‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 20

Aktualizowany: 10.08.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                                       DWIE BESTIE I ICH ‘OBRAZ’

              — NARZĘDZIE OKRUTNEJ WŁADZY SZATANA DIABŁA

„Wielka władza” ‘bestii z morza’

       NALEŻĄCY do Nasienia niewiasty’, czyli do Potomka Jezusa „niewolnicy Boży” będą wystawieni na wyszukane prześladowania i udrękę ze strony przebiegłego i podstępnego „węża”, czyli ‘żarłocznego i drapieżnego’ „smoka”. Tego którego ‘zwą diabłem i szatanem, i który wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię’. Dalsza część sprawozdania Księgi Objawienia bardziej szczegółowo wyjaśnia, jakimi środkami posłuży się on w walce z ‘niewiastą i jej Nasieniem’. W „trzecim biada”, a więc po ‘przejęciu władzy nad światem przez Boga i Jego Pomazańca oraz wyrzuceniu z niebios diabła’ nastąpi radykalna zmiana sytuacji na świecie. Kolejny rozdział 13 Księgi Objawienia jest kontynuacją poprzednich proroczych wydarzeń, a świadczy o tym chociażby pierwsze zdanie (Objawienie 11:15-19; 12:9,17).

       Oto, co mówi Jan o „smoku” mającym cechy węża:

       „I stanął [stanąłem – bug] na piasku morza. I ujrzałem bestię [zwierzę – bw] wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na jej rogach dziesięć diademów, na jej głowach zaś bluźniercze imiona. A bestia, którą ujrzałem, była podobna do lamparta, ale jej łapy były jak u niedźwiedzia, a jej paszcza była jak paszcza lwa. I smok dał bestii jej moc i jej tron, i wielką władzę” (Objawienie 13:1,2).

       Cóż wyobraża ta dziwaczna „bestia”? Odpowiedzi dostarcza sama Biblia. Zanim jeszcze w roku 539 p.n.e. upadł Babilon, żydowski prorok Daniel miał wizje, w których oglądał dzikie zwierzęta. W Księdze Daniela 7:2-8 opisuje „cztery bestie wychodzące z morza”: pierwsza przypominała lwa, druga niedźwiedzia, trzecia lamparta, potem zaś „pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; (…) a miało dziesięć rogów”. Opis ten uderzająco przypomina „bestię wychodzącą z morza” (skrót „bestia z morza”), którą widział Jan około 96 roku n.e. spisując Księgę Objawienia. Ona również posiada cechy lwa, niedźwiedzia i lamparta i ma dziesięć rogów. Co symbolizują ogromne zwierzęta ujrzane przez Daniela? On sam wyjaśnia: „Owe wielkie (…) zwierzęta [bestie – bt], to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi”. A zatem zwierzęta czy bestie te wyobrażają „królów”, to znaczy ziemskie mocarstwa polityczno-militarne (Daniela 7:17; zobacz 8:3-8,20-25).

       Jest zatem rzeczą oczywistą, że w oczach Autora, pod którego natchnieniem powstała Biblia, ziemskie mocarstwa polityczne przypominają zwierzęta. Jakie zwierzęta? W pewnym komentarzu nazwano „pierwszą bestię”, czyli „bestię wychodzącą z morza” z Objawienia 13:1,2 „drapieżcą”, po czym dodano: „Uznajemy wszelkie konotacje związane ze słowem θηρίον [the·ri′on, po grecku: bestia], na przykład, że jest to potwór — okrutny, niszczycielski, przerażający, żarłoczny itd.”. Jakże to pasuje do zbrukanego krwią systemu polityczno-militarnego, za którego pośrednictwem szatan podporządkował sobie ludzkość! Wydaje się, że „pierwsza bestia”, czyli „bestia z morza” to połączone siły wszystkich politycznych systemów władzy na świecie, czyli władza globalna. „Siedem głów” tej „bestii” wyobraża sześć czołowych potęg światowych, o których wspominała do czasów Jana historia biblijna — Egipt, Asyrię, Babilon, Medo-Persję, Grecję oraz Rzym [zupełnie nie zniknęły, dzisiaj istnieją ich pomniejsi spadkobiercy] — jak również siódme mocarstwo wyłonione z Rzymu — Brytanię. W myśl proroctw pojawiło się ono w późniejszym okresie jako Wielka Brytania. Ma ona współdziałać w ramach potężnej ‘dwurożnej bestii z ziemii obie ‘bestie’ w całej okazałości ujawnią się „w wyznaczonym czasie” „42 miesięcy” [1260 dni] (porównaj Objawienie 17:9,10; 13:5,11; także porównaj 11:2; 12:6,14; Daniela 7:23-25; 12:7).

       Poza tymi siedmioma potęgami na arenie dziejów występowały oczywiście jeszcze inne mocarstwa — podobnie „pierwsza bestia”, czyli „bestia z morza”, którą widział Jan, miała nie tylko „siedem głów i dziesięć rogów”, lecz również tułów. Jednakże tych „siedem głów” wyobraża siedem czołowych mocarstw światowych, które kolejno ciemiężyły lud Boży, „niewolników Bożych”. W roku 33 n.e. najpotężniejszym imperium był Rzym i właśnie tą ‘głową bestii’ posłużył się szatan, aby zgładzić Syna Bożego. W tym czasie Bóg odrzucił niewierny żydowski naród i w roku 70 n.e. pozwolił Rzymowi wykonać na nim swój wyrok. Na szczęście prawdziwy nowy Izrael, „Izrael Boży” w szerokim zastosowaniu zbór chrześcijan, został przedtem ostrzeżony i chrześcijanie mieszkający w Jerozolimie i Judei uciekli w bezpieczne miejsce po drugiej stronie Jordanu (Mateusza 24:15,16; Galacjan 6:16).

       Jednakże pod koniec I wieku wielu członków tego pierwotnego zboru odpadło od chrystianizmu, a autentyczna chrześcijańska „pszenica”, czyli „synowie Królestwa”, została w dużej mierze zagłuszona przez „chwasty” [dominującą życicę – podobną do pszenicy, pseudopszenicę, czyli pseudochrześcijan], to znaczy „synów Złego”. Kiedy nastąpi „zakończenie systemu rzeczy” czy „czas końca” chrześcijańscy „niewolnicy Boży” zostaną przez Boga wyłonieni i będą znani ze „świadczenia o Jezusie i mówienia o Bogu”. Dlatego w finale „dnia Pańskiego”, kiedy „nadejdzie godzina żęcia”, „synowie Złego” zostaną „wrzuceni do wielkiej winnej tłoczni gniewu Bożego”, a „prawi będą świecić jasno jak słońce”. Między czasie w miejsce cesarstwa rzymskiego na arenie światowej pojawiło się wielkie Imperium Brytyjskie „nad którym nie zachodziło słońce”. Dzisiaj współdziałające z potężnymi Stanami Zjednoczonymi Ameryki, które z tego imperium się wyłoniło, także działające w ramach Unii Europejskiej i NATO. To dwuczłonowe mocarstwo światowe najwyraźniej zdaje okazywać się czołową ‘dwurożną siódmą głową bestii’, a więc ostatnią (Mateusza 13:24-30,36-43 bt; Objawienie 1:9; 13:11; 14:14-20; 17:10; 20:4).

       Czy utożsamianie panujących potęg politycznych z dzikim zwierzem nie jest przypadkiem oburzające? Zastanówmy się jednak. Czy różne państwa nie obierają rozmaitych dzikich stworzeń za godła narodowe? Na przykład Brytyjczycy mają swego lwa, Amerykanie orła, Chińczycy smoka, a Rosjanie — niedźwiedzia. Dlaczego więc komuś miałoby się nie podobać, że Boski Autor Biblii Świętej również posłużył się zwierzętami jako symbolami mocarstw światowych? Według Biblii „bestia z morza” otrzymuje swą „wielką władzę” od szatana. W końcu tak oznajmił Bóg, a w Jego oczach „narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek”. Szatan nie jest bynajmniej mityczną postacią, przeciwnie, Pismo Święte przedstawia go jako udającego „anioła światłości” — arcyzwodziciela, który wywiera przemożny wpływ na arenę polityczną świata (Izajasza 40:15,17; Psalm 2:10-12; 2Koryntian 11:3,14,15; Efezjan 6:11-18).

       Na swych ‘siedmiu głowach bestia z morza ma dziesięć rogów’. Być może na czterech głowach jest po jednym rogu, a na trzech po dwa rogi. Prócz tego na jej rogach znajduje się „dziesięć diademów”. Przerażające zwierzęta z Księgi Daniela też mają „rogi”, ich liczbę zaś należy brać dosłownie. Na przykład dwa rogi barana przedstawiały dwuczłonowe mocarstwo Medów i Persów, a cztery rogi kozła symbolizowały cztery współczesne sobie państwa, które powstały z greckiego imperium Aleksandra Wielkiego. Wydaje się jednak, że w wypadku „bestii z morza” oglądanej przez Jana, „dziesięć rogów” ma znaczenie symboliczne. Wyobrażają one ogół suwerennych państw, składających się na całe polityczno-militarne imperium szatana. Wszystkie te „rogi” są brutalne i agresywne, ale istnienie „siedmiu głów” świadczy o tym, że tylko jedna potęga światowa odgrywa w danym czasie główną i czołową rolę. Podobnie „dziesięć diademów” wskazuje, że wszystkie suwerenne kraje panują jednocześnie z najpotężniejszym w danym okresie państwem czy też mocarstwem światowym (Daniela 8:3,8,20-22; porównaj Daniela 7:24; Objawienie 17:12).

       „Bestia z morza” ma na swych głowach „bluźniercze imiona”, a więc wypowiada o sobie twierdzenia zdradzające ogromny brak szacunku dla Boga i Chrystusa Jezusa. Niektóre jej „głowy” posługują się imionami Boga i Chrystusa jako przykrywką do osiągania swych celów polityczno-militarnych. „Bestia z morza” prowadzi też konszachty z religiami tego świata zwanymi „Babilonem wielkim, matką nierządnic i obrzydliwości ziemi”. Wszystko to jest w gruncie rzeczy bluźnierczą próbą wciągnięcia Boga w brudne machinacje polityczno-militarne. Nie zapominajmy, że Jan ogląda wizję „bestii z morza” w „trzecim biada” i jego „dniu Pańskim”, a więc tuż po ‘przejęciu panowania nad światem przez Wszechmocnego Boga i władzy Jego Pomazańca Jezusa’. Omawiana „bestia” jest „wychodzącą z morza”, co trafnie symbolizuje, że wyłoniła się z niespokojnego i wzburzonego „morza” ludzkości, czyli z jej mas stanowiących oparcie dla rządów ludzkich. Ostatnia z „siedmiu głów” tego dzikiego zwierzęcia zdaje się już istnieć, ale w całej okazałości pojawi się dopiero w „trzecim biada” i jego „dniu Pańskim”. „Smok”, czyli szatan diabeł szczególnie wtedy „da bestii jej moc i jej tron, i wielką władzę”. „Bestia z morza” to wyłaniający się spośród ‘wód’ ludzkości globalny twór polityczno-militarny powołany do istnienia przez szatana, który w rzeczy samej jest „władcą tego świata” (Izajasza 17:12,13; Objawienie 1:10; 11:15-17; 12:10; 17:1-6; porównaj Łukasza 4:6; Jana 12:31).

„Śmiertelny cios”

       Na pewno na początku „wyznaczonego czasu”, w „trzecim biada” i jego „dniu Pańskim” dominującą potęgą światową będzie tylko jedna „głowa” — siódma. „Bestię z morza” dotknie, a raczej już dotknęło pewne nieszczęście.

       Jan donosi:

       „I ujrzałem jedną z jej głów jak gdyby zarżniętą na śmierć, ale jej śmiertelna rana [cios] została uleczona [była wygojona – bw] i cała ziemia podążała z podziwem za bestią. I oddawali cześć [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższemu władcy tego świata] smokowi, ponieważ dał władzę bestii, i oddawali cześć [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata] bestii słowami: ‚Któż jest jak ta bestia i któż może stoczyć z nią bitwę?’” (Objawienie 13:3,4).

       Na czym polega ta „śmiertelna rana” [śmiertelny cios – gr. plēgē]? Objawienie 13:3,12,14 zdaje się wskazywać, że to czołowa „jedna z jej głów” „bestii z morza” była jak gdyby zarżniętą” czy ‘jak gdyby zamordowaną’. Ponieważ była to bardzo poważna „rana”, bo „śmiertelna” nie tylko dla tej „głowy”, ale wydaje się, że zagrażała egzystencji samej „bestii z morza”. Jednak „jej śmiertelna rana [cios] została uleczona [była wygojona – bw] i cała ziemia podążała z podziwem za bestią”. Kiedy rozpocznie się „trzecie biada”, a więc ‘panowanie Boga i Jego Pomazańca nad światem’, czyli rozpocznie się w zasadzie „dzień Pański”, polityczna scena świata zmieni się radykalnie. Może nawet zostać diametralnie zmieniona i ukształtowana tak, aby dokładnie spełnić Boże proroctwa. Szatan aby przedłużyć istnienie „bestii z morza” po zadanym jej ‘śmiertelnym ciosie’, zastosuje ‘terapię uzdrawiającą’ [gr. therapeuō].

       Dzisiaj niektóre dominujące państwa świata są u swych wierzycieli nieprawdopodobnie zadłużone, można by powiedzieć, że są wręcz ‘śmiertelnie’ zadłużone, a spirala zadłużenia zastraszająco rośnie. W tym wypadku wydaje się pozostawać chyba tylko jedyne ‘uleczenie’, czyli rozwiązanie – ogłoszenie bankructwa tych politycznych ‘głów’ wobec swych wierzycieli. Kiedy jednak przyjrzymy się bliżej Objawieniu 13: 3,12 i 14 według przekładu bw i Biblii mesjańskiej oraz w zgodzie ze Strong Greek Lexicon [G5613 –hōs’], to nasuwa się inny bardziej przekonywający wniosek. Oto cytat tych wersetów z bw:A jedna z głów jego [bestii z morza] była śmiertelnie raniona [ciosem], lecz śmiertelna rana [cios] jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. (…) śmiertelna rana była wygojona. (…) które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu”.Wizja ta dotyczy „trzeciego biada” i jego „dnia Pańskiego”, dlatego Jan widział w tym „dniu”, że „jedna z głów była śmiertelnie raniona”, a „śmiertelna rana była wygojona” i że ona „ma ranę od miecza, a narzędzie to symbolizuje wojnę. Dlatego ów ‘cios miecza’ odnosi się zapewne do II wojny światowej, która wyjątkowo dotkliwie wycieńczyła i zrujnowała podlegającą władzy szatana polityczną „bestię z morza”. Ta globalna sfera władzy, nie tylko politycznej została w szczególny sposób spustoszona, zwłaszcza Wielka Brytania, ale i pozostałe kraje europejskie. Pomimo ogromnych szkód czy zniszczeń wojennych, Wielka Brytania i Europa Zachodnia po II wojnie światowej doznały wręcz niespotykanego wcześniej odrodzenia. Kiedy „się to wszystko stanie” wtedy w pełni uświadomimy sobie jak dokładnie spełniły się te wszystkie proroctwa Boże (Mateusza 24:34 bw; czytaj Plan Marshalla).

       Kiedy Pan Jezus był na ziemi, szatan twierdził, że posiada władzę nad wszystkimi królestwami. Pan Jezus nie zaprzeczył temu, ba, sam nazwał diabła „władcą tego świata” i dlatego nie chciał się wtrącać do ówczesnej polityki. Jan napisał później o chrześcijańskich „niewolnikach Boga”: „Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego”. W jaki sposób ludzie oddają i jeszcze bardziej ‘oddawać będą cześć bestii z morza’? Szatan przekazuje władzę „bestii z morza”, a przy okazji chytrze krzewi nacjonalizm. Dlatego zamiast jednoczącej więzi zbożnej miłości, ludzkość pielęgnuje wywołującą podziały dumę plemienną, rasową i narodową. W rezultacie ogromna większość ludzi „oddaje cześć” temu elementowi „bestii”, który dzierży władzę w kraju, gdzie przyszło im żyć. W „trzecim biada” i jego „dniu Pańskim” presja będzie jeszcze większa, a może nawet ogromna, aby „bestię z morza” otaczać ‘podziwem i oddawać jej cześć’ [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata]. Bowiem ‘smok [szatan] da bestii jej moc i jej tron, i wielką władzę’, „aby działała czterdzieści dwa miesiące”, po którym to czasie nastąpi jej zupełny kres wraz z ‘jej wielką władzą’. Chrześcijańscy „niewolnicy Boga” jako dobrzy obywatele, szanują władców oraz symbole kraju, w którym mieszkają, przestrzegają jego praw i wnoszą swój wkład w pomyślność bliźnich i całego społeczeństwa. Nie mogą wszakże okazywać ślepego uwielbienia jednemu państwu i wynosić je ponad wszystkie inne. Udział w kulcie jakiegokolwiek elementu „bestii z morza”, równałoby się bowiem „oddawaniu czci smokowi”, który jest źródłem „władzy bestii”. W końcowej fazie „wyznaczonego czasu przez Boga, a więc w wielkim finale „dnia Pańskiego” ów Michał, czyli najpewniej Chrystus Jezus, stoczy bój z „bestią z morza” i ją pokona. Tak jak wcześniej zwycięży szatana i usunie go z nieba wraz z jego demonami, a w końcu unicestwi na zawsze (1Jana 5:19 bt; Łukasza 4:5-8; Jana 6:15; 14:30; Rzymian 13:1-7; 1Piotra 2:13-17; Objawienie 11:14-19; 12:7-9; 19:11,19-21; Daniela 12:1,7).

 „Wojna ze świętymi”

       Podstępny szatan skoro ‘uleczy śmiertelną ranę jednej z jej głów’, to knując plany będzie chciał wykorzystać „bestię z morza” do własnych celów.

       Jan wyjaśnia:

       „I dano jej paszczę mówiącą wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej władzę, aby działała czterdzieści dwa miesiące. I otworzyła swą paszczę dla bluźnierstw przeciw Bogu, aby bluźnić jego imieniu i jego siedzibie, i tym, którzy przebywają w niebie. I dano jej stoczyć wojnę [walkę] ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym plemieniem i ludem, i językiem, i narodem. I będą jej oddawać cześć [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata] wszyscy mieszkający na ziemi; imię żadnego z nich nie jest zapisane w zwoju życia zabitego Baranka od założenia świata” (Objawienie 13:5-8).

       Wspomniane tu „42 miesiące” ‘władzy bestii nad wszystkimi mieszkającymi na ziemi’, władzy ogromnej, odpowiadają okresowi trzech i pół roku „wyznaczonego czasu”, podczas którego „święci” będą „nękani” przez „mały róg”, jaki w myśl proroczego opisu Daniela wyrósł na jednej z bestii, a chodzi o Rzym. Według Objawienia 11:2 „niewolnicy Boga” ‘będą przez narody deptani [gr. ‘pateō’] jako święte miasto przez 42 miesiące’, czyli przez tych narodów „bestię z morza”. Prowodyrem tych działań będzie właśnie „mały róg” ‘o dwóch oczach i ustach’ z Daniela, zwany w Objawieniu już ‘dwurożną bestią z ziemi’. ‘Deptanie’ będzie polegało na znieważaniu i okazywaniu pogardy „świętym” oraz prześladowaniu tych „niewolników Boga”, nieco wcześniej nazywanych symbolicznie ‘dwoma świadkami – dwoma prorokami’. ‘Deptanie’ będzie też polegało na powstrzymywaniu ‘składania świadectwa’ o Panu Jezusie, mówienia o Słowie Bożym i Królestwie Bożym. To ‘deptanie’, a także „nękanie”, „kruszenie mocy ludu świętego”, ‘mówienie wielkich rzeczy i bluźnierstwa przeciw Bogu’, i ‘stoczenie zwycięskiej wojny [bitwy] ze świętymi’, nie może wyrządzić trwałej szkody tym, którzy są zapisani „w zwoju życia zabitego Baranka od założenia świata”. Ten symboliczny „zwój” zawiera imiona wszystkich „niewolników, proroków i świętych Bożych” czyli tych, którzy znajdą się z Panem Jezusem w Jego Królestwie Bożym/Niebios, w ramach „nowego nieba i nowej ziemi”. Już wkrótce imię każdego z nich będzie na trwałe zapisane w „zwoju życia”. Nie znajdzie się tam natomiast imię żadnego z Ich przeciwników, ‘wszystkich oddających cześć bestii z morza’. Toteż jakiekolwiek pozorne zwycięstwo nad „świętymi” będzie tylko chwilowe, dla Boga Ojca i Pana Jezusa nie ma większego znaczenia (Daniela 7:8,11,20-25; 12:1,7; Objawienie 11:1-4,7,10,18; 21:27).

       Jan wzywa teraz osoby okazujące rozeznanie, aby natężyły słuch:

       „Jeżeli ktoś ma ucho, niech słucha. Jeżeli ktoś ma iść w niewolę, odchodzi do niewoli. Jeżeli ktoś mieczem zabije, musi być mieczem zabity. Tutaj ma znaczenie wytrwałość i wiara świętych”  (Objawienie 13:9,10).

       Bardzo podobne słowa zanotował przed rokiem 587 p.n.e. Jeremiasz, aby unaocznić nieodwracalność wyroków wydanych przez Boga JHWH na niewiernej Jerozolimie. A gdy Jezus w godzinie wielkiej próby wykazał, że jego naśladowcom nie wolno iść na kompromis, oznajmił: „Wszyscy (…), którzy miecza dobywają, od miecza giną”. „W dniu Pańskim”, „niewolnicy Boży” będą musieli zdecydowanie obstawać przy zasadach biblijnych. Dla zatwardziałych czcicieli „bestii z morza” nie będzie ratunku. „Tu ma znaczenie wytrwałość i  wiara świętych”, a są one potrzebne, aby przetrwać czekające ich próby i prześladowania, w tym szczególnie bardzo trudnym okresie dziejów ludzkości. Uzupełnieniem informacji jest proroctwo Daniela 11:31-35 i 12:7-11 odnoszące się do tego samego okresu (Jeremiasza 15:2; zobacz też 43:11; Zachariasza 11:9; Mateusza 26:52; Hebrajczyków 10:36-39; 11:6).

‘Dwurożna bestia z ziemi’

       Na arenie świata w tym ‘wyznaczonym czasie’ „42 miesięcy” [3,5 roku]  pojawi się jeszcze inne dzikie zwierzę, o którym już mówiliśmy.

       Jan donosi:

       „I ujrzałem inną bestię [zwierzę – bw], która występowała z ziemi i miała dwa rogi jak baranek, ale zaczęła mówić jak smok. I całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach. I powoduje, że ziemia i jej mieszkańcy oddają cześć [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata] pierwszej bestii, której śmiertelna rana [cios] została uleczona. I dokonuje wielkich znaków, powodując nawet, że na oczach ludzi ogień zstępuje [zrzuca – bpd] z nieba na ziemię” (Objawienie 13:11-13).

       Ta ‘inna bestia z ziemi ma dwa rogi’, co wskazuje na współdziałanie dwóch mocarstw politycznych. Powiedziano też, że występuje „z ziemi”, a nie „z morza”. Wywodzi się więc z ugruntowanej, stabilnej i zamożnej części ziemskiego systemu rzeczy, czyli tego świata. Pewnie będzie to już istniejąca potęga światowa, która po rozpoczęciu się „trzeciego biada” i jego „dnia Pańskiego” zaczynie odgrywać doniosłą i specjalną rolę. O kogo może chodzić? Ta symboliczna dwurożna „bestia z ziemi” ma składać się z dwóch współdziałających ze sobą mocarstw. Ma „dwa rogi jak baranek” [kojarzy się z Barankiem – Jezusem], stwarza więc pozory, że jest łagodne i nieszkodliwe, że reprezentuje chrześcijańską i oświeconą formę rządów, z której cały świat powinien czerpać wzór. Tymczasem ‘zacznie mówić’ „jak smok”, używać będzie presji i gróźb, a nawet jawnej przemocy, gdy ktoś nie zaakceptuje jego odmiany i modelu sprawowania władzy. Nie zachęca i nie będzie zachęcać do podporządkowania się Królestwu Bożemu, którego Władcą jest „Baranek Boży”. Będzie propagować te rzeczy, które mają wywierać silną presję, aby ‘ziemia i jej mieszkańcy oddawali cześć pierwszej bestii z morza’ (porównaj koniecznie Daniela 8:23-25).

       ‘Dwurożna bestia z ziemi’ okaże się wielce zwodniczą i oszukańczą. Ta dwurożna ‘bestia z ziemi dokonywać będzie wielkich znaków’, sprowadzać czy ‘zrzucać’ nawet ‘ogień z nieba’. Od razu przychodzi do głowy straszliwe i atomowe ‘zrzucenie ognia z nieba’ na Hirosimę i Nagasaki. Można jednak na ten znak spojrzeć inaczej. Eliasz, starożytny prorok Boży rzucił wyzwanie prorokom boga Baala. Kiedy w imię Boga JHWH ściągnął „ogień z nieba”, dowiódł ponad wszelką wątpliwość, że jest prawdziwym prorokiem, a czciciele Baala — prorokami fałszywymi. Podobnie jak oni, dwurożna „bestia z ziemi” będzie uważać, że ma wystarczające osiągnięcia i wpływ, aby uchodzić za ‘Bożego’ ‘proroka świata’, a więc i rzecznika świata. Przypisuje sobie różne sukcesy i w rzeczy samej, wiele ludzi uważa czy uważać będzie współczesny odpowiednik dwurożnej „bestii z ziemi” za strażnika wolności i źródło dobrobytu materialnego. Jednak „mieszkających na ziemi wprowadza w błąd znakami”, dlatego ostatecznie okaże się tylko „fałszywym prorokiem” (porównaj Mateusza 7:21-23; 1Królewska 18:21-40; porównaj Objawienie 13:14,15; 19:20).

‘Wizerunek bestii z morza’

       Czy ta dwurożna „bestia z ziemi” będzie tak nieszkodliwa, jak na to wskazywałyby jej rogi, podobne do „rogów baranka”?

       Jan mówi dalej:

       „I mieszkających na ziemi wprowadza w błąd znakami, których dano jej dokonywać na oczach bestii, mówiąc mieszkającym na ziemi, żeby uczynili wizerunek [obraz] bestii, która otrzymała cios mieczem, a jednak odżyła. I dano jej tchnąć dech w wizerunek bestii, aby wizerunek bestii zarówno mówił, jak i sprawił, że zostaną zabici wszyscy, którzy by w żaden sposób nie oddali czci wizerunkowi bestii” [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej wykonawcy najwyższej władzy tego świata] (Objawienie 13:14,15).

       Czym jest „wizerunek [obraz] bestii” i jakiemu celowi służy? Ma propagować kult siedmiogłowej „bestii z morza”, którą wyobraża, i tym samym przedłużyć jej istnienie. Zostanie utworzony, gdy owa „bestia z morza” odzyska już siły czy tez dokładniej mówiąc ‘zostanie uleczona jej śmiertelna rana [cios]’. Nie jest to martwy posąg, jaki Nabuchodonozor wzniósł na równinie Dura. Dwurożna „bestia z ziemi” tchnie w ten „wizerunek” [obraz] życie, wskutek czego może on odgrywać aktywną rolę w historii rychło kończącego się złego świata (Daniela 3:1 bt).

       Bieg dziejów pozwala utożsamić ów „wizerunek” [obraz] z organizacją, która już istnieje, a znaną pierwotnie pod nazwą Ligi Narodów. Nieco później, w 17 rozdziale Objawienia, wyobraża ją inny symbol, mianowicie „bestia szkarłatna” ‘z otchłani’ — żywa, oddychająca i stanowiąca odrębny byt. To międzynarodowe wielkie gremium [ONZ] ‘mówi’ w tym sensie, że chełpliwie utrzymuje, że jest jedyną siłą zdolną zapewnić ludzkości pokój i bezpieczeństwo. W rzeczywistości jej państwa członkowskie wykorzystują forum tej organizacji raczej do wymiany obelg i do wygłaszania tyrad. Każdemu państwu, które nie chce się ugiąć przed jej autorytetem, grozi ona bojkotem, czyli niejako ‘śmiercią’ za życia. Krajom, które nie przyswajają sobie jej ideologii, grozi nawet wykluczeniem ekonomicznym czy w ogóle wykluczeniem ze swych szeregów. Tym samym, mówiąc przenośnie, ‘zabija wszystkich’, którzy nie chcą z nią współpracować i nie zechcą ‘oddawać wizerunkowi bestii z morza czci’. Dzisiaj jej siła, rola i znaczenie jeszcze nie są tak wielkie. To się jednak radykalnie zmieni kiedy rozpocznie się „trzecie biada” i ‘swą władzę obejmie Bóg i Jego Pomazaniec’. Ze szczególną siłą i skutecznością będzie działać w stosunku do „świętych”, których metaforycznie „zabije”, czyli zada śmiertelny cios ich „działalności świadczenia”. Wojownicze „rogi” „wizerunku bestii” ‘z morza’ otrzymają tak wielką władzę, że dokonają w końcu egzekucji na zwodniczych religiach tego świata, zwane „Babilonem wielkim”. Nastąpi to w finale „dnia Pańskiego”, tuż przed biblijnym Armagedonem (porównaj 5Mojżeszową 5:8, 9; Objawienie 7:14; 11:7,14-19; 17:2,8,13,16; 16:14,16; 18:1-5,8,20,21).

Uwaga ważne! „Wizerunek” [obraz, posąg] ‘bestii z morza’ = „bestia szkarłatna” ‘wychodząca [wyszła; dosł. ‘podniosła się’] z otchłani’. To jest przez proroctwo biblijne ujawniona podwójna rola tej organizacji politycznej, a która wynika z analizy proroctwa Objawienia/Apokalipsy. Wydaje się dość pewne, że w proroczej odsłonie „drugiego biada” występuje ona do jego końca jako ‘ósmy król’ [organizm polityczny], czylibestia wychodząca [wyszła; dosł. ‘podniosła się’] z otchłani. Natomiast w proroczej odsłonie „trzeciego biada” występuje ona także w drugiej roli, jako bałwochwalczy wizerunek[obraz, posąg] ‘bestii z morza’. W proroctwie ujawniono także, że ‘bestia z otchłani’ „jest ósmym [królem – organizmem politycznym] i jest z tych siedmiu [królów] — i idzie na zagładę”. „Tych siedmiu” to nic innego jak ‘bestia z morza o dziesięciu rogach i siedmiu głowach’, czyli globalny system polityczny tego świata (Objawienie 11:7; 13:1-18; 14:9-11; 15:2; 16:2; 17:3-17; 19:20 i 20:4).

‘Znamię bestii z morza’

       Z dalszej części swej wizji Jan dowiaduje się, jak szatan diabeł manipuluje i będzie jeszcze bardziej manipulował elementami swej widzialnej władzy polityczno-militarnej, religijno-społecznej i gospodarczo-finansowej, aby przysporzyć możliwie najwięcej cierpień wszystkim. A szczególnie pozostałym „niewolnikom Boga” z Nasienia niewiasty’ Bożej [Potomka niewiasty – Jezus Chrystus(1Mojżeszowa 3:15). Jaki wielki „nacisk na wszystkich” będzie wywierać dwurożna „bestia z ziemi”?

       Apostoł Jan pisze:

       „I wywiera nacisk na wszystkich — małych i wielkich, i bogatych i biednych, i wolnych i niewolników — żeby im dano znamię na ich prawą rękę albo na ich czoło i żeby nikt nie mógł kupować ani sprzedawać oprócz tego, kto ma znamię, imię bestii albo liczbę jej imienia. Tutaj wchodzi w grę mądrość: Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, bo jest to liczba człowieka; a liczba jej sześćset sześćdziesiąt sześć”  (Objawienie 13:16-18).

       Ta „bestia z morza” ma imię w postaci liczby: „666”. Liczba „sześć” kojarzy się z nieprzyjaciółmi Bożymi. Liczba „sześć” nie dorównuje „siódemce”, która wyobraża zupełność z Bożego punktu widzenia. A zatem potrójna szóstka symbolizuje rażącą niedoskonałość czy grzeszność, bezradność i besilność. W jaki więc sposób liczba ta pomaga ustalić tożsamość „bestii z morza”? Jan powiada, że „jest to liczba człowieka”, a zatem imię to potwierdza, że bestia ma charakter ziemski i symbolizuje nieudolne rządy ludzkie. Tak jak „szóstka” nie dorównuje „siódemce”, tak liczba „666” — potrójna szóstka — trafnie charakteryzuje olbrzymi ludzki i w gruncie rzeczy diabelski system władzy nad tym światem, żałośnie odstający od Bożych mierników doskonałości i świętości. „Bestia z morza” nosząca imię—liczbę „666” ma sprawować rządy nad światem w trzech głównych segmentach, które zapewniają jej funkcjonowanie i umożliwiają uciskanie ludzi oraz prześladowanie „niewolników Bożych”. Te trzy główne segmenty władzy to pewnie: polityka, finanse i religia (zobacz Daniela 3:1-23 bt).

       A co oznacza ‘danie im znamienia z imieniem bestii z morza, albo z liczbą jej imienia’? Wydaje się, że czas znanej dzisiaj wolności ekonomicznej skończy się. Na każdego, kto zajmuje się nawet czymś tak zwyczajnym, jak kupowanie i sprzedawanie, będzie wtedy ‘wywierany nacisk’, aby trzymał się metod „bestii z morza”. Oczekiwać się będzie, żeby ‘wszyscy oddawali cześć wizerunkowi [obrazowi] bestii z morza’ oraz żeby otrzymali jej „znamię na ich prawą rękę albo na ich czołoco pozwoli jej kierować nie tylko poszczególnymi państwami czy narodami, ale i życiem każdego mieszkańca globu ziemskiego. Można by rzec, że pod groźbą ‘śmierci’ ekonomicznej każdy będzie ‘naciskany, aby „bestię z morza” popierać jawnie lub do niej przynależeć. Presja będzie szczególnie wielka „w wyznaczonym czasie”, po rozpoczęciu się „trzeciego biada” i jego „dnia Pańskiego”. Ponieważ wtedy kształt politycznej sceny tego świata, który obecne znamy, nagle przeminie. Zapewne ze stanu kruchej równowagi czy może stagnacji, przejdzie nagle w stan gwałtownych, szokujących i radykalnych przeobrażeń. Dlatego w takim świecie naprawdę nie będzie łatwo żyć ludziom, którzy nie będą chcieli nosić „znamienia bestii z morza”. „Tu ma znaczenie wytrwałość i wiara świętych”. Jednak zgodnie z proroctwem Księgi Objawienia na pewno wraz z Panem Jezusem zwycięzcami okażą się pozostali, przyszli i niebiańsko–ziemscy królowie–kapłani, ocaleni oraz zbawieni tuż przed Armagedonem, to jest symboliczne „144tys.”. Imiennej listy nie ma, podano tylko kryteria Bożego wyboru w Obj 14:4,5: „Ci stale podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie”.(…) „w ich ustach nie znaleziono fałszu; są bez skazy”. Niemniej Boże mierniki, kryteria i wymagania są jedne dla wszystkich. Dlatego wszyscy wierni „niewolnicy, prorocy i święci Boga” pozostający przy życiu ‘okażą wytrwałość i wiarę’. Przystąpią oni do ostatecznego w tym świecie globalnego zadania jakie przewidział dla nich Bóg. O tym już w następnej części (Dzieje 5:29; Mateusza 4:8-10; Łukasza 4:5-8; Efezjan 4:1-10; Objawienie 1:10; 11:14-19; 13:5-7; 14:6,7; porównaj 10:7).

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys