Miesięczne archiwum:

„TRZEBA SIĘ ZAWSZE MODLIĆ I NIE ULEGAĆ ZNIECHĘCENIU”!

Aktualizowany: 12.08.2017

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa i nauka Pana Jezusa!

‘Całe stworzenie aż dotąd wzdycha i doznaje boleści’ Łukasza 18:1 bpd; Rzymian 8:22 nwt-pl.

Uwaga! Między innymi z myślą o ruchu zielonoświątkowym

       PAN JEZUS przestrzegając przed wielomównością w modlitwie powiedział: Bo wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie”. Jeżeli Nasz Bóg z góry dobrze wie, co jest nam naprawdę potrzebne, to czy modlitwa nasza nie jest tylko formalnością? Czy to nie jest ‘sztuka dla sztuki’? Bóg jest nie tylko Wszechmocnym, ale posiada  też absolutnie doskonałe poznanie i mądrość. Został też Ojcem wielkiej rodziny inteligentnych i rozumnych stworzeń niebiańskich i ziemskich. Nie są oni jednak Bożymi robotami, ponieważ „Bóg jest miłością”, obdarzył ich cennym darem — darem wolnej woli, a więc i swobodą wyboru (Mateusza 6:8,32; 1Jana 4:8). Ten Wielki i Święty Bóg nie chce więc, abyśmy służyli Mu „z przymusu”, ale „całym swym sercem i całym swym umysłem”. Dlatego jest niezwykłym Bogiem! (2Koryntian 9:7; Mateusza 22:37; Marka 12:30,33; Łukasza 10:27; porównaj Rzymian 12:1,2). Trzeba robić dobry użytek z naszego daru wolnej woli, którą otrzymaliśmy, a dotyczy to także modlitwy.

                                          Do Kogo się modlić?

       W czasach przedchrześcijańskich wszyscy niewolnicy Boży modlili się do Boga JHWH, którego nazywali Najwyższym. Czy kiedy na ziemi pojawił się Pan Jezus Chrystus coś się w tym względzie zmieniło? A może po Jego zwycięskiej śmierci, zmartwychwstaniu i wywyższeniu przez Boga Ojca? Odpowiedź mamy w Słowie Bożym, które przecież jest prawdą. Analizując Pismo Święte stwierdzamy, że Pan Jezus i apostołowie modlili się do Pana Boga Ojca oraz uczyli innych… Kontynuuj czytanie

IMIĘ BOGA I IMIĘ JEGO POMAZAŃCA?

Aktualizowany: 18.06.2017

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

— IMIĘ MOJE JEST W NIMŚwięty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który B, Który Jest i Który Przychodzi”. „Ojcze Święty (…)— 2Mojżeszowa 23:21 bt, bw; Objawienie 4:8 bp, bt; Jana 17:11; porównaj 1Koryntian 10:1-4.

                                           CZY BÓG MA IMIĘ?

       DLA wnikliwego i rzetelnie studiującego Biblię Świętą jest rzeczą oczywistą, że Bóg Wszechmocny ma imię. Nie znamy jednak pierwotnej wymowy hebrajskiego tetragramu יהוהczyli „JHWH”. Obecnie większość biblistów skłania się ku formie czy wymowie ‘Jahwe’. Skróconą formę imienia Bożego „Jah” [hebr. יה] wielokrotnie spotykamy np.: w Psalmie 68:4; 106:1; 111:1; 112:1; 113:1; 115:18; 117:2; 135:1,3; 150:1,6. Świadkowie Jehowy (skrót ŚJ.) niezmiennie posługują się formą ‘Jehowa’. W ich Biblii własnej ‘nwt’, aż 4 razy w Objawieniu 19:1-6 znajdujemy skróconą formę imienia Bożego „Jah”. Chodzi o znane wyrażenie ‘Alleluja’ [hebr. ‘hallēlû Yâ’], pisane po gr. hallēlouïa’, które jest połączeniem dwóch słów hebr. ‘halal’ (‘chwalić’) i ‘Jah’, stąd dosłownie „chwalcie Jah”. Jeśli jednak chcemy używać formy ‘Jehowa’, które raczej na pewno jest słowem-hybrydą, to trzeba mieć świadomość znaczenia hebrajskich słów (Je)hâvâhi (Je)hôvâh’. Ogólnie mówiąc hebr./aram. hâvâh[lub hăwâ i jego czasownik hâyâh (hebr. hwh)] to: stać się, jest się, być, jestem, istnieje się lub istniejący. Natomiast w tym hybrydowym zestawieniu hebr. hôvâh’ to przede wszystkim: ruina, upadek, katastrofa, zniszczenie, nieszczęście lub burzyciel, niszczyciel, mąciciel [źródło: Lexicon Strong’s H3050, H1933, H1934, H1961, H1942, H1943… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys