przebudzeni i … ocaleni!?

                    Przed Kim mamy drżeć i Kogo się najpierw bać?

       Świadkowie Jehowy Przebudźcie się!’ i zacznijcie działać. Nie lękajcie się zostać odstępcami czy dysydentami tej uwodzącej i zwodniczej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Bożej! Dokonajcie tego dla Pana Jezusa! A co będzie podstawą Sądu Jego? Czy niewolnicze posłuszeństwo jej ‘guru’ tzw. ‘niewolnikowi w. i r.’ i zajmowanie się tylko głoszeniem jego zresztą zgubnej ‘ewangelii’? Absolutnie NIE!

       Drodzy Świadkowie Jehowy! To czym od ponad 80 lat usilnie zajmuje się ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża, nie jest żadnym dziełem rozdzielania na ‘owce i kozy’ czy ‘pszenicy od chwastów’. To jest zawzięte i zorganizowane szerzenie podstępnego rewizjonizmu chrześcijańskiego powodującego „szkodę” zwiedzenie! Ta zniewalająca korporacja religijna czyni to jako prorocze „wojska konnicy” [‘wojska Jehowy’] w ramach spełnienia ‘osobliwego, przedziwnego’ proroctwa „drugiego biada”. Wszyscy „prawdziwi czciciele” Boga mają żyć razem w społeczeństwie ludzkim. Teraz nie wolno ich rozdzielać i zgromadzać do zborów tzw. ‘prawdziwej religii’, ponieważ polecenie Pana Jezusa brzmi: „Pozwólcie obu [pszenicy i chwastom] rosnąć RAZEM aż do żniwa”. Dalej Pan Jezus wyraźnie określił [‘organizacja Jehowy’ robi to dokładnie odwrotnie!]: a w porze żniwa powiem żniwiarzom [aniołom !!!]: NAJPIERW zbierzcie chwasty i powiążcie je w wiązki na spalenie, POTEM idźcie zgromadzić pszenicę do mojego spichrza”. Nasz Pan zapewnił także, że wystarczy: „gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Objawienie 9:12-21; Mateusza 13:24-50; 16:6,11,12; 25:31-46; Izajasza 29:13,14 bp, bw; Jana 4:20-24; 14:6; Mateusza 18:20 bw).

       W przypowieści Mateusza 25:31-46 (nwt-pl) ukazana jest ostateczna podstawa Sądu Pana Jezusa Chrystusa! Najważniejszym elementem Ewangelii nie jest tylko ‘służba Słowa’, a więc nie jest tylko jej głoszenie i nie jest tylko umacnianie wiary słowami! Apostoł Jan nawołuje: „Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Najistotniejsze jest udzielanie konkretnej pomocy, zwłaszcza w trudnej sytuacji i w tej aktualnej potrzebie! Zapewniam was: Jeśli ktoś poda choćby kubek zimnej wody jednemu z tych najmniejszych ze względu na to, że jest moim uczniem, nie utraci swojej zapłaty. Jakub z Marii matki Naszego Pana napomina: „Bracia moi, nie łączcie wiary naszego Pana Jezusa, Chrystusa chwały, z wyróżnianiem jednych osób przed drugimi. Jeżeli brat lub siostra są nadzy i nie mają dość pokarmu na dany dzień, a ktoś z was mówi im: ‘Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i dobrze najedzcie’, ale nie dajecie im tego, co konieczne dla ciała, to jaki z tego pożytek? Tak też wiara, jeśli nie ma uczynków, sama w sobie jest martwa(Dzieje 6:4 bw; Mateusza 10:42 pau; Jakuba 2:1 bpd; 2:15-17 nwt-pl).

       Jasna sprawa, że nie możemy bać się ludzkiej, zorganizowanej struktury władzy religijnej. Nie możemy dać się zastraszyć przez uwodzącego i zwodniczego tzw. zbiorowego ‘niewolnika w. i r.’! Bóg przez swego proroka Izajasza zapewnia: Na takiego więc będę patrzył: na uciśnionego i skruszonego w duchu, i drżącego na moje Słowo”. „Słuchajcie Słowa Jehowy [JHWH], wy, którzy drżycie na Jego Słowo: ‘Wasi bracia [kłamliwi], którzy was nienawidzą, którzy was wyłączają z powodu mego imienia, powiedzieli: ‚Niech Jehowa będzie wychwalany!’ On też się ukaże ku waszej [drżących] radości, a oni [wrogowie drżących na Słowo Boże] będą okryci wstydem’. Oto odgłos zgiełku z miasta, dźwięk ze świątyni! To odgłos tego, jak Jehowa odpłaca swym nieprzyjaciołom tym, na co zasługują” (Izajasza 66:2,5,6 nwt-pl, bw, bp; porównaj 2Jana 8-11).

       ‘Ci, którzy drżą na Boże Słowo, będą z tego powodu ‘znienawidzeni’ przez ‘swoich braci’ (kłamliwych) i będą wrogo odnosić się do tych wiernych i pokornych „niewolników Bożych”. Będą ich także ‘wyłączać’, czy ‘wykluczać’ ‘gardzić’, a z gr. dosł. ‘odrzucać z pogardą’, ‘wypędzać’ nwt-pl, bp, bw]. Tylko właśnie dlatego, że oni bardziej słuchać będą Słowa Bożego, a nie jakiegoś zwodniczego autorytetu ludzkiego. Przez proroka Ezechiela 34:(3-6),21 (nwt-pl) Wielki Bóg oskarża te okrutne autorytety:„popychaliście bokiem i ramieniem [psychiczna tyrania autorytetu], a swymi rogami [władzy] odsuwaliście wszystkie chore, aż je rozproszyliście na zewnątrz. To dlatego Pan Jezus powołując się na słowa swego Ojca surowo potępił ‘drapieżnych’ przywódców religijnych: „Napisane jest: ‘Dom mój będzie nazwany domem modlitwy’, lecz wy czynicie z niego jaskinię zbójców” (Mateusza 21:13 nwt-pl; porównaj Jeremiasza 7:11; Marka 11:17; Łukasza 19:46; Dzieje 20:29,30; 1Koryntian 7:23).

                Zwiedzeni … lecz w końcu przebudzeni i … ocaleni!?

       „Wzdychają i jęczą [boleją] nad wszystkimi obrzydliwościami”

       Prorok Ezechiel przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej p.n.e. miał ważną wizję. Widział on proroczą i symboliczną działalność siedmiu Bożych aniołów. Bóg rozkazał jednemu z nich, ‘mężowi odzianemu w lnianą szatę’: „Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy, i zrób [dosł. ‘ustaw’ od hebr. ‘tavah’] znak [hebr. ‘tav’ (znak zwolnienia od wyroku)] na czołach mężów, którzy wzdychają i jęczą [boleją] nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi pośród niego”. Pozostałym „sześciu mężom” rozkazał Bóg pozabijać wszystkich, lecz uczynił wyjątek: „ale do nikogo, na kim jest znak, nie podchodźcie” (Ezechiela (8:6-9); 9:1-11 nwt-pl, bw, Biblia Mesjańska; porównaj Daniela 10:5,6; 12:6,7).

       Współczesną Jerozolimą i jej ludem, w której ‘popełniane są obrzydliwości’ jest zorganizowane, szerokie chrześcijaństwo tego świata, zwłaszcza jego odstępcze, uwodzące i zwodnicze religie. W tym jak najbardziej ostatnio pełna skandali ‘organizacja Jehowy’ [np. ukrywanie pedofilii i śmiertelne ofiary (w tym dzieci) niebiblijnego zakazu transfuzji krwi]. A pośród nich znajdują się nieliczni ludzie, „którzy wzdychają i jęczą [boleją] nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi pośród niego”. ‘Boleją’ i oburzają się oni, bo zostali obudzeni i dlatego zaczęli czynnie działać! A pierwszymi z nich są dobrze znani, ale byli już ŚJ.: Raymond V. Franz (CK), Carl Olof Jonsson (Starszy zboru), Barbara Anderson (Dział Redakcyjny), Bill Bowen (NO) i wielu innych. Ci, którzy ‘boleją’ i czynnie oburzają się na ‘wszystkie obrzydliwości popełniane’, będą w końcu uznani za prawych otrzymując od anioła symboliczny i zbawczy ‘znak na czole’ ocalenia w Armagedonie. Ten symboliczny i chrześcijański „znak” będzie dobrze widoczny dla anielskich sił egzekucyjnych Pana Jezusa ‘w wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’. Jednak okażą się oni ‘jakże nielicznymi’, ocalonymi, o których stanowczo mówi Pan Jezus: „Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują”! (Mateusza 7:13,14 pau; Objawienie 16:14,16 bp, bw; porównaj 3:4,5; 14:6-20; 19:11-21)

Już nie bądźmy upartymi i bezmyślnymi adoratorami ludzkich autorytetów oraz nie dajmy się im dalej wprowadzać w błąd! Odbierzmy odpowiedzialność za swe życie z tych brudnych i obcych rąk!

Jako jednostki ratujmy więc swe życie pokładając swą ufność tylko w Naszym Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie! (Objawienie 7:9-17)

Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Uwaga! Szerokie omówienie proroctwa z Ks. Objawienia 9:12-21 dotyczącego ‘drugiego biada’, a wypełnianego przez ‘organizację Jehowy’, znajduje się w temacie:Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 16”.

Przeczytaj temat: ‘KOMPLEKS OBLĘŻONEJ TWIERDZY’?Zrozumieć Świadków Jehowy

— Przeczytaj także temat: PRZESTAŃCIE BYĆ NIEWOLNIKAMI LUDZI’!!! – Czar bałwochwalczego obrazu ‘organizacji Bożej’!

— Także pozostałe, podobne tematy w dziale tematycznym: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm! (zobacz SKRÓTY do zawartości strony głównej)

Uwaga! O budzeniu się nielicznych, nie tylko ŚJ. czytaj w temacie: „Przebudź się” — oto „biada, biada, biada”!!!

Uwaga! Boskie „gromy” powodują przebudzenie nielicznych, nie tylko ŚJ.: Od zwiedzenia do przebudzenia i ocalenia!

Uwaga! Poznaj także chronologiczne proroctwo: Proroctwo osobliwe pierwsze i drugie biada”! oraz Znaki końca tego świata trzecie biada”!!!

Uwaga! Upadek i zaskakujący, szokujący kres zwodniczych religii tego świata jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26.

— Poznaj także Pana Jezusa znak obecności i końca świata”!

Czytaj cenne książki autorstwa Raymond’a V. Franz’a: KRYZYS SUMIENIA i W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ oraz wysłuchaj wywiadu udzielonego w 2007 roku w Polsce.

# Krótki komentarz z forum dyskusyjnego ŚwiadkowieJehowywPolsce.org do obu powyżej wskazanych książek: „„Jeśli chcesz stracić wiarę w LUDZKĄ, niedoskonałą organizację jaką jest WTS (tzw. ‘organizacja Jehowy’) to przeczytaj Kryzys Sumienia”. Natomiast jeśli chcesz odzyskać wiarę w Boga, Chrystusa i prawdziwe chrześcijaństwo, przeczytaj „W Poszukiwaniu Chrześcijańskiej Wolności””.

— Także wejdź na: http://www.PrzerywamyMilczenie.pl

Zachęcamy do studium obszernej dokumentacji definitywnie obalającej fundamentalne kłamstwo ‘roku 1914’ w książce Carl’a Olof’a Jonsson’a: KWESTIA CZASÓW POGAN – Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy.

Przeczytaj: Życie i odkrycia Barbary Anderson; wraz z Bill’em Bowen’em utworzyli www.silentlambs.org

— Humorystyczna propozycja uczestnika forum dyskusyjnego swiadkowiejehowywpolsce.org do ostatnio publikowanych treści w artykułach „Strażnicy” ŚJ.. Należy poprzedzać je ostrzeżeniem: Przed zapoznaniem się z treścią, skonsultuj się z psychiatrą lub psychoterapeutą, gdyż ilość bzdur tu zaprezentowanych zagraża twojemu życiu lub zdrowiu”!

Zajrzyj do: Prawdziwe oblicze Strażnicy   Znalezione w Strażnicy   Komitet Sądowniczy 

                                    http://jwsurvey.org/welcome

Czytaj pokrewne tematy:

— „Koniec religijnej niewoli w ‘organizacji Jehowy’?!

— „Podstępne bałwochwalstwo uwodzi Świadków Jehowy!”

— „Musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa!”

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

— „Zwycięzca, który zwycięży świat!”

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

„‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

„Ostatnie dni tego świata?!”

— „‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie do proroctwa biada, biada, biada”

— „Proroctwo osobliwe — pierwsze i drugie biada!”

— „Znaki końca tego świata — trzecie biada!!!”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

— „Dzień apokalipsy!”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys