‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 6

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                  PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORĘDZIADO SIEDMIU ZBORÓW

5) ZBÓR SARDES

Czy twe imię znajduje się w księdze życia?

       JAKIEŚ 50 kilometrów na południe od dzisiejszego Akhisaru (Tiatyry) leżała niegdyś miejscowość, w której działał zbór będący kolejnym adresatem orędzia od wyniesionego do chwały Króla Jezusa — Sardes. W VI wieku przed naszą erą była to dumna stolica królestwa Lidii i siedziba bajecznie bogatego króla Krezusa. W czasach Jana miasto już znacznie podupadło i utraciło dawną świetność. Również tamtejszy zbór chrześcijański zubożał pod względem duchowym. Po raz pierwszy Pan Jezus nie rozpoczyna swego orędzia od pochwały, ale oświadcza:

       „A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: ‚Znam twoje uczynki masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy’. Stań się czujny i umocnij to, co pozostało, a było bliskie śmierci, bo nie stwierdziłem, by twe uczynki były w pełni dokonane przed moim Bogiem. Stale więc pomnij na to, jak otrzymałeś i jak usłyszałeś, i wciąż tego strzeż, i okaż skruchę. Jeżeli się nie zbudzisz, z pewnością przyjdę jak złodziej i wcale nie będziesz wiedział, o której godzinie cię najdę. Jednakże masz w Sardes trochę imion, które nie skalały swych szat wierzchnich, i ci będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni. Zwyciężający będzie więc przyobleczony w białe szaty wierzchnie; i jego imienia na pewno nie wymażę z księgi życia, ale wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów” (Objawienie 3:1-6).

       Dlaczego Pan Jezus zaznacza, że jest tym, „który ma siedem duchów”? Ponieważ wyobrażają one pełnię Jego Świętego Ducha. Później Jan przedstawia je też jako „siedmioro oczu”, co wskazuje na pełną zdolność przenikliwego widzenia, której Święty Duch Boży udziela Jezusowi Chrystusowi. Zbór w Sardes uchodził za żywy i aktywny, ale Jezus dostrzega, że jest „martwy” duchowo. Większość jego członków najwyraźniej popadła w obojętność, w jakiej byli pogrążeni zanim zostali chrześcijanami (Objawienie 5:6; Mateusza 10:26; 1Koryntian 4:5; porównaj Efezjan 2:1-3; Hebrajczyków 5:11-14).

       Mówiąc o sobie, Pan Jezus przypomina też „aniołowi zboru” w Sardes, że ma „siedem gwiazd”, czyli poprzez swych aniołów ma wpływ na zbory i na poszczególnych swych „niewolników”. Zrobią więc dobrze, jeśli uważnie wysłuchają słów Jego słów. ‘Niewolnicy Boga i Chrystusa’ w Sardes winni sobie przypomnieć, z jaką radością poznawali prawdę o Nim i jakich błogosławieństw wówczas dostąpili. Teraz jednak ich aktywność duchowa zamarła. Brak uczynków wiary sprawia, że świecznik ich zboru rzuca tylko nikły blask. Przed laty apostoł Piotr napisał list do zborów w Azji (zapewne także do zboru w Sardes), aby umocnić w nich docenianie dla „chwalebnej dobrej nowiny”, którą przyjęli chrześcijanie, a która została oznajmiona „w Duchu Świętym zesłanym z nieba” — wyobrażonym w wizji Jana przez „siedem duchów”. Prócz tego Piotr przypomniał chrześcijanom w Azji, że są (…) rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, aby rozgłaszali cnoty tego, który ich powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym (…)”. Rozważanie takich prawd duchowych pomoże członkom zboru w Sardes ‘okazać skruchę i umocnić to, co pozostało’ (Rzymian 6:22 nwt-pl; 1Koryntian 7:22 nwt-pl; 1Tymoteusza 1:11; 1Piotra 1:12,25; 2:9,10,16 nwt-pl; porównaj 2Piotra 3:9).

       Na razie jednak ogień ich doceniania i miłości prawdy niemal całkowicie wygasł. Tli się jeszcze zaledwie kilka głowni, czyli trochę imion, które nie skalały swych szat wierzchnich”. Jezus zachęca, żeby rozdmuchali ten żar i podsycili płomień, żeby ‘okazali skruchę’ za grzechy, do których doprowadziła ich opieszałość, i żeby ich zbór odżył duchowo. W przeciwnym wypadku będzie nie przygotowany, gdy Pan Jezus niespodziewanie ‘najdzie ich’ „jak złodziej” — przyjdzie i niepomyślnie osądzi (porównaj 2Tymoteusza 1:6,7; Mateusza 24:43,44).

„Jak złodziej”

       Słowa Jezusa ostrzegające, że przyjdzie „jak złodziej”, nie utraciły ważności w dobie dzisiejszej. Jezus wyraźnie ostrzegł: „Nikt nie zna tego dnia ani godziny (…). Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie. A to, co mówię do was, mówię wszystkim: Czuwajcie!” Podobnie jak w Sardes, tak dzisiaj wszyscy wierni chrześcijanie, „niewolnicy Boga” koniecznie muszą sprawdzać samych siebie. Każdy z nas powinien ciągle zadawać sobie pytania: Czy moje uczynki są „w pełni dokonane” przed Bogiem? Czy ja sam — nie oglądając się na innych — pielęgnuję ducha ofiarności, miłości i staram się służyć Bogu „całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”? „Ciągle badajcie, jacy jesteście” albo „nie żyjemy już dla samych siebie”. ‘Wnikliwie’ czytaj Biblię Świętą i badaj najskrytsze zakamarki swego jestestwa oraz nie szczędź wysiłku, aby pokornie, powierzając się w modlitwach Bogu, chodzić w nieskazitelności i jak Jan zajmować się „mówieniem o Bogu i świadczeniem o Jezusie”  (Marka 12:30 bt; 13:4,32,33,37 bp; 1Tesaloniczan 5:2,3; Łukasza 21:34-36; 2Koryntian 13:5; Psalm 26:1-3; 139:23,24; Objawienie 1:9; Daniela 12:10 nwt-pl).

„Masz trochę imion”

       Pan Jezus kieruje do zboru w Sardes nader zachęcające słowa. Czy wypowiedź: „masz trochę imion” nie podnosi nas na duchu i czy nie utwierdza w postanowieniu dochowania wierności? Niektóre osoby mogą dzielnie zabiegać o utrzymanie czystej i nieskalanej tożsamości chrześcijańskiej i dzięki temu w dalszym ciągu cieszyć się dobrym imieniem w oczach Bożych. Wspomniane „szaty wierzchnie” utożsamiają zatem daną osobę z prawym naśladowcą Chrystusa. Pan Jezus musiał czuć się pokrzepiony, stwierdzając, że choć większość członków zboru w Sardes popadła w zobojętnienie, jednak nie wszyscy. „Trochę imion”, a więc jakaś garstka wiernych „niewolników Jezusa”, dalej z powodzeniem zachowuje swą tożsamość chrześcijańską (Rzymian, Filipian, Judy 1:1 nwt-pl). Te prawe jednostki były jak „pszenica” ukryta w morzu „chwastów”. Jezus obiecał tym chrześcijanom przyrównanym do „pszenicy”, że będzie z nimi „przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”. Zna ich i wie, jak ‘dobre imię’ sobie wyrobili (Przypowieści 22:1; porównaj Objawienie 7:9; 16:15; 19:8; 17:3-6; Kaznodziei 7:1; Mateusza 13:24-30,37-43,47-50 bt; 28:20).

       Członkowie zboru w Sardes, którzy dochowali wierności do końca i nie skalali swej niezłomnej postawy chrześcijańskiej, okazują się „zwycięzcami” dostępując urzeczywistnienia cudownej nadziei. Kiedy Pan Jezus przyjdzie z władzą Królestwa, jako zwyciężający przywdzieją „białe szaty wierzchnie” symbolizujące chrześcijańską tożsamość. Zostaną oni uznani przez Niego za nieskazitelnych i o nieposzlakowanej prawości. A ponieważ kroczyli wąską drogą prowadzącą do życia, otrzymają wieczystą nagrodę (Mateusza 7:14; zobacz też Objawienie 6:9-11).

Na zawsze w księdze życia!

       A czym jest „księga życia” i czyje imiona w niej pozostaną? „Księga życia” albo „zwój życia” to niejako wykaz „niewolników Boga”, a więc i „niewolników Jezusa” mających widoki na dostąpienie życia wiecznego. „I jego imienia na pewno nie wymażę z księgi życia, ale wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami”. Jakaż to wspaniała nagroda! Ich imiona pozostaną na zawsze w „księdze życia” (Malachiasza 3:16; Objawienie 2:10). Czy poznanie tych prawd, odsłoniętych przez Ducha Świętego, nie pobudza cię do skwapliwego zareagowania na ponowne wezwanie Pana Jezusa: „Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów”.

 Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys